Načela odgoja i obrazovanja za okoliš u programu Ekoškole

Načela odgoja i obrazovanja za okoliš u programu Ekoškole
  • Usklađivanje i prilagođavanje programa Ekoškola hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu (dječji vrtići te osnovne i srednje škole koje se uključe u program sami izabiru način ugradnje i provedbe programa u skladu s propisanim nastavnim planom i programom)
  • Uvođenje posebnih programa zaštite okoliša (za sada su ti sadržaji sastavni dio nastavnog programa pojedinih općeobrazovnih predmeta zemljopisa/geografije, prirode, biologije i kemije i/ili stručnih predmeta pojedinih strukovnih škola)
  • Stalno usavršavanje učitelja/nastavnika
  • Interdisciplinarni pristup odgoju i obrazovanju za okoliš u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama (ravnomjerno, kroz sve nastavne predmete, sve aktivnosti provode se na razini cijelih ustanova)

 

  • Osnivanje centara odgoja i obrazovanja za okoliš kao podrška programima zaštite okoliša (tematsko usavršavanje učitelja/odgojitelja, praćenje i usporedba rada na određenoj temi, praćenje rada na manjim projektima, usmjeravanje i evaluacija)
  • Opremanje škola suvremenom literaturom s tematikom zaštite okoliša (priručnici o Ekoškolama i nastavni materijali su priređeni i razdijeljeni školama)