Ekoslovarica u OŠ Zlatar Bistrica

20. svibnja 2021.

Ekološko-edukativno-kreativni projekt u OŠ Zlatar Bistrica

Riječ je o projektu koji se u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica počeo provoditi školske godine 2017./2018. u sklopu Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, krajnji rezultat projekta je digitalizirana i tiskana Ekoslovarica. Nositelji projekta su učenici sadašnjeg 4. razreda, njihove razredne učiteljice Rajna Borovčak, Andreja Jertec i stručna suradnica knjižničarka Snježana Kovačević. S obzirom da je Osnovna škola Zlatar Bistrica Ekoškola osmislili smo ekološko-edukativno-kreativni projekt u kojem učenici usvajaju temeljne kompetencije vezane uz početno pisanje i čitanje i uče o ekologiji i ekološkim pojmovima te istovremeno osmišljavaju ekoslovaricu. Cilj projekta je da učenici usvoje ekološke pojmove, da razvijaju ekološku svijest te svojim primjerom educiraju i druge učenike kako se na odgovoran način odnositi prema okolišu. U našoj školi učenici od prvog razreda uče dva strana jezika (engleski i njemački) pa je ekoslovarica trojezična- pojmovi su napisani na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Time su se u projekt uključile i učiteljice Engleskog i Njemačkog jezika. Projektne aktivnosti uključuju i integriraju sadržaje iz različitih predmeta i disciplina s naglaskom na učenje o ekologiji. Učenici tijekom projekta razvijaju temeljne životne kompetencije, kreativnost i stvaralačko mišljenje, komunikaciju na materinskom i stranom jeziku, uče pojmove i slova, razvijaju usmeno i pismeno izražavanje te sposobnost primjene uočenog na likovni rad. Također, projektom se potiču mašta i kreativnost jer su učenici slikali ekološke motive i pisali ekološke izreke te pri tom učili kako nastaje knjiga, razvijali radne navike, uvažavali mišljenje svojih vršnjaka iz razreda te vještine pronalaženja rješenja problema na demokratski način. Kako je ovaj projekt nastao u okviru kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, učenici su se upoznali i s Deklaracijom o ljudskim pravima, s Konvencijom o pravima djeteta, Zakonom o zaštiti okoliša te Ustavom RH. Učenici su projekt predstavili na lokalnoj razini na školskoj priredbi mještanima Zlatar Bistrice, na županijskoj i državnoj smotri projekata iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo 2018. godine te je kao primjer dobre prakse ovaj projekt poslužio i za osmišljavanje drugih ekoloških školskih i međunarodnih projekata u Osnovnoj školi Zlatar Bistrica, kao npr. Erasmus+ projekti School Permaculture Garden i Learning Outside-Vivid Exploration.

Tijek projekta

U projektnim aktivnostima učenici su se upoznali s pojmom Ekoškole, ponovili su što je ekologija i zašto je važno čuvati okoliš te na koje sve načine možemo brinuti o njemu. Koordinatorice projekta razgovarale su s učenicima, održavale nastavne sate u korelaciji sa školskom knjižnicom prilikom čega je školska knjižničarka učenicima predstavila slovarice iz fonda školske knjižnice, dječje enciklopedije i dječje časopise Moj planet, Prvi izbor i Smib koje smo koristili kao izvore informacija o ekologiji, čitali priče i pjesme i ostale tekstove, održavale su se radionice i druge aktivnosti u vezi s ekologijom te aktivnosti vezane uz početno čitanje, pisanje i učenje slova. Učenici su crtali, pisali ekološke rečenice i izraze, učiteljice su zajedno s učenicima čitale prigodne tekstove iz časopisa i čitanki iz Hrvatskoga jezika, a iz Prirode i društva učili su o godišnjim dobima, o životinjama, o okolišu, o pravima djece i drugo. Tijekom projekta realizirana je i suradnja s nastavom iz Njemačkog i Engleskog jezika jer su učenici uz pomoć učiteljica osmišljavali i pisali ekološke izraze na ta dva strana jezika.

Primjeri:

  • A – If you throw rubbish into a stream, nature will cry OH DEAR!!! - Wirfst du Müll  in den Bach, schreit die Natur OJEEE!!!                        
  • B – It’s really nice to inhale clean air. - Es ist wirklich toll, saubere Luft einzuatmen.                                       
  • C – Flowers are most beautiful on a green, dewy meadow. - Blumen sind am schönsten auf einer grünen, taufeuchten Wiese.

Ovoj temi bili su posvećeni i nastavni sati dodatne nastave, izvannastavnih aktivnosti kao što je Literarna skupina i Projektna skupina, a na Likovnoj kulturi učenici su oslikavali izraze te slikali i crtali prigodne likovne uratke s ekološkim temama.

 

Ekoslovarica II

Ekoslovarica II bio je nastavak ovoga projekta, a cilj je bio digitalizirati Ekoslovaricu te ju izdati kao obrazovni materijal. Učenici su sudjelovali u mnogim aktivnostima koje se tiču ranije spomenutog, a upoznati su i s nekim digitalnim obrazovnim alatima za digitaliziranje materijala, a povodom obilježavanja Ekodana u OŠ Zlatar Bistrica oslikavali su ekološke natpise koji krase prostor škole kao ekološke poruke koje je vrijedno znati i u skladu s njima se i ponašati. Za digitaliziranje ekoslovarice koristili smo digitalni alat ISSUU, a publikaciju pogledajte ovdje. Projekt Ekoslovarica dao je lijepe rezultate, učenici su učili uz igru i otkrivanje te na neposredan način koristeći kao izvor znanja okruženje u kojem žive pa su osvijestili važnost očuvanja okoliša kako za sebe tako i za generacije koje dolaze. Aktivnosti u projektu bile su prilagođene uzrastu učenika, tadašnjim prvašićima koji su u osmišljavanju projektnih aktivnosti sudjelovali od početka i na iskreni dječji način dali prepoznatljiv izgled svakoj oslikanoj stranici ekoslovarice. Učenje slova, pisanje i početno čitanje usvojeno je na multidisciplinaran način uz sadržaje iz Hrvatskoga jezika, školske knjižnice, Prirode i društva, Likovne kulture te međupredmetne teme kao što je Građanski odgoj, ali i briga o zdravlju i okolišu. Ovaj projekt učenike je okupio u školskoj knjižnici iz koje je i potekla ideja o osmišljavanju i stvaranju ekoslovarice te je uz to učenike potaknuo da redovito dolaze u školsku knjižnicu kako bi posudili knjige za lektiru ili pak za dodatno čitanje, suradnja s kolegicama učiteljicama je svakodnevna u vidu zajedničkih održavanja sati ili za dogovor o novim projektima i drugim aktivnostima. Ekoslovarica je tiskana u studenom 2019. godine doniranim sredstvima koje je OŠ Zlatar Bistrica dobila javljanjem na javni natječaj, a kako je nastajala može se pogledati ovdje.

 

Također, tijekom projekta nastale su i ekološke igre inspirirane izrekama iz Ekoslovarice, kao npr. ekopantomima, spoji sliku i ekoizreku, razvrstaj otpad te pročitaj pa odglumi. Učenici su vrlo aktivno sudjelovali u projektu i bili su u njega uključeni od samog početka, svaka etapa projekta obogaćena je njihovim likovnim i literarnim radom, a njihova motivacija bila je na visokoj razini kao i ponos na kraju projekta kada su u ruke primili tiskanu ekoslovaricu kao rezultat vlastitoga rada. Projekt je proveden u skladu s ciljevima Ekoškole, a učenici su dobili još jedan razlog da čuvaju okoliš i misle na bolju i zdraviju budućnost.

Snježana Kovačević i Andreja Jertec, koordinatorice projekta Ekoslovarica