Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje obilježavaju se svake godine tijekom listopada u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, te ograncima i granama Udruge Lijepa Naša. 

 

Svečanosti u dječjim vrtićima i školama

Obilježavanje Dana kruha u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, te ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju, pridonosi potpunijem odgoju i obrazovanju za zaštitu okoliša, upoznavanju i očuvanju biološke raznolikosti Hrvatske, podizanju svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj prehrani, a temelji se na izgrađivanju pozitivnih stavova i stvaranju pravilnog emocionalnog odnosa djeteta–učenika i prirode.

U školskim prostorima postavljaju se izložbe plodova zemlje užeg zavičaja, kruha i krušnih proizvoda, različitog sjemenja, te starih alata koji su se koristili ili se još koriste u obradi zemlje i pripremi kruha. Postavljaju se izložbe učeničkih radova (likovne, literarne i dr.), rezultati istraživanja; npr. zastupljenost različitih vrsta žitarica u prehrani stanovništva određenog kraja, autohtone biljne vrste određenog područja, prehrana stanovništva i prehrambene navike kroz povijest, poljodjelske kulture naših županija i njihov uzgoj, odnos prema kruhu i plodovima zemlje, te mnoge druge aktivnosti. Izložbene prostore obilaze roditelji učenika i njihovi gosti.

 

Ciljevi

 • upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha)
 • približiti im blagovanje kruha i narodne običaje
 • poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne snage
 • upoznati učenike sa žetvenim i ostalim običajima
 • upoznati učenike s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje (povrće, žitarice, gljive, ljekovito i začinsko bilje)
 • upoznati učenike sa zastupljenošću i načinima očuvanja pojedinih vrsta (izgled sjemena, način i vrijeme sadnje, vegetacijski ciklus)
 • upoznati učenike s razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificiranih organizama
 • ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede

Sadržaj

Ovisno o dobi djece i učenika predlažu se ove djelatnosti:

1. Izvan vrtića i škola

 • posjet pekarnici, mlinu, sjemenari, seoskom gospodarstvu, tvornici za preradu voća i povrća
 • upoznavanje s načinima skladištenja i priprave raznovrsnih plodova zemlje
 • prikupljanje žitarica i ostalih plodova
 • posjet etnografskom i/ili tehničkom muzeju

2. U vrtiću i/ili školi

 • razgovor s djecom i učenicima na temu “Od zrna do pogače” i “Plodovi našeg zavičaja"
 • upoznati djecu i učenike s kulturom ophođenja prema kruhu i zbrinjavanjem njegovih ostataka
 • upoznati ih sa životnim ciklusom poljoprivrednih kultura (žitarice, voće, povrće, ostale kulture)
 • organizirati izložbe (sjemenke žitarica, ljekovito bilje, gljive, izložba starih vrsta jabuka) i predavanja
 • istražiti etnografsku baštinu svog zavičaja u svezi s obradom zemlje i pripravom kruha
 • prirediti izložbe radova djece i učenika na temu Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje: literarni radovi, likovni radovi, fotografije, plakati, izrada kruha i peciva, uređivanje izložbenih prostora, scenski izraz (prikaz običaja, igrokaz na određenu temu – može biti poznato djelo iz književnosti ili učenički uradak)
 • posjet bolnicama, staračkim domovima, domovima ratnih stradalnika i darivanje kruhom

Sve gore navedene aktivnosti mogu se prikazati djeci, učenicima, roditeljima i uzvanicima na svečanostima u dječjim vrtićima/školama, uz već tradicionalne aktivnosti:

 • pripremanje i pečenje različitih vrsta kruha i krušnih proizvoda
 • izložba plodova užeg zavičaja
 • predstavljanje zavičajne kuhinje
 • zajedničko blagovanje kruha i plodova zemlje
 • postavljanje svečanog stola
 • doček roditelja i uzvanika
 • darivanje kruha–simbola obnove i blagostanja
 • prikaz svih aktivnosti djece/učenika roditeljima i ostalim uzvanicima

Svehrvatska svečanost

Svehrvatska smotra Dana kruha – dana zahvalnosti za plodove zemlje održava se svake godine (druga nedjelja u listopadu). Na svehrvatskoj smotri sudjeluju hrvatske Ekoškole, te hrvatske škole/odjeljenja iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Mađarske, Austrije, Crne Gore.

28. smotra Dani kruha održati će se 13. listopada 2019. u Kutini.

 

Preuzimanje datoteka