Eko škola

Dječji vrtić Šareni leptirić, Solin

Domovinskog rata 28 A
21210 Solin

Telefon: 021 75 455
Fax:
E-mail: dopar.loreta@gmail.com
Web: www.djecji-vrtić-sareni leptirić.hr

Ravnatelj/ica: Suzana Parlov
Školski koordinatori: Loreta Dopar
Godina stjecanja statusa: 2017
Trenutni status: Priprema statusa
Projekti :