Eko škola

Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički

Brestovec Orehovički
49221 Bedekovčina

Telefon: 049 238 149
Fax: 049 238 250
E-mail: ljubica.goricki@skole.hr
Web: http://os-sradica-brestovec.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Zdenko Kobeščak
Školski koordinatori: Ljubica Gorički, Jasna Končić, Iva Švenda
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Poduzetničko gnijezdo

  U školskom praktikumu učenici oblikuju uporabne i ukrasne predmete korištenjem prirodnih materijala i recikliraju ambalažu, tekstil, ostatke drva...Razvijaju radne navike, brinu o okolišu i stvaraju proizvode za učeničku zadrugu koji se prodaju na prigodnim sajmovima. Promicanje ekopoduzetništva u okviru teorijskog i praktičnog poučavanja i projektnog rada učenika.

 • Pačja škola

  Učenici su sudionici poduzetničko-ekološkog projekta u kojem se u školsko dvorište naseljavaju patke. O njima treba voditi svakodnevnu brigu.

 • Učionica u šumi

  Učionicu u šumi, koja je u prošloj godini izrađena u suradnji s Hrvatskim šumama razvijati kao mjesto u kojem ćemo promicati zdrav način života raznim aktivnostima u prirodi. Promjenom ambijenta učenja odmoriti se na prirodnom svjetlu i zraku, fizičkim kretanjem poboljšati zdravlje. Razvijati ekološku svijest i kulturu, osposobiti učenike za primjenu ekoloiških znanja u neposrednoj okolini i svakodnevnom životu. Ponuditi korištenje učionice školama u RH koje nose naziv kao i naša škola za jednodnevnu terensku nastavu.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Lana Celjak, 3.a
 • 2. Karlo Hrdelja, 3.b
 • 3. Lucija Čehulić Staniša, 4.a
 • 4. Marta Mutak, 5.a
 • 5. Patricija Macenić, 5.b
 • 6. David Tenšek, 6.a
 • 7. Stjepan Jumić, 6.b
 • 8. Valentina Kobeščak, 7.a
 • 9. Petar Macenić, 7.b
 • 10. Gabrijela Trčak-Novosel, 8.a
 • 11. Dragutin Jakuš, 8.b
 • 12. Zdenko Kobeščak, ravnatelj
 • 13. Ljubica Gorički, koordinatorica (stručna suradnica pedagoginja)
 • 14. Jasna Končić, koordinatorica (učiteljica razredne nastave u PŠ)
 • 15. Iva Švenda, koordinatorica (učiteljica EJ u MŠ)
 • 16. Dragutin Čehulić, domar
 • 17. Ruža Tovernić, spremačica
 • 18. Marjeta Đurđek, voditeljica UZ "Zviranjek"
 • 19. Damir Končić, predsjednik Vijeća roditelja
 • 20. Darko Đurkan, predsjednik MO Brestovec Orehovički
 • 21. Zdenko Kobeščak, ravnatelj škole

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: PLAN DJELOVANJA EKO ŠKOLE ZA 2016/17.
Cilj:
 • Realizacija izrađenog plana aktivnosti kako bi se kod učenika kontinuirano podizala razina znanja, vještina i navika koje osiguravaju ekološka ponašanja koja rezultiraju poboljšanjem stanja u zaštiti okoliša.

Zadatak:

Rujan 2016.

 • Uređivanje informativnog panoa (prijedlog eko-tema za SR, ideje za plan  rada Eko-škole)
 • Izrada plana i programa djelovanja za školsku godinu
 • Povezivanje s programima u školi (UNICEF, KVAŠ, poduzetništvo i programima drugih udruga – CK, DND)
 • Izbor i uključivanje novih članova u školski  eko odbor
 • Sastanci koordinatora i eko-odbora
 • Organizacija i provođenje Dana HOO (važnost dnevnog kretanja u prirodi)
 • Nastavljanje suradnje s UNIJA papirom (prikupljanje starog papira), osnivanje Eko-papirko tima

Listopad 2016.

 • aktivnosti u Dječjem tjednu :
 • kreativne radionice
 • susret djece 4.razreda u PŠ Orehovica
 • posjet načelniku
 • susret djece i starijih
 • Provođenje akcije «Solidarnost na djelu 2016.»
 • Priprema i sudjelovanje na županijskoj smotri «Zahvalnost za plodove zemlje»
 • Dan zahavalnosti za plodove zemlje u župnoj crkvi
 • Obilježavanje Dana kruha po razredima
 • Izrada dežurstava razrednih Eko-patrola (skrb za prikupljanje smeća u okolišu škole i u mjestu)
 • priprema u formiranje školskog poVRTnjaka

Studeni 2016.

 • Ocjena stanja okoliša škole

Prosinac  2016.

 • Sudjelovanje u eko, etno-radionici «Kinč moje babice», Sv. Križ Začretje
 • školski Božićni sajam (proizvodi nastali na radionicama tijekom polugodišta)

Siječanj 2017.

 • Izrada izvješća o radu u 1. polugodištu
 • Izložba jaslica i angeljeka (županijska) od prirodnih i recikliranih materijala u našoj školi
 • zimske aktivnosti za kreativne i talentirane u prostorima škole (za vrijeme praznika)
 • priprema za uzgoj presadnica, priprema klijališta za mlade biljke

Veljača 2017.

 • Nastavak školskih akcija:
 • «Smanjivanje plastičnih vrećica u okolišu» - uvodimo platnene vrećice
 •  «Stare baterije nikako u prirodu!»
 • „Skupljamo plastične čepove“
 • Sudjelovanje na Zimskoj školi CK (za učenike), Zabok

Ožujak 2017.

 • Radovi u cvjetnjaku, voćnjaku i vrtu
 • uređenje okoliša
 • sadnja biljnog materijala
 • Pripremanje obnove statusa

Travanj 2017.

 • Obilježavanje Dana planeta Zemlje:
 • Provođenjem akcije „Zelena čistka“ i aktivnostima uređenja okoliša, sadnje presadnica u školskom vrtu
 • proljetne radionice za maštovite i kreativne
 • * Preuzimanje Zelene zastave

Svibanj 2017.

 • "U školu pješice ili biciklom" (tjedna aktivnost za učenike i učitelje
 • Akcija prikupljanja elektroničkog otpada u lokalnoj zajednici
 • Dan biološke raznolikosti : Eko djeca - snaga Svijeta, 22.05. – suradnja s Eko-odborom OŠ Bedekovčina
 • Svečanost podizanja Zelene zastave

Lipanj / srpanj 2017.

 •  Jednokratna akcija pražnjenja školskih ormara (stari papir)
 • priprema priloga za bilten Eko-škole
 • izvješće o provedbi programa
 • Kontinuirane aktivnosti

Obilježavanje prigodnih datuma

 • 16.09. – Dan zaštite ozonskog omotača
 • 20.10. – Dan jabuke
 • 24.10. – Dan šuma
 • 10.12. – Dan čovjekovih prava
 • 20.03. – proljetni ekvinocij
 • 23.03. - Svjetski dan meteorologije
 • 07.04. – Dan zdravlja
 • 08. svibanj – Dan Crvenog križa
 • 03.svibanj - Svjetski dan Sunca (izrada svjetlosnih sprava)

Skrb za štednju energije u prostorima škole

Sastanci eko-odbora

Medijska prezentacija

Rad grupa INA i Učeničke zadruge

Učionica u šumi Šarov jarek


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Sadržaji se realiziraju tijekom cijele školske godine.
 • Provedba zadataka prati se vođenjem foto dokumentacije, zabilježaba sa sastanaka i aktivnosti deseminacijom rezultata na web stranici škole.

Nositelji:
 • Eko-odbor, DND Bedekovčina, učiteljice 4.razreda, patronažna sestra, PCK škole, volonteri škole, razrednici, ravnatelj, voditeljica UZ, učenici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: EKO IZVJEŠĆE
Ostvareni ciljevi:

Ciljevi usmjereni na povećanje znanja, osnaživanje ekoloških vještina i pristupa i stvaranje pozitivnih ekoloških stavova o važnosti ljudskog eko djelovanja s ciljem očuvanja planeta postignuti su u zadovoljavajućem obimu.

 

 


Realizirani zadaci:
 • OBNOVLJEN STALNI PANO, POSTAVLJANJE INFORMACIJA I VIJESTI  NA PROMJENJIVOM PANOU  KONTINUIRANO TIJEKOM POLUGODIŠTA
 • IZRAĐEN OKVIRNI PLAN I  PROGRAM DJELOVANJA ZA 2016/17.
 • UOČENE DODIRNE TOČKE U PROGRAMU PODUZETNIŠTVA (IZRADA PROIZVODA OD PRIRODNIH MATERIJALA, EKOLOŠKA AMBALAŽA, RECIKLIRANJE MATERIJALA U POSTUPKU PRENAMJENE), UČENIČKE ZADRUGE  (NASTAVAK PROJEKTA „PAČJA ŠKOLA“, NASTAVAK UREĐENJA ŠKOLSKOG VRTA I PLASTENIKA, REALIZACIJA HUMANITARNIH I EKO AKTIVNOSTI U OKVIRU GRUPA PCK I VOLONTERI, NASTAVAK UREĐENJA DJEČJEG IGRALIŠTA U SURADNJI S MO BRESTOVEC OREHOVIČKI)
 • POTVRĐENI SU DOSADAŠNJI ILI IMENOVANI NOVI ČLANOVI UČENIKA U ŠKOLSKI EKO-ODBOR
 • KOORDINACIJA  SE DOGOVARALA OKO AKTIVNOSTI KOJE SU BAZIČNE ZA EKO-ŠKOLU TE INFORMIRALA O AKTIVNOSTIMA KOJIMA SU NOSITELJI OSTALE GRUPE (ONLINE, DRUŠTVENIM MREŽAMA ILI NA SASTANCIMA UŽIVO)
 • REALIZIRALI SMO AKTIVNOST  „RADOST KRETANJA U PRIRODI“ U RUJNU
 • OBILJEŽILI SMO DAN KRUHA I DAN JABUKA U LISTOPADU (NA RAZINI ŽUPE I ŠKOLE)
 • OBILJEŽILI SMO DAN KRAVATE AKTIVNOŠĆU DIZAJNIRANJA RAZREDNIH KRAVATA
 • BILI SMO DOMAĆINI SUSRETA UČENIKA 4.RAZREDA OPĆINE U PŠ OREHOVICA S NIZOM AKTIVNOSTI USMJERENIH NA JAČANJE ZAJEDNIŠTVA I OČUVANJE ZDRAVLJA I OKOLIŠA (U SURADNJI S DND BEDEKOVČINA)
 • PROVELI SMO AKCIJU „SOLIDARNOST NA DJELU“ U SURADNJI S GD CK ZABOK S CILJEM PRIKUPLJANJA HRANE PROIZVEDENE U OBITELJSKIM VRTOVIMA (LUK, ZELJE, KRUMPIR, MRKVA)  ZA ŠKOLSKU KUHINJU (OSIGURANJE BESPLATNOG OBROKA)
 • PROVELI SMO OCJENJIVANJE STANJA OKOLIŠA U STUDENOM I ZAKLJUČILI DA NAM SVJETLEĆA TIJELA U ŠKOLSKOJ SPORTSKOJ DVORANI NE ODGOVARAJU EKOLOŠKIM STANDARDIMA (ŠTO JE RAVNATELJ ŠKOLE NEPRESTANO ISTICAO PRI IZGRADNJI); DA SE ŠTEDNJA VODE I RASVJETE KONTINUIRANO PROVODI (RASVJETA U SVIM PROSTORIMA ZAMJENJENA LED LAMPAMA, A U HODNICIMA I SANITARNIM ČVOROVIMA IMAMO SENZORE); DA PAPIR KONTINUIRANO PRIKUPLJAMO U SPREMNIK UNIJA PAPIRA (U RAZREDIMA POSTOJE KUTIJE ZA PRIKUPLJANJE); DA U HODNICIMA ŠKOLE POSTOJE MJESTA ZA ODLAGANJE STARIH BATERIJA, PLASTIČNIH ČEPOVA I PLASTIKE, TE DA IMAMO KARTONSKE KUTIJE ZA TETRAPAK AMBALAŽU); EKO- PATROLA REDOVITO ODRŽAVA CENTAR MJESTA UREDNIM JER JE UOČENO NEREDOVITO PRAŽNJENJE KOŠEVA ZA SMEĆE;
 • UKLJUČILI SMO SE U PROJEKT EKO-PAKET I PROVELI EDUKACIJU ČLANOVA EKO-ODBORA KOJI ONDA VRŠE EDUKACIJU/INFORMIRAJU PO RAZREDIMA
 • PREDSTAVNICI ŠKOLE SUDJELOVALI SU NA ETNO-RADIONICI „KINČ MOJE BABICE „ U ZAČRETJU GDJE SMO SAVLADAVALI TEHNIKU PLETENJA IGLAMA I PRSTIMA (U SURADNJI S DND BEDEKOVČINA)
 • U ŠKOLI JE ORGANIZIRAN I PROVEDEN „BOŽIĆNI SAJAM“ NA KOJEM SE PRODAJU DJEČJI PROIZVODI IZRAĐENI RECIKLIRANJEM (TEKSTIL, DRVO), UKUHAVANJEM (MASLAČKOV MED I SIRUP), SUŠENJEM (BILJNI ČAJEVI, SAPUNI)
 • U DVORIŠTU ŠKOLE ZAVRŠENO JE POSTAVLJANJE PROSTORA ZA RAD IZVAN UČIONICE (RAZRED NA VJETRU) KOJI JE NATKRIVEN, A NASTAVLJENO JE KORIŠTENJE „ZELENE UČIONICE“ U DRŽAVNOJ ŠUMI ŠAROV JAREK (POUČNA STAZA I DRVENE KLUPE I STOLOVI ZA UČENIKE)
 • MEDIJSKI SMO SE PREZENTIRALI PREKO WEB STRANICE ŠKOLE TE KROZ INFORMACIJE TV MREŽE I HTV-a KOJI SU PRENOSILI INFORMACIJE O NAŠIM PROJEKTNIM AKTIVNOSTIMA


Vrijeme realizacije:

1.9.2016. do 30.3.2017.


Nositelji:

Sve osobe, udruge i ustanove navedene u planu rada:

 • ravnatelj
 • eko- koordinatori i eko-odbor škole
 • učitelji, nenastavno osoblje, uprava škole, učenici škole, roditelji
 • udruge koje rade s djecom i za djecu, mjesni odbor, općina Bedekovčina, Županija Krapinsko-zagorska

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

NAMA JE STALO!

«Odgovorni smo za Svijet, jer mi smo Svijet»

P. Cuelho


Eko himna:

Eko himnu imamo u tekstualnom obliku, a učitelj GK koji je skladao note (izvedena je jednom) i nakon toga se zaposlio u drugoj školi ne može pronaći zapis.

Autor himne je roditelj naše učenice. Radimo na rješavanju!