Eko škola


Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:

Ravnatelj/ica:
Školski koordinatori:
Godina stjecanja statusa:
Trenutni status:
Projekti :

  • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
  • Eko-paket
  • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
  • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
  • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Moć je u mojim rukama! - I've got the power!
  • Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj