Istraživanje biljaka u našem okruženju

29. prosinca 2017.

Dječji vrtić Zlatna ribica, Kostrena

Odgojna skupina Meduza

Odgojiteljice: Sandra Krstačić i Nadežda Jakšić Aldin

 

Promatranjem i fotografiranjem biljnog svijeta našeg dvorišta uočili smo 13 različitih biljaka. Zajedničkim radom djece i odgajatelja izgrađena je maketa dvorišta koja prikazuje sadašnje stanje, a nadopunjavat će se novim sadržajima ovisno o tijeku aktivnosti projekta. U suradnji s Komunalnim društvom Kostrena odredili smo mjesto formiranja novog povrtnjaka i sadnje stabla kako bi obogatili naše okruženje novim biljnim vrstama.

 

Napravili smo identifikacijske kartice biljaka koje rastu u našem okruženju. Sakupili smo uzorke svih 13 vrsta biljaka koje rastu u dvorištu. Proučavali smo ih detaljnim promatranjem izgleda listova, kore stabla, izgleda cvjetova, istraživali dodirom, mirisom, te prikupljali nove podatke i proširivali znanja. Izradili smo igru Prepoznaj i imenuj biljku, to je taktilna kutija u kojoj su različite biljke i plodovi. Proučavali smo put Od polja do stola, te kako se biljke koriste u prehrani i liječenju. Prikupljali smo sjemenke, te učili raspoznati sjemenke različitih biljaka.

Kako bi se roditelji upoznali s projektom koji se provodi u skupini i aktivno u njemu sudjelovali organizirana je radionica za roditelje. Na radionici su prezentirani cilj i aktivnosti projekta, te je zajedničkom suradnjom napravljen model stabla koji će se koristiti tijekom provedbe projekta.