Važni dokumenti

Važni dokumenti
  • U ovoj rubrici možete pronaći različite dokumente vezane za provedbu programa međunarodne Ekoškole. Ovdje se nalazi metodologija programa, tako zvanih "7 koraka" Ekoškole. Također možete pronaći i akutalni kalendar aktivnosti, popis regionalnih koordinatora, prezentacije sa seminara o Ekoškolama, itd...
  • Za sudjelovanje u programu Ekoškole plaća se godišnja članarina. Za više informacija o članarini molimo vas kontaktirajte predsjednika Udruge Lijepa Naša na broj telefona 01 49 23 904 ili e-mail: udrugalijepanasa@gmail.com.

Preuzimanje datoteka

MATERIJALI O PROGRAMU EKOŠKOLA

PREZENTACIJE SA SEMINARA/WEBINARA O PROGRAMU EKOŠKOLE

ZNAKOVLJE

RAZNI MATERIJALI O ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA OKOLIŠ