Čuvajmo vode, šume, tlo - čuvajmo naš planet Zemlju!

23. ožujka 2016.

U okviru tematskog dana pod nazivom 'Zajedno stvaramo i čuvamo svijet' održanog 15. ožujka 2016. učenici IV.a razreda su nakon hrvatskog jezika i obrade teksta (M. Kopjar „Voda u mom srcu“) na satu likovne kulture, u paru, od prikupljenog otpadnog materijala, izrađivali transparente o zaštiti voda.

Osnovna škola Vladimira Nazora, Budinščina