Eko škola

Osnovna škola dr. Mate Demarina, Medulin - Područna škola Banjole

Dvorine 37
52 100 Medulin

Telefon: 052/573235
Fax: 052/380800
E-mail: probanjole@gmail.com
Web: http://os-mdemarina-medulin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Emanuela Pinzan Chiavalon
Školski koordinatori: Martina Jakovčić
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Napopriko po Istri

  Čitanje legendi našega kraja, obilazak Parka kažuna i Ekomuzeja u Vodnjanu, susret s književnicima našeg kraja (pjesnikinja Marija Družeta), analiza legende o vilama koje su izgradile Arenu i obilazak pulske Arene ili Nezakcija, tradicionalna jela – istraživanje i izrada knjižice s receptima, uređenje školskog đardina, sadnja autohtonih biljaka, Medulinska lokva – biljni i životinjski svijet kroz godišnja doba (promatranje, bilježenje, istraživanje, edukativne radionice, čišćenje okoliša lokve, fotografiranje, slikanje, izložba radova....)

 • Projekt MARLESS

  Edukacija učenika o problematici morskog otpada i njegovom utjecaju na okoliš, međuškolska natjecanja, osmišljavanje najbolje kreativne kampanje za ublažavanje problema morskog otpada, kvizovi znanja s pitanjima iz ekologije, akcije čišćenja plaža

 • Ekoljupci čuvari baštine

  Igranje starih dječjih igara, obilazak kulturno-povijesnih spomenika zavičaja, izrada tradicijskih božićnih ukrasa, istraživanje narodnih običaja, pisanje guščjim perom i tintom, obilježavanje eko-datuma, sudjelovanje u eko-akcijama, pisanje eko-poruka i eko-plakata, izrada medaljona sa suhim biljkama, izrada razredne police ljekovitog bilja, uređenje hotela za kukce

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica - EMANUELA PINZAN CHIAVALON
 • Školska koordinatorica - MARTINA JAKOVČIĆ
 • Voditeljica  PO Banjole - IVANA RADOLA
 • Učitelji - IZABELA BILIĆ, IVANA MIHALJEVIĆ, JELENA BENČIĆ, ELZA KRAKAR, DIMITRIJE MILAKOVIĆ
 • Tehničko osoblje - ORIJANA IVANOŠIĆ, MARTIN KLIMAN
 • Predstavnik lokalne zajednice - načelnik Općine Medulin – IVAN KIRAC
 • Predstavnik MO Banjole- DRAŽEN MIŠKOVIĆ
 • Predstavnik Komunalnog poduzeća Albanež d.o.o. - EDO KRAJCAR
 • Predstavnik TZ Općine Medulin - ENCO CRNOBORI  
 • Predstavnik JU Kamenjak – ALJOŠA UKOTIĆ
 • Predstavnik Mago d.o.o. -  MARIN TITULIĆ    
 • Institut Ruđer Bošković - LJILJANA IVEŠA
 • Predstavnik lokalne zajednice - NENA TALJAT
 • Predstavnici roditelja – IVA GREGL 1.r., DIANA LORDAN 2.r., IVANA BAŠIĆ 3.r., MARKO NOVAK 4r.
 • Predstavnici učenika – MARA MIHOVILOVIĆ GREGL 1.r., NIKA MILIVOJEVIĆ 2.r., MATEA GOMOJIĆ 3.r., MAKSIM NOVAK 4r.

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OSTALE EKO AKTIVNOSTI
Cilj:

Provoditi ekološke sadržaje u sve nastavne predmete i grupe izvannastavnih aktivnosti, eko-datume iskoristiti za razvijanje svijesti o potrebi brige o prirodi, istraživati i izrađivati plakate vezane za projekt „Otpad“, Projektnim danom prezentirati javnosti naš rad i djelovanje, te potaknuti ih da nam se u što većem broju priključe u daljnjim akcijama u lokalnoj zajednici.


Zadatak:
 • Obilježavanje značajnih datuma (Dan bez automobila, Dani kruha i plodova zemlje, Dan jabuka, Svjetski dan šuma, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan voda, Svjetski meteorološki dan, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite okoliša...)
 • Projektni dan
 • Podizanje Zelene zastave (Zlatni status)
 • Uključivanje ekoloških tema u nastavu
 • Pisanje eko – poruka
 • Izrada prirodne kozmetike
 • Izvješćivanje javnosti (panoi, brošure, plakati, novine, radio...)
 • Vođenje dnevnika ekoloških aktivnosti
 • Farbanje drvenih klupa u školskom dvorištu
 • Sudjelovanje u ekološko edukativnim akcijama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učiteljice, učenici eko-patrole, tehničko osoblje.

Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:

Uočiti važnost zdrave hrane, upoznati važnost pojedinih skupnih namirnica, razlikovati voće, povrće i žitarice, upoznati se sa tradicionalnim jelima našeg zavičaja, uočiti vrijednost tjelesne aktivnosti i usvojiti naviku vježbanja.


Zadatak:
 • Obilježavanje Dana kruha i Dana jabuka
 • Higijena i zdravlje
 • Važnost tjelesnih aktivnosti za zdrav razvoj djece
 • Mini olimpijada
 • Poučna staza – šetnica uz more u Banjolama
 • Djeca u prometu
 • Važnost tjelesnih aktivnosti za zdrav razvoj djece – poligon za tjelesnu aktivnost školske djece u sklopu projekta Živjeti zdravo
 • Izrada ukrasa od slanog tijesta i pečenje vafli, izrada soka od jabuke
 • Dani meda u Pazinu
 • Tradicijska jela našeg zavičaja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učiteljice, prometni policajac, kineziolog, HZJZ, stomatolog, fizijatar, liječnik, Udruga pčelara.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

Uočiti da postoje različite vrste otpada, stvoriti naviku razvrstavanja, uočiti da recikliranjem smanjujemo količinu otpada, naučiti proizvoditi kompost, utjecati na svijest roditelja o pravilnom razvrstavanju otpada, suradnja s mjesnom zajednicom, ukazivati na ljepotu prirode bez otpada.


Zadatak:
 • Sakupljanje i selektiranje korisnog otpada (stari papir, baterije, kompostiranje)
 • Recikliranje papira i plastike
 • Sakupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i linfoma
 • Predavanja i radionice – Gospodarenje otpadom
 • Kreiranje i izrada letaka o pravilnom razvrstavanju otpada
 • Preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete
 • Sudjelovanje u eko akcijama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učiteljice, roditelji, Albanež d.o.o., Mjesna zajednica, lokalno stanovništvo, djelatnici udruge Zelena Istra.

Naziv teme: ŠTEDNJA I ZAŠTITA VODE
Cilj:

Uočiti važnost vode za život, osvijestiti nedostatak pitke vode na Zemlji, uočiti bogatstvo živog svijeta i utjecaj onečišćenja vode na živi svijet, razvijati svijest o potrebi racionalnog korištenja vode, upoznati biljni i životinjski svijet Jadranskog mora, osvješćivati mještane o važnosti štednje vode.


Zadatak:
 • Biljni i životinjski svijet Jadranskog mora
 • Istraživanja i pokusi o vodi
 • Kreiranje i izrada letaka o štednji vode
 • Obilježavanje Svjetskog dana močvarnih staništa – Medulinska lokva
 • Obilježavanje Svjetskog dana voda
 • NP Brijuni - radionice
 • Čišćenje morske obale uz šetnicu Bumbište i lokve na rtu Kamenjak
 • Voda u književnosti, glazbi i likovnom izražavanju
 • Projekt MARLESS, usmjeren na  problematiku morskog otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učiteljice, djelatnici NP Brijuni, Istarska Regionalna Energetska Agencija.

Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:

Podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti i potrebi očuvanja prirodnih ljepota; promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad); očuvanje biološke raznolikosti; promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost; razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirodnih ljepota; omogućiti djeci zbližavanje s prirodom i razvijati sva osjetila (miris, opip, sluh i vid), njegovati i uzgajati autohtono bilje našeg kraja.


Zadatak:
 • Uređenje okoliša škole prema Planu uređenja okoliša
 • Dani kolektivne sadnjeBerba maslina, posjet uljari
 • Rezidba maslina
 • Raspoznavanje svih biljaka u našem školskom dvorištu
 • Posjet Društvenom vrtu na Gregovici – edukativne radionice
 • Restauracija hotela za kukce
 • Sadnja ukrasnog grmlja i začinskog bilja
 • Izrada herbarija
 • Izrada medaljona sa suhim biljem
 • Predavanja i radionice u eko centru kuće u Premanturi i na Rtu Kamenjak- Biljni i životinjski svijet uz more tijekom plime i oseke
 • Park šuma Soline – doživjeti šumu kroz  osjetila, obilježavanje Svjetskog dana šuma

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učiteljice, tehničko osoblje, gđa Iva Tominović Matas (Green Hypnotic d.o.o.), Med Eko servis, udruga Zelena Istra, djelatnici JU Kamenjak, gđa Melita Meštrović (MELL obrt za proizvodnju nakita, edukaciju i poučavanje).

 

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Ostale eko aktivnosti
Ostvareni ciljevi:

Provoditi ekološke sadržaje u sve nastavne predmete i grupe izvannastavnih aktivnosti, eko-datume iskoristiti za razvijanje svijesti o potrebi brige o prirodi, istraživati i izrađivati plakate projektnim danom prezentirati javnosti naš rad i djelovanje, te potaknuti ih da nam se u što većem broju priključe u daljnjim akcijama u lokalnoj zajednici.


Realizirani zadaci:
 • Obilježavanje značajnih datuma ( Dan bez automobila, Dani kruha i plodova zemlje, Dan jabuka, Svjetski dan šuma, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan voda, Svjetski meteorološki dan, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite okoliša..)
 • Projektni dan
 • Uključivanje ekoloških tema u nastavu
 • Pisanje eko – poruka
 • Izvješćivanje javnosti (panoi, brošure, plakati, novine, radio...)

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učiteljice.

Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:

Uočiti važnost zdrave hrane, upoznati važnost pojedinih skupnih namirnica, razlikovati voće, povrće i žitarice, upoznati se sa tradicionalnim jelima našeg zavičaja, uočiti vrijednost tjelesne aktivnosti i usvojiti naviku vježbanja.


Realizirani zadaci:
 • Obilježavanje Dana kruha i Dana jabuka
 • Mini olimpijada
 • Poučna staza – šetnica uz more u Banjolama
 • Izrada ukrasa od slanog tijesta i pečenje vafli, izrada soka od jabuke
 • Tradicijska jela našeg zavičaja

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učiteljice.

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Uočiti da postoje različite vrste otpada, stvoriti naviku razvrstavanja, uočiti da recikliranjem smanjujemo količinu otpada, utjecati na svijest roditelja o pravilnom razvrstavanju otpada, suradnja s mjesnom zajednicom, ukazivati na ljepotu prirode bez otpada.


Realizirani zadaci:
 • Sakupljanje i selektiranje korisnog otpada
 • Recikliranje papira i plastike
 • Preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete
 • Sudjelovanje u eko akcijama
 • Čišćenje uvale Kanalić u Vinkuranu

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učiteljice.

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

Uočiti važnost vode za život, osvijestiti nedostatak pitke vode na Zemlji, uočiti bogatstvo živog svijeta  i utjecaj onečišćenja vode na živi svijet, razvijati svijest o potrebi racionalnog korištenja vode, upoznati biljni i životinjski svijet Jadranskog mora, osvješćivati mještane o važnosti štednje vode.


Realizirani zadaci:
 • Biljni i životinjski svijet Jadranskog mora
 • Istraživanja i pokusi o vodi
 • Kreiranje i izrada letaka o štednji vode
 • Obilježavanje Svjetskog dana močvarnih staništa
 • Obilježavanje Svjetskog dana voda
 • Čišćenje morske obale uz šetnicu Bumbište te na Vižuli, čišćenje uvale Kanalić u Vinkuranu 
 • Projekt MARLESS, usmjeren na  problematiku morskog otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učiteljice.

Naziv teme: Biološka raznolikost
Ostvareni ciljevi:

Podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti i potrebi očuvanja prirodnih ljepota; promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad); očuvanje biološke raznolikosti; razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirodnih ljepota; omogućiti djeci zbližavanje s prirodom i razvijati sva osjetila (miris, opip, sluh i vid), njegovati i uzgajati autohtono bilje našeg kraja.


Realizirani zadaci:
 • Dani kolektivne sadnje
 • Berba maslina, posjet uljari, rezidba maslina
 • Restauracija hotela za kukce
 • Plijevljenje, sadnja citrusa
 • Važnost suhozida za različite biljne i životinjske vrste - predavanje i radionica u JU kamenjak

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učiteljice.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ČUVAMO I PAZIMO

SVAKI DJELIĆ NAŠEGA PLANETA

NA KOJEMU SMO MI

SRETNA DJECA SVIJETA!


Eko himna:

Eko ja, eko ti

ekolozi mi smo svi!

Svitu to je vela srića

aš je Istra tako lipća!

 

Čistu ariju volimo

za vajk takovu želimo

svima to govorimo

da dug život imamo!

 

Škovace mi pobiremo

sve u vriće hitamo

na škavacon peljemo

i sve  recikliramo!

 

More čisto imamo

vero svi ga tendimo,

niš u njeg ne hitamo

takovega mi volimo!