Eko škola

Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac

Braće Radić 6
21212 Kaštel Sućurac

Telefon: 021224080
Fax: 021226318
E-mail: lucija.vrdoljak9@skole.hr
Web: www.os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr

Ravnatelj/ica: Anita Luketin
Školski koordinatori: Lucija Vrdoljak
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Čep za osobe sa invaliditetom

  Projekt je u suradnji sa udrugom Eko Proložac. Cilj projekta je prikupljanje čepova čime će se investirati u zapošljavanje osoba sa invaliditetom na poslovima razvrstavanja čepova.

 • Folklor

  U suradnji s KUD-om Putalj, u okviru nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, Glazbene kulture i Povijesti, učenike će se upoznati s tradicionalnim plesovima, instrumentima i običajima zavičaja.

 • Otpad ili smeće, sve od tebe kreće

  Učenici, roditelji i učitelji će sudjelovati u javnim tribinama projekta Grada Kaštela Otpad ili smeće, sve od tebe kreće.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Anita Luketin, ravnateljica OŠ kneza Mislava Kaštel Sućurac
 • Lucija Vrdoljak, školska koordinatorica i pedagoginja
 • Alenka Jerčić, učiteljica biologije, kemije i prirode
 • Valerija Leutar, učiteljica biologije, kemije i prirode
 • Nada Šunjić, učiteljica razredne nastave
 • Jadranka Matok Bosančić, dogradonačelnica grada Kaštela 
 • Ivan Gotovac, predsjednik Vijeća Roditelja
 • Kata Šerić, učenica
 • Josip Milković, učenik
 • Josipa Mandarić, učenica
 • Dominik Oreč, učenik
 • Franko Gudelj, učenik
 • Vesna Kovač, spremačica
 • Željko Kovač, domar

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Obilježavanje Dana eko škole: Sveti Jure
Cilj:
 • Razvijati svijest o kulturnoj baštini.

Zadatak:
 • U razrednim odjelima obilježiti Dan škole na temu Sv. Jure (izvanučionička ili učionička nastava)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • 17.4.2019.

Nositelji:
 • svi učitelji i učenici
Naziv teme: Folklor
Cilj:
 • Razvijati svijest o kultrunoj bašti i tradiciji lokalnog zavičaja

Zadatak:
 • U nastavi Glazbene kulture učiti svirati mandolinu (KUD Putalj)
 • U nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture učiti folklorne plesove (KUD Putalj)
 • U nastavi Povijesti učiti o povijesti zavičaja i folklornih običaja (suradnja s KUD-om Putalj)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019., Dan škole 17.4.2019.

 • eko patrola

Nositelji:
 • Lucija Vrdoljak, školska koordinatorica
 • Tihomir Rajčić, učitelj povijesti
 • Andrija Ječmenjak, učitelj glazbene kulture
 • Marko Ćupić, učitelj glazbene kulture
 • Richard Martinić, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture
 • Siniša Čeko, učitelj tjelesne i zdarvstvene kulture
 • KUD Putalj
Naziv teme: Sudjelovanje na eko kvizu
Cilj:
 • Utemeljiti znanje i svijest o ekološkim problemima

Zadatak:
 • Informirati učenike, učitelje i roditelje o ekološkim problemima
 • Zabaviti se i potaknuti na odgovornije ekološko ponašanje

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom godine školske godine 2018./2019.

 • u organizaciji eko patrole

Nositelji:
 • eko patrola
Naziv teme: Radionice oblikovanja otpadnog materijala
Cilj:
 • Podučavanje djece o iskoristivosti materijala i smanjenju otpada

Zadatak:
 • U okviru nastave Likovne kulture izrađivati predmete ili ukrase od otpadnih materijala i dodataka
 • U okviru posjeta učenika DV "Cvit mediterana" u KBC-u Split izrađivati ukrase od otpadnih materijala
 • Izrađene ukrase pokloniti udruzi "Mir" u Rudinama uoči tradicionalnog posjeta za sv. Luciju

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • studeni i prosinac

 


Nositelji:
 • Učitelji razredne i predmetne nastave
 • Lucija Vrdoljak, školska koordinatorica
Naziv teme: Obilježavanje Dana kruha
Cilj:
 • Njegovati tradiciju i zahvalnost za plodove zemlje i ljudskog rada

Zadatak:
 • Zajedno s obiteljima ispeći krušne proizvode
 • U razrednim odjelima proslaviti dan kruha
 • Sudjelovati u molitvi i posvećivanju župnika

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • listopad

Nositelji:
 • Učitelji i učenici razredne i predmetne nastave
Naziv teme: Skupljanje starih baterija
Cilj:
 • Razvijati odgovorno ponašanje prema opasnom otpadu

Zadatak:
 • Podučavati djecu o opasnom otpadu i posljedicama neodgovornog ponašanja
 • Podsjećivati na izdvajanje opasnog otpada
 • Prikupljati baterije

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • količina prikupljenih baterija

Nositelji:
 • Učitelji
 • Lucija Vrdoljak, školski koordinator
 • učitelji tehničke kulture i informatike
Naziv teme: Sigurno u prometu
Cilj:
 • Naučiti djecu nižih razreda ponašati se u prometu

Zadatak:
 • Rad na Prometnoj bojanki (brošura IPA-e)
 • Posjet prometnom poligonu (učenici 4.-tih razred)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije prema Nastavnom planu i programu

 • razgovor s djecom unutar razrednih odjela

 


Nositelji:
 • Učiteljice razredne nastave
 • Lucija Vrdoljak, školska koordinatorica
Naziv teme: Zdravoljupci
Cilj:
 • Razvijati zdrave životne navike i pozitivan stav prema sebi

Zadatak:
 • Obilježiti Dane kruha u tradicionalnim školskim aktivnostima
 • Pripremati zdrave i jednostavne recepte jela u okviru nastave
 • Objavljivati zdrave recepte i fotografije na stranici škole 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije prema Nastavnom planu i programu

 • razgovor s učenicima

Nositelji:
 • Učitelji razredne nastave
 • Lucija Vrdoljak, školska koordinatorica
Naziv teme: Štednja energije i vode
Cilj:
 • Osvjestiti učenicima vlastitu odgovornost za štednju energije i vode te razvijati štedne navike

Zadatak:
 • Razgovarati s djecom o njihovim štednim navikama 
 • Ustanoviti trenutno stanje štednih navika
 • Razviti plan budućih štednih navika (plakat)
 • Voditi eko dnevnik štednih navika

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 Tijekom školske godine 2018./2019.

 • eko-dnevnik

Nositelji:
 • Lucija Vrdoljak, školska koordinatorica
 • eko patrola
Naziv teme: Reciklaža papira
Cilj:
 • Osvjestiti djeci odgovornost prema očuvanju okoliša putem konkretnih i malih koraka

Zadatak:
 • U okviru Satova razrednika, nastave prirode ili biologije te pedagoško ekoloških radionica razgovarati o važnosti raciklaže papira
 • Praćenje stanja i ocjenjivanje reciklaže papira u provedbi školske eko-patrole
 • Poticanje na savjesniju reciklažu i oporabu starog papira, prema rezultatima praćenja i ocjene eko-patrole
 • Obavješćivanje javnosti putem web-starnice škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 •  organizaciji Eko patrole škole

Nositelji:
 1. Lucija Vrdoljak, školska koordinatorica
 2. Vesna Kovač, spremčica
 3. Željko Kovač, domar
 4. Eko-patrola škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Projektni dan \
Ostvareni ciljevi:
 • uočavanje važnosti lika Svetog Jurja i utjecaja na lokalnu zajednicu

Realizirani zadaci:
 • učenici su samostalno istraživali legendu o Svetom Jurju
 • učenici su čitali o legendi i na njemačkom i engleskom jeziku
 • učenici su oslikavali platnene torbe s likom Svetog Jurja i zmaja
 • učenici su samostalno izrađivali slikovnicu o Sv.Jurju i o svom uratku napravili ppt prezentaciju uz pomoć učiteljice
 • učenici su posjetili crkvicu Sv.Jurja na Putalju te učili o vjerkom i povijesnom aspektu uz interaktivno predavanje profesora i učenika viših razreda
 • učenici su posjetili arheološki muzej

Vrijeme realizacije:
 • 17.4.2019.

Nositelji:

svi učitelji, učenici i stručni suradnici

 • napomena: Zadnji tjedan nastave planira se priredba - prezentacija projektnog dana u kojem svaki razred ima priliku prikazati rezultate svog rada. Školski zbor će tom prigodom pjevati lokalne pjesme, a ugostit ćemo i KUD Putalj koji će nam izvesti točku s učenicima nižih razreda naše škole.
Naziv teme: Projekt eTwinninga \
Ostvareni ciljevi:
 • Podizanje svijesti o ekologiji i očuvanju Planete 
 • Razvoj osjećaja pojedinačne odgovornosti o ekologiji

Realizirani zadaci:
 • učenici su istražili o ekološkim problemima današnjice 
 • učenici su samostalno izdvojili ključne probleme te ih predstavili 
 • učenici su samostalno izradili video uratke s ekološkim porukama
 • učenici su podjelili svoje video uratke s učenicima drugih zemalja sudionica projekta na eTwinning platformi

Vrijeme realizacije:
 • svibanj 2019.

Nositelji:
 • Lucija Vrdoljak, voditeljica eko škole
 • Anita Mustapić, profesor biologije i kemije
 • Jorge Conde, voditelj projekta (Almeira, Portugal)
 • ostale škole sudionice projekta
Naziv teme: Projekt eTwinninga \
Ostvareni ciljevi:
 • Osvještavanje važnosti očuvanja kultrunih i prirodnih ljepota Lijepe naše
 • Uočavanje i poštivanje kulturalnih različitosti 
 • Uočavanje zajedničkih elemenata različitih kultura

Realizirani zadaci:
 • Učenici su samostalno istraživali o prirodnim i kulturnim dobrima Lijepe naše te rezultate rada podjelili s učenicima drugih zemalja sudionica projekta
 • Učenici su samostalno izradili video uratke tradicijskog pjevanja i folklornih plesova te ih podjelili na platformi eTwinninga

Vrijeme realizacije:
 • ožujak i travanj 2019.

Nositelji:
 • učenici 6.-ih i 8.-ih razreda
Naziv teme: Eko kreativna radionica roditelja i djece 3.c
Ostvareni ciljevi:
 • Poticanje na kvalitetno provođenje vremena roditelja s djecom 
 • Podizanje svijesti o ekologiji

Realizirani zadaci:
 • kreativno izražavanje i opuštanje roditelja i djece
 • uviđanje mogućnosti kreativne oporabe otpadnih materijala

Vrijeme realizacije:
 • travanj 2019.

Nositelji:
 • učiteljica Alemka Carev Rodin
 • voditeljica eko škole Lucija Vrdoljak
 • djeca i roditelji 3.c
Naziv teme: Eko kreativne radionice
Ostvareni ciljevi:
 • podizanje ekološke svijesti s izradom kreativnih ukrasa od otpadnih materijala

Realizirani zadaci:
 • prikupljanje otpadnih materijala
 • oporaba otpadnih materijala na kreativan i koristan način
 • iznalaženje drugih mogućih načina oporabe otpadnih materijala

Vrijeme realizacije:
 • uoči Uskrsa i uoći Božića

Nositelji:
 • zainteresirani učenici 6.-ih razreda
Naziv teme: Folklor
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici prepoznaju važnost očuvanja kulturne baštine

Realizirani zadaci:
 • Očuvanje kulturne baštine u suradnji s KUD-om Putalj. Na satovima Glazbene kulture posjetio nas je prvi orkestar KUD-a Putalj  Upoznali su nas s tradicionalnim hrvatskim instrumentima kao i sa svojom cjelokupnom kulturno-umjetničkom aktivnošću. Izveli su dvije skladbe: splitsko i međimursko kolo. Uključili su i naše učenike koji su na kraju sata imali prilku sami pokušati zasvirati instrument po želji.U novom posjetu KUD-a učenici su dobili priliku čuti različite vrste tradicijskog pjevanja diljem Hrvatske. Povezivali su nova znanja s prethodnim nastavnim satom i svojim iskustvima. Naučili su samostalno pjevati čak 4 tradicijske pjesme.Na satovima Tjelesne i zdravstvene kulture napravili smo prve folklorne plesne korake.

Vrijeme realizacije:
 • 2.polugodište školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • školska koordinatoricaa Lucija Vrdoljak
 • KUD Putalj
 • učenici 4.a, 4.b, 4.c, 6.a, 6.b, 6.c, 8.a

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

 Ne ostavljajmo u prirodi ništa osim tragova svojih stopa pa nek´treće tisućljeće zauvijek odnese smeće.


Eko himna: