Eko škola

Osnovna škola Donji Kraljevec

Čakovečka 7
40320 Donji Kraljevec

Telefon: 040/655-137
Fax: 040/655-639
E-mail: skola@os-donji-kraljevec.skole.hr
Web: www.os-donji-kraljevec.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sandra Vlahek
Školski koordinatori: Katarina Šercer, Miljenka Vidović Mohl, Marija Purić Hranjec
Godina stjecanja statusa: 2009
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Dan kravate
Cilj:

Razvijati svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.


Zadatak:

Pokazati učenicima na koji način se veže kravata, upoznati ih s nastankom, povijesti, odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18. listopada 2021. godine.


Nositelji:

Učitelji RN, učenici.

Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove Zemlje
Cilj:

Upoznati učenike s nastajanjem kruha (od zrna do kruha), približiti im blagovanje kruha i narodne običaje, podučiti mlade o kruhu kao izrazu životne i duhovne snage, upoznati učenike s autohtonim i/ili starim vrstama voća i drugim plodovima zemlje, upoznati učenike s razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificiranih organizama, ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede.


Zadatak:

Na svečani način obilježiti Dane kruha u zahvalnosti za plodove Zemlje te saznati zanimljive stvari o običajima u drugim zemljama, receptima i hrani. 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

20. listopada 2021. godine.


Nositelji:

Vjeroučitelji, učiteljice RN, učenici.

Naziv teme: Aktivnost „Sportski dan“
Cilj:

Upoznati učenike s olimpijskim vrelinama i sportskim ponašanjem. Aktivnost promovira kretanje, promocija je sporta i zdravog načina života. Provedbom aktivnosti motivira se učenike za kretanjem, unapređivanjem i čuvanjem zdravlja, razvija se navika zdravog načina života.


Zadatak:

Jesenski kros učenika svih razreda.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

28. listopada 2021. godine.


Nositelji:

Damir Žegarac, učitelj Tjelesno - zdravstvene kulture te svi razrednici.

Naziv teme: Projekt „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“
Cilj:
  • Promocija meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima koji se pakira u Nacionalnu staklenku.
  • Podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane uz povećanje unosa meda u prehranu djece.
  •  Educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

Zadatak:

Educirat će se djeca i njihovi roditelji o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu, uz istovremenu promociju meda proizvedenoga na hrvatskim pčelinjacima što će pridonijeti boljem tržišnom pozicioniranju hrvatskih pčelara. Oblikovanje prehrambenih navika djece  s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani. Promocija hrvatskog pčelarstva.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2021. godinu, organizira se u prvim razredima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, u školskoj godini 2021./2022. na dan 07. prosinca 2021. godine povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.


Nositelji:

Ministarstvo poljoprivrede, Međimurska županija, učiteljica Tanja Petković.

Naziv teme: Projekt „Školski obroci svima“
Cilj:

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021./2022.) ima za cilj ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva u osnovnim školama čiji je osnivač Međimurska županija kroz pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, i to u obliku osiguravanja redovite prehrane u sklopu školskih kuhinja.

 


Zadatak:

Obroci koji su osigurani u sklopu ovog projekta bit će pripremljeni i podijeljeni u školi za vrijeme školskog odmora. Vrsta obroka bit će identična vrsti obroka koji se poslužuje i drugim učenicima čiji roditelji samostalno financiraju troškove školske kuhinje.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Međimurska županija.

Naziv teme: Projekt „Školska shema“
Cilj:

Osnovni ciljevi su promoviranje i oblikovanje zdravih prehrambenih navika školske djece te razine svijesti o važnosti voća i povrća u pravilnoj prehrani. Edukacije učenika za povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi Školsku shemu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (skraćeno: Školska shema).


Zadatak:

Dodjela besplatnih obroka voća, povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Naziv teme: Akcija „Sakupljanje starih baterija“
Cilj:
  • Cilj projekta je poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija. Potrebno je skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja  opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva. Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno posljedične veze ljudskog nemara u prirodi. Skrenuti pozornost učenika kako neadekvatno odlaganje baterija u okolišu može zagaditi površinske i podzemne vode. Cilj je razvijati kod učenika ekološku svijest i djelovanje u domu, školi te razvijati poduzetnički duh. Učenici uče o sastavu baterija, načinu  njihovog adekvatnog zbrinjavanja te opasnostima zbog njihovog bacanja u prirodu.
  • Projekt se provodi u suradnji sa tvrtkom FRIŠ d.o.o.

Zadatak:

Razvijanje i podizanje ekološke svijesti učenika te osjećaja odgovornosti za čist okoliš i održanje prirodnih bogatstava.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učitelji, učenici, stručni suradnici i svi radnici škole.

Naziv teme: Akcija „Papir nije smeće“
Cilj:

Razvijanje i podizanje ekološke svijesti učenika te osjećaja odgovornosti za čist okoliš I održanje prirodnih bogatstava. 

 


Zadatak:

Vaganje papira po razredima, izrada grafikona. Bilježenje prikupljanja starog papira po razredima te otkup u dogovoru s poduzećem za preradu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

10. i 11. studenog 2021. godine.


Nositelji:
  • Svi učitelji, stručni suradnici i svi radnici škole.
  • Svi učenici od 1.- 8. razreda.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

U snazi prirode snaga čovjeka zrije.


Eko himna:

Refren
Mi smo eko škola
čuvamo prirodu od bola.
Čuvamo cijeli svijet
i na njemu svaki cvijet.

Moramo štititi šume
ne bacajmo stare gume.
Nemojmo bacati smeće
već sadimo cvijeće.

Refren
Mi smo eko škola
čuvamo prirodu od bola.
Čuvamo cijeli svijet
i na njemu svaki cvijet.

Učinimo okoliš čistim,
uklonimo otpad i smeće.
Pomozimo dragi ljudi,
dok priroda se trudi.

Riječi: Ivan Žokalj
Glazba: Krunoslav Lajtman