Eko škola

Osnovna škola Ivana Gundulića, Dubrovnik

Sustjepanska 4
20000 Dubrovnik

Telefon: 020/419-434
Fax: 020/419-434
E-mail: ravnatelj@os-igundulic-du.skole.hr
Web: http://os-igundulic-du.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Vedrana Elez
Školski koordinatori: Anica Arkulin, Nikica Bošković
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Brončani status
Projekti :