Maklavun, putevima gradina

05. listopada 2017.

 

Ulaganje u ljudske potencijale kontinuirani je proces koji čini temelj razvoja pojedinca i cjelokupnog društva. Strategija razvoja turizma definira kao glavni cilj povećanje aktivnosti i konkurentnosti. Bitan ograničavajući čimbenik je obrazovni sustav nedovoljno prilagođen tržištu. Zato smo sa SŠ Zvane Črnje osmislili projekt koji će za temelj turističkog proizvoda uzeti kulturu. Pristup kulturi i umjetnosti je u ugostiteljsko-turističkim školama gotovo nepostojeći, sveden na dva sata Kulturne baštine tek u trećoj godini obrazovanja, a bavljenjem kulturom se osim stjecanja znanja, u samom procesu učenja razvijaju osjećaj pripadnosti, razumijevanja i (samo)poštovanja. Mladi ljudi koji usvoje ovakve osobine utjecati će na kohezivne procese hrvatske realnosti i spremnije će kročiti na tržište rada. Kulturni turizam je nadalje jedno od najčešće spominjanih pojmova u strategiji razvoja turizma. U samoj srži istoga je multidisciplinarnost koja je u samom pozivu podcrtana kao jedan od ciljeva promišljanja o  turizmu kao multisektorskom resoru.

Nositelj projekta Maklavun, putevima gradina je SŠ Eugen Kumičić Rovinj s partnerom SŠ Zvane Črnja iz Rovinja, uz stručnu podršku i pomoć arheološkog odjela Muzeja Grada Rovinja i Turističke zajednice općine Kanfanar. Okosnica projekta su dvije gradine iz brončanoga doba koji se nalaze na području bivše Općine Rovinj. Prije samog terena učenicima koji sudjeluju u projektu će predavanje o gradinama odnosno tumulima (grobnicama brončanog doba) održati arheolog Damir Matošević iz Zavičajnog muzeja Rovinaj. Kroz iste će učenici dobiti znanja o općim karakteristikama prapovijesnog razdoblja, načinu života ljudi u to doba te će se upoznati sa arheologijom kao znanstvenom disciplinom koja postaje resurs za stvaranje kulturnog odnosno turističkog proizvoda. Druga faza projekta bila je odlazak na teren. Prvi lokalitet koji su učenici posjetiti je Mušeg. Sam je lokalitet zanimljiv ne samo zbog kulturnog sadržaja već on predstavlja modus operandi koji ćemo slijediti pri prezentiranju drugog lokaliteta. Naime Mušeg je nalazište na kojem je otkriveno čak 13 kamenih tumula različitih veličina. Od tog nemalog broja, tri su tumula kvalitetno istražena, konzervirana ali i prezentirana javnosti na način da posjetitelj sam dolaskom na lokalitet može shvatiti što sve lokalitet nudi. Naime isti je označen putokazima, a na njemu su postavljene informativne table koje posjetitelje upoznaju sa svim važnim informacijama o lokalitetu. Upravo tu vrstu „informativne signalizacije“ postaviti ćemo, uz potporu i nadzor konzervatora na sljedećem lokalitetu. Drugi dio terenskog istraživanja bio je odlazak na lokalitet Maklavun. Isti je istražen, konzerviran od strane struke ali je nedovoljno poznat, neadekvatno (nikako) označen, i eventualnom posjetitelju ne pruža nikakve podatke o samome sadržaju. Po novijim istraživanjima B. Hansela i B. Terzona, sam tumul na lokalitetu Maklavun, predstavlja kupolastu grobnicu, razmjerno velikih dimenzija kakvih na sjevernom Jadranu ne nalazimo. Upravo ga način gradnje sa kupolastim nadsvođenjem u tehnici lažnoga svoda, po istim autorima, svrstava u tip tholosa grčko –egejske provenijencije.

U suradnji sa komunalnim servisom Općine Kanfanar, učenici su očistili put do samoga lokaliteta. Pokraj tumula su u suradnji sa djelatnicima Muzeja i komunalnim servisom postaviti informativne table o lokalitetu na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku. Osim valorizacije kulturnog aspekta, s obzirom da se dva lokaliteta nalaze na zračnoj udaljenosti od 7 km, a međusobno su povezana makadamskom vezom, međusobno ćemo ih spojiti i na taj način dobiti novu bike/tracking rutu, koju smo pravovaljano označiti. Posljednja faza bila je izrada brošure o bike/tracking stazi, koja osim podataka o stazi nudi podatke o lokalitetima Mušeg i Maklavun, ali i svim ostalim kulturnim sadržajima koji se nalaze na ruti koja se nalazi ucrtana na brošuri/letku. Brošuru su izradili učenici SŠ Zvane Črnja. Samu bike/ tracking stazu smo pravovaljano označili standardiziranim oznakama.

U projektu je sudjelovalo 20 učenika (10 iz svake škole). Osim voditelja projekta, Tanje Ranić Rovis i Pamele Budicin u projektu sudjeluju i nastavnici: Marija Orbanić, prof. biologije, Mira Butigan Tomić, prof. povijesti, Kristina Stojšić, prof. engleskog jezika, Mirjana Đikić, prof. njemačkog, Ivana Burić, prof. talijanskog jezika, Manuela Pavić, prof. informatike i matematike, Vinka Gregov, prof. geografije i engleskog jezika i Boban Memedović, dipl. ing. elektrotehnike.

 

Ciljevi koji se realizirali provedbom projekta:

 • upoznajući lokalnu kulturnu baštinu, učenici su osim znanja, u samom procesu učenja razvijali osjećaj pripadnosti, razumijevanja i (samo)poštovanja
 • promicanja Istre kao destinacije za razvoj kulturnog i cikloturizma
 • povezivanje i nadopunjavanje različitih zanimanja u realizaciji projekta i razvijanje timskog rada
 • razvijanje kreativnosti i poduzetničkog duha kod učenika
 • učenje mladih o važnosti poznavanja i zaštite kulturne baštine i valorizacije iste
 • poticanje suradnje sa znanstvenim institucijama, turističkim gospodarstvom i lokalnom zajednicom

 

Hodogram naših aktivnosti

 • obilazak i upoznavanje s lokalitetom uz stručno predavanje arheologa prof. Damira Matoševića
 • čišćenje prilazne staze do Maklavuna
 • obilazak staze Mušeg – Maklaun i dokumentiranje kulturnih i prirodnih sadržaja
 • postavljanje informativne ploče i putokaza
 • izrada brošura o stazi Mušeg – Maklavun
 • montaža učeničkog edukativnog filma

Tanja Ranić Rovis, prof. i Marija Orbanić, dr.vet.med., Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj

Preuzimanje datoteka