Eko škola

Osnovna škola Donji Kraljevec

Čakovečka 7
40320 Donji Kraljevec

Telefon: 040/655-137
Fax: 040/655-639
E-mail: skola@os-donji-kraljevec.skole.hr
Web: www.os-donji-kraljevec.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sandra Vlahek
Školski koordinatori: Maja Lukman Šprajc, Petra Tomšić, Miljenka Vidović Mohl, Marija Purić Hranjec
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • BOKAŽ

  Cilj projekta je obnova i obogaćivanje tradicijske kulturne baštine Međimurja. Budućnost rijetkih staništa, kao što je bokaž-živice upitna je s dolazećim generacijama koje nisu u svojem odgoju i obrazovanju stekle interes za okolišnu problematiku i njihov iskonski značaj za opstanak rijetkih i jedinstvenih ostataka vrijednih staništa na Zemlji. Cilj je projektom motivirati i potaknuti razvojne mogućnosti učeničkog i učiteljevog doprinosa u kreiranju životnog okoliša kao ključnog faktora održivog razvoja čovjeka na Zemlji. Utjecati na svjesnost pojedinca o vlastitom doprinosu kvaliteti okolišne politike koja utječe na njegov zdraviji život. Očekujem pobuđivanje interesa učenika za problem očuvanja jedinstvenih i ugroženih staništa kao što je bokaž. Projektom želimo potaknuti razvoj istraživačkog duha, socijalnih, komunikacijskih i kreativnih vještina učenika. Autor i stručni voditelj projekta je Marija Purić Hranjec, prof. savjetnik, a provode ga učenici, učitelji, pomoćno osoblje, stručni suradnici i roditelji OŠ Donji Kraljevec u suradnji s Javnom ustanovom Međimurska priroda, Udruga zmajara RODE Prelog i Aero-klub Pribislavec.

 • MEĐIMURSKI VRČAK

  Cilj projekta je obnova i obogaćivanje tradicijske kulturne baštine Međimurja edukativno-turističkim objektom tradicionalnog međimurskog vrčaka. U njemu će se objediniti sadržaji tradicionalne arhitekture i autohtonih biljnih vrsta s obilježenom primjenom u svrhu edukacije, poboljšanja kvalitete života i približavanje prirodne i kulturne baštine Međimurja svim uzrasnim strukturama, stanovništvu i posjetiteljima. \\\\\\\\\\\\\\\\nAutor i stručni voditelj projekta je Marija Purić Hranjec, prof. savjetnik, a provode ga učenici, učitelji, pomoćno osoblje, stručni suradnici i roditelji OŠ Donji Kraljevec u suradnji s Općinom Donji Kraljevec, brojnim stručnim i aktivističkim udrugama, uz očekivanu potporu pravnih subjekata s područja Općine te drugih institucija Međimurske županije i Republike Hrvatske.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učenici: Maksim Mohl, Mihael Mesarić, Anamari Horvat, Antonio Andrić, Dorijan Kovač, Marin Gašparić, Dora Vlahek, Nika Ciglarić
 • Roditelji: Vlašić Mario, Jelena Branilović
 • Predstavnica tehničkog osoblja: Danica Vadnja
 • Ravnateljica: Sandra Vlahek
 • Školski kordinatori: Miljenka Vidović - Mohl i Marija Purić Hranjec
 • Kumovi: Đuro Horvat i Josip Vugrinec
 • Načelnik: Miljenko Horvat
 • Predsjednica Eko-odbora: Petra Tomšić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Sportski dan
Cilj:
 • Cilj aktivnosti je upoznati učenike s olimpijskim vrelinama i sportskim ponašanjem. Aktivnost promovira kretanje, promocija je sporta i zdravog načina života. Provedbom aktivnosti motivira se učenike za kretanjem, unapređivanjem i čuvanjem zdravlja, razvija se navika zdravog načina života.

Zadatak:
 • Organizacija jesenskog krosa za učenike škole natjecateljskog duha.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

3. listopad 2019.

 • Fotografije, izvještaj, objava na službenoj web stranici škole.

Nositelji:
 • Učitelj Tjelesno zdravstvene kulture Damir Žegarac, razrednici
Naziv teme: Dan Kravate
Cilj:
 • Razvijati svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.

Zadatak:
 • 18.10. učenici i djelatnici OŠ Donji Kraljevec nosit će kravate.
 • Učenicima će biti prezentirana kratka povijest kravate, izradit ćemo kratku anketu na temu poznavanja i povijesti kravate. Na radionicama će učenici učiti pravilno vezat kravatu. Na satovima likovne kulture učenici će dizajnirati kravate.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18. listopad 2019. 

 • Fotografije, izvještaj, objava na službenoj web stranici škole, učenički radovi. 

Nositelji:
 • Pedagoginja škole Petra Tomšić, učitelji, učenici, djelatnici škole
Naziv teme: Dani kruha
Cilj:
 • Upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha  (Od zrna do kruha). Približiti im blagovanje kruha i narodne običaje. Podučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage. Upoznati učenike s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zelje. Upoznati učenike s razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificiranih organizama. Ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede.

Zadatak:
 • Obilježiti na svečan način Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Održati zanimljive radionice na kojima će učenici saznati zanimljive stvari o običajima te će se okušati u pečenju kruha. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

16.listopada 2019. 

 • Fotografije, izvještaj, objava na službenoj web stranici škole, učenički radovi.

Nositelji:
 • Vjeroučiteljica Petra Terzić, razrednici.
Naziv teme: FRIško - prikupljanje starih baterija
Cilj:
 • Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija. Potrebno je skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja  opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva. Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno posljedične veze ljudskog nemara u prirodi. Potrebno je skrenuti pozornost učenika kako neadekvatno odlaganje baterija u okolišu može zagaditi površinske i podzemne vode. Cilj je razvijati kod učenika ekološku svijest i djelovanje u domu, školi te razvijati poduzetnički duh. Učenici uče o sastavu baterija, načinu  njihovog adekvatnog zbrinjavanja te opasnostima zbog njihovog bacanja u prirodu.

Zadatak:
 • Učenici po razredima prikupljaju stare baterije koje se važu i odlažu u za to predviđene spremnike koje nam dostavlja tvrtka FRIŠ d.o.o. Tvrtka se brine za odvoz i zbrinjavanje starih baterija. 
 • Nagrada pobjedničkom razredu. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020. 

 • Količina skupljenih baterija, pozicija na rang listi tvrtke FRIŠ d.o.o., fotografije.

 


Nositelji:
 • Pedagoginja škole i razrednici, učenici
Naziv teme: Humana Nova - prikupljanje stare odjeće
Cilj:
 • Cilj projekta je razvijati humanitarnu (pomoć osobama u nepovoljnom ekonomskom položaju) i ekološku svijest (prikupljanje stare odjeće) kod učenika škole. Sortiranjem, sakupljanjem i distribuiranjem tekstila smanjuje se utjecaj na onečišćenje okoliša (npr. vunena odjeća se ne razgrađuje, već proizvodi metan koji doprinosi globalnom zatopljenju) . Ovom akcijom kod učenika se razvija također tolerancija. 

Zadatak:
 • Organizirati akciju prikupljanja stare odjeće koju donose učenici i njihovi roditelji. Odjeća se prikuplja u školi i dogovara se odvoz s Humana Novom.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj, 2020.

 • Količina prikupljene odjeće.

Nositelji:
 • Pedagoginja škole Petra Tomšić, tehničko osoblje škole, razrednici.
Naziv teme: Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Cilj:
 • Cilj projekta je razvijati humanitarnu (pomoć oboljelima) i ekološku svijest (prikupljanje plastične sirovine) kod učenika škole. Osposobljavaju za autonomno djelovanje i učinkovito upravljanje vlastitim životom, uključujući brigu i preuzimanje odgovornosti za vlastitu psihičku i fizičku dobrobit. Razvijati osjetljivost za probleme društva koji nas okružuju.

Zadatak:
 • Cjelogodišnje prikupljanje plastičnih čepova od različitih proizvoda. U holu škole ćemo postaviti posebna kutija u koju ćemo ubaciti plastične čepove s boca vode, sokova, jogurta, šampona… Nakon što napunimo kutiju, čepove ćemo poslati Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Pedagoginja škole Petra Tomšić, učenici, učitelji, djelatnici škole, Udruga oboljelih od leukemije i limfoma
Naziv teme: Zelena čistka - radionice za učenike
Cilj:
 • Sudjelovati u Zelenoj čistki. Educirati učenike o važnosti pravilnog zbrinjavanja opasnog i infektivnog otpada. Upozoriti na moguće opasnosti. Razvijati ekološku svijest te odgovornost prema prirodi.

Zadatak:
 • Upoznati učenike s pojmom i vrstama opasnog i infektivnog otpada. Objasniti kako postupati u slučaju da se takav otpad nađe u prirodi, s naglaskom na opasnosti koje prijete. Dati učenicima informacije kome se mogu obratiti, ovisno o vrsti otpada, to može biti policija, komunalni redar, roditelj, učitelj.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2019.

 • Lista voluntera, fotografije, izvještaji.

Nositelji:
 • Pedagoginja Osnovne škole Donji Kraljevec Petra Tomšić, Udruga Žmergo, POŠK Prode, komunalni redar Općine Donji Kraljevec
Naziv teme: Akcija prikupljanja starog papira - jesenska i proljetna
Cilj:
 • Osvijestiti važnost sakupljanja i reciklaže starog papira. Sudjelovanje  u akciji "Papir nije smeće" u suradnji s Tvrtkom Unimer iz Čakovca. Obraniti 1. mjesto u Županiji. Potaknuti cijelu zajednicu da se uključi u našu akciju. Razvijati ekološku svijest i važnost očuvanja šuma kao neophodnog resursa za preživljavanje čovjeka.

Zadatak:
 • Prijaviti se za sudjelovanje u akciji. Organizirati dvije akcije prikupljanja starog papira godišnje jesensku (studeni) te proljetnu (travanj). Obavijestiti i motivirati učenike te cijelu zajednicu. Provesti akcije. Voditi detaljne bilješke o rezultatima te proglasiti pobjednika. Sudjelovanje na županijskom proglašenju najboljih škola u akciji.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Studeni 2019/- travanj 2020.

 • Fotografije, evidencije o prikupljenoj količini starog papira, izvještaji, rang lista nakon završetka akcije, osvojeno mjesto, web stranica škole, lokalne novine i portali. 

Nositelji:
 • Pedagoginja škole Petra Tomšić, poduzeće UNIMER.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Prikupljanje starih baterija
Ostvareni ciljevi:
 • Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija. Potrebno je skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja  opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva. Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno posljedične veze ljudskog nemara u prirodi. Potrebno je skrenuti pozornost učenika kako neadekvatno odlaganje baterija u okolišu može zagaditi površinske i podzemne vode. Cilj je razvijati kod učenika ekološku svijest i djelovanje u domu, školi te razvijati poduzetnički duh. Učenici uče o sastavu baterija, načinu  njihovog adekvatnog zbrinjavanja te opasnostima zbog njihovog bacanja u prirodu.

Realizirani zadaci:
 • Učenici i djelatnici su tijekom cijele školske godine prikupljaju stare baterije i odlagali ih u za to predviđene spremnike koje nam dostavlja tvrtka FRIŠ d.o.o.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom školske godine 2019./2020. 

Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Plastičnim čepovima do skupih lijekova
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj projekta je razvijati humanitarnu (pomoć oboljelima) i ekološku svijest (prikupljanje plastične sirovine) kod učenika škole. Osposobljavaju za autonomno djelovanje i učinkovito upravljanje vlastitim životom, uključujući brigu i preuzimanje odgovornosti za vlastitu psihičku i fizičku dobrobit. Razvijati osjetljivost za probleme društva koji nas okružuju.

Realizirani zadaci:
 • Cjelogodišnje prikupljanje plastičnih čepova od različitih proizvoda. U holu škole smo postavili kutiju u koju smo ubacivali plastične čepove s boca vode, sokova, jogurta, šampona… Skupljene čepove darovali smo Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom školske godine 2019./2020.

Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole.
Naziv teme: Skupljanje starog papira
Ostvareni ciljevi:
 • Realizirane su planirane aktivnosti. Učenici su marljivo sakupljali kod kuće stari papir. Učenici su zajedno sakupili 5,.522,9kg starog papira, kojeg smo predali poduzeću Unimer.

Realizirani zadaci:
 • Prikupljanje starog papira. Vaganje i odlaganje papira u zajednički spremnik.

Vrijeme realizacije:
 • Listopad 2020.

Nositelji:
 • Pedagoginja Petra Tomšić
Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje učenika s kulturnom baštinom  i nacionalnim Identitetom Hrvatske. Upoznavanje učenika s kravatom. Pridobivanje praktičnih znanja vezanja kravate. 

Realizirani zadaci:
 • Likovno izražavanje, izrada kravata različitih uzoraka i dezena. Izrada jedne zajedničke velike kravate. Izrada ankete i upoznavanje učenika s poviješću kravate.

Vrijeme realizacije:
 • 18. listopad 2019. 

Nositelji:
 • Pedagoginja škole Petra Tomšić i učitelji
Naziv teme: Sportski dan
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su upoznati s olimpijskim vrelinama i sportskim ponašanjem. Aktivnost je potaknula učenike da borave više vremena na čistom zraku, da se kreću te time unapređuju i čuvaju svoje zdravlje. Učenici su putem aktivnosti upoznati koliko je tjelesna aktivnost bitna za zdravlje.

Realizirani zadaci:
 • Realizirane su planirane aktivnosti. Održani je sportski kros i igre učenika natjecateljskog duha.

Vrijeme realizacije:
 • 3. listopad 2019. 

Nositelji:
 • Učitelj Tjelesno zdravstvene kulture i učitelji.
Naziv teme: Dani kruha
Ostvareni ciljevi:
 • Realizirane su planirane aktivnosti. Učenici su upoznati nastajanjem kruha. Održan je obred blagovanja kruha uz blagoslov svećenika. Ukazano je na važnost zdrave prehrane. Njegovanje kulture i običaja.

Realizirani zadaci:
 • Recitacije pjesmica učenika razredne nastave. Obred blagovanja kruha uz blagoslov svećenika. Pečenje kruha i krušnih proizvoda.

Vrijeme realizacije:
 • 16. listopada 2019. 

Nositelji:
 • Vjeroučiteljica Petra Terzić i učitelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

U snazi prirode snaga čovjeka zrije.


Eko himna:

Refren
Mi smo eko škola
čuvamo prirodu od bola.
Čuvamo cijeli svijet
i na njemu svaki cvijet.

Moramo štititi šume
ne bacajmo stare gume.
Nemojmo bacati smeće
već sadimo cvijeće.

Refren
Mi smo eko škola
čuvamo prirodu od bola.
Čuvamo cijeli svijet
i na njemu svaki cvijet.

Učinimo okoliš čistim,
uklonimo otpad i smeće.
Pomozimo dragi ljudi,
dok priroda se trudi.

 

Riječi: Ivan Žokalj

Glazba: Krunoslav Lajtman