Eko-paket

Eko-paket

Eko-paket je nacionalni projekt usmjeren prema djeci i mladima sa ciljem educiranja o važnosti odvojenog zbrinjavanja upotrjebljene Tetra Pak ambalaže i odgovornog ponašanja prema prirodi. Provode ga Ekoškole u Republici Hrvatskoj, a glavni komunikacijski kanal je mrežna stranica www.eko-paket.hr i društvena mreža Facebook.

 

Ciljevi projekta

Educirati djecu o važnosti zbrinjavanja upotrjebljene TETRA PAK ambalaže i odgovornog ponašanja prema prirodi i to:

  • kroz konstantan porast broja uključenih ustanova te sukladno tome porast broja djece i mladih uključenih u projekt,
  • animiranje sudionika projekta na aktivno sudjelovanje tijekom cijelog trajanja projekta,
  • unaprijediti edukativni dio projekta aktivno provodeći edukaciju unutar ustanova ali i povećati utjecaj na okolinu djece i mladih te njihovih obitelji.

Kako bi se zadani ciljevi i ostvarili projekt Eko-paket je podijeljen na dvije glavne aktivnosti te njima pripadajuće komunikacijske kanale i materijale:

  • prvi je mrežna stranica Eko-paketa i Eko-paket Facebook stranica i prateće promotivne akcije - svakodnevnom aktivnošću na web stranici te Facebooku oglašavanjem potiče se i educira sudionike natječaja ali i širu publiku o važnosti odgovornog zbrinjavanja upotrjebljene Tetra Pak ambalaže.
  • Predavanja i ekološke radionice u školama sudionicama projekta – putem ovog komunikacijskog kanala dodatno se približavamo djeci i njihovim obiteljima. Kroz direktni i zabavno/edukativni sadržaj prenose se osnovne poruke projekta učenicima, njihovim roditeljima i široj lokalnoj zajednici.

Aktivnosti:

  • 1 faza – prijava sudionika kojima se šalju kutije i vreće za prikupljanje Tetra pak ambalaže te promotivni magneti za hladnjak
  • 2 faza – realizacija glavnih aktivnosti projekt a podijeljenih u 3 tematske cjeline popraćene Facebook aktivnostima namijenjenih svim sudionicima projekta, te široj populaciji lokalne sredine u kojoj se škola nalazi. Nakon svake faze proglašavaju se 3 finalista koji ulaze u finale
  • 3 faza – proglašenje pobjednika na završnoj dodjeli