Dječje slavonsko sijelo u DV Mak iz Osijeka

07. studenog 2017.

26. listopada 2017. godine u dječjem vrtiću Mak održano je 'Dječje slavonsko sijelo'. U realizaciji sijela sudjelovale su odgojiteljice i djeca svih dobnih skupina (prema svojim razvojnim mogućnostima).

'Dječje slavonsko sijelo' je svečanost koja zaokružuje sve provedene aktivnosti u jednu cjelinu. Na svečanosti su sudjelovala djeca iz šest odgojnih skupina. Nositelji programa bila su djeca i odgojiteljice starijih skupina. U glazbeno-scenskom programu sijela, kao gosti sudjelovali su naši dugogodišnji pratitelji, članovi HKUD-a Osijek 1862. U realizaciju planiranih aktivnosti uključili su se i roditelji djece polaznika vrtića i to prikupljanjem etno-predmeta, ukrasa i narodnih nošnji koje smo izložili u holu vrtića.

Pjevanjem slavonskih pjesama, igranjem narodnih igara i kola osigurali smo djeci stjecanje prvih spoznaja o životu naših predaka. Šarenilom narodnih nošnji, zvucima tamburice potakli smo djecu da kroz likovno i kreativno stvaralaštvo izraze svoje viđenje tradicije (izložba likovnih i kreativnih uradaka djece u holu vrtića).

Kroz sve te provedene aktivnosti ostvarili smo čvršću povezanost obitelji i vrtića te spontan i kvalitetan prijenos znanja i vještina u interakciji djece i odraslih. Bogata slavonska tradicija je neiscrpan izvor motiva i ideja. Oživljavajući tradicijske običaje sačuvat ćemo od zaborava te kao i do sada osigurati predaju sa generacije na generaciju.

Narod koji nema svoju tradiciju kao da nije ni postojao.