Eko škola

Osnovna škola Ivana Gundulića, Dubrovnik

Sustjepanska 4
20000 Dubrovnik

Telefon: 020/419-434
Fax: 020/419-434
E-mail: ravnatelj@os-igundulic-du.skole.hr
Web: http://os-igundulic-du.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vedrana Elez
Školski koordinatori: Anica Arkulin, Nikica Bošković
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Vedrana Elez, ravnateljica
 • Anica Arkulin, učiteljica
 • Katija Tarocco, učiteljica
 • Vedrana Bebić, učiteljica
 • Nikica Bošković, učiteljica
 • Ana Marija Didović, učiteljica
 • Branka Bendar, učiteljica
 • Frana Bašica, učiteljica
 • Katarina Glavić
 • Katija Obradović, pedagoginja
 • Stanka Ljuban Šoletić, tajnica
 • Branimir Bender, domar
 • Valter Kožul, Biološki institut
 • Romana Tomić, predstavnica udruge Deša
 • Ivanka Cvitanović, predstavnica Školskog odbora
 • Miho Matić, predstavnik roditelja
 • Dinka Butigan, predstavnica lokalne zajednice
 • Antun Česko, predstavnik lokalne zajednice
 • Kiara Šimunović,učenica
 • Ivan Kristić,učenik
 • Mara Šimunović, učenica
 • Katarina Bender, učenica
 • Veronika Sentić, učenica
 • Ana Perak, učenica
 • Baldo Krile, učenik
 • Domagoj Bender, učenik
 • Marko Kovačević, učenik
 • Blaž Di Ceglie, učenik
 • Vide Lonac, učenik

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda
Cilj:

 Poticati i navikavati učenike na štednju u kućanstvu i školi.


Zadatak:
 • razvijati svijest o potrebi čuvanja i zaštite voda
 • upoznati vode zavičaja
 • informirati učenike o važnosti vode za ljudski organizam

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022., kroz realizaciju projekata i ostalih oblika poučavanja.


Nositelji:

Učenici, učiteljice i učitelji, tehničko osoblje škole, roditelji, udruga Deša, Biološki institut, JP Čistoća, uža lokalna zajednica...

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

Ostvareni svi ciljevi.

 • poticati i navikavati učenike na štednju u kućanstvu i školi
 • razvijanje osjećaja zajedništva i jedinstva čovjeka i prirode
 • razvijati kod učenika smisao za ljepotu i veličati estetske vrijednosti okoliša u kojem boravimo

Realizirani zadaci:

Realizirani su svi planirani zadaci.

 • očitavanje vodomjera i izračun (potrošnja po učeniku)
 • uređivati okoliš škole i školski vrt

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učenici, učitelji,ostali djelatnici škole,vanjski suradnici.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

1. Štedi vodu svaki dan

jer pomoći ćeš svijetu tad.

2. Od požara čuvaj šume, to Zemlje su pluća.

Za njih ta temperatura ipak je prevruća.

3. Bori se za naš planet i sreću,

razvrstavaj smeće, ne trpaj sve u istu vreću.

4. Budi prijatelj okoliša, nemoj biti loš,

zato na velikom odmoru pokupi papiriće i baci ih u koš.


 


Eko himna: