loading

Ekoškole

Srednja škola Ivana Meštrovića, Drniš

Korisnički podaci

Srednja škola Ivana Meštrovića, Drniš
Poljana 1, 22320 Drniš
022/886114
kontakt@ss-imestrovica-drnis.skole.hr
2025
Priprema statusa
 • Naziv projekta: Kultura, turizam i strukovno obrazovanje - Hrvatska turistička kutija iznenađenja

  Tema projekta: Izrada prve hrvatske turističke kutije iznenađenja - očuvanje kulturno-povijesne i biološke raznolikosti kraja kroz ponudu novog proizvoda

  Opis projekta:

  Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš i autorica projekta Martina Jerković projektom Kultura, turizam i strukovno obrazovanje obilježila je u našoj školi Europsku godinu vještina 2023. Naša je nastavnica pozvala za partnera natavnicu Klaudiju Dimić iz Ekonomske i upravne škole Split

  WEB stranica projekta https://www.kultura-turizam-strukovno-obrazovanje.com/ 

  Provodeći različite aktivnosti analizirali su svakodnevne aktivnosti, primjenjujući aktivnosti učenika u grupama i paru pri realizacji projekta koji uključuje poznavanje znanja i vještina s različitih obrazovnih područja kao što je i sam turistički multisektorski resor. Društvo se mijenja a tako i vještine koje su nam potrebne u svakodnevnom životu što zahtijeva od mladih da budu analitični i otvoreni za promjene. Učenici su ovim projektom pokazali do sada stečene vještine kako biti neovistan, odgovoran i ekološki svjestan građanin. Svoje su znanje i vještine predstavili u ovoj godini vještina koja je kalendarski trajala do 8.svibnja 2024. godine.

  Radom na projektu stvorila se kutija iznenađenja s brojnim, karticama ukupno 50 vezanim za bogatstvo nađenom na području dviju županija Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske iz rimskog vremena potez od Burnunma do Dioklecijanove palače. Učenici su izrađivali materijale u pogledu kartica, slika i informacija iz tog doba a vezane za život i življenje tadašnjeg naroda na tom području pri tom mislimo na Rimski vojni logor Burnum i okolicu te Dioklecijanovu palaču. Pri izradi učenici su koristili reciklirane materijale i RRR model, različite IKT alate radi što bolje pripreme i prezentacije postojećih proizvoda i usluga. Ovime su se učenici istrenirali kako postojeći proizvod oživjeti udahnuti mu novi život i značenje.

  Svatko tko zavuče ruku u nju može izvući dragocjeni podatak vezan za kuturu, hranu, običaj, spomenik, osobu, glazbu, umjetnost ...). Kutija iznenanđenja izrađena je od prirodnog drvenog materijala učenika stolara iz TIŠ Ruđera Boškovića Sinj koji su se uključili u naš projekt i svojim vještom izradom napravili upravo ono što smo mi kao autori tražili na tržištu. Prilikom izrade kutije iznenađenja učenici su ojačati svoje znanje o kulturno-povijesnoj baštini, promociji, prirodnoj i biološkoj raznoliosti kraja u kojem žive i postupku stvaranja novog proizvoda, uključivanju različitih struka i razvoju vlastitih sposobnosti u predstavljanju proizvoda kroz oznaživanje komunikacijsko prezentacijskih vještina prilikom predstavljanja projekta. Sudjelujući u svim aktivnostima a posebice posjetu NP Krka učenici su ojačali svoje postojeće znanje i značaj za očuvanje okoliša, pitke vode i prirodnih staništa još jednom se podsjećajući na UN 17 ciljeva održivog razvoja.

 • Naziv projekta: Let´s particišate in EU election 2024

  Tema projekta: Demokratski izborni procesi u EU i djelovanje EU parlamenta na svakodnevni život građanina i očuvanje okoliša

  Opis projekta:

  Projekt "Sudjelujemo u EU izborima 2024" uspješno je proveden na eTwinning platformi. Autorica projekta nastavnica Martina Jerkovć nakon što je projekt odobren od AMPEU pozvala je partnere na sudjelovanje na koje se odazvalo pet škola iz Hrvatske te po jedna škola iz Švedske, Njemačke, Belgije, Slovenije, Španjolske i dvije škole iz Litve. Suautorica projekta je bila natavnica Linn Jansonn iz švedske škole.  Cilj projekta bio je omogućiti učenicima da koristeći IKT alate izrade kreativna rješenja i radove, te kroz skupne i individualne aktivnosti nauče više o demokratskim procesima ali i djelovanju EU parlamenta u pogledu očuvanja okoliša i povećanja standrada življenja s osvrtom na 17 ciljeva održivog razvoja (SDGs - Sustainable Development Goals) definiranih  od strane Ujedinjenih naroda kao globalni ciljevi za bolju i održiviju budućnost. 

  Link na eTwinning platformu projekta 

  https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/lets-participate-eu-election-sudjelujemo-u-eu-izborima/twinspace

  1. Ključne aktivnosti uključivale su:Upoznavanje s institucijama EU:

   • Učenici su se upoznali s raznim institucijama Europske unije, njihovim funkcijama i ulogama.
   • Poseban fokus bio je na izborima za Europski parlament i ulozi zastupnika.
  2. Mogućnosti EU zelene tranzicije:

   • Edukacija o mogućnostima i izazovima zelene tranzicije u EU.
   • Učenici su upoznali projekte usmjerene ka održivom razvoju i ekološkim inovacijama.
  3. Suradnja s predstavnicima:

   • Organizirani su susreti s lokalnim i regionalnim predstavnicima, kao i zastupnicima u Europskom parlamentu.

  Kao završna aktivnost projekta izrađen je film o EU izborima i utjecaju Europskog parlamaneta na lokalnu zajednicu u svim zemljama sudionicima. Isto tako u budućnosti će se organizirati događaj u Bruxellesu, putem prijave na Erasmus+ projekt. Ova aktivnost uključuje: posjetu muzeju europske povijesti gdje će učenici dobiti uvid u povijest i razvoj EU; projektne aktivnosti koje uključuju simulaciju izbora, analiziranje rezultata, isto tako upoznavnje o načinu donošenja i usvajanja direktiva EU za svakodnevni život a koje su vezane i za očuvanje okoliša i zelenu tranziciju. 

  Erasmus+ mobilnost kroz projekt

  Uspješnim apliciranjem na Erasmus+ program KA210-SCH - Small - scale partnerstva in school education, mobilnost učenika će se provesti između Švedske i Hrvatske kroz narednu školsku godinu. Aktivnosti uključuju:

  1. Posjet švedskih učenika Hrvatskoj:

   • švedski učenici će posjetiti Srednju školu Ivana Meštrovića u Drnišu.
   • upoznat će se s lokalnim vrijednostima i utjecajem EU parlamenta na zelenu tranziciju, te provođenjem 17 ciljeva održivog razvoja i EU direktivama o očuvanju okoliša, 
   • upoznati će rad, napore i djelovanje NP Krka u očuvanju okoliša i ekonomskom djelovanju u 21 steoljeću -  6 UN cilj Održivog razvoja - Čista voda i sanitarni uvjeti: Osiguranje dostupnosti i održivog upravljanja vodom i sanitarnim uvjetima za sve.
  2. Posjet hrvatskih učenika Švedskoj:

   • Učenici iz Drniša posjetit će švedsku školu i upoznati slične vrijednosti i prakse rada EU parlamenta te prakse očuvanja okoliša u Švedskoj.
  3. Zajednički posjet Bruxellesu:

   • Učenici će zajedno putovati u Bruxelles gdje će se upoznati s radom Europskog parlamenta, načinima donošenja zakona o očuvanju okoliša, te drugim važnim institucijama EU koje utječu i na ekološku politiku.

  Ovaj projekt pruža učenicima priliku da kroz praktične aktivnosti i međunarodnu suradnju steknu dublje razumijevanje demokratskih procesa, održivog razvoja i uloge Europske unije u očuvanju okoliša i zelene tranzicije.

 • Naziv projekta: Cibus i bolji život

  Tema projekta: Zdrava prehrana i životne navike te tjelovježba u prirodi

  Opis projekta:

  Projekt "Cibus i bolji život" nastao je kao odgovor na sve češće vijesti o pretilosti, dijabetesu i lošem zdravstvenom stanju, posebno među mlađim uzrastima u Republici Hrvatskoj. Nastavnica Martina Jerkovć provodila ga je u našoj srednjoj školi s učenicima prvog razreda smjer ekonomisti u školskoj godini 2022./2023. Srednjoškolci iz ruralnih i urbanih područja, suočavaju se s izazovom nedostatka zdrave prehrane tijekom jutarnjih obroka, što je rezultat ograničene ponude. Iako su donekle svjesni da im prehrana nije potpuno zdrava, nisu uvijek svjesni koliko to može štetiti organizmu. U društvu se često čuju različita mišljenja o uzrocima pretilosti, od glutena do masnoća i šećera, uz preporuke za smanjenje unosa mesa ili čak prelazak na vegansku prehranu. Ističe se važnost redovite i umjerene konzumacije jela, kao i svakodnevne tjelesne aktivnosti.

  Ciljevi projekta bili su:

  • Podizanje svijesti o zdravoj prehrani:
   • Edukacija učenika o zdravim prehrambenim navikama.
   • Organizacija radionica i predavanja o pravilnoj prehrani i važnosti uravnoteženog unosa  zdrave hrane.
  • Promicanje tjelesne aktivnosti:
   • Poticanje svakodnevne tjelesne aktivnosti kroz sportske događaje i vježbe u prirodi.
   • Edukacija o važnosti redovite tjelovježbe za održavanje zdravlja.

  Specifični ciljevi projekta proizašli su iz 17 UN ciljeva održivog razvoja i to:

  • Cilj 3 - Zdravlje i blagostanje: Osiguravanje zdravog života i promicanje blagostanja za sve ljude u svim dobnim skupinama. Povećanje svijesti o važnosti zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti među mladima i smanjenje stope pretilosti i poboljšanje općeg zdravstvenog stanja učenika.
  • Cilj 5 - Rodna ravnopravnost: Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i djevojaka. Uključivanje djevojaka i mladića u sve aktivnosti projekta, osiguravajući ravnopravnost i jednakost u pristupu informacijama i resursima.

  Projektom "Cibus i bolji život" nastojalo se potaknuti pozitivne promjene koje će doprinositi zdravlju i blagostanju mladih, stvarajući temelje za dugoročno poboljšanje njihovog zdravstvenog stanja i kvalitete života. Edukacija i podrška koja je projektom stvorena i prezentirana na satovima razredne zajednice omogućila je mladim ljudima pristup informacijama i resursima u usvajanju zdravih životnih navika i očuvanja okoliša upravo konzmiranjem zdrave hrane a manje industrijski obrađene hrane.

  Povratne informacije koje su prikupljene putem online ankete za učenike na kraju provodenih aktivnosti u procesu evaluacije projekta dale su vrlo pozitivne rezultate. 

Partneri

Partneri Ekoškola

Hvala našim partnerima na izvrsnoj suradnji i potpori pri realizaciji programa međunarodne Ekoškole u Republici Hrvatskoj