Eko škola

Dječji vrtić Ivanić Grad

Park hrvatskih branitelja 3
10310 IVANIĆ-GRAD

Telefon: 012881969
Fax: 01/2889299
E-mail: vrtic-ivanic1@inet.hr
Web: www.djecjivrtic-ivanic.hr

Ravnatelj/ica: Marina Čalušić
Školski koordinatori: Ljiljana Kresojević, Tanja Cvijanović, Ana Marija Pavlić
Godina stjecanja statusa: 2006
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Priroda nas liječi

  PRIRODA NAS LIJEČI Projekt je započeo iskazanim interesom djece za aktivnost pčela na vrtićkoj livadi prepunoj maslačaka. Predlaže se da potražimo informacije o pčelama i maslačcima te saznamo što nas zanima. Interes djece se proširuje na druge biljke u našem okruženju. Postepeno je u njima sazrijevala svijest o tome kako nas priroda voli i brine o nama, i sve što nam treba, ona nam daje. Djeca su pokazivala zanimanje za istraživanje biljaka u našem okruženju, te potrebu saznati kako nas priroda može izliječiti (bez korištenja lijekova iz ljekarne). Svrha ovog projekta je razvijanje svijesti o vrijednosti okruženja u kojem živimo. Cilj projekta je izgraditi sustav vrijednosti koji potiče odgovorna ponašanja prema okolišu i održivi razvoj. Shvatili smo da je interes djece za biljke u okruženju odličan put ka usvajanju odgovornih stavova i ponašanja prema okolišu. Stvorio se senzibilitet za prirodu i potrebu njena očuvanja od strane ljudi koji je bespoštedno uništavaju. Upoznajući biljke u našem okruženju sve je više rasla i svijest o nužnosti očuvanja i brige za okoliš, kao i potreba za odgovornim ponašanjem prema okruženju u kojem živimo (odvojeno sakupljanje otpada, oporaba-recikliranje, interes za probleme okoliša, kritičan stav prema ponašanju onih koji ne razmišljaju kao mi te usvajanje poželjnih ponašanja). Važnost projekta je i u tome što su se u njega aktivno uključili i odrasli iz vrtićkog okruženja. Tako širimo dobre ideje i utječemo na senzibilitet djece i odraslih za prirodu koja nas okružuje. KLJUČNE RIJEČI: okoliš, senzibilitet, održivi razvoj, odgovornost. Projekt je prijavljen za prezentaciju na Stručnom skupu u Zadru Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske 12. i 13. svibnja 2016.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • M. Čalušić, ravnateljica
 • A.M. Pavlić, T. Cvijanović, Lj. Kresojević, eko koordinatori
 • D. Demeter, zdravstvena voditeljica
 • S. Radošević, poduzeće Ivakop
 • M. Troha, odgojiteljica
 • M. Š. Radan, odgojiteljica
 • L. Manoić, odgojiteljica
 • I. Manjarić, odgojiteljica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Obnova statusa eko škole i stjecanje dijamantnog statusa 2020.
Cilj:
 • Obnova statusa eko vrtića i stjecanje dijamantnog statusa 2020 nakon uspješne provedbe svih 7 koraka.

Zadatak:
 • formiranje Eko odbora
 • ocijena trenutnog stanja okoliša i unutrašnjosti vrtića te djelovanje na saniranju postojećeg stanja (obnova, nadopuna, uređenje, sadnja)
 • poticanje odgojitelja na osmišljavanje projekata u svojim skupinama ili na nivou podružnica kako bi se na temama odgoja za održivi razvoj intenzivno radilo tijekom godine
 • sudjelovanje u eko projektima i natječajima na poziv
 • prikupljanje prijedloga za obilježavanje Projektnog dana te određivanje termina projektnog dana
 • uključivanje partnerskih eko škola, sugrađana i šire javnosti u obilježavanje Projektnog dana: organizacija likovnog natječaja s temom iz područja ekologije te organizacija izložbe dječjih radova
 • izvedba eko predstave u organizaciji dramske skupine našeg vrtića
 • u suradnji s odgojiteljima priprema i organizacija eko tombole povodom Projektnog dana
 • prijava za obnovu statusa eko škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pdagoške godine 2018./2019.

 • Pedagoginja će pratiti provedbu i kvalitetu svih zadataka.

Nositelji:
 • Stručno-razvojna služba i ravnateljica
 • Odgojitelji
 • Tehničko i administrativno osoblje
 • Djeca i roditelji
Naziv teme: Projekt odvajanja otpada
Cilj:
 • Cilj projekta je osvijetiti važnost pravilnog odvajanja otpada kao i steći potrebna znanja i vještine za odvajanje otpada u odgovarajuće spremnike kako kod djece tako i kod odraslih (zaposlenika i djece).

 


Zadatak:
 • Poseban naglasak ćemo staviti na prikupljanje plastičnih čepova koje doniramo UOLL kao i na prikupljanje starih baterija koje će na kraju pedagoške godine zbrinuti tvrtka Friš d.o.o. Također, prema razvojnim  mogućnostima djece nastojat ćemo odlagati biootpad u kompostere koje posjeduje svaka podružnica vrtića. Stari papir će se odvajati u odgovarajuće spremnike u svim odgojnim skupinama, te prema potrebama koristiti za kaširanje. Plastični otpad, staklo i metal također imaju odgovarajuće spremnike u svim podružnicama. U suradnji s tvrtkom Ivakop otpad se odvozi prema rasporedu svaki tjedan.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.

 • Način praćenja provedbe zadataka vršit će pedagoginja pri čemu će pratiti ispravnost odvajanja otpada, voditi računa o pravovremenom odvoženju starih baterija i plastičnih čepova, te o tijeku projekta obaviještavati zaposlenike i roditelje.

Nositelji:
 • Stručno-razvojna služba (ravnatelj, eko koordnatori)
 • Zaposlenici (odgojitelji i tehničko osoblje)
 • Djeca
 • Roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Odvajanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Osvještavanje potrebe za pravilnim odvajanjem otpada u odgovarajuće spremnike kod djece, zaposlenika i roditelja, usvajanje vještina za pravilno odvajanje otpada.

Realizirani zadaci:
 • postavljenje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u svim podružnicama DV Ivanić Grad zahvaljujući donaciji Ivakop d.o.o. (plastika, staklo, papir, kompost)
 • nastavak prikupljanja plastičnih čepova (za UOLL) i starih baterija (tvrtka Friš d.o.o.)
 • prikupljanje tetrapak ambalaže (skupine uključene u projekt Eko paket)
 • odlaganje otpadnog ulja iz kuhinje u odgovarajuće spremnike prema naputcima iz nadležnog ministarstva
 • postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje papira u svakoj odgojnoj skupini i uredima DV Ivanić Grada
 • izrada didaktike od otpadnih materijala
 • aktivnosti i projekti kojima je cilj usvajanje znanja i vještina o pravilnom odvajanju otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgojitelji
 • Stručni tim
 • Ravnatelj
 • Djeca
 • Roditelji
 • Zaposlenici DV Ivanić Grad

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Više šetnje, manje vožnje

štedite benzin, a ne noge

i vozite role, bicikle,

romobile i skejtborde!

Planeta plače i uzdiše:

Ne mogu više!!!

Dosta je bilo auta i kamiona,

traktora i aviona!

Želim opet biti zdrava

i zelena ko trava,

puna cvijeća i drveća,

a ne dima i smeća!

Kad bi malo šetali više

čišće bi bile i kiše!

Pluća bi disala čisti zrak,

a srce kucalo veselo tik-tak!

Bez dima i buke

neće biti ove muke.

Ako ideš pješke

bit ćeš i ti zdrav,

a naš planet plav i prav!

Planeta nam daje crveni znak:

Čuvajte naš zrak!


Eko himna:

Maleni mravi

i svi pužići pravi,

bubamare u letu,

mole za čišću planetu!

Zeko u skoku,

sjajna zvijezda u oku,

pčelice na cvijetu,

uradit će sve za čišću planetu!

Sunčane zrake u kapljici vode,

pahuljasti oblaci

što po nebu brode

žele čišće vode!

Mašta u dječjoj glavi,

snovi puni nemira,

mole za spas 

našeg svemira...

mole za spas

našeg svemira!