Eko škola

Osnovna škola Mejaši, Split

MEJAŠI 20
21000 SPLIT

Telefon: 021-430-000
Fax: 021-430-008
E-mail: ured@os-mejasi-st.skole.hr
Web: www.os-mejasi-st.skole.hr

Ravnatelj/ica: JOSIPA BANIĆ
Školski koordinatori: Marita Čaleta
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

  Projekt \\\\\\\'Mi jedemo odgovorno\\\\\\\' -sufinanciran od strane Europske unije -u njemu sudjeluje 9 zemalja članica Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, (Foundation for Environmental Education – FEE). Realizacijom programa sudionicii su pokušati odgovoriti na 6 osnovnih pitanja na koja projekt traži odgovore: Što jedem?, Odakle dolazi hrana koju jedem?, Kako je proizvedena hrana koju jedem?, Koliko hrane pojedem?, Koliko hrane bacim?, Kakav je globalni utjecaj hrane koju jedem?. Naša škola se uključila školske godine 2016./2017. i realizirala projekt kroz 30 zanimljivih i edukativnih radionica.

 • Čep za osobe s invaliditetom

  Uključili smo se u akciju prikupljanja plastičnih čepova za osobe s invaliditetom. Akciju provodi udruga SPASIMO ŠUME i obrt EKO PROLOŽAC u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Imotski uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

 • Ekološki kviz \\\\\\\'Lijepa Naša\\\\\\\'

  Ovogodišnji SVEHRVATSKI EKOLOŠKI KVIZ LIJEPA NAŠA održao se u Zagrebu od 15. do 17.ožujka 2019 g.Natjecanju je pristupilo 41 osnovnih i 19 srednjih škola iz Hrvatske, BIH i Vojvodine.Ekipu OŠ Mejaši činile su učenica 8.a razreda KATARINA ŠEVO, učenica 7.a razreda PETRA VRCA, učenica 6.d razreda LJUBICA RAJČIĆ i učenica 5.a razreda LENA ROGLIĆ .\\n Ekipa OŠ Mejaši je nakon pisane provjere i prezentacije osvojila šesto mjesto!\\n\\n SVEHRVATSKI EKOLOŠKI KVIZ LIJEPA NAŠA održao se u Zagrebu od 31.ožujka do 02.travnja 2017. Natjecanju je pristupilo 34 osnovnih i 14 srednjih škola iz Hrvatske i BIH. Ekipu OŠ Mejaši činile su učenica 8.A razreda NELA MARIN, učenica 7.A razreda MARIJA FRANIĆ, učenik 6.D razreda LOVRE ŠTOLCAR i učenica 5.A razreda PETRA VRCA.\\n Ekipa OŠ Mejaši je nakon pisane provjere i prezentacije osvojila je šesto mjesto!

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Josipa Banić - ravnateljica
 • Marita Čaleta - eko koordinator
 • Dijana Mihanović
 • Blanša Dadić
 • Jadranka Sočo
 • Maja Hajder
 • Jasminka Martinić- Cezar
 • Ivana Gojsalić
 • Katija Lucić
 • Ivana Klarić
 • Mara Petričević
 • Maja Kamber
 • Tina Jurec
 • Mladenka Žuvan - psiholog
 • Ante Babaja-domar 
 • učenici

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: : Projektni dan škole-OTPAD I RAZVRSAVANJE OTPADA
Cilj:
 • Cilj je razvijanje svijesti djece o očuvanju okoliša, jačanje osjećaja povezanosti s prirodom.
 •  Prepoznavanje i uočavanje otpada prema vrstama. Shvatiti da postoje različite vrste koje  mogu i moraju odvojiti. Naučiti da postoji korisni otpad koji se može reciklirati, te tako smanjiti njegovu količinu što bi značilo i štednju. Stvarati naviku odvajanja otpada  te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima. Uočavanje pogrešnih navika kod nas samih i kod drugih. Zbrinjavanjem otpada upoznati načine njegova korištenja u uporabne svrhe ( reciklirani papir : bilježnice, administrativni papiri, toalet papiri, brisači..) Suradnja sa lokalnom zajednicom. Osvještavanje o pogrešnim navikama i ponašanju, ukazivanje na štetnost otpada za okolinu i istaknuti ljepotu prirode oko nas bez otpada, a time i zdraviji okoliš.

Zadatak:
 • Organiziranje projektnog dana  u svhu stjecanja znanja o očuvanju prirode..
 • Likovno preoblikovanje ambalaže u ukrasne predmete

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Travanj 2019.


Nositelji:
 • Eko učenici
 • Eko koordinator
 • nastavnici i pomoćno osoblje
 • Ravnateljica
Naziv teme: : Obilježavanje svih Eko datuma (Dan ozonskog omotača, Dan zaštite životinja, Dan zahvalnosti za plodove Zemlje, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan zaštite šuma i voda, Dan planeta Zemlje, Međunarodni da biološke raznolikosti...)
Cilj:
 • Cilj je razvijanje svijesti djece o očuvanju okoliša, jačanje osjećaja povezanosti s prirodom.
 • Razvijanje svijesti o opasnostima koje prijete našem okolišu.
 • Naučiti djecu umjećima i ponašanjima koje će pomoći Zemlji da ostane lijepa i čista.
 • Razvijati ekološki prihvatljivo ponašanje

Zadatak:
 • Obilježavanje važnih datuma prema
 • Godišnjem planu i programu rada Škole.
 • Uključivanje ekoloških tema u nastavne predmete.
 • Stjecanje znanja o očuvanju prirode.
 • Stjecanje temeljnih znanja o problemima zagađivanja okoliša ( kako nastaje, kako se otpad zbrinjava...)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko učenici
 • Eko koordinator
 • nastavnici i pomoćno osoblje
 • Ravnateljica
Naziv teme: Akcije sakupljanja i razvrstavanja različitog otpada (plastika, staklo, stare baterije, limenke...)
Cilj:
 • Prepoznavanje i uočavanje otpada prema vrstama. Shvatiti da postoje različite vrste koje  mogu i moraju odvojiti. Naučiti da postoji korisni otpad koji se može reciklirati, te tako smanjiti njegovu količinu što bi značilo i štednju. Stvarati naviku odvajanja otpada  te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima. Uočavanje pogrešnih navika kod nas samih i kod drugih. Zbrinjavanjem otpada upoznati načine njegova korištenja u uporabne svrhe ( reciklirani papir : bilježnice, administrativni papiri, toalet papiri, brisači..) Suradnja sa lokalnom zajednicom. Osvještavanje o pogrešnim navikama i ponašanju, ukazivanje na štetnost otpada za okolinu i istaknuti ljepotu prirode oko nas bez otpada, a time i zdraviji okoliš.

Zadatak:
 • Sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje: papira (UNIJA), PET- ambalaže ( trgovine ), staklenih boca , starih baterija.
 • Izrada i umnožavanje edukativnih materijala o potrebi smanjenja, sakupljanja i zbrinjavanja otpada.
 • Likovno preoblikovanje ambalaže u ukrasne predmete – slikanje na staklenkama, izrada igračaka od ostale ambalaže.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijjekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko učenici
 • Eko koordinator
 • nastavnici i pomoćno osoblje
 • Ravnateljica
Naziv teme: Akcije sakupljanja starog papira
Cilj:
 • Cilj je razvijanje svijesti djece o očuvanju okoliša, jačanje osjećaja povezanosti s prirodom i educiranje mladih o načinu i procesu recikliranju starog papira.

Zadatak:
 • Prikupljanje otpadnog papira i kartona u svim prostorijama škole i u školskom okolišu uz suradnju svih učenika i djelatnika škole tijekom godine te razvrstavanje i smanjivanje istog.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko učenici
 • Eko koordinator
 • nastavnici i pomoćno osoblje
 • Ravnateljica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Akcije sakupljanja starog papira
Ostvareni ciljevi:
 • Kod učenika je  razvijena  svijest o očuvanju okoliša, jačanje osjećaja povezanosti s prirodom i postignuta je edukacija učenika  o načinu i procesu recikliranju starog papira.

Realizirani zadaci:
 • Prikupljanje otpadnog papira i kartona u svim prostorijama škole i u školskom okolišu uz suradnju svih učenika i djelatnika škole tijekom godine te razvrstavanje i smanjivanje istog.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko učenici
 • Eko koordinator
 • nastavnici i pomoćno osoblje
 • Ravnateljica
Naziv teme: Akcije sakupljanja i razvrstavanja različitog otpada (plastika, staklo, stare baterije, limenke...)
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici prepoznaju i uočavanje otpada prema vrstama. Shvatili suda postoje različite vrste koje  mogu i moraju odvojiti. Naučili su  da postoji korisni otpad koji se može reciklirati, te da tako mogu smanjiti njegovu količinu što bi značilo i štednju. Stvolili su naviku odvajanja otpada  te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima. Uočavaju pogrešne navike kod sebe  samih i kod drugih. Zbrinjavanjem otpada upoznali su načine njegova korištenja u uporabne svrhe ( reciklirani papir : bilježnice, administrativni papiri, toalet papiri, brisači..) Surađivali su sa lokalnom zajednicom. 

Realizirani zadaci:
 • Sakupljanje, selektiranje i zbrinjavanje: papira (UNIJA), PET- ambalaže ( trgovine ), staklenih boca , starih baterija.
 • Izrada i umnožavanje edukativnih materijala o potrebi smanjenja, sakupljanja i zbrinjavanja otpada.
 • Likovno preoblikovanje ambalaže u ukrasne predmete – slikanje na staklenkama, izrada igračaka od ostale ambalaže.

Vrijeme realizacije:

Tijjekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko učenici
 • Eko koordinator
 • nastavnici i pomoćno osoblje
 • Ravnateljica
Naziv teme: Obilježavanje svih Eko datuma (Dan ozonskog omotača, Dan zaštite životinja, Dan zahvalnosti za plodove Zemlje, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan zaštite šuma i voda, Dan planeta Zemlje, Međunarodni da biološke raznolikosti...)
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijena svijest djece o očuvanju okoliša, jačanje osjećaja povezanosti s prirodom.
 • Razvijena svijest o opasnostima koje prijete našem okolišu.
 •  Usvojena umjeća i ponašanja koje će pomoći Zemlji da ostane lijepa i čista.
 • Razvijeno ekološki prihvatljivo ponašanje

Realizirani zadaci:
 • Obilježeni važni datumi prema Godišnjem planu i programu rada Škole.
 •  Ekološke tema su uključene u nastavne predmete.
 • Stjecanje znanja o očuvanju prirode.
 • Stjecanje temeljnih znanja o problemima zagađivanja okoliša ( kako nastaje, kako se otpad zbrinjava...)

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko učenici
 • Eko koordinator
 • nastavnici i pomoćno osoblje
 • Ravnateljica
Naziv teme: projekt -OTPAD I RAZVRSAVANJE OTPADA
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je razvijanje svijesti djece o očuvanju okoliša, jačanje osjećaja povezanosti s prirodom.
 •  Prepoznavanje i uočavanje otpada prema vrstama. Učenici su shvatiti da postoje različite vrste koje  mogu i moraju odvojiti. Naučili su da postoji korisni otpad koji se može reciklirati, te tako smanjiti njegovu količinu što bi značilo i štednju. Da treba stvarati naviku odvajanja otpada  te naviku štedljivog ponašanja prema materijalima. Uočili su neke  pogrešne navike kod nas samih i kod drugih. Zbrinjavanjem otpada upoznali su načine njegova korištenja u uporabne svrhe ( reciklirani papir : bilježnice, administrativni papiri, toalet papiri, brisači..) 

Realizirani zadaci:
 • Organiziranje projektnog dana  u svhu stjecanja znanja o očuvanju prirode..
 • Likovno preoblikovanje ambalaže u ukrasne predmete

Vrijeme realizacije:

Travanj 2019.


Nositelji:
 • Eko učenici
 • Eko koordinator
 • nastavnici i pomoćno osoblje
 • Ravnateljica

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Za stare i mlade naše zazelenimo Mejaše!

Zadatak je stvarno lak, voli more, šume, zrak.


Eko himna: