Eko škola

Osnovna škola Vrgorac

Matice hrvatske 9
21276 Vrgorac

Telefon: 021678743
Fax: 021675222
E-mail: os-vrgorac@os-vrgorac.skole.hr
Web: www.os-vrgorac.skole.hr

Ravnatelj/ica: Krešimir Kuran
Školski koordinatori: Marijana Govorko
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Plastičnim čepovima do skupih lijekova

  Prikupljanjem plastičnih čepova za pomoć kupnje lijekova oboljelima od limfoma, Tijekom školske godine učenici su skupljali plastične čepove koje na kraju šaljemo tvrtci GKP ČAKOM d.o.o.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 1. Krešimir Kuran – ravnatelj

 2. Marijana Govorko – koordinator

 3. Branko Radonić – koordinator

 4. Nena Maršić-Lendić – logoped

 5. Danijela Herceg - psiholog

 6. Zvonko Pervan – Etno selo Kokorići

 7. Stanka Bašić – učiteljica

 8. Cvita Tolić – učiteljica

 9. Miranda Vukšić – učiteljica

 10. Nikola Mušan – voditelj EKO-kviza

 11. Tina Juras – učiteljica

 12. Ana Radonić – učenica

 13. Sara Tančica – učenica

 14. Karla Pervan – učenica

 15. Željka Opačak – Turistička zajednica

 16. Ivica Tenžera – Komunalno

 17. Iva Kuzmanić – Hrvatske vode

 18. Branko Nizić – domar

 19. Miljenko Pervan – ugostitelj

 20. Marijana Gašpar – roditelj

 21. Josipa Markotić – roditelj

 22. Adriana Turić Erceg – roditelj

 23. Miljenko Pivac – MI „B. PIVAC“ ( kum EKO - škole )

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • razvijati svijest učenika o potrebi pravilnogzbrinjavanja otpada
 • naučiti učenike   opravilnom postupanju s otpadom
 • poticati učenike da stečena znanja prenose na širu zajednicu
 • razvijati svijest o prenamjeni otadnih materijala u ukrasne i uporabne predmete
 • poticanje odgovornosti, ideja, kreativnosti i poduzetništva

Zadatak:
 • Nastaviti s prikupljanjem starog papira i papirne ambalaže u školi i gradu, prodaja UNIJA papiru
 • Evidencija prikupljenog papira, te nagrađivanje najuspješnijeg razreda
 • Sudjelovanje na županijskom i državnom natjecanju
 • Prikupljanje starih baterija
 • Korištenje starog papira i dr. otpada u likovnim radionicama i za sate razrednika
 • Uređenje školskog vrta
 • Sadnja autohtonih vrsta
 • Projekt „plastičnim čepovima do skupih lijekova“
 • Aktivnosti na estetskom uređivanju, čistoći razreda i njezi sobnog bilja
 • Uređenje školskog prostora (hola, hodnika i toaleta škole)
 • Nastaviti s uređenjem okoliša škole, provoditi nastavu na otvorenom
 • Obilježavanje EKO datuma
 • Uređivanje informativnog EKO-kutka s aktualnim temama vezanih za eko datume i eko aktivnosti u školi i okolišu
 • Organiziranje školskih Dana kruha
 • Koordinirati i pratiti EKO aktivnosti u Područnim školama
 • Interdisciplinarni pristup EKO problematici u svim nastavnim predmetima s ciljem odgoja i obrazovanja djece osjetljive na pitanje okoliša i održivog razvoja
 • Projektni dani – Dan planeta Zemlje (korelacija sa svim nastavnim predmetima)
 • Eko temu što više provoditi: u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima i javnoj djelatnosti škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Upisivanje sadržaja sat u e dnevnik s naznakom eko teme, fotografiranje, vođenje eko dokumentacije i objava na web- u Osnovne škole Vrgorac.

Nositelji:

Svi zaposlenici škole, osobito učitelji razredne nastave, učitelji predmetne nastave (posebno priroda, biologija, kemija, geografija, likovna kultura), učenici, voditelj učeničke zadruge "Bušin", školski administrator (objava fotografija i članak na web-u).

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Vrtim zdravi film
Ostvareni ciljevi:

Naučiti kako prepoznavati dobre i loše namirnice, naučiti kako djeluju na zdravlje, kako se pravilno vježba i još mnogo toga.


Realizirani zadaci:

Učenici su naučili razvrstavati namirnice, izraditi piramidu pravilne prehrane te sastaviti zdrav jelovnik individualno svatko za sebe.


Vrijeme realizacije:

Ožujak, 2020. god


Nositelji:

Profesor TZK- a Ivan Klaričić, učenici sedmih razreda.

Naziv teme: Gospodarenje otpadom
Ostvareni ciljevi:

Sprječavanje nastanka otpada, Odvojeno prikupljanje otpadom, Ponovna uporaba stvari, Recikliranje i Kompostiranje. 


Realizirani zadaci:
 • Animacijski dio radionice sadržavao je korištenje recikliranih materijala kako bi primijenili i usvojili znanje potrebno za pravilno odvajanje komunalnog otpada.
 • Prisutni su oslikavali eko platnene vrećice koje su dobili na poklon.

Vrijeme realizacije:

20. siječnja 2020.


Nositelji:

Animatori iz Ekološke udruge Krka Knin, učenici predstavnici svih razreda (1.-8.) matične škole s nekoliko učitelja, pedagoginjom i knjižničarkom.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ČISTOĆA PRIRODE BOGASTVO SVIJETA


Eko himna: