Eko škola

Srednja škola Buzet

Antuna Cerovca-Tončića 7
52420 BUZET

Telefon: 052/662-764
Fax: 052/662-056
E-mail: ss-buzet@ri.t-com.hr
Web: www.ss-buzet.skole.hr

Ravnatelj/ica: Margareta Gumilar prof.
Školski koordinatori: Božo Tolušić mag.educ.geogr.
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Dani kruha

  Svaki razrednik sa svojim razredom postavlja stand sa hranom i kruhom krajem treceg nastavnog sata te skupa marendavamo, uz prethodni blagoslov svecenika, nakon cega ostatak hrane prosljedimo dalje, da se ne baca, obicno zaduzim ucenike i ja s njima to obavim.

 • Eko-kviz

  Izrada istrazivackog rada, sa temom uz dogovor sa ucenicima.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Margareta Gumilar, Božo Tolušić, Dubravka Ujčić, Mirijan Ritoša, Lučana Agapito, Marija Buždon, Aleks Frantal, Ervina Kisiček, Iris Jakac.
 • Učenici: Patrik Jurišić, Kevin Močibob, Kim Marušić, Leo Perčić, Teo Stoković, Lukas Višić, Anel Fejzić, Mauro Kuzma, Mihaela Božić, Ana Totman

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: prostor za nastavu u krugu škole
Cilj:
 • Izgraditi prostor u krugu škole sa lkupama za sjedenje , 

Zadatak:
 • Napraviti nadstrešnicu za bicikle i motore.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./202.


Nositelji:
 • Škola, učenici struke i nastavnici praktične nastave.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Prostor za nastavu u krugu škole
Ostvareni ciljevi:
 • Obzirom na situaciju sa štrajkom učitelja te COVID-19 planirane aktivnosti nisu se realizirale u ovoj školskoj godini te njihovi ciljevi nisu ostvareni.

Realizirani zadaci:
 • Obzirom na situaciju sa štrajkom učitelja te COVID-19 planirane aktivnosti nisu se realizirale u ovoj školskoj godini.

Vrijeme realizacije:
 • Obzirom na situaciju sa štrajkom učitelja te COVID-19 planirane aktivnosti nisu se realizirale u ovoj školskoj godini te njihovi ciljevi nisu ostvareni.

Nositelji:
 • Obzirom na situaciju sa štrajkom učitelja te COVID-19 planirane aktivnosti nisu se realizirale u ovoj školskoj godini te njihovi ciljevi nisu ostvareni.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

1. Ja sam voda-život tvoj

2. Ne troši vodu uzalud

3. Spomen se Dana voda (22.3.)

4. Poštuj rijeke i mora da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji

5. Ne zagađuj vodu

6. Nema ti života bez mene

7. Podjeli vodu s drugima, ali korisno

8. Ne reci lažna svjedočanstva o vodi

9. Ne uzimaj vodi dušu

10. Ne uzimaj tuđu vodu ako imaš dovoljno svoje


Eko himna: