Detektivi i istraživači Velikog lova na biljke u OŠ 'V. Gortan', Rijeka

30. siječnja 2019.

U ovoj školskoj godini imamo dvije skupine Darwinovih istraživača (4.a i 4.b razredni odjel), te jednu skupinu Detektiva (5.a razredni odjel). Nakon provedenog anketnog upitnika svaki odjel osmislio je svoje aktivnosti. Izrađena je nova maketa okoliša škole sa naglaskom na biljni pokrov. Kako je u tijeku uređenje učionice u prirodi, sve grupe aktivne su u poslovima.

Prošle godine uređen je hotel za kukce. Nastavljamo s održavanjem i sadnjom biljaka u neposrednoj blizini. Kroz manifestaciju Dani zahvalnosti za plodove zemlje uređena je postava plodova jeseni. Od izložene tikve sakupili smo i osušili sjemenke. Znajući koliko je važno sačuvati sjeme autohtonih i starih vrsta pokrenuli smo mini projekt Banka sjemena. Naučili smo izraditi papirnatu vrećicu za sakupljanje i čuvanje sjemena. Uz pomoć domara škole izradili smo privremenu i prijenosnu zbirku sjemena. Aktivnosti se nastavljaju uz pomoć roditelja i baka, u želji prikupljanja sjemena što većeg broja  biljnih vrsta.

Prostori naše škole obogaćeni su velikim brojem ukrasnog bilja. Sve grupe uključene u projekt imaju dnevne obveze zalijevanja i njege. Sadnjom novih vrsta i vegetativnim razmnožavanjem proizvodimo još mnoge lončanice. Cilj je na prigodnoj prodajnoj izložbi roditeljima i susjedima ponuditi naše presadnice za obogaćivanje njihovih okućnica. Početkom 2. polugodišta započinje i uzgoj kadifica iz sjemena. Kroz mjesec prosinac istražili smo klijavost božićne pšenice. Uzgojili smo pšenicu, opisali tradicijske običaje i simboliku. Ulazni prostor škole zasađen je perunikama. Istražili smo peruniku kao hrvatski nacionalni cvijet. Istraživači su imali zadatak dobro proučiti građu i na terenu nacrtati dijelove. Okoliš naše škole velik je i obogaćen mnoštvom biljaka. Kroz šetnju za razmišljanje detaljno smo upoznali svaku. Istraživački je zadatak pratiti i bilježiti sve vegetacijske promjene kroz godišnja doba. Fotografije i radove učenika šira javnost moći će vidjeti na prodajnoj izložbi cvijeća.

Učenici imaju zadatke istraživački promatrati i proučavati šojku, ježa i bumbara. Rezultate istraživanja prezentirati će istraživači ostalim učenicima škole.

 

Darwinovi detektivi 

Aktivnosti Detektiva usmjerili smo ove godine na dvije biljne vrste koprivu i glog. Na sjenovito mjesto zasadili smo podzemnu stabljiku koprive. Grupa ima zadatak njegovati i zalijevati sadnice te pratiti i bilježiti promjene. U istraživanje su uključeni roditelji s ciljem prikupljanja što više informacija o ljekovitosti koprive te njenoj uporabi u prehrani. Rezultati istraživanja i prehrambeni proizvodi biti će prezentirani svim učenicima i gostima.

Glog u neposrednoj blizini škole učenici prate kroz sva godišnja doba. Kako su ljekoviti gloga listovi, cvjetovi i plodovi učenici će pripremati čajeve. Planirana je i sadnja gloga u dvorište škole. Zadatak je učenika i u izradi je herbarij biljaka našeg školskog okoliša. Učenici su proučili činjenice o rasadniku biljaka ,na čijem je prostoru sagrađena škola. Autor rasadnika i obližnjeg trsatskog parka je poznati botaničar Josip Kuflanek.U tijeku je sakupljanje starih fotografija i podataka o djelovanju rasadnika. Sve rezultate istraživanja prezentitati ćemo široj javnosti u travnju na manifestaciji „100 godina Sušaka“.

Željka Agreš, Adriana Brulja i Anka Molnar