Eko škola

Dječji vrtić Zlatni dani, Zlatar Bistrica

Lovrečanska 16
49247 Zlatar Bistrica

Telefon: 049/461-031
Fax: 049/461-031
E-mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr
Web:

Ravnatelj/ica: Renata Horvatić
Školski koordinatori: Mirjana Mikulec.
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica Dječjeg vrtića Renata Horvatić
 • Predškolska koordinatorica Mirjana Mikulec
 • Voditeljica ekološke skupine Valentina Klancir
 • Odgojiteljice: Nikolina Cerovec, Brigita Brekalo, Marina Klarić
 • Djeca - predstavnici ekološke skupine: Leona Majcen, Bella Tkalec, Magdalena Kadoić, Erika Puklin, Jakov Filipović, Bruno Juriša, Klara Buden, Sofija Toplak, Vid Vragović, David Grgić
 • Predstavnik roditelja: Nikolina Žukina
 • Tehničko osoblje: Robert Kuharić, kuhar, Ljiljanja Crnički, spremačica/servirka
 • Predstavnici lokalne zajednice, crkve, udruga i društva: Načelnik Općine Žarko Miholić, ravnateljica Osnovne škole Jasna Kokot Pelko, župnik crkve sv.Ivana Krstitelja Zlatar Bistrica Petar Repić, predsjednica Eko udruge "Lijepa naša" Branka Žigrović, predsjednica DNDa Zlatar Bistrica Beatrica Kunić, predsjednica Udruge žena Zagorska škrinjica Ančica Pečatni predsjednica GDCK Zlatar, sjedište Zlatar Bistrica Vesna Pavleković

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: VODA - IZVOR ŽIVOTA
Cilj:
 • Poticati razvoj svijesti o važnosti vode za opstanak života na Zemlji, poticati razvoj svijesti o potrebi pravilnog postupanja s vodom te smanjenja potrošnje odnosno štednja vode po odgojnim skupinama.

Zadatak:
 • Usvajanje navike zatvaranja vode, štednja vode sakupljanjem i korištenjem kišnice za zalijevanje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • bilježenjem potrošnje vode (tromjesečno).

Nositelji:
 • Djeca svih odgojnih skupina sa odgojiteljicama, svi djelatnici DV, ekološka skupina.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:

Upoznavanje djece s procesom pripreme kruha.Usvajanje zdravih prehrambenih navikaa. Upoznavanje sa žitaricama i i raznim jesenskim plodovima. Upoznavanje sa žetvenim običajima i procesom proizvodnje brašna nekad i sad: "Od zrna do pogače".


Realizirani zadaci:

S aktivnostima smo započeli već početkom listopada. S djecom se razgovaralo na temu: " Od zrna do pogače". Čitale su se priče, recitiralo, pjevalo na temu jeseni, jesenskih plodova i krušnih proizvoda.Likovno se izražavalo na temu: Plodovi jeseni i kruh te se organizirala izložbe tih radova. Prikupljali su se plodovi jeseni. Djeca su po skupinama izrađivala tijesto i krušne proizvode. Izvođenje dramsko-scenskog programa starije skupine: "Od zrna do pogače".


Vrijeme realizacije:

Listopad 2019.

 • Završna svečanost 17.10.2020.

Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina i njihove odgojiteljice.

Naziv teme: Uređivanje cvjetnjaka i vrta eteričnog bilja
Ostvareni ciljevi:

Usvajanje radnih navika djece.Upoznavanje djece s biljnim vrstama i njihovom svrhom. Osiguravanje staništa za mnoge životinjske vrste (gliste, mravi, pčele bumbari, ose, kolibrići, leptiri). Ljepše i mirisnije dvorište naše naše ustanove.


Realizirani zadaci:

Okopavanje cvjetnih gredica, vrta eteričnog bilja te vrta bobičastih voća, vađenje koraka, sadnja mnogih sadnica, zalijevanje biljaka.


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019.2020.


Nositelji:

Srednja i starija skupina i njihove odgojiteljice, ekološka skupina.

Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:

Upoznavanje s podrijetlom kravate kao izvornog hrvatskog proizvoda i dijela kulturnog i povijesnog nasljeđa. Očuvanje kulturne baštine.


Realizirani zadaci:

Kroz razgovor sa svojim odgojiteljicama djeca su proširila svoje spoznaje o kravati i njezinom podrijetlu. Djeca su se likovno izražavala koristiće sve likovne tehnike (crtačke, slikarske). Sve djeca koja su htjela obukla su kravate nakon čega je uslijedila modna revija i predstavljanje kravata.


Vrijeme realizacije:

18.10.2019.


Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina i njihove odgojiteljice.

Naziv teme: Uređivanje vrtićkog dvorišta
Ostvareni ciljevi:

Ljepši i uredniji okoliš našeg vrtića. Nastanak komposta za daljnju gnojidbu biljaka. Usvajanje radnih navika djece. Obnova hranilišta za kukce i postavljanje kućica za ptice.


Realizirani zadaci:

Sakupljanje otpalog lišća ,granja i jabuka te odvoženje istih u kopostište. Postavljanje kućica za ptice (izrada od otpada) na drveće u našem dvorištu te hrane od sala i raunovrsnih sjemenki.


Vrijeme realizacije:
 • Sakupljanje lišća-listopad 2019.
 • Sakupljanje jabuka i plodova-rujan/listopad 2019
 • Postavljanje kućica za ptice-siječanj 2020.
 • Sakupljanje grana- ožujak 2020.

Nositelji:

Srednja i starija grupa i njihove odgojiteljice, ekološka skupina. Pomoć tehničkog osoblja za postavljanje kućica za ptice.

Naziv teme: Zelena čistka
Ostvareni ciljevi:

Podizanje opće svijesti o očuvanju okoliša te pravilnog prikupljanja i sortiranja otpada.


Realizirani zadaci:

Čišćenje okoliša vrtića, ali van njegovih granica kao i prostora javnog igrališta od papira, smeća i drugog otpada te sortiranje istih u spremnika na zelenom otoku u blizini vrtića.


Vrijeme realizacije:

20.09.2019.


Nositelji:

Mlađa, srednja i starija skupina i njihove odgojiteljice, eko patrola.

Naziv teme: Pregradske berbarije- Dan europske baštine
Ostvareni ciljevi:

Očuvanje narodnih i etno običaja našeg kraja, upoznavnaje djece s pomalo zaboravljenim tradicionalnim igrama.


Realizirani zadaci:

Upoznavanje djece s tradiciinalnim igrama, uvježbavanje zadanih natjecateljskih igara za manifestaciju.


Vrijeme realizacije:

17.09.2019.


Nositelji:

Djeca starije skupine i njihove odgojiteljice.

Naziv teme: Dan jabuka
Ostvareni ciljevi:

Upoznavanje djece s drvom jabuka, svojstvima plodova, usvajanje pravilnih prehrambenih i radnih navika. Skladištenje jabuka za zimu, degustacija te priprema jela od jabuka.


Realizirani zadaci:

Obrezivanje voćaka, kupljenje grana. Branje jabuka u našem dvorištu. Odnošenje grana u kompost i otpadaka od jabuka. Likovni radovi na tu temu, pjesmice i recitacije.


Vrijeme realizacije:

Rujan/listopad 2019.


Nositelji:

Starija i srednja skupina, njihove odgojiteljice i eko patrola.

Naziv teme: Električna energija
Ostvareni ciljevi:

Racionalna potrošnja elektricne energije i grijanja u cijeloj ustanovi.


Realizirani zadaci:

Zatvaranje grijanja na ventilima i regiranje temperature na termostatu kada je dovoljno toplo u prostorijama ili vanjska temperatura dovoljno visoka da nam grijanje više nije potrebno. Redovito gašenje rasvjetnih uređaja kada u prostoriji postoji dovoljno prirodne svijetlosti.Isključivanje televizora, radia, uređaja koji nisu u upotrebi.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Svi djelatnici ustanove i djeca svih odgojnih skupina, eko patrola.

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Podizanje opće svijesti o zaštiti okoliša i pravilnom zbrinjavanja otpada recikliranjem i sortiranjem.


Realizirani zadaci:

Svakodnevno odvajanje otpada po skupinama, na razini cijele ustanove, korištenje zelenog otoka u blizini vrtića, posjet reciklažnom dvorištu.


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Svi djelatnici ustanove, djeca svih odgojnih skupina. Suradnja sa lokalnom samoupravom.

Naziv teme: Voda
Ostvareni ciljevi:

Racionalna potrošnja vode u cijeloj ustanovi,podizanje svijesti o zaštiti okoliša i vode.


Realizirani zadaci:

Zatvaranje vode, provjera pipa i zamjena neadekvatnih, kontrola potrosnje vode, skupljanje kišnice za zalijevanje cvijeća. 


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Svi djelatnici ustanove i djeca svih odgojnih skuoina, Eko patrola.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Živjeti s prirodom


Eko himna: