Eko škola

Osnovna škola Davorin Trstenjak, Čađavica

Kolodvorska 1
33523 Čađavica

Telefon: 033 544 200
Fax: 033 544 225
E-mail: ured@os-davorin-trstenjak-cadjavica.skole.hr
Web: www.os-davorin-trstenjak-cadjavica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ksenija Žunec
Školski koordinatori: Diana Vukušić, Tamara Španić, Marina Čiček, Tanja Lavrnić, Marija Majer
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Životinja

  CILJ : spoznati obilježja i značajke različitih zavičajnih životinja kroz godišnja doba upoznati se sa bioraznolikošću životinja I sa njihovim staništama, shvatiti da su životinje važna karika u kruženju tvari u prirodi, upoznati zaštićene životinje u zavičaju, utjecaj otpada na životinjskih vrsta, razvijati ekološku svijest učenika, izgrađivati pozitivan stav prema očuvanju prirode i zaštii životinjskih vrsta. Predviđeni aktivnosti kako bi se projekt realizirao su: Pozdrav jeseni – Park prirode Jankovac Učiteljice RN listopad 2019; Posjet slatkovodnom akvariju Aquatica u Karlovcu , učenici 5.,6. i 7. razreda - učiteljica prirode i biologije Marija Majer, učuiteljica hrvatskog jezika Sandra Filošević - listopad 2019; Cjelodnevni izlet u Osijek – ZOO- vrt Učitečljice RN, travanj 2019. Izrada životinja od kartonskih rolica, Ivana Job, listopad., 2017.Integriranje nastavnih sadržaja – Svjetski dan životinja Učiteljice RN, listopad, 2019. Izrada slika životinja od suhog lišća - ptica Tatjana Vidaković listopad,2019, Uređenje panoa sa zanimljivostima o zaštićenim životinjama i životinje zavičaja, Marija Majer, Tijekom školske godine. Suho lišće –životinja ili stablo, Jadranka Novak, listopad,2019. Životinje šuma, Diana Vukušić, Elvira Bočkai, Jasna Somonović i Tamara Španić, Jadranka Novak, studeni 2019., svibanj 2020. Životna zajednica travnjaka i oranica, Marija Majer svibanj, 2020. Govor životinja – eko poruke. Projektni dan Eko škole Međunarodni dan bioraznolikosti I Dan zaštite prirode. Svi učitelji i učenici škole, Svibanj, 2020.

 • Veliki lov na biljke

  Povodom 200-te godišnjice rođenja Charlesa Darwina, nastao je projekt „ Veliki lov na biljke ” . Ovaj uzbudljivi projekt potiče djecu na istraživanje prirodnog svijeta oko njih. Usredotočen je na biološku raznolikost s posebnim naglaskom na biljkama i njima pridruženim vrstama. Projekt se temelji na odgojno-obrazovnim principima Zaklade za odgoj i obrazovanje (FEE), a sadrži i praktični dio, aktivnosti koje se temelje na materijalima razvijenim u Royal Botanic Gardens, Kew. Ove školske godine u njegovoj provedbi uključene su 52 hrvatske Ekoškole, a jedna od njih je i naša škola, a glavni cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje.Organizatori projekta su Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education - FEE) i Toyota Fund for Europe zajedno s The Royal Botanic Gardens, Kew te nacionalnim koordinatorima programa Ekoškole u zemljama sudionicama, u Hrvatskoj je to Udruga Lijepa Naša

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. KSENIJA ŽUNEC, ravnateljica
 • 2. ANDREJ HODONJ, pedagog
 • 3. TANJA LAVRNIĆ, učiteljica kemije, eko koordinator
 • 4. MARIJA MAJER, učiteljica prirode i biologije, eko koordinator
 • 5. DIANA VUKUŠIĆ, učiteljica razredne nastave, eko koordinator
 • 6. TAMARA ŠPANIĆ, učiteljiva razredne nastave, eko koordinator
 • 7. MARINA KLEN, učiteljica razredne nastave, eko koordinator
 • 8. NIKA MILOŠEVIĆ, učenica 1. razred
 • 9. VALENTINA ZETAIĆ, učenica 2. razred
 • 10. BORNA BOSAK, učenik 3. razred
 • 11. PETAR KLARIĆ, učenik 4. razred
 • 12. DANIJELA FRANJIĆ, učenica 5. razreda
 • 13. ELA ŽUŽANIĆ, učenica 5. razreda
 • 14. MARTA KOKORIĆ, učenica 6. razreda
 • 15. ANTONIO ERŠEGOVIĆ, učenik 7. razreda
 • 16. IVA MIKIĆ, učenica 8. razreda
 • 17. EMA ŽUŽANIĆ, učenica 8. razreda
 • 18. SANDRA SOKAČIĆ, predstavnik roditelja
 • 19. ŽELJKA PREDREVAC, predstavnica općine
 • 20. MARA BENČIĆ, spremačica
 • 21. LJERKA JUREN, kuharica
 • 22. IVAN ERDEC, domar

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: UPORABA OTPADA
Cilj:
 • poticati  kulturu sakupljanja otpada
 • utjecati na smanjivanje količina otpada   
 • razvijanje svijesti o ponovnom korištenju otpada te izradi novih predmeta
 • utjecati na pravilno razvrstavanje otpada u spremnike
 • pravilno odlaganje otpada na odlagalištima

Zadatak:
 • Uporaba otpada – papira
 •  Uređenje okoliša škole  
 •  Drvo u jesen – stari papir
 •  Uporaba prirodnih materijala; figurice od jesenskih plodova  
 •  Slika od suhog lišća  
 •  Kako zagađujemo okoliš
 •  Izrada božićnih ukrasa i aranžmana od otpada (žarulje)
 •  Božićna radionica
 •  Uporaba plastičnih boca; izrada svijećnjaka, vaze
 •  Razvrstavanje otpada
 •  Izrada torbica od starog jeansa
 •  Uporaba plastičnih čepova
 •  Eko ukrasi za Uskrs od prirodnih materijala
 •  Obilježavanje Dana planete Zemlje
 •  Cvijeće u vazi – stari papir
 •  Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • Način realizacije: radionički tip
 • Uporaba otpada – papira, rujan 2019.
 •  Uređenje okoliša škole  - rujan 2019.
 •  Drvo u jesen – stari papir - listopad 2019.
 •  Uporaba prirodnih materijala; figurice od jesenskih plodova  - listopad 2019.
 •  Slika od suhog lišća  - studeni 2019.
 •  Kako zagađujemo okoliš - studeni 2019.
 •  Izrada božićnih ukrasa i aranžmana od otpada (žarulje) - prosinac 2019.
 •  Božićna radionica - prosinac 2019.
 •  Uporaba plastičnih boca; izrada svijećnjaka, vaze - siječanj 2020.
 •  Razvrstavanje otpada - tijekom školske godine
 •  Izrada torbica od starog jeansa - veljača 2020.
 •  Uporaba plastičnih čepova - ožujak 2020.
 •  Eko ukrasi za Uskrs od prirodnih materijala - ožujak, travanj 2020.
 •  Obilježavanje Dana planete Zemlje - travanj 2020. 
 •  Cvijeće u vazi – stari papir - travanj 2020. 
 •  Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša - 5. svibnja 2020.

Nositelji:
 • Ivana Job; učiteljica razredne nastave
 •  Diana Vukušić; učiteljica razredne nastave
 •  Tatjana Vidaković; učiteljica razredne nastave
 •  svi učenici i  učiteljice razredne nastave
Naziv teme: BIORAZNOLIKOST
Cilj:
 • upoznati i istaknuti bogatstvo prirodnog svijeta
 • upoznati raznolikost biljnog i životinjskog svijeta, njihovog staništa i njihovih gena, te potrebu njihova očuvanja     
 • poboljšati status bioraznolikosti kroz očuvanje ekosustava, vrsta i genetske raznolikosti
 • smanjiti direktne pritiske na bioraznolikost i promovirati održivu uporabu
 • jačati opće koristi od biozaznolikosti i usluga ekosustava

Zadatak:
 • Pozdrav jeseni
 •  Dan zaštite životinja  
 •  Pozdrav proljeću – Našički park i Poučni park Bizik
 •  Projekt: Drveće našeg zavičaja  
 •  Biljke zavičajnog travnjaka
 •  Ljekovito bilje
 •  Uređenje panoa o različitim biljnim i životinjskim vrstama kroz godišnja doba
 •  Vjesnici proljeća
 •  Izrada herbarija – ljekovito bilje
 •  Svjetski dan ptica i drveća
 •  Projektni dan: Dan Eko škole
 •  Međunarodni dan biološke raznolikosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 •  Pozdrav jeseni - listopad 2019., posjet
 •  Dan zaštite životinja- listopad 2019., radionica, projekt
 •  Pozdrav proljeću – Našički park i Poučni park Bizik, travanj 2020., posjet
 •  Projekt: Drveće našeg zavičaja - tijekom školske godine, radionice, istraživanja, posjet
 •  Biljke zavičajnog travnjaka - proljeće 2020., herbarij
 •  Ljekovito bilje - tijekom školske godine, istrživanje, herbarij
 •  Uređenje panoa o različitim biljnim i životinjskim vrstama kroz godišnja doba - tijekom školske godine
 •  Vjesnici proljeća - proljeće 2020., radionica
 •  Izrada herbarija – ljekovito bilje, proljeće 2020., istraživanje
 •  Svjetski dan ptica i drveća - svibanj 2020., radionica
 •  Projektni dan: Dan Eko škole -  Međunarodni dan biološke raznolikosti - 22. svibnja 2020. prikaz i prezentacija aktivnosti 

Nositelji:
 • Učiteljice RN
  •  Diana Vukušić; učiteljica razredne nasave
  •  Jadranka Novak; učiteljica razredne nastave
  •  Marina Čiček; učiteljica razredne nastave
  •  Tamara Španić; učiteljica razredne nastave
  •  Diana Vukušić i Suzana Jelić učiteljice RN
 •  Svi učitelji i učenici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Uporaba otpada
Ostvareni ciljevi:
 •  Poticati smo kulturu sakupljanja otpada
 •  Utjecali smo na smanjivanje količina otpada
 •  Razvijali smo svijest o ponovnom korištenju otpada te izradi novih predmeta
 • Utjecali smo na pravilno razvrstavanje otpada u spremnika

 


Realizirani zadaci:
 •  Uređenje okoliša škole
 •  Izrada drveta od starog papira
 •  Uporaba prirodnih materijala; izrada figurica od jesenskih plodova
 •  Izrada božićnih ukrasa ( žarulje)
 •  Uporaba plastičnih boca; izrada vazi i svjećnjaka
 •  Razvrstavanje otpada
 •  Izrada torbica od starog jeansa
 •  Uporaba plastičnih čepova
 •  Izrada cvijeća u vazi od starog papira

Vrijeme realizacije:
 •  Uređenje okoliša škole - rujan 2019.
 •  Izrada drveta od starog papira - listopad 2019.
 •  Uporaba prirodnih materijala; izrada figurica od jesenskih plodova - listopad 2019.
 •  Izrada božićnih ukrasa ( žarulje) - prosinac 2019.
 •  Uporaba plastičnih boca; izrada vazi i svjećnjaka - siječanj 2020.
 •  Razvrstavanje otpada - veljača 2020.
 •  Izrada torbica od starog jeansa - veljača 2020.
 •  Uporaba plastičnih čepova - ožujak 2020.
 •  Izrada cvijeća u vazi od starog papira - travanja 2020.

Nositelji:
 •  Uređenje okoliša škole - rujan 2019. (Daiana Vukušić)
 •  Izrada drveta od starog papira - listopad 2019. (Tatjana Vidaković i Diana Vukušić)
 •  Uporaba prirodnih materijala; izrada figurica od jesenskih plodova - listopad 2019. (Ivana Job)
 •  Izrada božićnih ukrasa (žarulje) - prosinac 2019. (Ivana Job)
 •  Uporaba plastičnih boca; izrada vazi i svjećnjaka - siječanj 2020. (Ivana Job)
 •  Razvrstavanje otpada - veljača 2020. (Ivana Job)
 •  Izrada torbica od starog jeansa - veljača 2020. (Ivana Job)
 •  Uporaba plastičnih čepova - ožujak 2020. (Tatjana Vidaković)
 •  Izrada cvijeća u vazi od starog papira - travanja 2020. (Tatjana Vidaković i Diana Vukušić)
Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznali smo bogatstvo prirodnog svijeta
 • Upoznali smo raznolikost biljnog i životinjskog svijeta, njihovog      stanišata i njhovih gena, te potrebu njihova očuvanja

Realizirani zadaci:
 • Posjet šumi u jesen
 • Obilježili smo Dan zaštite životinja
 • Realizacija projekta Drveće našeg zavičaja
 • Upoznali smo biljke zavičajnog travnjaka kroz izradu herbarija
 • Upoznali smo i naučili nešto više o ljekovitom bilju
 • Uređivali smo panoe s različitim biljnim i životinjskim vrstama kroz godišnja doba
 • Upoznali smo vjesnike šroljća i likovno se izrazili
 • Obilježili smo Međunarodni dan biološke raznolikosti putem oneline nastave

Vrijeme realizacije:
 • Posjet šumi u jesen - listopad 2019.
 • Obilježili smo Dan zaštite životinja - listopad 2019.
 • Realizacija projekta Drveće našeg zavičaja - tijekom školske godine
 • Upoznali smo biljke zavičajnog travnjaka kroz izradu herbarija - travanj, svibanj 2020.
 • Upoznali smo i naučili nešto više o ljekovitom bilju - tijekom školske godine
 • Uređivali smo panoe s različitim biljnim i životinjskim vrstama kroz godišnja doba - tijekom školske godine
 • Upoznali smo vjesnike prolejća i likovno se izrazili - travanj 2020.
 •  Obilježili smo Međunarodni dan biološke raznolikosti putem oneline nastave - 22. svibnja 2020.

Nositelji:
 • Posjet šumi u jesen - listopad 2019. (učiteljice razredne nastave)
 • Obilježili smo Dan zaštite životinja - listopad 2019. (Diana Vukušić)
 • Realizacija projekta Drveće našeg zavičaja - tijekom školske godine (učiteljice i učenici razredne nastave)
 • Upoznali smo biljke zavičajnog travnjaka kroz izradu herbarija - travanj, svibanj 2020. (Jadranka Novak, Diana Vukušić)
 • Upoznali smo i naučili nešto više o ljekovitom bilju - tijekom školske godine (Marina Čiček)
 • Uređivali smo panoe s različitim biljnim i životinjskim vrstama kroz godišnja doba - tijekom školske godine
 • Upoznali smo vjesnike proljeća i likovno se izrazili - travanj 2020. (Tamara Španić)
 • Obilježili smo Međunarodni dan biološke raznolikosti putem oneline nastave - 22. svibnja 2020. (svi učitelji i učenici škole)

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ČUVAMO MI PRIRODU, TO JE NAŠE BLAGO!

ČUVAJTE JE I VI BILO BI NAM DRAGO.


Eko himna:

PUSTI CVIJEĆE NEKA RASTE, CVIJEĆU MJESTO JE U TRAVI,

EKOLOGIČAN TI BUDI I U SRCU I U GLAVI.

EKO, EKO, EKO ŠKOLA,

ČUVAT PRIRODU JE FORA.

EKO, EKO, EKO ŠKOLA,

ČUVAJ ŠUME, ČUVAJ MORA, TO SE MORA.

MI SPASIT ĆEMO SVIJET,

I BAŠ JE FORA... SVI DOBIT ĆEMO PET...

PUSTI ŠUME NEK SE ŠIRE, NEK ZA OVAJ PLANET DIŠU,

POKUPIMO SVE PAPIRE, RUKE NISU TEK DA PIŠU...

EKO, EKO, EKO ŠKOLA

ČUVAT PRIRODU JE FORA.

EKO, EKO, EKO ŠKOLA,

ČUVAJ ŠUME, ČUVAJ MORA, TO SE MORA.

MI SPASITI ĆEMO SVIJET,

I BAŠ JE FORA... SVI DOBIT ĆEMO PET...