Eko škola

Srednja škola Pregrada

S. Škreblina bb
49218 Pregrada

Telefon: 049 382 150
Fax: 049 382 159
E-mail: ss-pregrada@kr.t-com.hr
Web: www.ss-pregrada.skole.hr

Ravnatelj/ica: dr. sc. Vilmica Kapac
Školski koordinatori: Danijela Majcenić
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Jedemo lokalno, mislimo globalno

  Ovim projektom nastojimo u svakodnevni život i konkretan jelovnik unositi što više namirnica lokalnog podrijetla (posebice u Učeničkom domu) te kroz niz radionica ukazati na potrebu lokalnog pristupa prehrani.

 • Stilovi prehrane

  Ovim projektom ispitati će se prehrambene navike učenike naše škole te stilovi koji prevladavaju u njihovoj prehrani (mediteranski, vegetarijanski, brza prehrana). Cilj projekta je osvijestiti važnost zdrave i pravilne prehrane.

 • Škola koja promiče zdravlje

  Moto projekta je „Za zdravlje glavom, srcem i rukama“, a glavni cilj promicanja zdravlja u našoj školi je provođenje kratkog vježbanja tijekom nastave.

Eko odbor

Članovi eko odbora:

Članovi Eko odbora škole su svi nastavnici, tehničko osoblje, po jedan učenik iz svakog razrednog odjela, na čelu s Ravnateljicom, dr.sc. Vilmicom Kapac.


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE MEDIJA
Cilj:

Promocija i promidžba rada na programu međunarodne Eko škole.


Zadatak:
 • uređivanje web stranica škole
 • praćenje eko zbivanja tekstom i slikom / zidne novine, informativni eko pano
 • školski eko dnevnik
 • POPUNJAVANJE WEB APLIKACIJE „EKO-ŠKOLE“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022., kontinuirano.


Nositelji:

Koordinatorica eko škole, učenici članovi Eko odbora, web administrator.

Naziv teme: PROJEKTNI DANI – VIRTUALNI, ONLINE
Cilj:

Produbljivanje posebno važnih ekoloških tema.


Zadatak:

Radionice, edukativna predavanja, natjecanja, izložbe, svečanosti, zidne novine, video projekcije, prezentacije, ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI ŠKOLE I DOMA:

 • Dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • EKO – DAN : ČISTIMO, RECIKLIRAMO I PRIRODU ČUVAMO!
 • OBILJEŽAVANJE BOŽIĆA, USKRSA, VALENTINOVA I DANA SREDNJOŠKOLACA
 • Tradicionalne maske; Tradicijsi proizvodi - LICITARI
 • Zeleni dani škole
 • DAN ŠKOLE; DAN OTVORENIH VRATA 
 • IZLOŽBE UČENIČKIH RADOVA

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

EKO ODBOR, ekološka skupina.

Naziv teme: OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH EKO – DATUMA
Cilj:

Osvješćivanje i edukacija o ekološkim temama, a vezano uz prigodna obilježavanja.


Zadatak:

Prema predviđenom eko – kalendaru  i Događajnici naše Knjižnice, Nastavnom planu i programu, Kurikulumu škole i Planu i programu rada Eko – škole obilježiti važne ekološke datume kroz radionice, izradu panoa, kvizove i druge aktivnosti.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Ekološka skupina.

Naziv teme: SUDJELOVANJA I PROMIDŽBA
Cilj:

Promovirati rad na ekološkim temama, živjeti "zeleno".


Zadatak:
 • EKOLOŠKI KVIZ „LIJEPA NAŠA“ (školska)
 • DANI ČISTOĆE I DAN PLANETA ZEMLJE
 • PROJEKTI „ZASADI DRVO-NEMOJ BITI PANJ“; „ZELENA ČISTKA“
 • PREZENTACIJA RADA EKO ŠKOLE NA DANIMA OTVORENIH VRATA
 • PROJEKT - EKO TRAIL

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Odbor Eko škole, ekološka skupina. 

Naziv teme: OZELENJIVANJE I UREĐENJE ŠKOLSKIH PROSTORA I OKOLIŠA ŠKOLE I UČENIČKOG DOMA
Cilj:

Učiniti interijer i eksterijer škole i učeničkog doma ljepšim i ugodnijim za boravak, život i rad.


Zadatak:
 • ozelenjivanje svake učionice i drugih prostorija u školi lončanicama (uzgojene u školi, donesene od kuće, donirane školi)
 • sadnja Bio vrta
 • jesensko i proljetno čišćenje školskog dvorišta
 • proljetno buđenje cvjetnjaka i sadnja cvijeća u lončanice (u Školi i Učeničkom domu)
 • realizacija ideje o ozelenjivanju dvorišta Učeničkog doma zimzelenim grmljem i biljem

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022., kontinuirano.


Nositelji:

Ekoljupci i ekološka skupina, nastavnici i odgajatelji voditelji.

Naziv teme: AKTIVNOSTI NOVINARSKE GRUPE
Cilj:

Prikupljati, razvrstavati i uređivati eko – radove učenika, novinske članke za web stranice i Facebook profil.


Zadatak:
 • razvrstavanje prikupljenih materijala prema važnijim eko - događanjima
 • prezentacija odabranih putem informativnog eko panoa
 • dopunjavanje ŠKOLSKOG EKO DNEVNIKA prikupljenim i uređenim materijalima
 • pratiti događanja uz Eko – dan škole (fotografiranje, intervjui, izvješća, prezentacija za web škole…)

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022., posebno kad se obilježavaju neki važni eko nadnevci.


Nositelji:

Novinarska i filmska skupina, Ekoljupci i ekološka skupina.

Naziv teme: AKTIVNOSTI EKO – GRUPA / EKO-PATROLA
Cilj:

Praćenje stanja i ocjenjivanje - odnosi se na cjelokupnu provedbu programa.


Zadatak:

ŠKOLSKA EKO – PATROLA (AKTIVNOSTI ĆE SE PROVESTI U SKLADU S EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM)

 • formiranje i upoznavanje članova grupe, podjela zaduženja, planiranje aktivnosti
 • aktiviranje eko – patrola i donošenje plana djelovanja u suradnji s eko – koordinatoricom
 • ocjena stanja okoliša na početku šk. god., na početku i kraju 2. obr. razd. : fotografiranje i pisano izvješće
 • kontrola realizacije čišćenja okoliša od strane razrednih eko – patrola
 • upozoravanje na svako narušavanje uređenosti škole i okoliša
 • praćenje i ocjenjivanje urednosti i uređenosti prostorija i okoliša škole : (fotografiranje, izvješća…)
 • planiranje, realizacija i praćenje akcija : 

JESENSKO ČIŠĆENJE OKOLIŠA ŠKOLE I DOMA I ZELENI DANI ŠKOLE I DOMA

 • suradnja s članovima ostalih eko – grupa

RAZREDNE EKO - PATROLE

 • svakodnevno vođenje brige o urednosti i uređenju učionice i ostalih školskih prostora
 • čišćenje okoliša škole (okoliš čiste razredne eko – patrole na satu RZ prema planu rada: jesen/čišćenje školskog dvorišta, grabljanje lišća i odlaganje; proljeće/ čišćenje školskog dvorišta
 • osmišljavanje, planiranje i realiziranje eko – akcije uz Zelene dane škole
 • planiranje i provedba  sadržaja koji učenicima omogućuje usvajanje znanja i praktičnih vještina u gospodarenju s otpadom

RAZVRSTAVANJE OTPADA

 • prikupljanje, razvrstavanje i iskorištavanje otpada nastalog tijekom nastavnog procesa
 • odlaganje papira u kutije „Papirko“ koje se nalaze u svakoj učionici  i prijava na natječaj za skupljanje starog papira; sakupljanje plastičnih čepova

MALA EKO KREATIVNA RADIONICA


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2021./2022., kontinuirano.


Nositelji:
 • eko – grupa
 • Eko - patrole
Naziv teme: AKTIVNOSTI EKO – KOORDINATORA U SURADNJI S DJELATNICIMA I UČENICIMA
Cilj:

Koordiniranje svim ekološkim aktivnostima na razini škole i učeničkog doma.


Zadatak:
 • okrugli stol: odabir tema ( otpad, voda, zdravlje)godišnje
 • planiranje, razrada i donošenje prijedloga Godišnjeg eko - plana škole; predlaganje članova Eko - odbora; prijedlog Eko dana škole;
 • sastanci EKO ODBORA
 • ZADAĆE:
 1. Formiranje EKO ODBORA
 2. Usvajanje izvješća o radu Eko škole
 3. Zaduženja članova EKO ODBORA
 4. Donošenje i prihvaćanje Plana i programa djelovanja  
 5. Suradnja Eko škole s eko školama u susjedstvu (Hum na Sutli i Pregrada u prvom redu)
 6. Stanje okoliša i akcije uređenja školskih prostora i okoliša škole
 7. Obilježavanje važnijih eko datuma: Dani zahvalnosti za plodove zemlje ,Eko dan, Dan otvorenih vrata škole-virtualni
 8. Eko kviz
 9.  Vođenje Eko dokumentacije-aplikacija
 • okrugli stol: razrada i donošenje Ekološkog kalendara. (Mali podsjetnik za nastavnike); izrada kalendara važnijih eko datuma u suradnji s knjižnicom –DOGAĐAJNICA
 • informiranje putem Biltena i aktivnosti na provedbi programskih koraka
 • informiranje LOKALNE ZAJEDNICE I KUMOVA o Planu djelovanja i poziv na uključivanje u aktivnosti uljepšavanja školskog okoliša tijekom šk. god.
 • sastanak s pomoćnim osobljem škole (dogovoriti potrebne aktivnosti na uređenju škole i okoliša)
 • sastanak eko – koordinatora s voditeljima EKOLOŠKE GRUPE i učenicima/članovima eko – patrole i Eko grupe, ocjena stanja okoliša
 • okrugli stol: razvrstavanje prikupljenih učeničkih radova i prezentacija najuspješnijih putem informativnog panoa, odabir radova za ŠKOLSKI EKO PANO – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
 • obnavljanje glavnog eko – panoa
 • postavljanje informativnog eko – panoa
 • provođenje projekta „Mi jedemo odgovorno“, „Budućnost počinje danas“ i „Bio-vrt“
 • provođenje projekta „Škola koja promiče zdravlje“
 • informiranje članova NV i VO na sjednici NV i VO o Godišnjem eko-planu i Eko-danu
 • okrugli stol: priprema i realizacija Eko-dana škole (oglasna knjiga, teme, pozivnice, izložba...)
 • okrugli stol: priprema i realizacija Dana kruha (oglasna knjiga, domska svečanost, radionice pečenja kruha, Državna smotra)
 • pripremanje materijala za web stranicu škole i popunjavanje web aplikacije
 • DOSTAVA DOKUMENATA NACIONALNOM KOORDINATORU EKO-ŠKOLA
 • intenzivna provedba programa, ispravljanje uočenih pogrešaka i propusta, ocjena stanja okoliša škole i usporedba s početnim stanjem
 • rad na realizaciji projekta EKO TRAIL

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022., kontinuirano.


Nositelji:
 • Eko – koordinatorica s
 • ravnateljicom škole
 • članovi NV
 • Eko – odbor
 • vjeroučitelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Što priroda uskrati, nitko ne može dati.

Globalno misli, lokalno djeluj i snosi osobnu odgovornost.

Mi želimo odstraniti mjerljiva zagađenja, ali ne poklanjamo pozornosti duhovnom zagađenju čovjeka i prirode u njemu, kako bi mogao disati kao čovjek, nego potpuno neistinitim pojmom slobode branimo sve što čovjek radi po svoj volji.

Sve što je prirodno, dobro je.

Zagledaj se duboko, duboko u prirodu, i tada ćeš sve bolje razumjeti.


Eko himna:

EKO ŠKOLA PREGRADA - TO SMO MI,

ZADANE CILJEVE ĆEMO SLIJEDITI.

OSLUHNI PRIRODU, ČUJ NJEZIN GLAS,

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

NAŠ I NJEN SU SPAS.

DA RAZVRSTAVAMO OTPAD -

I KORISTITI JAVNI PRIJEVOZ, ŠTEDITI VODU -

TO MI MORAMO UVESTI U MODU.

ŽIVEĆI ZDRAVO,

UČINIMO OD ŽIVOTA BAJKU,

SAČUVAJMO ZEMLJU NAŠU MAJKU NIJE NAJNOVIJA VIJEST,

ALI ZA OČUVATI PRIRODU

MORAMO HITNO MIJENJATI SVIJEST!