Eko škola

Dječji vrtić Zlatni dani, Zlatar Bistrica

Lovrečanska 16
49247 Zlatar Bistrica

Telefon: 049/461-031
Fax: 049/461-031
E-mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr
Web:

Ravnatelj/ica: Renata Horvatić
Školski koordinatori: Beatrica Kunić
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • Odgojiteljice: Renata Horvatić, Beatrica Kunić, Ančica Pečatnik, Ivana Brezovečki, Valentina Klancir, Lana Bartolek, Mirela Horvatić
  • Djeca: Luka K., Niko K., Leon Š., Jana K., Hana Z., Gabrijel S., Dana F., Maris P., Stela J.,Adela F.
  • Tehničko osoblje: Ljubica T. (kuharica), Ljiljana C. (spremačica/servirka
  • Predstavnici lokalne zajednice, crkve, udruga i društva

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA
Cilj:

Podizanje ekološke svijesti.


Zadatak:

Razgovori s djecom, bilježenje dječjih izjaa, izrada panoa, pravilno razvstavanje otpada.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

5.06.2022.


Nositelji:

Djeca starije i srednje vrtićke skupine, odgojiteljice, članovi ekoodbora.

Naziv teme: SVJETSKI DAN SPORTA
Cilj:

Podizanje svijesti o zdravlju i zdravom načinu života. Sportom do zdravlja.


Zadatak:

Sportske i natjecateljske aktivnosti.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

30.05.2022.


Nositelji:

Djeca starije i srednje vrtićke skupine, odgojiteljice, članovi ekoodbora.

Naziv teme: DAN PLANETA ZEMLJE
Cilj:

Rzvijanje svijesti o važnosti očuvanja i zaštiti okoliša.


Zadatak:

Izrada plakata, kulturno umjetnički program u Domu kulture.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22.04.2022.


Nositelji:

Djeca starije i srednje vrtićke skupine, odgojiteljice, članovi ekoodbora.

Naziv teme: SVJETSKI DAN VODA
Cilj:

Podizanje svijesti o očuvanju i zaštiti voda.


Zadatak:

Eksperimenti vodom, čitanje priča, izrada plakata, šetnja do rijeke Krapine.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22.03.2022.


Nositelji:

Djeca starije i srednje vrtićke skupine, odgojiteljice, članovi ekoodbora.

Naziv teme: SVJETSKI DAN ŠUMA
Cilj:

Podizanje svijesti o očuvanju i zaštiti šuma kao važnog staništa mnogih biljnih i životnjiskih vrsta.


Zadatak:

Razgovori, plakati, enciklopedije, posjet šumi.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

21.03.2022.


Nositelji:

Djeca vrtićkih skupina, odgojiteljice, članovi ekoodbora.

Naziv teme: SVJETSKI DAN JABUKA
Cilj:

Usvajanje pravilnih prehrambenih navika.


Zadatak:

Berba jabuka u voćnjaku, degustacija i korištenje jabuka i proizvoda od jabuka, skladištenje jabuka za zimu, izrada kolača i pita od jabuka, likovni radovi.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

20.10.2021.


Nositelji:

Djeca sivih odgojnih skupina, odgojiteljice, roditelji i članovi ekoodbora.

Naziv teme: DAN KRAVATE
Cilj:

Upoznavanje s podrijetlom kravate- izorni hrvatski prozivod, dio kulturnog i povijesnog nasljeđa. očvanje kulturne baštine


Zadatak:

Aktivnost na zadanu temu prema dobi  interesu djece, plakati i crteži.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18.10.2021. 


Nositelji:

Djeca svih vrtićkih skupina, odgojiteljice.

Naziv teme: DANI KRUHA I ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Cilj:

Podizanje ekološke svijesti, upoznavanje etno običaja našeg kraja.


Zadatak:

Likovni radovi, izrada tijesta, recitacije, pjesme...


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Od 11. - 15.10.2021.


Nositelji:

Djeca starije mješovite skupine i djeca ostalih skupina.