Eko škola

Osnovna škola Donji Kraljevec

Čakovečka 7
40320 Donji Kraljevec

Telefon: 040/655-137
Fax: 040/655-639
E-mail: skola@os-donji-kraljevec.skole.hr
Web: www.os-donji-kraljevec.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sandra Vlahek
Školski koordinatori: Maja Lukman Šprajc, Jasna Balent, Marija Purić Hranjec
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • MEĐIMURSKI VRČAK

  Cilj projekta je obnova i obogaćivanje tradicijske kulturne baštine Međimurja edukativno-turističkim objektom tradicionalnog međimurskog vrčaka. U njemu će se objediniti sadržaji tradicionalne arhitekture i autohtonih biljnih vrsta s obilježenom primjenom u svrhu edukacije, poboljšanja kvalitete života i približavanje prirodne i kulturne baštine Međimurja svim uzrasnim strukturama, stanovništvu i posjetiteljima. \nAutor i stručni voditelj projekta je Marija Purić Hranjec, prof. savjetnik, a provode ga učenici, učitelji, pomoćno osoblje, stručni suradnici i roditelji OŠ Donji Kraljevec u suradnji s Općinom Donji Kraljevec, brojnim stručnim i aktivističkim udrugama, uz očekivanu potporu pravnih subjekata s područja Općine te drugih institucija Međimurske županije i Republike Hrvatske.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Učenici: Magdalena Štefok, Mia Križaj, Leonard Strbad, Dorijan Kovač, Amalija Kovač, Anabella Mohl, Anja Gosarić, Leon Kolarić
 • Danica Vadnja - predstavnica tehničkog osoblja
 • Roditelji: Miljenka Mohl, Martina Horvat
 • Ravnateljica: Sandra Vlahek
 • Školski koordinatori: Jasna Balent i Marija Purić Hranjec
 • Kumovi: Đuro Horvat i Josip Vugrinec
 • Načelnik: Miljenko Horvat
 • Predsjednica Eko-odbora: Maja Lukman Šprajc

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: I biljke su IN-zeleno -zelenije-mahovine
Cilj:
 • Cilj  je projektom motivirati i potaknuti razvojne mogućnosti učeničkog i učiteljevog doprinosa u kreiranju zelenog  interijernog i eksterijernog radnog i životnog okoliša kao ključnog faktora održivog razvoja čovjeka na Zemlji.  Utjecati na svjesnost pojedinca o vlastitom doprinosu kvaliteti zelene okolišne politike koja utječe na njegov zdraviji život.
 • Očekujemo pobuđivanje interesa  učenika za biljni svijet pronalaskom u literaturi, internetu njegove aktualnosti, korisnosti i primjene u različitim segmentima poboljšanja svakodnevne kvalitete  života i jačeg povezivanja s prirodom.
 • Projektom želimo potaknuti razvoj istraživačkog duha, socijalnih, komunikacijskih i kreativnih vještina učenika
 • Stečene spoznaje i iskustva s radionica učenici će prenijeti u svoje obitelji, prijateljima, lokalnoj zajednici što će značajno pridonijeti obogaćivanju i očuvanju okoliša te održivom razvoju.

Zadatak:

Projektom s učenicima želimo istražiti i u radionicama praktično primijeniti;

 • biološke, evolucijske, kreativne, ekonomske, estetske, dizajnerske vrijednosti i mogućnosti koje pruža najjednostavnija biljka MAHOVINA
 • osmisliti i urediti minijaturne vrtove izlazećeg sunca kao ukras škole
 • radionicama istražiti zanimljivu, izazovnu i korisnu uporabu mahovine u obogaćivanju životnog i radnog prostora  i  okoliša; žive vertikalne slike od mahovine, kupaonski tepih od mahovine, mahovine u ulozi akumulatora vode za uzgoj biljaka, vrtovi u staklenkama, kokedami, zeleni grafiti...
 • održati projektni dan na temu mahovina
 • pripremiti proizvode za izložbu 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj

 • fotografije, izvještaj, izložba

Nositelji:
 • Marija Purić Hranjec, učiteljica prirode i  biologije, učitelji
Naziv teme: Humana Nova - prikupljanje stare odjeće
Cilj:
 • smanjena je potreba za odlagalištima smeća, što direktno utječe i na klimatske promjene (npr. vunena odjeća se ne razgrađuje, već proizvodi metan koji doprinosi globalnom zatopljenju);
 • smanjena je potreba za proizvodnjom tkanina
 • kako se tekstil sakuplja, sortira i distribuira većim dijelom lokalno, smanjuje se utjecaj na onečišćenje okoliša zbog ograničenog transporta
 • razvijanje poduzetničkog duha
 • razvijanje tolerancije 

Zadatak:
 • Organizirati akciju prikupljanja stare odjeće koju donose učenici i njihovi roditelji. Odjeća se prikuplja u školi i dogovara se odvoz s Humana Novom. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2019.

 • koločina prikupljene odjeće

 


Nositelji:
 • Pedagoginja škole, tehničko osoblje
Naziv teme: FRIško - prikupljanje starih baterija
Cilj:
 • Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija
 • Skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva
 • Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode
 • Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša
 • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana
 • Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh

Zadatak:
 • Učenici po razredima prikupljaju stare baterije koje se važu i odlažu u za to predviđene spremnike koje nam je dostavila tvrtka  FRIŠ d.o.o. Tvrtka se brine za odvoz i zbrinjavanje starih baterija. Nagrađuje se pobjednički razred. Učenici uče o sastavu baterija, načinu njihovog adekvatnog zbrinjavanja te opasnostima zbog njihovog bacanja u prirodu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • količina skupljenih baterija, pozicija na rang listi tvrtke  FRIŠ d.o.o., fotografije 

Nositelji:
 • Pedagoginja i razrednici
Naziv teme: Dani kruha
Cilj:
 • upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha)
 • približiti im blagovanje kruha i narodne običaje
 • poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage
 • upoznati učenike s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje
 • upoznati učenike s razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificiranih organizama
 • ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede

Zadatak:
 • Obilježiti na svečani način Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Održati zanimljive radionice na kojima će učenici saznati neke zanimljive stvari o običajima u drugim zemljama, receptima na njemačkom jeziku, hrani.
 • Radionice će biti podijeljene na 4 tematske cjeline: Thanks giving day, Alkoholno vrenje kvaščevim gljivicama, Hrana u svijetu i Recept u pjesmi na njemačkom jeziku.
 • Planira se održati i kviz.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

10. listopada 2018.

 • fotografije, izvještaj, objava na službenoj web stranici škole, učenički radovi

Nositelji:
 • Vjeroučiteljica Petra Balažin i učitelji koji će voditi radionice.
Naziv teme: Akcija prikupljanja starog papira - jesenska i proljetna
Cilj:
 • Osvijestiti važnost sakupljanja i reciklaže starog papira. Sudjelovati u akciji "Papir nije smeće" u suradnji s tvrtkom Unimer iz Čakovca. Obraniti 1. mjesto u Županiji. Potaknuti cijelu zajednicu da se uključi u našu akciju. Razvijati ekološku svijest i važnost očuvanja šuma kako neophodnog resursa za preživljavanje čovjeka.

Zadatak:
 • Prijaviti se za sudjelovanje u akciji. Organizirati dvije akcije prikupljanja starog papira godišnje - jesensku (23. i 24. 10.) te proljetnu (travanj). Obavijestiti i motivirati učenike te cijelu zajednicu. Provesti akcije. Voditi detaljne bilješke o razultatima te proglasiti pobjednika. Sudjelovati na županijskom proglašenju najboljih škola u akciji.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

23. i 24.10.2018., travanj 2019.

 • Fotografije, evidencija o prikupljenoj količini starog papira, izvještaji, rang lista nakon završene akcije, osvojeno mjesto, web stranica škole, lokalne novine i portali.

Nositelji:
 • Pedagoginja škole Maja Lukman Šprajc, poduzeće UNIMER.
Naziv teme: Zelena čistka - radionice za učenike
Cilj:
 • Sudjelovati u Zelenoj čistki. Educirati učenike o važnosti pravilnog zbrinjavanja opasnog i infektivnog otpada. Upozoriti na moguće opasnosti. Razvijati ekološku svijest te odgovornost prema prirodi.

Zadatak:
 • Upoznati učenike s pojmom i vrstama opasnog i infektivnog otpada. Objasniti kako postupati u slučaju da se takav otpad nađe u prirodi, s naglaskom na opasnosti koje prijete. Dati učenicima informacije kome se mogu obratiti, ovisno o vrsti otpada, to može biti policija, komunalni redar, roditelji, učitelji. 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

11.9.2018. 

 • lista volontera, fotografije, izvještaj

Nositelji:
 • Udruga Žmergo, POŠK Prode, komunalni redar Općine Donji Kraljevec.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: I biljke su IN - zeleno, zelenije, mahovine
Ostvareni ciljevi:
 •  učenici su motivirani u kreiranju zelenog interijernog i eksterijernog radnog i životnog okoliša kao ključnog faktora održivog razvoja čovjeka 
 • kod učenika je pobuđen interes za biljni svijet proučavanjem literature, interneta....
 • praktični radovi u školskom vrtu te radionicama
 • upoznavanje s mogućnostima koje pruža najjednostavnija biljka mahovina

Realizirani zadaci:
 • realizacija projektnog eko dana
 • održane radionice
 • izrađeni su minijaturni vrtovi u staklenkama
 • kupaonski tepih od mahovine, kokedame, zeleni grafiti
 • eko kviz na temu korisnih biljaka
 • rad u školskom vrtu
 • prezentacija i izložba radova

Vrijeme realizacije:
 • 2.4.2019.

Nositelji:
 • Marija Purić Hranjec, učiteljica prirode i biologije
Naziv teme: FRIško - projekt prikupljanja starih baterija
Ostvareni ciljevi:
 •  potaknuta svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija
 • učenicima je skrenuta pozornost na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada u kućanstvu
 • rad na ekološkoj svijesti učenika
 • učenici su potaknuti da ekološki djeluju u vlastitomm domu te kroz projekt razvijaju poduzetnički duh

Realizirani zadaci:
 • prijava na projekt
 • prikupljanje starih baterija od rujna do svibnja
 • vođenje detaljnih bilješki
 • izrada završne evidencije
 • proglašenje i nagrađivanje pobjedničkog razreda

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019. od rujna do svibnja


Nositelji:
 • Tvrtka FRIŠ d.o.o., razrednici, Vijeće učenika
Naziv teme: Zelena čistka
Ostvareni ciljevi:
 • sudjelovali smo u svjetskoj ekološkoj akciji
 • učenici su educirani o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada s naglaskom na opasni i infektivni otpad
 • razvijanje ekološke svjeti i važnosti zajedničkog djelovanja za dobrobit budućih generacija
 • odgovornost prema vlastitom djelovanju u prirodi

Realizirani zadaci:
 • čišćenje vanjskog okoliša škole i mjesta Donji Kraljevec
 • radionice koje je provela eko udruga POŠK Prode i komunalni redar Općine Donji Kraljevec
 • lista volontera
 • izvještaj na službenim stranicama Zelene čistke

Vrijeme realizacije:

11.9.2018.


Nositelji:
 • Udruga Žmergo, POŠK Prode, Općina Donji Kraljevec
Naziv teme: Papir nije smeće - akcija prikupljanja starog papira
Ostvareni ciljevi:
 •  učenici su upoznati s važnošću prikupljanja i reciklaže starog papira
 • u akciju se uključila cijela zajednica
 • razvijanje ekološke svijesti
 • očuvanje šumskog bogatstva
 • sudjelovanje u akciji "Papir nije smeće"

Realizirani zadaci:
 • prijava na akciju "Papir nije smeće u suradnji s tvrtkom UNIMER iz Čakovca
 • organizirana jesenska akcije prikupljanja starog papira - 23. i 24. 10. 2018.
 • u jesenskoj akciji je prikupljeno 3.522,5 kg starog papira
 • proljetna akcija organizirana je za 9. i 10. 4. 2019. godine
 • vođene su detaljne bilješke o prikupljenoj količini starog papira po razredima
 • najbolji razred nagrađen je odlaskom na bazene

Vrijeme realizacije:
 • 23. i 24.10.2018. 
 • 9. i 10. 4. 2019.

Nositelji:
 • Pedagoginja Maja Lukman Šprajc i Vijeće učenika
Naziv teme: Dani kruha
Ostvareni ciljevi:
 • realizirane su planirane radionice
 • učenici su upoznati s nastajanjem kruha
 • održan je obred blagovanja kruha uz blagoslov svećenika
 • ukazano je na važnost zdrave prehrane 
 • njegovanje kulture i običaja
 • tradicija u drugim zemljama vezana uz kruh

Realizirani zadaci:
 • dramska, likovna i plesna radionica (razredna nastava)
 • tematske radionice za predmetnu nastavu - Thanksgiving day, Alkoholno vrenje kvaščevim gljivicama, Hrana u svijetu, Recept u pjesmi na njemačkom jeziku
 • kviz
 • prezentacija radova
 • podjela priznanja najboljim učenicima
 • zajedničko blagovanje posvećenog kruha

Vrijeme realizacije:

10.10.2018.


Nositelji:
 • Vjeroučiteljica Petra Balažin i učitelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

U snazi prirode, snaga čovjeka zrije!


Eko himna: