Eko škola

Osnovna škola Vrgorac

Matice hrvatske 9
21276 Vrgorac

Telefon: 021678743
Fax: 021675222
E-mail: os-vrgorac@os-vrgorac.skole.hr
Web: www.os-vrgorac.skole.hr

Ravnatelj/ica: Krešimir Kuran
Školski koordinatori: Ivana Vujčić
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Plastičnim čepovima da skupih lijekova

  Prikupljanjem plastičnih čepova za pomoć kupnje lijekova oboljelima od limfoma, Tijekom školske godine učenici su skupljali plastične čepove koje na kraju šaljemo tvrtci GKP ČAKOM d.o.o.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Krešimir Kuran – ravnatelj
 • 2.Ivana Vujčić – koordinator
 • 3.Branko Radonić – koordinator
 • 4.Nena Maršić-Lendić – logoped
 • 5.Danijela Herceg - psiholog
 • 6.Zvonko Pervan – Etno selo Kokorići
 • 7. Stanka Bašić  – učiteljica
 • 8. Cvita Tolić – učiteljica
 • 9. Miranda Vukšić – učiteljica
 • 10. Vesela Dropulić  – voditelj  EKO - kviza
 • 11.Tina Juras – učiteljica
 • 12. Ana Radonić – učenica
 • 13. Sara Tančica – učenica
 • 14. Karla Pervan – učenica
 • 15. Željka Opačak - Turistička zajednica
 • 16. Ivica Tenžera  – Komunalno
 • 17. Iva Kuzmanić – Hrvatske vode
 • 18. Branko Nizić –  domar
 • 19. Miljenko Pervan – ugostitelj
 • 20. Žarko Vujčić – roditelj
 • 21. Josipa Markotić – roditelj
 • 22. Adriana Turić Erceg – roditelj
 • 23. Miljenko Pivac – MI  „B. PIVAC“ (kum  EKO - škole)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Obilježavanje ekoloških datuma - Dan voda
Cilj:
 • Navesti učenike na promišljanje o sve većem zagađenju voda i očuvanju istih 

Zadatak:
 • Pokusi, filmovi, iztada plakata na temu očuvanja voda

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22.3.2019.


Nositelji:
 • Učenici 4. razreda, učiteljica  prirode
Naziv teme: Održavanje školskog vrta
Cilj:
 • Poticati svijest o važnosti zelenih površina

Zadatak:
 • Čišćenje i uređivanje školskog vrta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj - lipanj 2019.


Nositelji:
 • Učenici 5. c razreda te UZ Bušin
Naziv teme: Hrana - zdravi doručak
Cilj:
 • Osvijestiti djeci važnost zdravog doručka

Zadatak:
 • Održati praktičnu radionicu pripreme zdravog doručka s djecom

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Dva školska sata, SRO


Nositelji:
 • Učitelj i učenici 5.c razreda
Naziv teme: Otpad - sakupljanje plastičnih čepova
Cilj:
 • Ukazati na veliku štetnost plastike na okolinu i život čovjeka te na mogućnost humanosti na djelu sakupljanjem istih.

Zadatak:
 • Poticati što više učenika i učitelja na sakupljanje plastičbog otpada, ali ponajprie, razviati humanitarni duh kod ljudi.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijjekom školske godine 2018./2019.

 • satovi razrednika

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, loklna zajednica
Naziv teme: Otpad - sakupljanje baterija
Cilj:
 •  Organizirati kroz što više aktivnosti sakupljanje istih.

Zadatak:
 • Poticati svijest učenika, učitelja, pripadnika lokalne zajednice o štetnosti baterija kao neadekvatno zbrinutog otpada.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • kroz satove razrednika

Nositelji:
 • Učenici, učitelji, loklana zajednica
Naziv teme: Otpad - sakupljanje starog papira
Cilj:
 • Ukazati na preveliki problem papira koji ostaje kao otpad. Organizirati akcie sakuplanja. Ukazati na realne mogućnosti reciklaže i ponovne iskoristivosti.

Zadatak:
 • Poticati svijest učenika, kolega, pripadnika lokalne zajednice na važnost sakupljanja otpada kao i na reciklažu istog

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • kroz satove razrednika i rad UZ Bušin

Nositelji:
 • Učitelji, učenici, loklna zajednica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad - sakupljanje plastičnih čepova
Ostvareni ciljevi:
 • Ukazali smo na veliku štetnost plastičnih materijala i mogućnost humanosti na djelu

Realizirani zadaci:
 • Poticali smo akcie saupljanja istih

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, roditelji
Naziv teme: Eko zmajevi s porukama
Ostvareni ciljevi:
 • Poticanje svijesti o iskorištavanju papira na drugačiji način

Realizirani zadaci:
 • Organizirana je radionica na zadanu temu

Vrijeme realizacije:

Svibanj 2019.


Nositelji:
 • učenici drugih razreda, učiteljice i knjižničarka
Naziv teme: Dan voda
Ostvareni ciljevi:
 • Naveli smo učenike da promišljaju o očuvanju voda i na važnost nezagađenosti voda

Realizirani zadaci:
 • Organizirana je radionica na zadanu temu

Vrijeme realizacije:

Ožujak 2019.


Nositelji:
 • učenici 4 razreda, učiteljice i nastavnica prirode
Naziv teme: Jedemo zdravo
Ostvareni ciljevi:
 • Ukazali smo na važnost zdravog doručka

Realizirani zadaci:
 • Organizirali pripravu zdtavog doručka u školi

Vrijeme realizacije:

Studeni 2018.


Nositelji:
 • Učenici i razredni učitelj 5. c razreda
Naziv teme: Otpad - sakupljanje baterija
Ostvareni ciljevi:
 • Ukazali smo na štetnost neadekvatnog odlaganja ovakve vrste otpada, organizirali akcije sakupljanja istog

Realizirani zadaci:
 • Potakli smo svijest učenika, kolega i lokalne zajednice na sakupljanje  otapada

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, lokalna zajednica
Naziv teme: Otpad - sakupljanje starog papira
Ostvareni ciljevi:
 • Ukazali smo na problem prevelikog papirnatog otpada, organizirali akcije sakupljanja istog

Realizirani zadaci:
 • Potakli smo svijest učenika, kolega i lokalne zajednice na sakupljanje i recikliranje otapada

Vrijeme realizacije:

Tiekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, lokalna zajednica

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čistoća prirode, bogatstvo Svijeta


Eko himna: