Eko škola

Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada

Dragutina Kunovića 8
49218 Pregrada

Telefon: 049/376-114
Fax: 049/377-522
E-mail: ured.ospregrada@skole.hr
Web: www.os-janka-leskovara-pregrada.skole.hr

Ravnatelj/ica: Zdravka Žiger Žgela
Školski koordinatori: Nikolina Ljubić, Zdravka Žiger -Žgela, Martina Jurmanović
Godina stjecanja statusa: 2004
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marko Vešligaj – gradonačelnik grada Pregrade
 • Marija Peer – član uprave „Niskogradnje“ Pregrada
 • Karolina Hostić– voditeljica ureda  Turističke zajednice Pregrada
 • Tajana Broz – predstavnica grada
 • Pavica Kamenski – roditelj
 • Nenad Kantoci – roditelj
 • Zdravka Žiger Žgela – ravnateljica
 • Nikolina Ljubić – učiteljica biologije i kemije te školska koordinatorica
 • Martina Jurmanović– stručna suradnica i školska koordinatorica
 • Gordana Hamer – učiteljica razredne nastave
 • Valerija Bešenski – učiteljica razredne nastave
 • Snježana Grilec – učiteljica razredne nastave
 • Jasna Vnuk – učiteljica razredne nastave
 • Božica Novak – učiteljica biologije i kemije
 • Vladimir Čaberica – učitelj razredne nastave
 • Abram Brkić – učitelj razredne nastave
 • Snježana Leskovar – stručna suradnica
 • Slavko Dimač – učitelj povijesti
 • Zvonko Koprivnjak – učitelj tehničke kulture
 • Nevenko Halužan – domar
 • Roberta Štubler – spremačica
 • Edi Hrestak 6.a
 • Mihael Bedeniković 6.b
 • Matija Žgela 6.c
 • Matija Gorup 7.a
 • Tara Liber 7.b
 • Rina Pavić   7.c
 • Ella Leskovar  8.a
 • Lovro Koret  8.b
 • Luka Horvat 5.a
 • Ema Liber 5.b

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Voda - budućnost u kapljici vode
Cilj:

Ishodi učenja:

 • Moći osmisliti i izvesti pokus
 • Znati koristiti pribor za raspoznavanje
 • Moći prepoznati varijacije biljaka i životinja
 • Moći prepoznati i imenovati neke česte biljke i životinje našeg  kraja
 • Naučiti što sve možemo očekivati u kemijskom sastavu vode na jezeru Gorica, pratiti različite kemijske parametre, te klasificirati vodu prema kvaliteti
 • Odrediti zatupljenost pojedinih vrsta na izabranim lokalitetima

Zadatak:
 • Postavljamo određene hipoteze , jednostavne i jasne za učenike petih ili šestih razreda ( ciljana skupina s obzirom na nastavni plan i program).  Organiziramo metodičan rad  s rješavanjem zagonetki i osmišljavanjem načina na koje bi ih provjerili , kao pravi znanstvenici.  Metodičan rad uključuje pokuse, prikupljanje podataka, bilježenje podataka, te analiziranje istih.
 • Djeca će trebati razmotriti načine povezivanja dokaza dobivenih promatranjima i mjerenjem s kreativnim razmišljanjem kako bi ponudili objašnjenja, kao pravi detektivi.

Aktivnosti :

 • Šetnja za razmišljanje
 • Detektivi u prikupljanju podataka i uzoraka
 • Izrada mapa
 • Imenjte tu biljku i životinju!
 • Naš mali laboratorij- što se krije u kapljici vode?
 • Izrada paketića za spremanje sjemenja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učitelji i učenici naše škole