Eko škola

Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac

Braće Radić 6
21212 Kaštel Sućurac

Telefon: 021224080
Fax: 021226318
E-mail: lucija.vrdoljak9@skole.hr
Web: www.os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr

Ravnatelj/ica: Anita Luketin
Školski koordinatori: Lucija Vrdoljak
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Čep za osobe sa invaliditetom

  Projekt je u suradnji sa udrugom Eko Proložac. Cilj projekta je prikupljanje čepova čime će se investirati u zapošljavanje osoba sa invaliditetom na poslovima razvrstavanja čepova.

 • Folklor

  U suradnji s KUD-om Putalj, u okviru nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, Glazbene kulture i Povijesti, učenike će se upoznati s tradicionalnim plesovima, instrumentima i običajima zavičaja.

 • Otpad ili smeće, sve od tebe kreće

  Učenici, roditelji i učitelji će sudjelovati u javnim tribinama projekta Grada Kaštela Otpad ili smeće, sve od tebe kreće.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Obilježavanje značajnih dana za eko školu
Cilj:
 • Skretanje pažnje na važne teme koje su dobile vlastite datume za proslavu i vezane su za ekologiju.

Zadatak:
 • Obilježavanje Dana kruha
 • Obilježavanje Dana kravate
 • Obilježavanje ostalih datuma vezanih za ekolgiju (prema Planu sata razrednog odjela pojedinih razreda)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • način praćenja provedbe: izrada plakata, fotografija, učeničkih radova

Nositelji:
 • Svi učitelji, učenici i stručni suradnici
Naziv teme: Uređenje školskog vrta i okoliša
Cilj:
 • Razvijanje ekoloških navika u vođenju redovite brige o vrtu i okolišu škole.

Zadatak:
 • Uređenje školskog vrta 
 • Briga u održavanju okoliša škole, suradnja učenika sa spremačicama

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • Praćenje provedbe zadataka: eko patrola

Nositelji:
 • učenici polaznici INA-e Škoslki vrt i Eko grupa
Naziv teme: Pošumljavanje Kozjaka
Cilj:
 • Poticati svijest o očuvanju i njegovanju prirodnih dobara.

Zadatak:
 • Sudjelovanje u pošumljavanju Kozjaka u organizaciji Cemexa i Grada Kaštela.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

25.10.2019.


Nositelji:
 • zainteresirani učenici 5.-7.razreda (polaznici INA-e Škoslki vrt)
Naziv teme: Oporaba otpada
Cilj:
 • Osvještavanje razlike između smeća i otpada te važnosti ispravnog ophođenja s otpadom.

Zadatak:
 • Radionice kreativne oporabe otpadnog materija; izrada božićnih i uskršnjih ukrasa
 • Edukacija učenika razredne nastave o odlaganju otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • praćenje u provedbi eko patrole

Nositelji:
 • svi učitelji, učenici i stručni suradnici
Naziv teme: Zdravoljupci
Cilj:
 • Razvijanje navika zdrave prehrane i održavanja osobne higijene.

Zadatak:
 • Na Satovima razrednog odjela obrađivati teme zdrave prehrane i održavanja osobne higijene
 • Poticanje zdravih navika putem izvannastavnih aktivnosti iz Školskog kurikuluma

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2019./2020., prema Planu sata razrednog odjela

 • praćenje provedbe zadataka: razgovor s učenicima, povratna informacija, ankete

Nositelji:
 • svi učitelji i učenici 
Naziv teme: Skupljanje starih baterija
Cilj:
 • Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija.

Zadatak:
 • Naučiti o štetnostima teških metala koji se ispuštaju iz starih baterija ukoliko završe u komunalnom otpadu
 • Razvijati naviku pravilnog ophođenja i zbrinjavanja starih baterija
 • Kroz nagradnu igru među razredima, potaknuti skupljanje baterija

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • način praćenja provedbe: u suradnji s CIAK-om i poticanje natjecanja u skupljanju baterija (po paralelama)

Nositelji:
 • svi učitelji, učenici 

 

Naziv teme: Reciklaža papira i plastike
Cilj:
 • Razvijati ekološku svijest kod učenika i učitelja.

Zadatak:
 • razvijati eko navike putem odlaganja papira i plastike u za to predviđene kontejnere na ulazu u školu
 • na Satovima razrednog odjela obrađivati teme ekologije i pravilnog zbrinjavanja otpada
 • razlikovati otpad od smeća

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • praćenje provodi eko patrola

Nositelji:
 • svi učitelji, učenici i stručni suradnici
Naziv teme: Promet
Cilj:
 • U skladu s dobi učenika naučiti ponašati se u prometu.

Zadatak:
 • u 1. i 2.razredima razvijati pravilne navike ponašanja u prometu
 • u 4.razredu prometni poligon: vožnja bicikla

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • način praćenja: povratna informacija od učenika

Nositelji:
 • učitelji i učenici razredne nastave
Naziv teme: Obilježavanje Dana eko škole: Običaji naših starih
Cilj:
 • Njegovanje kulturne baštine i tradicionalnih običaja i izričaja.

Zadatak:
 • razvijati osjećaj pripadnosti i kulturnog izričaja
 • razvijati toleranciju i razumijevanje različitih kultura

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 • prezentacija projekta na projektni dan 22.4.2020.

Nositelji:
 • svi učitelji i učenici i stručni suradnici