Eko škola

Dječji vrtić Zlatni dani, Zlatar Bistrica

Lovrečanska 16
49247 Zlatar Bistrica

Telefon: 049/461-031
Fax: 049/461-031
E-mail: djecji.vrtic@zlatar-bistrica.hr
Web:

Ravnatelj/ica: Renata Horvatić
Školski koordinatori: Ivana Brezovečki
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Renata Horvatić - ravnateljica DV                                         
 • Ivana Brezovečki - predškolska koordinatorica                      
 • Ančica Pečatnik - voditeljica ekološke skupine              
 • Odgojiteljice: Valentina Klancir i Mirjana Mikulec                 
 • Djeca predstavnici ekološke skupine: Juraj Šimunić, Tijana Štahan, Dea Lešković, Hana KOsalec, Lara Uroić, Jakov Pikutić, Jasmina Malogorski, Franko Žukina, Tia Ozimec i Jelena Mikulec 
 • Predstavnik roditelja - Nikolina Žukina                       
 • Tajnica - Suzana Levar                                                 
 • Tehničko osoblje: Ljubica Topolovec (kuharica/ekonom) i Ljiljana Crnički (spremačica/servirka)                                              
 • Načelnik Općine Zlatar Bistrica - Žarko Miholić               
 • Ravnateljica OŠ Jasna Kokot Pelko                                     
 • Župnik crkve Sv. Ivana Krstitelja - Petar Repić                    
 • Gradsko društvo CK Zlatar- Vesna Pavleković                       
 • Predsjednica Eko udruge ,,Lijepa naša" Zlatar Bistrica - Branka Žigrović                                                                 
 • Predsjednica DND-a Zlatar Bistrica - Valentina Klancir
 • Predsjednik KUEU-e ,,Kaj"- Leonard Fulir                
 • Predsjednica Udruge žena ,,Zagorska škrinjica" Zlatar Bistrica - Ančica Pečatnik                                                                    
 • Kum Eko-vrtića - Općina Zlatar Bistrica                                                          

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Dani europske baštine u RH
Cilj:

Očuvanje narodnih i etno običaja našeg kraja.


Zadatak:

Radionice, sudjelovanje na manifestaciji ,,Pregradske dječje berbarije" u natjecateljskim tradicionalnim igrama.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

28.09.2018. - DV ,,Naša radost", Pregrada

Fotografiranje djece u aktivnostima i objava istih na web stranici Općine.


Nositelji:

Djeca starije vrtićke skupine i njihove odgojiteljice.

Naziv teme: Svjetski dan sporta
Cilj:

Podizanje svijesti o zdravlju i zdravom načinu života, razvijanje pozitivnog stava prema sportu i bavljenju fizičkim aktivnostima.


Zadatak:

Organiziranje raznih sportskih aktivnosti te uvježbavanje disciplina za Olimpijadu (štafeta, nogomet, trčanje na 50 m, bacanje loptice, skok u dalj).


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • svibanj 2019. - Olimpijada, NK ,,Mladost", Zabok
 • lipanj 2019. - AQUA VIVAE sportske igre učenika, Krapina

Fotografiranje djece u aktivnostima te objava istih na web stranici Općine.


Nositelji:
 • Športska zajednica KZŽ.
 • Djeca straije i srednje vrtićke skupine i njihove odgojiteljice.
Naziv teme: Dan planeta Zemlje
Cilj:

Očuvanje i zaštita okoliša, upoznavanje djece i odraslih s problematikom onečišćenja okoliša, podizanje svijesti kod djece i odraslih da zaštita okoliša počinje s pojedincem koji se ponaša odgovorno.


Zadatak:

Likovni radovi, izrada plakata, prikupljanje i razvrstavanje otpada, uključivanje u akciju Zelena čistka (prikupljanje papira i elektroničkog otpada).


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22.04.2019. je Dan planeta Zemlje, no aktivnosti na tu temu se provode tijekom cijele pedagoške godine.

Fotografiranje djece u aktivnostima i objava vijesti na web stranici Općine.

 


Nositelji:

Djeca vrtićkih odgojnih skupina, odgojiteljice, članovi Eko odbora, građani i roditelji.

Naziv teme: Svjetski dan voda
Cilj:

Podizanje svijesti o očuvanju i zaštiti voda te važnosti uštede iste, razvoj spoznaje o važnosti pitke vode za opstanak života na Zemlji.


Zadatak:

Aktivnosti na zadanu temu - razgovor, pričanje priča, proučavanje enciklopedija, likovni radovi, izrada plakata, odlazak do rijeke Krapine.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

22.03.2019.

Racionalna potrošnja vode tijekom cijele godine.


Nositelji:

Djeca starije i srednje vrtićke skupine i njihove odgojiteljice.

Naziv teme: Svjetski dan šuma
Cilj:

Podizanje svijesti o očuvanju i zaštiti šuma kao važnog staništa mnogih biljnih i životinjskih vrsta.


Zadatak:

Razgovor s djecom, izrada plakata, proučavanje enciklopedija, šetnja do obližnje šume, proučavanje biljaka i životinja, likovni radovi.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

21.03.2019., proljeće, fotografiranje provedenih aktivnosti, objava na web stranici Općine.


Nositelji:

Starija vrtićka skupina i odgojiteljice.

Naziv teme: Svjetski dan jabuka
Cilj:

Usvajanje pravilnih prehrambenih navika.


Zadatak:

Berba jabuka u vrtićkom voćnjaku, degustacija jabuka i proizvoda od jabuka, skladištenje jabuka za zimu, likovni radovi.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

19.10.2018. je Svjetski dan jabuka, no mi ćemo brati jabuke tijekom rujna i listopada, a konzumirati ih cijelu zimu.


Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina, odgojiteljice, članovi Eko odbora.

Naziv teme: Dan kravate
Cilj:

Upoznavanje s podrijetlom kravate - izvorni hrvatski proizvod, dio kulturnog i povijesnog nasljeđa, očuvanje kulturne baštine.


Zadatak:

Aktivnosti na zadanu temu - razgovor, likovni radovi, izrada plakata, modna revija.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18.10.2018. - fotografiranje planiranih aktivnosti u našoj ustanovi i objava istih na web stranici Općine.


Nositelji:

Djeca svih odgojnih skupina i njihove odgojiteljice.

Naziv teme: Eko paket
Cilj:

Podizanje svijesti o zaštiti okoliša, zbrinjavanje otpada.


Zadatak:

Sakupljanje Tetra Pak ambalaže i izrada likovnih uradaka ili predmeta na zadanu temu, prijava na natječaj Eko paket.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine.Fotografiranje aktivnosti koje se provode u ustanovi.


Nositelji:

Starija i srednja vrtićka skupina.

Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Cilj:

Podizanje ekološke svijesti, upoznavanje etno običaja našeg kraja, zdravstveni i ekološki odgoj, poticanje pravilnih prehrambenih navika, upoznavanje s tijekom nastanka krušnih proizvoda.


Zadatak:

Aktivnosti izrade tijesta i krušnih proizvoda, prigodan dramsko-scenski program starije vrtićke skupine.Likovni radovi na zadanu temu, pjesme i recitacije iste tematike.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

12.10.2018. - DV ,,Zlatni dani", fotografiranje aktivnosti djece i odgojitelja, objava istih na web stranici Općine.


Nositelji:

Starija vrtićka skupina, no u nekim aktivnostima sudjeluju svi.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Dan kravate
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje s podrijetlom kravate kao izvornog hrvatskog proizvoda i dijela kulturnog i povijesnog nasljeđa.Očuvanje kulturne baštine.

Realizirani zadaci:
 • Kroz razgovor sa svojim odgojiteljicama djeca su proširila svoje spoznaje o kravati i njezinom podrijetlu.Osim kroz razgovaor, djeca su se i likovno izrazila koristeći razne tehnike (crtanje, slikanje, rezanje, ljepljenje...). Djeca svih odgojnih skupina ponosno su odjenula svoje kravate.Uslijedila je modna revija u našoj vrtićkoj dvorani i predstavljanje kravata.Aktivnosti smo fotografirali za web stranicu Općine.

Vrijeme realizacije:

18.10.2018.


Nositelji:
 • Djeca svih odgojnih skupina i njihove odgojiteljice.
Naziv teme: Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje djece s procesom pripreme kruha. Usvajanje zdravih prehrambenih navika. Upoznavanje sa žitaricama i raznim jesenskim plodovima. Upoznavanje sa žetvenim običajima i procesom proizvodnje brašna nekad i sad.

Realizirani zadaci:
 • S aktivnostima smo započli već početkom listopada.S djecom se razgovaralo na temu:Od zrna do pogače.Čitale su se priče, recitiralo se, pjevalo na temu jeseni, jesenskih plodova i krušnih proizvoda.Likovno se izražavalo na temu:Plodovi jeseni i Kruh te se organizirala izložba tih radova.Prikupljali su se plodovi jeseni i o njima se razgovaralo s djecom.Po skupinama su djeca izrađivala tijesto i krušne proizvode koje smo pekli u vrtićkoj kuhinji.Starija vrtićka skupina je priredila dramsko- scenski program poslije kojeg smo degustirali krušne proizvode.

Vrijeme realizacije:

Listopad / 2018.

 • Završna svečanost - 12.10.2018.

Nositelji:
 • Sve vrtićke skupine i njihove odgojiteljice.
Naziv teme: Uređenje cvjetnjaka i vrta eteričnog bilja
Ostvareni ciljevi:
 • Usvajanje radnih navika djece.Upoznavanje djece s biljnim vrstama i njihovom svrhom.Osiguravanje staništa za mnoge životinjske vrste (gliste, mravi, pčele, bumbari, ose, kolibrići, leptiri...). Ljepše i mirisnije dvorište naše ustanove.

Realizirani zadaci:
 • Okopavanje cvjetnih gredica, vrta eteričnog bilja te vrta bobičastog voća, vađenje korova, sadnja novih sadnica, zalijevanje biljaka.

Vrijeme realizacije:

Ožujak, travanj, svibanj, lipanj, kolovoz / 2019.


Nositelji:
 • Srednja i starija vrtićka skupina i njihove odgojiteljice, ekološka skupina.
Naziv teme: Uređenje vrtićkog dvorišta
Ostvareni ciljevi:
 • Ljepši i uredniji okoliš našeg vrtića.Nastanak komposta za daljnju gnojidbu biljaka.Usvajanje radnih navika djece. Obnova hranilišta za kukce i postavljanje kućica za ptice.

Realizirani zadaci:
 • Sakupljanje otpalog lišća, granja i jabuka te odvoženje istih u kompostište. Postavljanje kućica za ptice (od različitog otpada) na drveće u našem dvorištu te hrane od sala i raznovrsnih sjemenki.

Vrijeme realizacije:
 • Sakupljanje lišća - listopad 2018.
 • Sakupljanje jabuka -  rujan, listopad 2018.
 • Postavljanje kućica za ptice - veljača 2019.
 • Sakupljanje granja - ožujak 2019.

Nositelji:
 • Srednja i starija vrtićka skupina i njihove odgojiteljice, ekološka skupina.
Naziv teme: Zelena čistka
Ostvareni ciljevi:
 • Podizanje opće svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša te pravilnog prikupljanja i sortiranja otpada.

Realizirani zadaci:
 • Čišćenje okoliša vrtića, ali i prostora van njegovih granica kao i prostora javnog igrališta od papirića, smeća i drugog otpada te sortiranje istih u spremnike ( plastika, papir, staklo, ostali otpad).

Vrijeme realizacije:

14.09.2018.


Nositelji:
 • Mlađa, srednja i starija vrtićka skupina i njihove odgojiteljice, Eko patrola.
Naziv teme: Dan europske baštine u RH - Pregradske dječje berbarije
Ostvareni ciljevi:
 • Očuvanje narodnih i etno običaja našeg kraja, upoznavanje djece s pomalo zaboravljenim tradicionalnim igrama.

Realizirani zadaci:
 • Upoznavanje djece s tradicionalnim igrama, uvježbavanje zadanih natjecateljskih igara za manifestaciju ,,Pregradske dječje berbarije" - ,,Cepanice", ,,Fletne vjeverice", ,,Zagorski podrumari" i ,,Branje grozdja".

Vrijeme realizacije:

28.09.2018.


Nositelji:
 • Starija vrtićka skupina i njihove odgojiteljice.
Naziv teme: Svjetski dan jabuka
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavanje djece s drvom jabuke, ljekovitim svojstvima plodova, usvajanje pravilnih prehrambenih i radnih navika.Skladištenje jabuka za zimu, degustacija istih te priprema pite od jabuka.
 • Usvajanje pravilnih prehrambenih navika.

Realizirani zadaci:
 • Branje jabuka u našem vrtićkom dvorištu  i sortiranje istih - kompost ili degustacija i skladištenje za zimu. U suradnji s našim kuharima - pravljenje pite.
 • Likovni radovi na temu:Jabuka i izložba istih.
 • Pjesme i recitacije na tu temu.

Vrijeme realizacije:

Rujan i listopad / 2018.


Nositelji:
 • Srednja i starija odgojna skupina i njihove odgojiteljice, Eko patrola i kuhari.
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Podizanje opće svijesti o zaštiti okoliša i pravilnom zbrinjavanju otpada.

Realizirani zadaci:
 • Svakodnevno odvajanje otpada po skupinama, ali i na razini cijele ustanove, u za to namijenjene spremnike - papir, plastika, staklo, stare baterije, bio otpad te elektronički otpad.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi djelatnici ustanove i djeca svih odgojnih skupina, Eko patrola.
Naziv teme: Svjetski dan voda
Ostvareni ciljevi:
 • Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i važnosti pitke vode za opstanak života na Zemlji te racionalnoj potrošnji vode i pravilnog postupanja s istom.

Realizirani zadaci:
 • Racionalna potrošnja vode za vrijeme pranja ruku (gašenje vode kod trljanja ruku sapunom), točenja iste za piće, ispiranja wc-a i zalijevanja biljaka.
 • Razgovor s djecom, pričanje priča, proučavanje enciklopedija, likovni radovi, izrada plakata i odlazak starije vrtićke skupine u pratnji odgojiteljica do rijeke Krapine.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019. (racionalna potrošnja vode i razne aktivnosti na temu:Voda).

22.03.2019. - odlazak do rijeke Krapine.


Nositelji:
 • Svi djelatnici ustanove i djeca svih odgojnih skupina, Eko patrola.
Naziv teme: Električna energija
Ostvareni ciljevi:
 • Racionalna potrošnja električne energije i grijanja u cijeloj ustanovi, podizanje svijesti o zaštiti okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Zatvaranje grijanja na ventilima i reguliranje temperature na termostatu kada je dovoljno toplo u prostorijama ili je vanjska temperatura dovoljno visoka da nam grijanje više nije potrebno. Redovito gašenje rasvjetnih uređaja kada u prostoriji postoji dovoljno prirodne svjetlosti.Isključivanje televizora, kompjutera, radia, fotokopirnih uređaja i printera kada više nisu u upotrebi.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Svi djelatnici ustanove i djeca svih odgojnih skupina, Eko patrola.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Živjeti s prirodom.


Eko himna: