Dječji vrtić Ciciban i Veliki lov na biljke

19. svibnja 2020.

Dječji vrtić „Ciciban“, Velika Gorica 

 

Cvjetići u Velikom lovu na biljke

Početkom pedagoške godine 2019./2020. u mješovitoj starijoj skupini “Cvjetići” započeli smo s provedbom projekta “Veliki lov na biljke”. Slijedeći upute organizatora, u zadanom projektu naglasak smo stavili na pozorno promatranje dviju biljaka (crvena djetelina i tratinčica), ptica (vrabac i kos), životinja (bubamara i gujavica) i njihovog staništa. Kroz pripremljene i poticane aktivnosti u skupini upoznali smo se sa životnim procesima te uvjetima za zdrav život, rast i razvoj ciklusa biljaka.

Projekt smo provodili u odgojnoj skupini, vrtićkom dvorištu te tijekom planiranih šetnji okolicom vrtića. Kako bi imali opipljive rezultate o provedbi zadanih ciljeva, neposredno prije ulaska u aktivan projekt, proveli smo anketu o spoznajama djece, a isto tako uz pomoć roditelja i završetkom ovog dijela projekta. Iz dobivenih rezultata evidentno je da su ostvareni zadani ciljevi; kod djece se osjeća veći interes za okoliš i živa bića. Djeca prepoznaju sličnosti i razlike između živih bića i materijala, a posebno je razvijena svijest o izgrađenom okolišu i našoj ulozi u takvom sustavu.

Uz cvjetnjak koji smo sami zasadili, upoznali smo se i s nasadom ukrasnog i ljekovitog bilja koje je unutar našeg dvorišta, u okviru istog projekta, zasadila druga odgojna skupina. Kroz sudjelovanje u redovitom zalijevanju i brizi za biljke osvijestili smo način na koji možemo doprinijeti u osiguravanju uvjeta potrebnih biljkama. Također smo osvijestili važnost očuvanja prirode i recikliranja otpada. Uz pomoć raznih materijala o biljkama i životinjama (fotografije, plakati, likovni izričaj, ekspresija tijelom i pokretima, radni listovi, priče, pjesme, recitacije, brojalice, gestovne igre, matematičke igre, edukativne brošure, slikovnice, enciklopedije…) usredotočili smo se na zadane teme provedenog projekta.

Kroz ovaj projekt ostvarili smo vrlo konstruktivan odnos s roditeljima; većina njih se odazvala našem pozivu na tematsku kreativnu radionicu gdje su, zajedno s djecom i odgojiteljima, kreirali i napravili maketu staništa. U radu makete naglasak smo stavili na korištenje prirodnih materijala. Na samom kraju ovog dijela projekta, u staništu su naznačene promjene u odnosu na početak projekta, koje nam pokazuju na koji način možemo pozitivno utjecati na ekosustav.

Djeca i odgojiteljice odgojna skupina „Cvjetići“

 

Ribice u Velikom lovu na biljke

U naš projekt "Veliki lov na biljke" uključile su se i Hrvatske šume. Donirali su nam sadnice lipe. Lipu smo posadili na jasličkom igralištu. Tokom zimskog perioda, dok biljke miruju, posvetili smo se pticama koje su ostale u našoj okolini. Za njih smo napravili hranilice od daščica, drvenih špatulica, plastičnog neoblikovanog materijala (boce). Njih su djeca postavila na grane drveća ispred naše sobe. Dječaci J.Š. i N.J., koji žive na selu, donijeli su sjemenke pšenice i kukuruza pa smo njima cijele zime hranili ptice. Kako su ptice (vrapci) dolazili na hranilice, djeca su ih promatrala i uočavala boje, veličinu, kako se glasaju, čime im je pokriveno tijelo. Uspoređivali su ih s vranama koje su hodale dvorištem. Svoj doživljaj ptica djeca su prenijela na likovne radove: perje – olovka, kolaž papir. Iskušali smo se i u izradi kućica od kartona, koje smo izložili po sobi. Samu pticu smo zajednički iskaširali te su djeca sama ljepila perje na nju. Perje smo sakupili uz pomoć roditelja. Djeca su obogatila svoj govorni izričaj kroz lutkarske improvizacije sa štapnim lutkama ptičica. Sami su izmišljali dijaloge i pjesmice. Tu su koristili i već naučene pjesmice "Vrabac", "Veseljak", "Tri vrapčića", "Kos".

U adventskom periodu izrađivali smo ukrase za bor od neoblikovanog materijala, pa su djeca predložila da njima okitimo "bor" koji bi poslije posadili u dvorištu. Roditelji su nam donirali smreku koju smo nakon praznika posadili u dvorište pred vrtićem. U proljetnom periodu počeli smo s radom na uređenju okoliša vrtića. Posadili smo cvijeće (suradnja s roditeljima) u obojane gume, pletenu košaru, na cvjetnjak brdo pred ulazom u vrtić i na velikom dvorištu. Načinili smo poučne oznake drveća i bilja u tehnici pirografije kojeg smo posadili u krugu vrtića te ih postavili uz njih.

Zbog situacije s COVID-om19 naš projekt nismo bili u mogućnosti dalje provoditi. Baveći se biljkama i životinjama obogatili smo dječja iskustva, potakli i razvijali ljubav prema prirodi.

Djeca odgojne skupine Ribice i odgojiteljice: Marija Gašparac i Ružica Marinić