Eko škola

Osnovna škola Ivana Rabljanina, Rab

Banjol 10
51280 Rab

Telefon: 051/724-036
Fax: 051/724-036
E-mail: osrab@os-irabljanina-rab.skole.hr
Web: http://os-irabljanina-rab.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Anamari Šarin
Školski koordinatori: Franciska Plješa, prof.
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • EM kugle

  Projekt koji je započet prošle školske godine, nastavlja se suradnjom sa otočnim školama \\\\\\\\n - Osnovnim školama sa Krka, Cresa i Malog Lošinja, a projekt je prezentiran i partnerskoj školi Jundrov iz Brna, Češka.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • PREDAVAČKO OSOBLJE:
  • Martina Mlacović, učiteljica RN
  • Doris Škapul, učiteljica RN
  • Ines Dumić-Halović, učiteljica RN
  • Tatjana Pičuljan, učitelčjica RN
  • Venera Grubišić, učiteljica RN
  • Željka Peran, učiteljica RN
  • Renata Žentil, učiteljica RN
  • Senka Krstinić, učiteljica RN
  • Mladenka Fafanđel, učiteljica prirode i biologije
  • Edita Sušić-Duzić - učiteljica likovne kulture
  • Marija Fabijanić - učiteljica prirode i biologije
  • Nada Pereza Profaca - vjeroučiteljica
 • NEPREDAVAČKO OSOBLJE:
  • Anamari Šarin, ravnateljica
  • Franciska Plješa, pedagoginja
  • Kristina Ribarić, socijalna pedagoginja
  • Tanja Rizner, psihologinja
  • Mona Othman, knjižničarka
  • Slavka Tariba, spremačica
  • Tihomir Fafanđel - domar
 • UČENICI:
  • Nevena Staničić, 6. a
  • Jakov Šerkinić, 6. b
  • Manuela Jaška, 6. c
  • Maroje Pičuljan, 6. d
  • Marčelina Vrtodušić, 7.a
  • Stefanie Ivić, 7.b
  • Isabella Dumić, 7. c
  • Anamari Batistić, 7. d
  • Doris Kurelić, 8. a
  • Paola Perić, 8. b
  • Roza Ćuk, 8. c
  • Frane Debelić, 8. d
 • GRAĐANI:
  • Danijela Kuparić – komunalno poduzeće „Vrelo“
  • Sanja Pičuljan – komunalno poduzeće Dundovo
  • Danijela Glažar- Ivče - roditelj

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Smanjivanje otpada njegovim prikupljanjem i razvrstavanjem.


Zadatak:

Prikupljanje i razvrstavanje otpada (papir, plastika, staklo).


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2020./2021.


Nositelji:
 • Eko odbor
 • Svi zaposlenici i učenici

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Prikupljanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Smanjivanje, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada

Realizirani zadaci:
 • Za svaku učionicu pripremljeni su odlagači za otpad - plastika, papir, bio, miješani

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom nastavne godine

Nositelji:
 • Svi učitelji i učenici
 • Eko odbor i eko patrole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Teče i teče, teče jedan slap;

Što u njemu znači moja mala kap?"

                                             Dobriša Cesarić

KAP VODE ZA SLAP ŽIVOTA


Eko himna: