Eko škola

Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac

Braće Radić 6
21212 Kaštel Sućurac

Telefon: 021224080
Fax: 021226318
E-mail: lucija.vrdoljak9@skole.hr
Web: www.os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr

Ravnatelj/ica: Anita Luketin
Školski koordinatori: Lucija Vrdoljak
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Uhvati ritam

  Projekt realiziran u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo. Učenici su u prvoj fazi projekta izrađivali glazbala od otpadnih materijala, a u drugoj fazi projekta skupina od 8 učenika je sudjelovala u radionici s elementima muzikoterapije pod vodstvom učitelja glazbene kulture koji je trenutno u edukaciji za muzikoterapeuta..

 • Folklor

  U suradnji s KUD-om Putalj, u okviru nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, Glazbene kulture i Povijesti, učenike će se upoznati s tradicionalnim plesovima, instrumentima i običajima zavičaja.

 • Otpad ili smeće, sve od tebe kreće

  Učenici, roditelji i učitelji će sudjelovati u javnim tribinama projekta Grada Kaštela Otpad ili smeće, sve od tebe kreće.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Anita Luketin, ravnateljica
 • Lucija Vrdoljak (zamjena), školska koordinatorica  
 • Alenka Jerčić, učiteljica prirode i biologije   
 • Valerija Leutar, učiteljica prirode i biologije
 • Nada Šunjić, učiteljica razredne nastave
 • Vesna Kovač, spremačica
 • Ante Tešija, domar
 • Jadranka Matok Bosančić, dogradonačelnica
 • Ivan Gotovac, predsjednik Vijeća roditelja                                                     
 • Ante Gavrić, učenik
 • Lana Marinac, učenica  
 • Antonio Piplović, učenik                           
 • Mia Vujević, učenica                            
 • Kata Šerić, učenica
 • Jelena Doljanin, učenica
 • Lana Mamić, učenica

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Uređenje školskog vrta i berba maslina
Cilj:
 • razvijati navike skrbi o prirodi i životu u skladu s prirodom
 • njegovati kulturnu baštinu u vidu branja maslina i izrade maslinovog ulja

Zadatak:
 • branje maslina u listopadu
 • uređivanje školskog vrta u dogovoru s razrednicima i školskim domarom

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • listopad (berba maslina)
 • proljeće i jesen (uređivanje školskog vrta)

Nositelji:

Razrednici, INA Mladi ekolozi.

Naziv teme: Pilot projekt Uhvati ritam
Cilj:
 • razvijati kod učenika naviku kreativne oporabe otpadnih materijala
 • opuštanje uz muzikoterapiju

Zadatak:
 • izraditi glazbala od otpadnog materijala
 • svirati na glazbalima u skupini od 10 učenika pod vodstvom licenciranog muzikoterapeuta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • prvo školsko polugodište za prvi dio projekta
 • travanj za drugi dio projekta u sklopu školskog projekta "Dobra stara igra"

Nositelji:

NZJZ, učitelj glazbene kulture, učitelj likovne kulture.

Naziv teme: Radionice izrade ukrasa od otpadnih materijala
Cilj:

Razvijati kod učenika naviku korištenja i oporabe otpadnih materijala na kreativan način.


Zadatak:

U vrijeme Božića i Uskrsa izrađivati prigodne ukrase.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.

 • likovni radovi

Nositelji:

Pedagoginja, učitelj vjeronauka, učitelji razredne nastave.

Naziv teme: Obilježavanje značajnih datuma
Cilj:

Potaknuti učenike na zdravu naviku praćenja značajnih eko datuma te na njihovo prigodno obilježavanje.


Zadatak:
 • Obilježavanje Dana kruha
 • Obilježavanje Dana kravate
 • Obilježavanje Dana hrane
 • Obilježavanje Dana Planete Zemlje
 • Obilježavanje drugih značajnih datuma prema kalendaru i prema afinitetima pojedinih učitelja i učenika

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2020./2021.

 • Povratna informacija, izrada plakata, brošura, likovnih radova.

Nositelji:

Učitelji i učenici.

Naziv teme: Akcija skupljanja starih baterija
Cilj:

Osvijestiti učenicima važnost čuvanaj okoliša i štetnost pojedinih tvari za okoliš.


Zadatak:

Razvijati naviku prikupljanja štetnog otpada u za to predviđeni spremnik.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Učitelji razrednici.

Naziv teme: Sigurno u prometu i prometni poligon
Cilj:

Omogućiti učenicima sigurnost u prometu putem upoznavanja prometnih znakova i pravilnog ponašanja u prometu.


Zadatak:
 • interaktivnim i zabavnim predavanjem učenike osposobiti za pravilno ponašanje u prometu (učenici 1.razreda)
 • posjetom poligona omogućiti učenicima vožnju bicikla u skladu s poštivanjem prometnih znakova (učenici 4.razreda)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

U dogovoru s predstavnicima MUP-a.


Nositelji:
 • MUP 
 • učitelji razrednici
Naziv teme: Posjet laboratoriju Cemex i betonari
Cilj:

Približiti i zorno prikazati učenicima rad laboratorija i betonare da bi stekli jasniju sliku koju nisu u mogućnosti razviti u školi.


Zadatak:
 • omogućiti učenicima oblizak laboratorija i betonare
 • omogućiti učenicima uvid svake stavke uz objašnjenje djelovanja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Po dogovoru s Cemexom i u skladu s epidemiološkim mjerama.


Nositelji:

Učitelj kemije i biologije.

Naziv teme: Escape room
Cilj:

Razvijati logičko mišljenje i svijest o ekologiji.


Zadatak:

Igrom escape room na engleskom jeziku razvijati kompetencije logičkog zaključivanja kao i svijest o ekologiji.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

U dogovoru s Cemexom.


Nositelji:
 • Cemex
 • učitelj engleskog jezika
Naziv teme: Dan otvorenih vrata Cemex: sadnja stabala
Cilj:

Potaknuti svijest učenika o prirodi i ekologiji.


Zadatak:
 • usvojiti znanje procesa sadnje stabala
 • naučiti vještinu sadnje stabala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2021.

 • povratna informacija od učenika 
 • esej o dojmovima

Nositelji:
 • Cemex
 • učitelji prirode, biologije
 • pedagoginja
Naziv teme: Dobra stara igra: školski projekt
Cilj:
 • Starim igrama potaknuti kod učenika osjećaj vrijednosti kulturne baštine
 • Starim igrama učenicima osvijestiti mogućnost zabave bez tehnologije
 • Metodom igre potaknuti pozitivan stav prema školi i učenju
 • Potaknuti razvoj kreativnosti učenika te stvaralačku i istraživačku nastavu

Zadatak:

Na školskom dvorištu učenici će igrati stare igre (koje su se prethodno dogovorili s razrednicima) zajedno s roditeljima. U prezentaciji ovog projekta bit će prezentiran i pilot projekt "Uhvati ritam": sviranje i muzikoterapija na glazbalima od otpadnih materijala. 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2022.

 • povratna informacija od učenika
 • evaluacijski upitnik

Nositelji:

Pedagoginja, razrednici, tim za kvalitetu, učitelji, KUD Putalj, muzikoterapeut.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Posjeti lokalitetima kulturne i prirodne baštine
Ostvareni ciljevi:

Osvještavanje učenika o važnosti očuvanja kulturne i prirodne baštine.


Realizirani zadaci:
 • 4.10.2021. Posjet lokalitetu Gospe na Hladi u Kaštel Sućurcu
 • 28.3.2022. Posjet Saloni
 • 12.4.2022. Posjet crkvici Svetog Jurja na Putalju
 • 15.11.2021. Posjet lokalitetu Nadbiskupov ljetnikovac- Povorje

Vrijeme realizacije:

Navedeno po točkama realizacije izvaučioničke nastave u rubrici "Realizirani zadaci".


Nositelji:
 • učiteljica vjeronauka u okviru INA Vjeronaučna zajednica
 • učiteljica geografije u okviru INA Kulturna baština
Naziv teme: Uskršnji eko kreativni kutak
Ostvareni ciljevi:

Osvještavanje važnosti oporabe otpadnih materijala te stjecanje navik ekreativne oporabe.


Realizirani zadaci:
 • izrada eko uskršnjih ukrasa
 • izrada digitalne čestitke s fotografijama eko ukrasa za sve vanjske suradnike naše škole

Vrijeme realizacije:

Uskrs 2022.


Nositelji:

Učenici razredne nastave.

Naziv teme: Izrada eko plakata
Ostvareni ciljevi:

Osvještavanje problematike zagađenja Planete Zemlje i važnosti očuvanja putem vlastitog odgovornog ponašanja.


Realizirani zadaci:
 • izrada eko plakata u sklopu INA mladi ekolozi
 • izrada eko plakata u sklopu INA vizualni identitet škole

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2021./2022., posebno u travnju uoči Dana Planete Zemlje.


Nositelji:
 • učiteljica biologije
 • učitelj likovne kulture
Naziv teme: Izrada božićnih ukrasa od otpadnih materijala
Ostvareni ciljevi:

Razvijati naviku kreativne oporabe otpadnih materijala.


Realizirani zadaci:
 • „eko” božićna drvca izrađena od starih knjiga
 • papirnati anđeli od listova starih knjiga i novina
 • božićne zvijezde i cvjetovi izrađeni od rolica toalet papira
 • cvjetne kutije (kartonske kutije ukrašene božićnim papirom i napunjene ručno izrađenim ružama od svilene trake)
 • snježne kugle izrađene od staklenih teglica na kartonskoj podlozi.

 


Vrijeme realizacije:

Prosinac 2021.


Nositelji:

Učenici 2. i 5.razreda.

Naziv teme: Dobra stara igra
Ostvareni ciljevi:
 • pokazati našim učenicima kako se mogu  zabaviti bez tehnoloških pomagala i to kroz igre djedova i baki, ili barem mama i tata
 • njegovati tradiciju i kulturnu baštinu kroz stare igre i običaje
 • učenje o našem mjestu i Svetom Jurju (učenici koji su imali interaktivno predavnaje na Putalju)

Realizirani zadaci:
 • igranje starih igara na školskom igralištu i dvorištu (školice, vijače, konopa, graničara, franja, balota) 
 • učenici 2.-ih razreda obuhvatili su više igara pod čuvenu „Olimpijadu starih igara“.
 • učenici 4.-og razreda koji su nosili jaja na žlici u štafeti
 • interaktivno predavanje učitelja povijesti i učitelj vjeronauka kod crkvice sv. Jurja na Putalju

Vrijeme realizacije:

13.travnja 2022.


Nositelji:

Svi učitelji i učenici.

Naziv teme: Berba maslina
Ostvareni ciljevi:

Berbom maslina učenike se potiče na razvijanje radnih navika, očuvanje običaja i tradicije njihova zavičaja te razvijanje svijesti o poljoprivrednim dobrima dalmatinskoga kraja.


Realizirani zadaci:

Naši učenici i djelatnici u školskom masliniku ubrali su 152 kg maslina od kojih su dobili 18,5 l maslinovog ulja.


Vrijeme realizacije:

25. listopada 2021. godine.


Nositelji:

Svi razrednici sa svojim učenicima.

Naziv teme: Uhvati ritam
Ostvareni ciljevi:
 • učenici su osvijestili važnost oporabe otpadnog materijala 
 • učenici su stekli naviku kreativne oporabe otpadnih materijala
 • učenici su osjetili benefite muzikoterapije

Realizirani zadaci:
 • učenici su izradili glazbala od otpadnih materijala
 • učenici su sudjelovali na radionici s elementima muzikoterapije
 • školski zbor se uključio i popratio projektne aktivnosti s pjesmom Parnog valjka "Uhvati ritam"

Vrijeme realizacije:

29.travnja 2022.


Nositelji:
 • Andrija Ječmenjak, prof glazbene kulture i polaznik edukacije muzikoterapije
 • Lucija Vrdoljak, pedagoginja
 • Mirela Grbić, defektologinja pri NZJZ
 • Mladen Šimić, prog glazbene kulture
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:

Osvještavanje zahvalnosti na plodovima zemlje i kruhu, odnosno hrani koja zadovoljava naše egzistencijalne potrebe.


Realizirani zadaci:
 • Obilježavanje dana kruha unutar razrednih odjeljenja.
 • Učenici naše škole ove su godine u pratnji ravnateljice, vjeroučiteljice i pedagoginje svoje darove odnijeli na svečani blagoslov u župnu crkvu. Svečanost ovoga dana upotpunio je i školski zbor pod vodstvom učitelja Mladena Šimića pjevajući pjesme Kruh ljubavi i Kruh naš.

 


Vrijeme realizacije:

Listopad 2021.


Nositelji:
 • svi učitelji i učenici (aktivnosti obilježavanja unutar razrednih odjeljenja)
 • vjeroučiteljica, ravnateljica i pedagoginja ( nošenje darova na blagoslov)

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Ne ostavljajmo u prirodi ništa osim tragova svojih stopa pa nek' treće tisućljeće zauvijek odnese smeće.


Eko himna: