Eko škola

Osnovna škola Ivana Rabljanina, Rab

Banjol 10
51280 Rab

Telefon: 051/724-036
Fax: 051/724-036
E-mail: osrab@os-irabljanina-rab.skole.hr
Web: http://os-irabljanina-rab.skole.hr/

Ravnatelj/ica: Anamari Šarin
Školski koordinatori: Franciska Plješa, prof.
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • EM kugle

  Projekt koji je započet prije dvije školske godine, nastavlja se i dalje suradnjom sa otočnim školama - Osnovnim školama sa Krka, Cresa i Malog Lošinja, a projekt će zaživjeti i u partnerskoj školi Jundrov iz Brna, Češka.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

PREDAVAČKO OSOBLJE:

 • Martina Mlacović, učiteljica RN
 • Slavica Ivić, učiteljica RN
 • Ines Dumić-Halović, učiteljica RN
 • Tatjana Pičuljan, učitelčjica RN
 • Korina Staničić, učiteljica RN
 • Željka Peran, učiteljica RN
 • Renata Žentil, učiteljica RN
 • Senka Krstinić, učiteljica RN
 • Mladenka Fafanđel, učiteljica prirode i biologije
 • Edita Sušić-Duzić, učiteljica likovne kulture
 • Ivana Rimac, učiteljica prirode i biologije
 • Nada Pereza Profaca, vjeroučiteljica

NEPREDAVAČKO OSOBLJE:

 • Anamari Šarin, ravnateljica
 • Franciska Plješa, pedagoginja
 • Kristina Ribarić, socijalna pedagoginja
 • Tanja Rizner, psihologinja
 • Mona Othman, knjižničarka
 • Slavka Tariba, spremačica
 • Tihomir Fafanđel, domar

UČENICI:

 • Marina Gušćić, 6.a
 • Lovro Matahlija, 6.b
 • Tonka Debelić, 6.c
 • Barbara Jaška, 6.d
 • Josip Krstinić, 6.e
 • Nevena Staničić, 7. a
 • Jakov Šerkinić, 7. b
 • Manuela Jaška, 7. c
 • Maroje Pičuljan, 7. d
 • Marčelina Vrtodušić, 8.a
 • Stefanie Ivić, 8.b
 • Isabella Dumić, 8. c
 • Anamari Batistić, 8. d

GRAĐANI:

 • Danijela Kuparić – komunalno poduzeće „Vrelo“
 • Sanja Pičuljan – komunalno poduzeće Dundovo
 • Danijela Glažar- Ivče  - roditelj

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Smanjivanje otpada zbrinjavanjem i razvrstavanjem.


Zadatak:

Sakupljanje starog papira.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:
 • svi zaposlenici Škole
 • eko patrole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Briga o okolišu
Ostvareni ciljevi:

Uočena je važnost aktivnog sudjelovanja u održavanju i uređenju okoliša.


Realizirani zadaci:
 • uređenje i briga okolišu
 • uređenje unutarnjeg prostora škole

Vrijeme realizacije:

Tijekom nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:
 • eko patrole
 • eko grupe i njihovi voditelji
 • svi učenici i učitelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Teče i teče jedan slap;

Što u njemu znači moja mala kap?"

                           Dobriša Cesarić

 

Kap vode za slap života!


Eko himna: