loading

Ekoškole

Međunarodna škola Adria, Opatija – Adria International School Opatija

Korisnički podaci

Međunarodna škola Adria, Opatija – Adria International School Opatija
Miroslava Krleže 1, 51 410 Opatija
0995321289
vucinickolinda5@gmail.com
2024
Priprema statusa

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj