Eko škola

Dječji vrtić Zlatni dani, Zlatar Bistrica

Lovrečanska 16
49247 Zlatar Bistrica

Telefon: 049/461-031
Fax: 049/461-031
E-mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr
Web:

Ravnatelj/ica: Renata Horvatić
Školski koordinatori: Beatrica Kunić
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Odgojiteljice: Renata Horvatić, Beatrica Kunić, Ančica Pečatnik, Ivana Brezovečki, Valentina Klancir, Lana Bartolek, Mirela Horvatić
  • Djeca: Luka K., Niko K., Leon Š., Jana K., Hana Z., Gabrijel S., Dana F., Maris P., Stela J.,Adela F.
  • Tehničko osoblje: Ljubica T. (kuharica), Ljiljana C. (spremačica/servirka
  • Predstavnici lokalne zajednice, crkve, udruga i društva

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA
Cilj:

Podizanje ekološke svijesti.


Zadatak:

Razgovori s djecom, bilježenje dječjih izjaa, izrada panoa, pravilno razvstavanje otpada.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

5.06.2022.


Nositelji:

Djeca starije i srednje vrtićke skupine, odgojiteljice, članovi ekoodbora.

Naziv teme: SVJETSKI DAN SPORTA
Cilj:

Podizanje svijesti o zdravlju i zdravom načinu života. Sportom do zdravlja.


Zadatak:

Sportske i natjecateljske aktivnosti.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

30.05.2022.


Nositelji:

Djeca starije i srednje vrtićke skupine, odgojiteljice, članovi ekoodbora.

Naziv teme: DAN PLANETA ZEMLJE
Cilj:

Rzvijanje svijesti o važnosti očuvanja i zaštiti okoliša.


Zadatak:

Izrada plakata, kulturno umjetnički program u Domu kulture.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22.04.2022.


Nositelji:

Djeca starije i srednje vrtićke skupine, odgojiteljice, članovi ekoodbora.

Naziv teme: SVJETSKI DAN VODA
Cilj:

Podizanje svijesti o očuvanju i zaštiti voda.


Zadatak:

Eksperimenti vodom, čitanje priča, izrada plakata, šetnja do rijeke Krapine.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22.03.2022.


Nositelji:

Djeca starije i srednje vrtićke skupine, odgojiteljice, članovi ekoodbora.

Naziv teme: SVJETSKI DAN ŠUMA
Cilj:

Podizanje svijesti o očuvanju i zaštiti šuma kao važnog staništa mnogih biljnih i životnjiskih vrsta.


Zadatak:

Razgovori, plakati, enciklopedije, posjet šumi.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

21.03.2022.


Nositelji:

Djeca vrtićkih skupina, odgojiteljice, članovi ekoodbora.

Naziv teme: SVJETSKI DAN JABUKA
Cilj:

Usvajanje pravilnih prehrambenih navika.


Zadatak:

Berba jabuka u voćnjaku, degustacija i korištenje jabuka i proizvoda od jabuka, skladištenje jabuka za zimu, izrada kolača i pita od jabuka, likovni radovi.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

20.10.2021.


Nositelji:

Djeca sivih odgojnih skupina, odgojiteljice, roditelji i članovi ekoodbora.

Naziv teme: DAN KRAVATE
Cilj:

Upoznavanje s podrijetlom kravate- izorni hrvatski prozivod, dio kulturnog i povijesnog nasljeđa. očvanje kulturne baštine


Zadatak:

Aktivnost na zadanu temu prema dobi  interesu djece, plakati i crteži.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18.10.2021. 


Nositelji:

Djeca svih vrtićkih skupina, odgojiteljice.

Naziv teme: DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Cilj:

Podizanje ekološke svijesti, upoznavanje etno običaja našeg kraja.


Zadatak:

Likovni radovi, izrada tijesta, recitacije, pjesme...


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od 11. - 15.10.2021.


Nositelji:

Djeca starije mješovite skupine i djeca ostalih skupina.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:

Upoznavanje s podrijetlom kravate kao izvornog hrvatskog proizvoda - očuvanje kulturne baštine.


Realizirani zadaci:

Likovno stvaralaštvo koristeći razne likovne tehnike i modna revija kravata i fotografiranje.


Vrijeme realizacije:

18.10.2021.


Nositelji:

Djeca i odgojiteljice vrtićkih skupina.

Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:

Usvajanje zdravih prehrambenih navika , upoznavanje žetvenih običaja i procesa dobivanja  brašna i proizvodnje kruha i pekarskih proizvoda.


Realizirani zadaci:

U listopadu djeca i odgojiteljice vtrićkih skupina provode aktivnosti izrade pekarskih proizvoda te izradu slanog tijesta. Provođenje likovnih aktivnosti, uređenje panoa SDB i unutarnjeg prostora.


Vrijeme realizacije:

Listopad 2021.


Nositelji:

Djeca i odgojiteljice vrtićkih skupina.

Naziv teme: Uređenje vrtićkog dvorišta, vrta eteričnog i ljekovitog bilja i kupinjaka
Ostvareni ciljevi:

Usvajanje radnih navika djece. Upoznavanje sa sadnicama i načinom sadnje i održavanje.Upoznavanje s nastankom komposta i njegovom namjenom.Upoznavanje s važnošću postavljanja ali i održavanja kućica za ptice.Važnost i način održavanja kupinjaka.


Realizirani zadaci:

Skupljanje otpalog lišća, obrezivanje grana kupina i odnošenje u kompost. Sadnja sadnica eteričnog bilja na obrađenom prostoru za njih. Postavljanje obnovljenih kućica za ptice.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022. prema kalendarskom rasporedu i vremenskim prilikama.


Nositelji:

Djeca i odgojiteljice vrtićkih skupina.

Naziv teme: Zelena čistka
Ostvareni ciljevi:

Podizanje svijesti o očuvanju okoliša.


Realizirani zadaci:

Čišćenje okoliša vrtića i prostora van vrtića, sortiranje prikupljenog smeća i odlaganje na zelenom otoku u blizini vrtića.


Vrijeme realizacije:

16.09.2021.


Nositelji:

Djece i odgojiteljice predškolskih skupina.

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

Racionalna potrošnja vode u cijeloj ustanovi, podizanje svijesti o zaštiti vode i okoliša.


Realizirani zadaci:

Zatvaranje vode, provjera slavina, kontrola potrošnje vode, skupljanje kišnice za zalijevanje cvijeća i biljaka.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca  i odgojiteljice vrtićkih skupina.

Naziv teme: Električna energija
Ostvareni ciljevi:

Racionalna potrošnja električne energije i grijanja u ustanovi.


Realizirani zadaci:
  • Redovito gašenje rasvjetnih uređaja  kada je u prostoriji dovoljno svjetla.
  • Isključenje Tv-a, radia i uređaja kada nisu u upotrebi.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji vrtićkih skupina.

Naziv teme: Dan jabuka
Ostvareni ciljevi:

Upoznavanje djece vrtićkih skupina s drvom jabuke, izgledom jabuke i svojstvima ploda te usvajanjem prehrambenih navika. Degustacija i priprema jela od jabuka (voćna salata u kombinaciji s drugim voćem i kolači).


Realizirani zadaci:
  • Obrezivanje voćaka, skupljanje grana u proljeće i odnošenje u kompost.
  • Obrada pjesmica, recitacija i priča na temu jabuka i provođenje likovnih aktivnosti na istu temu.

Vrijeme realizacije:

Jesen 2021. / proljeće 2022.


Nositelji:

Djeca i odgojiteljice vtićkih skupina "Malci " i " Lavići".

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i pravilnom zbrinjavanju otpada sortiranjem i recikliranjem.


Realizirani zadaci:

Svakodnevno odvajanje otpada po skupinama i odlaganje u kontenjer na zelenom otoku u blizini vrtića.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i odgojiteljice vrtićkih skupina.