Izrada karte staništa u Dječjem vrtiću 'Mali princ', Zagreb

28. studenog 2017.

 

U DV 'Mali princ' u edukativni projekt Ekoškola i Toyote „Veliki lov na biljke“ uključeno je 5 najstarijih odgojnih skupina koje se nalaze na različitim objektima (Jordnovac, Laščina i Kozjak). Svaka skupina izrađivala je kartu svog okruženja. Izradi karte prethodilo je nekoliko šetnji u kojima su djeca istraživala vrtićko dvorište, promatrala bilje koje tamo raste, bilježila imena biljaka i mjesto na kojem se nalaze kako bi znali smjestiti na odgovarajuće mjesto pri izradi karte staništa. Pri izradi same karte, djeci se omogućilo autorstvo nad navedenom aktivnosti. Odgojiteljice nisu nametale vlastito viđenje, već su potaknule djecu na promišljanje o tome na koji bi način i kojom tehnikom željeli izraditi kartu, a one su preuzele ulogu poticatelja, usmjerivača dječjih ideja i pomagača u njihovoj realizaciji. U nastavku dostavljamo fotografije karti staništa, izrađenih u različitim tehnikama, prema ideji i viziji djece, a oblikovane kreativnošću odgojitelja.

  • Objekt Jordanovac – Korištenje prikupljenih uzoraka lišća za obilježavanje mjesta na kojem se nalazi određeno drvo ili biljka.
  • Objekt Laščina – Kombinacija 2D i 3D prikaza. Djeca i odgojiteljice koriste trodimenzionalnost u svrhu isticanja određenih elemenata (u ovom slučaju drveća i ostalog biljnog svijeta) na koje žele staviti naglasak. Ostali elementi u prostoru prikazuju se dvodimenzionalno. Druga odgojna skupina istog objekta svoju je kartu staništa izradila vrlo jednostavnom, ali djeci vrlo dragom tehnikom - olovkama u boji.
  • Objekt Kozjak – Na ovom objektu jedna je skupina odabrala maketu kao najzorniji način prikazivanja svog okruženja. Zgrada vrtića izrađena je od tetrapaka, dok je drveće izrađeno od plastelina i spužve. Budući da se radi o skupini s programom ranog učenja engleskog jezika, nazive biljaka obilježavali su na hrvatskom i engleskom jeziku. Druga skupina na istom objektu odabrala je tehniku kolažiranja. Djeca su sve elemente izrezivala iz kolaža i smještala ih na mjesto gdje se nalaze u realnosti.