DANI KRUHA u OŠ Vladimir Bosnar, Stubičke Toplice

02. studenog 2020.

U mjesecu listopadu tradicionalno obilježavamo Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. U prostoru škole uredili smo prigodni jesenski kutić. Uz plodove zemlje užeg zavičaja, nalaze se i predmeti te žitarice potrebne za izradu kruha. Učiteljice razredne nastave s učenicima su uz prigodne tekstove i teme vezane za hranu s učenici razgovarali o nastajanju kruha (od zrna do kruha), o blagovanju kruha i običajima vezanim za kruh. Vjeroučitelj je na satovima vjeronauka učenicima govorio o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage. Osmislili smo i virtualnu izložbu kruha. Učenici su sa svojim obiteljima pripremali kruh ili neki pekarski proizvod. Pristigle fotografije uradaka objavili smo u virtualnoj izložbu na web stranicama škole.