Eko škola

Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac

Braće Radić 6
21212 Kaštel Sućurac

Telefon: 021224080
Fax: 021226318
E-mail: lucija.vrdoljak9@skole.hr
Web: www.os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr

Ravnatelj/ica: Anita Luketin
Školski koordinatori: Lucija Vrdoljak
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Čep za osobe sa invaliditetom

  Projekt je u suradnji sa udrugom Eko Proložac. Cilj projekta je prikupljanje čepova čime će se investirati u zapošljavanje osoba sa invaliditetom na poslovima razvrstavanja čepova.

 • Folklor

  U suradnji s KUD-om Putalj, u okviru nastave Tjelesne i zdravstvene kulture, Glazbene kulture i Povijesti, učenike će se upoznati s tradicionalnim plesovima, instrumentima i običajima zavičaja.

 • Otpad ili smeće, sve od tebe kreće

  Učenici, roditelji i učitelji će sudjelovati u javnim tribinama projekta Grada Kaštela Otpad ili smeće, sve od tebe kreće.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Uređenje školskog vrta i berba maslina
Cilj:
 • razvijati navike skrbi o prirodi i životu u skladu s prirodom
 • njegovati kulturnu baštinu u vidu branja maslina i izrade maslinovog ulja

Zadatak:
 • branje maslina u listopadu
 • uređivanje školskog vrta u dogovoru s razrednicima i školskim domarom

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • listopad (berba maslina)
 • proljeće i jesen (uređivanje školskog vrta)

Nositelji:

Razrednici, INA Mladi ekolozi.

Naziv teme: Pilot projekt Uhvati ritam
Cilj:
 • razvijati kod učenika naviku kreativne oporabe otpadnih materijala
 • opuštanje uz muzikoterapiju

Zadatak:
 • izraditi glazbala od otpadnog materijala
 • svirati na glazbalima u skupini od 10 učenika pod vodstvom licenciranog muzikoterapeuta

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • prvo školsko polugodište za prvi dio projekta
 • travanj za drugi dio projekta u sklopu školskog projekta "Dobra stara igra"

Nositelji:

NZJZ, učitelj glazbene kulture, učitelj likovne kulture.

Naziv teme: Radionice izrade ukrasa od otpadnih materijala
Cilj:

Razvijati kod učenika naviku korištenja i oporabe otpadnih materijala na kreativan način.


Zadatak:

U vrijeme Božića i Uskrsa izrađivati prigodne ukrase.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.

 • likovni radovi

Nositelji:

Pedagoginja, učitelj vjeronauka, učitelji razredne nastave.

Naziv teme: Obilježavanje značajnih datuma
Cilj:

Potaknuti učenike na zdravu naviku praćenja značajnih eko datuma te na njihovo prigodno obilježavanje.


Zadatak:
 • Obilježavanje Dana kruha
 • Obilježavanje Dana kravate
 • Obilježavanje Dana hrane
 • Obilježavanje Dana Planete Zemlje
 • Obilježavanje drugih značajnih datuma prema kalendaru i prema afinitetima pojedinih učitelja i učenika

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2020./2021.

 • Povratna informacija, izrada plakata, brošura, likovnih radova.

Nositelji:

Učitelji i učenici.

Naziv teme: Akcija skupljanja starih baterija
Cilj:

Osvijestiti učenicima važnost čuvanaj okoliša i štetnost pojedinih tvari za okoliš.


Zadatak:

Razvijati naviku prikupljanja štetnog otpada u za to predviđeni spremnik.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2020./2021.


Nositelji:

Učitelji razrednici.

Naziv teme: Sigurno u prometu i prometni poligon
Cilj:

Omogućiti učenicima sigurnost u prometu putem upoznavanja prometnih znakova i pravilnog ponašanja u prometu.


Zadatak:
 • interaktivnim i zabavnim predavanjem učenike osposobiti za pravilno ponašanje u prometu (učenici 1.razreda)
 • posjetom poligona omogućiti učenicima vožnju bicikla u skladu s poštivanjem prometnih znakova (učenici 4.razreda)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

U dogovoru s predstavnicima MUP-a.


Nositelji:
 • MUP 
 • učitelji razrednici
Naziv teme: Posjet laboratoriju Cemex i betonari
Cilj:

Približiti i zorno prikazati učenicima rad laboratorija i betonare da bi stekli jasniju sliku koju nisu u mogućnosti razviti u školi.


Zadatak:
 • omogućiti učenicima oblizak laboratorija i betonare
 • omogućiti učenicima uvid svake stavke uz objašnjenje djelovanja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Po dogovoru s Cemexom i u skladu s epidemiološkim mjerama.


Nositelji:

Učitelj kemije i biologije.

Naziv teme: Escape room
Cilj:

Razvijati logičko mišljenje i svijest o ekologiji.


Zadatak:

Igrom escape room na engleskom jeziku razvijati kompetencije logičkog zaključivanja kao i svijest o ekologiji.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

U dogovoru s Cemexom.


Nositelji:
 • Cemex
 • učitelj engleskog jezika
Naziv teme: Dan otvorenih vrata Cemex: sadnja stabala
Cilj:

Potaknuti svijest učenika o prirodi i ekologiji.


Zadatak:
 • usvojiti znanje procesa sadnje stabala
 • naučiti vještinu sadnje stabala

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2021.

 • povratna informacija od učenika 
 • esej o dojmovima

Nositelji:
 • Cemex
 • učitelji prirode, biologije
 • pedagoginja
Naziv teme: Dobra stara igra: školski projekt
Cilj:
 • Starim igrama potaknuti kod učenika osjećaj vrijednosti kulturne baštine
 • Starim igrama učenicima osvijestiti mogućnost zabave bez tehnologije
 • Metodom igre potaknuti pozitivan stav prema školi i učenju
 • Potaknuti razvoj kreativnosti učenika te stvaralačku i istraživačku nastavu

Zadatak:

Na školskom dvorištu učenici će igrati stare igre (koje su se prethodno dogovorili s razrednicima) zajedno s roditeljima. U prezentaciji ovog projekta bit će prezentiran i pilot projekt "Uhvati ritam": sviranje i muzikoterapija na glazbalima od otpadnih materijala. 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2022.

 • povratna informacija od učenika
 • evaluacijski upitnik

Nositelji:

Pedagoginja, razrednici, tim za kvalitetu, učitelji, KUD Putalj, muzikoterapeut.