Eko škola

Osnovna škola Ivana Rabljanina, Rab

Banjol 10
51280 Rab

Telefon: 051/724-036
Fax: 051/724-036
E-mail: osrab@os-irabljanina-rab.skole.hr
Web: http://os-irabljanina-rab.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Anamari Šarin
Školski koordinatori: Franciska Plješa, prof.
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • EM kugle

  Projekt koji je započet prošle školske godine, nastavlja se suradnjom sa otočnim školama \\n - Osnovnim školama sa Krka, Cresa i Malog Lošinja, a projekt je prezentiran i partnerskoj školi Jundrov iz Brna, Češka.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • PREDAVAČKO OSOBLJE:
  • Martina Mlacović, učiteljica RN
  • Doris Škapul, učiteljica RN
  • Ines Dumić-Halović, učiteljica RN
  • Tatjana Pičuljan, učitelčjica RN
  • Venera Grubišić, učiteljica RN
  • Željka Peran, učiteljica RN
  • Renata Žentil, učiteljica RN
  • Senka Krstinić, učiteljica RN
  • Mladenka Fafanđel, učiteljica prirode i biologije
  • Edita Sušić-Duzić - učiteljica likovne kulture
  • Ivana Rimac - učiteljica prirode i biologije
  • Nada Pereza Profaca - vjeroučiteljica
 • NEPREDAVAČKO OSOBLJE:
  • Anamari Šarin, ravnateljica
  • Franciska Plješa, pedagoginja
  • Kristina Ribarić, socijalna pedagoginja
  • Tanja Rizner, psihologinja
  • Mona Othman, knjižničarka
  • Slavka Tariba, spremačica
  • Tihomir Fafanđel - domar
 • UČENICI:
  • Nevena Staničić, 5. a
  • Jakov Šerkinić, 5. b
  • Manuela Jaška, 5. c
  • Maroje Pičuljan, 5. d
  • Marčelina Vrtodušić, 6.a
  • Stefanie Ivić, 6.b
  • Isabella Dumić, 6. c
  • Anamari Batistić, 6. d
  • Doris Kurelić, 7. a
  • Paola Perić, 7. b
  • Roza Ćuk, 7. c
  • Frane Debelić, 7. d
  • Lorena Dudić, 8.a
  • Sara Pahljina, 8.b
  • Lucija Mikelić, 8.c
  • Franko Vidas, 8.d
 • GRAĐANI:
  • Danijela Kuparić – komunalno poduzeće „Vrelo“
  • Sanja Pičuljan – komunalno poduzeće Dundovo
  • Danijela Glažar- Ivče  - roditelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Prikupljanje i razvrstavanje otpada
Cilj:
 • Prikupljanje otpada i njegova selekcija.

Zadatak:
 • Prikupljanje papira, plastike u svim prostorijama škole i u školskom okolišu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko grupe, eko odbor, eko patrole.
 • Svi učenici i djelatnici Škole.
Naziv teme: Briga za okoliš
Cilj:
 • Uočiti ljepotu urednog i čistog okoliša.

Zadatak:
 • Održavanje vanjskog okoliša.
 • Briga za interijer škole.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Eko grupe, eko odbor, eko patrole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Prikupljanje starog papira
Ostvareni ciljevi:
 • podizanje svijesti o potrebi odvojenog zbornjavanja otpada

Realizirani zadaci:
 • Akcije prikupljanja starog papira

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom godine

Nositelji:
 • Eko patrole
 • Svi učenici i razrednici

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Teče i teče, teče jedan slap;

Što u njemu znači moja mala kap?"

                               Dobriša Cesarić

Kap vode za slap života.


Eko himna: