Eko škola

Dječji vrtić 'Pčelica' Molve

Trg kralja Tomislava 10/a
48350 Molve

Telefon: 048/892-115
Fax:
E-mail: djecji.vrtic.pcelica1@kc.t-com.hr
Web: http://www.vrtic-pcelica.molve.hr

Ravnatelj/ica: Sanja Škurdija
Školski koordinatori: Sanja Škurdija, Filip Adaković
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :