Eko škola

Osnovna škola Ljubo Babić, Jastrebarsko

ANTE I DAVIDA STARČEVIĆA 16
10450 JASTREBARSKO

Telefon: 01/6281212
Fax: 01/6281212
E-mail: sanja.sertic3@skole.hr
Web: http://os-ljbabic-jastrebarsko.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Sanja Sertić
Školski koordinatori: Marica Mahovlić, Ana Topolnjak, Ivka Mihaljević, Jasnica Vojvodić, Nada Jurković
Godina stjecanja statusa: 2007
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • RECIKLIRANJE

 • ALEJA PRVAŠIĆA

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • UČENICI: NIKA SMOLČIĆ, LORENA MARKEŠIĆ, ROKO VRBETIĆ, LEON VUČINA, MARTA SEVERINAC
 • UČITELJI: ANA TOPOLNJAK, NENA CELIĆ, NADA JURKOVIĆ, 
 • RODITELJ: ZRINKA MARKEŠIĆ
 • LOKALNA ZAJEDNICA: GORDANA PAVKOVIĆ PASECKY
 • PEDAGOG: MARICA MAHOVLIĆ
 • TEHNIČKO OSOBLJE. STJEPAN CELIĆ, ANJA PAVLOVIĆ
 • RAVNATELJICA: SANJA SERTIĆ

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Raditi  na unapređenju sustava EKO škole
 • imati prepoznatljiv EKO plan i program
 • učenike pripremati i uvoditi u eko projekte
 • djelovati na ekološku svijest zajednice
 • proraditi godišnju temu OTPAD u svim mjesecima i kroz sve oblike
 • uočiti različite vrste otpada, stvoriti naviku razvrstavanja otpada, usvojiti spoznaje da razvrstavanjem otpada omogućujemo reciklažu i na taj način smanjujemo količinu otpada, ali i štedimo,naučiti proizvoditi kompost,te njegovo značenje u očuvanju prirode i proizvodnji zdrave hrane, mijenjati pogrešne navike u ponašanju djece i odraslih, te osvijestiti želju za promjenom,razvijati ljubav prema prirodi, djelovati na svijest učenika i mještana
 • pozitivno djelovati na razvijanje ekoloških osobina učenika
 • poticati učenike na čuvanje etnološke baštine zavičaja

Zadatak:
 • osvjestiti važnost selektivnog prikupljanja otpada
 • organizirati prikupljanje starog papira
 • organizirati prikupljanje blastičnih čepova boca
 • organizirati predavanja vezana za teme ekologije
 • postaviti posude za selekktivno prikupljanje otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • ožujak-  travanj 2016, 
 • ožujak - travanj 2017.
 • praćenje količine prikupljanja starog papr, plstičnih čepova boca,
 • putem ankete procijeniti odnos učenika  prema selektivnom prikupljanju otpada

Nositelji:
 • eko odbor
 • učenici uključeni u eko sekcije
 • školski pedagog
 • ravnateljica
 • tvrtka EKO FLOR i UNIJA PAPIR
 • domari i spremačice
 • učenici u svojim razrednim odjelima

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA
Ostvareni ciljevi:

BOLJA UREDNOST ŠKOLSKOG OKOLIŠA

UŠČUVANOST ZELENILA I CVIJEĆA

SIGURNOST UČENIKA

ODLAGANJE NA PREDVIĐENA MJESTA


Realizirani zadaci:

SUSTAVNO PRAĆENJE UREDNOSTI ŠKOLSKOG DVORIŠTA

SADNJA CVIJEĆA I REDOVITO ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

KONTROLA RAMPE I ONEMGUĆAVANJE ULASKA AUTOMOBILA U ŠKOLSKO DVORIŠTE

REDOVITO PRAŽNJENJE KOŠEVA ZA SMEĆE

 


Vrijeme realizacije:

TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE


Nositelji:

EKO PATROLE 

VODITELJI EKO SEKCIJA

TEHNIČKO OSOBLJE 

TAJNICA ŠKOLE

Naziv teme: ŠTEDNJA ENERGIJE
Ostvareni ciljevi:

Sustavno praćenje potrošenje vode i električne energije u prostorima škole s ciljem uštede energije i osvještavanje učenika i djelatnika škole o važnosti gašenja svjetla i vode  u školskim prostorima kad  za to ne postoji potreba. 

Zbog provedene aktivnosti i kontrole utvrđeno je da kroz odeređeno vermensko razdoblje dolazi do ušteda.


Realizirani zadaci:

- kontinuirano praćenje i bilježenje zadanih parametara

- upozoravanje i djelatnika na pridržavanje postupaka vezanih za štednju energije

- ušteda energije

- učenici i djelatnici više paze na provedbu štednje energije

- sticanje dobrih navika koje se prenose i na domaćinstva i kulturu življenja


Vrijeme realizacije:

- kontinuirano tijekom školske godine


Nositelji:

eko patrole

voditeljica eko patkole

svi djelatnici s naglaskom na tehničko soblje

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvajmo okoliš za svoje dobro!

Neka nam zemlja sretna bude, za čistoću svi se trude!

Posadi u zemlji cvijet i odmah je ljepši svijet.


Eko himna:

Ovo je himna škole iz Jaske

Za svu djecu, učitelje i raske,

Za sve klince iz prvog a,

Za sve frajere iz osmog b.

 

Ovo je himna za sve nas,

Zato pjevajmo u sav glas.

Neka pozorno sluša svako,

Da o prirodi brinemo jako!

 

Uzgajamo jabuke, uzgajamo pčele,

Ukusan nam med, svi ljudi vele.

Volimo drveće i razno cvijeće,

Stvarno ne podnosimo nikakvo smeće!

 

Ovo je himna za sve nas,

Zato pjevajmo u sav glas.

Neka pozorno sluša svako,

Da o prirodi brinemo jako!