Eko škola

Osnovna škola dr. Mate Demarina, Medulin - Područna škola Banjole

Dvorine 37
52 100 Medulin

Telefon: 052/573235
Fax: 052/380800
E-mail: probanjole@gmail.com
Web: http://os-mdemarina-medulin.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Emanuela Pinzan Chiavalon
Školski koordinatori: Martina Jakovčić
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Štorija miće kapi koja život znači

  Izrada slikovnice “Mića štorija o korenjači\\\", izrada loga naše škole od eko-materijala, izrada male vrtne fontane (možda ribnjak), posjet lokalnim ribarima, čišćenje morske obale, kreativne radionice: oblutci pričopričalice, oblutci s eko-porukama, boce s pričom, morske slike, decoupage s morskim motivima, 3-D akvarij, pokusi s vodom, lampa s morskim stakalcima, posvojenje morske kornjače, posjet Aquariumu Pula te prisustvovanje na puštanju morskih kornjača

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica - EMANUELA PINZAN CHIAVALON
 • Školska koordinatorica - MARTINA JAKOVČIĆ
 • Voditeljica  PŠ Banjole - IZABELA BILIĆ
 • Učiteljice - IVANA MIHALJEVIĆ, IVANA RADOLA, JELENA BENČIĆ, NATAŠA ZENZEROVIĆ, DIMITRIJE MILAKOVIĆ
 • Tehničko osoblje - MARTIN KLIMAN, ORIJANA IVANOŠIĆ
 • Predstavnik lokalne zajednice - načelnik Općine Medulin - GORAN BUIĆ
 • Predstavnik MO Banjole - DRAŽEN MIŠKOVIĆ
 • Predstavnik Komunalnog poduzeća Albanež d.o.o. - EDO KRAJCAR
 • Predstavnik TZ Općine Medulin - ENCO CRNOBORI  
 • Predstavnici JU Kamenjak - ALJOŠA UKOTIĆ, NINA ČOBAN SKOKO
 • Predstavnik Mago d.o.o. -  GORDANA TITULIĆ    
 • nstitut Ruđer Bošković - LJILJANA IVEŠA
 • Predstavnik lokalne zajednice - NENA TALJAT
 • Vanjski suradnici - JASMINKA ZOVIĆ, IVA TOMINOVIĆ MATAS
 • Predstavnici roditelja - KARIN ZGRABLIĆ 1.r., MARKO NOVAK 2.r., ALJOŠA UKOTIĆ 3.r., KATIJA UJČIĆ 4.r.
 • Predstavnici učenika - JAKOV ZGRABLIĆ 1.r., MAKSIM NOVAK 2.r., ADRIAN UKOTIĆ 3.r., ZARA UJČIĆ 4.r.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OSTALE EKO AKTIVNOSTI
Cilj:
 • Provoditi ekološke sadržaje u sve nastavne predmete i grupe izvannastavnih aktivnosti, eko-datume iskoristiti za razvijanje svijesti o potrebi brige o prirodi, istraživati i izrađivati plakate vezane za ekologiju, Projektnim danom prezentirati javnosti naš rad i djelovanje, te potaknuti ih da nam se u što većem broju priključe u daljnjim akcijama u lokalnoj zajednici, surađivati  sa Eko-školom Medulin, Eko-školom Ližnjan i Eko-vrtićem Sunce.

Zadatak:
 • Obilježavanje značajnih datuma ( Dan bez automobila, Dani kruha i plodova zemlje, Dan jabuka, Svjetski dan šuma, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan voda, Svjetski meteorološki dan, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite okoliša...)
 • Projektni dan
 • Podizanje Zelene zastave
 • Uključivanje ekoloških tema u nastavu
 • Sudjelovanje u ekološko edukativnim akcijama
 • Pisanje eko–poruka
 • Izvješćivanje javnosti (panoi, brošure, plakati, novine, radio...)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, učiteljice, Ekoljupci, Eko patrola.
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:
 • Uočiti važnost zdrave hrane, upoznati važnost pojedinih skupnih namirnica, razlikovati voće, povrće i žitarice, upoznati se sa tradicionalnim jelima našeg zavičaja, uočiti vrijednost tjelesne aktivnosti i usvojiti naviku vježbanja.

Zadatak:
 • Obilježavanje Dana kruha i Dana jabuka
 • Higijena i zdravlje
 • Važnost tjelesnih aktivnosti za zdrav razvoj djece
 • Mini olimpijada
 • Poučna staza – šetnica uz more u Banjolama
 • Djeca u prometu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, učiteljice, prometnik, stomatolog, fizijatar, liječnik, Ekoljupci, Eko patrola.
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:
 • Podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti; promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad); očuvanje biološke raznolikosti; promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost; razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirodnih ljepota; omogućiti djeci zbližavanje s prirodom i razvijati sva osjetila (miris, opip, sluh i vid), njegovati i uzgajati autohtono bilje našeg kraja.

Zadatak:
 • Uređenje okoliša škole prema Planu uređenja okoliša
 • ”Posadi drvo, ne budi panj” – građanska inicijativa
 • Berba maslina, posjet uljari
 • Rezidba maslina
 • Raspoznavanje svih biljaka u našem školskom dvorištu
 • Izrada tabla upozorenja za vrtove (Ne gazi po cvijeću, Ne bacaj smeće…)
 • Sadnja biljaka prema godišnjim dobima
 • Sadnja ljekovitog bilja u vrtovima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, učiteljice, tehničko osoblje, gđa Iva Tominović Matas, uljara Nonno Bruno, Ekoljupci, Eko patrola.
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Uočiti da postoje različite vrste otpada, stvoriti naviku razvrstavanja, uočiti da recikliranjem smanjujemo količinu otpada, utjecati na svijest roditelja o pravilnom razvrstavanju otpada, suradnja s mjesnom zajednicom, ukazivati na ljepotu prirode bez otpada.

Zadatak:
 • Sakupljanje i selektiranje korisnog otpada (stari papir, baterije, kompostiranje)
 • Recikliranje papira – sakupljanje starog papira
 • Sakupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i linfoma
 • Gospodarenje otpadom – predavanje i radionica
 • Maketa reciklažnog dvorišta
 • Logo eko škole od eko-materijala
 • Preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete
 • Sudjelovanje u eko akcijama
 • Kreiranje i izrada letaka o pravilnom razvrstavanju otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, učiteljice, Albanež d.o.o., Medeko, mjesna zajednica, lokalno stanovništvo, udruga Zelena Istra, Ekoljupci, Eko patrola.
Naziv teme: ŠTEDNJA I ZAŠTITA VODE
Cilj:
 • Uočiti važnost vode za život, osvijestiti nedostatak pitke vode na Zemlji, uočiti bogatstvo živog svijeta  i utjecaj onečišćenja vode na živi svijet, razvijati svijest o potrebi racionalnog korištenja vode, upoznati biljni i životinjski svijet Jadranskog mora, osvješćivati mještane o važnosti štednje vode.

Zadatak:
 • Štorija miće kapi koja život znači – projekt zavičajne nastave Istarske županije
 • Padaline
 • Put od izvora do slavine
 • Vode u zavičaju
 • Kruženje vode u prirodi
 • Istraživanje o morskim kornjačama
 • Briga o vodenim kornjačama
 • Izrada slikovnice „Mića štorija o korenjači Molly“
 • Obilježavanje Dana voda
 • Čišćenje morske obale
 • Posjet i razgovor sa lokalnim ribarima
 • Izrada male vrtne fontane
 • Voda u književnosti, glazbi i likovnom izražavanju
 • Oblutci s eko-porukama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Kontinuirano, tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Učenici, učiteljice, pjesnikinja Marija Družeta, udruga Zelena Istra, ronioci, osoblje rta Kamenjak, kućni majstor, Ekoljupci, Eko patrola.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: OSTALE EKO AKTIVNOSTI
Ostvareni ciljevi:
 • Provoditi ekološke sadržaje u sve nastavne predmete i grupe izvannastavnih aktivnosti
 • Eko-datume iskoristiti za razvijanje svijesti o potrebi brige o prirodi
 • Istraživati i izrađivati plakate vezane za ekologiju
 • Projektnim danom prezentirati javnosti naš rad i djelovanje, te potaknuti ih da nam se u što većem broju priključe u daljnjim akcijama u lokalnoj zajednici
 • Surađivati  sa Eko-školom Medulin, Eko-školom Ližnjan i Eko-vrtićem  Sunce

Realizirani zadaci:
 • Obilježavanje značajnih datuma ( Dan bez automobila, Dani kruha i plodova zemlje, Dan jabuka, Svjetski dan šuma, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan voda, Svjetski meteorološki dan, Dan planeta Zemlje, Svjetski dan zaštite okoliša...)
 • Projektni dan
 • Podizanje Zelene zastave
 • Uključivanje ekoloških tema u nastavu
 • Sudjelovanje u ekološko edukativnim akcijama
 • Pisanje eko–poruka
 • Izvješćivanje javnosti (panoi, brošure, plakati, novine, radio...)
 • Vođenje dnevnika ekoloških aktivnosti
 • Školske novine

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, učiteljice, učenici Eko patrole, Mali novinari

Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Ostvareni ciljevi:
 • Uočiti važnost zdrave hrane
 • Upoznati važnost pojedinih skupnih namirnica
 • Razlikovati voće, povrće i žitarice
 • Upoznati se sa tradicionalnim jelima našeg zavičaja
 • Uočiti vrijednost tjelesne aktivnosti i usvojiti naviku vježbanja

Realizirani zadaci:
 • Obilježavanje Dana kruha i Dana jabuka
 • Higijena i zdravlje
 • Važnost tjelesnih aktivnosti za zdrav razvoj djece
 • Mini olimpijada
 • Poučna staza – šetnica uz more u Banjolama
 • Djeca u prometu

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, učiteljice, stomatolog, liječnik, prometni policajac

Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:
 • Podizanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti
 • Promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje kroz rad)
 • Očuvanje biološke raznolikosti; promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost
 • Razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirodnih ljepota
 • Omogućiti djeci zbližavanje s prirodom i razvijati sva osjetila (miris, opip, sluh i vid)
 • Njegovati i uzgajati autohtono bilje našeg kraja

Realizirani zadaci:
 • Uređenje okoliša škole prema Planu uređenja okoliša
 • ”Posadi drvo, ne budi panj” – građanska inicijativa
 • Berba maslina, posjet uljari
 • Rezidba maslina
 • Raspoznavanje svih biljaka u našem školskom dvorištu
 • Izrada hotela za kukce i hranilica za ptice stanarice
 • Izrada tabla upozorenja za vrtove (Ne gazi po cvijeću, Ne bacaj smeće…)
 • Sadnja biljaka prema godišnjim dobima
 • Sadnja ljekovitog bilja u vrtovima

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, učiteljice, tehničko osoblje, gđa Iva Tominović Matas (Hypnotic garden), Ekoljupci

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Uočiti da postoje različite vrste otpada
 • Stvoriti naviku razvrstavanja
 • Uočiti da recikliranjem smanjujemo količinu otpada
 • Utjecati na svijest roditelja o pravilnom razvrstavanju otpada
 • Suradnja s mjesnom zajednicom
 • Ukazivati na ljepotu prirode bez otpada

Realizirani zadaci:
 • Sakupljanje i selektiranje korisnog otpada (stari papir, baterije, kompostiranje)
 • Recikliranje papira – sakupljanje starog papira
 • Sakupljanje plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i linfoma
 • Gospodarenje otpadom – predavanje i radionica
 • Maketa reciklažnog dvorišta
 • Likovni natječaj "Za Zemljin spas ja dižem svoj glas"
 • Preoblikovanje otpadnih u ukrasne predmete
 • Sudjelovanje u eko akcijama
 • Kreiranje i izrada letaka o pravilnom razvrstavanju otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, učiteljice, roditelji, Albanež d.o.o., Mjesna zajednica, lokalno stanovništvo

Naziv teme: ŠTEDNJA I ZAŠTITA VODE
Ostvareni ciljevi:
 • uočiti važnost vode za život
 • osvijestiti nedostatak pitke vode na Zemlji
 • uočiti bogatstvo živog svijeta  i utjecaj onečišćenja vode na živi svijet
 • razvijati svijest o potrebi racionalnog korištenja vode
 • upoznati biljni i životinjski svijet Jadranskog mora
 • osvješćivati mještane o važnosti štednje vode

Realizirani zadaci:
 • Štorija miće kapi koja život znači – projekt zavičajne nastave Istarske županije
 • Obilježavanje Dana močvara
 • Padaline
 • Put od izvora do slavine
 • Vode u zavičaju
 • Kruženje vode u prirodi
 • Istraživanje o morskim kornjačama
 • Briga o vodenim kornjačama
 • Izrada slikovnice „Morske avanture jednoga Jure“
 • Obilježavanje Dana voda
 • Čišćenje morske obale
 • Izrada male vrtne fontane
 • Voda u književnosti, glazbi i likovnom izražavanju
 • Oblutci s eko-porukama

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Učenici, učiteljice, djelatnici JU Kamenjak, djelatnici Udruge Zelena Istra, djelatnici Aquariuma Pula.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ČUVAMO I PAZIMO SVAKI DJELIĆ NAŠEGA PLANETA NA KOJEMU SMO MI SRETNA DJECA SVIJETA!


Eko himna:

Eko ja, eko ti                         

ekolozi mi smo svi!

Svitu to je vela srića

aš je Istra tako lipća!

 

Čistu ariju volimo

za vajk takovu želimo

svima to govorimo

da dug život imamo!

 

Škavace mi pobiremo

sve u vriće hitamo

na škavacon peljemo

i sve  recikliramo!

 

More čisto imamo

vero svi ga tendimo,

niš u njeg ne hitamo

takovega mi volimo!