Eko škola

Udruga Lijepa Naša

Heinzelova 6/II
10000 Zagreb

Telefon: 01/4923-904
Fax: 01/4810-232
E-mail: anitasetic@yahoo.com
Web: lijepa-nasa.hr

Ravnatelj/ica: doc.dr.sc. Ante Kutle
Školski koordinatori: Anita Šetić, Josip Gregac
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
  • Eko-paket
  • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
  • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
  • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible