Eko škola

Osnovna škola Davorin Trstenjak, Čađavica

Kolodvorska 1
33523 Čađavica

Telefon: 033 544 200
Fax: 033 544 225
E-mail: ured@os-davorin-trstenjak-cadjavica.skole.hr
Web: www.os-davorin-trstenjak-cadjavica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ksenija Žunec
Školski koordinatori: Tamara Španić, Marina Čiček, Tanja Lavrnić, Diana Vukušić
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Životinja

  CILJ : spoznati obilježja i značajke različitih zavičajnih životinja kroz godišnja doba upoznati se sa bioraznolikošću životinja I sa njihovim staništama, shvatiti da su životinje važna karika u kruženju tvari u prirodi, upoznati zaštićene životinje u zavičaju, utjecaj otpada na životinjskih vrsta, razvijati ekološku svijest učenika, izgrađivati pozitivan stav prema očuvanju prirode i zaštii životinjskih vrsta. Predviđeni aktivnosti kako bi se projekt realizirao su: Pozdrav jeseni – Park prirode Jankovac Učiteljice RN listopad 2019; Posjet slatkovodnom akvariju Aquatica u Karlovcu , učenici 5.,6. i 7. razreda - učiteljica prirode i biologije Marija Majer, učuiteljica hrvatskog jezika Sandra Filošević - listopad 2019; Cjelodnevni izlet u Osijek – ZOO- vrt Učitečljice RN, travanj 2019. Izrada životinja od kartonskih rolica, Ivana Job, listopad., 2017.Integriranje nastavnih sadržaja – Svjetski dan životinja Učiteljice RN, listopad, 2019. Izrada slika životinja od suhog lišća - ptica Tatjana Vidaković listopad,2019, Uređenje panoa sa zanimljivostima o zaštićenim životinjama i životinje zavičaja, Marija Majer, Tijekom školske godine. Suho lišće –životinja ili stablo, Jadranka Novak, listopad,2019. Životinje šuma, Diana Vukušić, Elvira Bočkai, Jasna Somonović i Tamara Španić, Jadranka Novak, studeni 2019., svibanj 2020. Životna zajednica travnjaka i oranica, Marija Majer svibanj, 2020. Govor životinja – eko poruke. Projektni dan Eko škole Međunarodni dan bioraznolikosti I Dan zaštite prirode. Svi učitelji i učenici škole, Svibanj, 2020.

 • Veliki lov na biljke

  Povodom 200-te godišnjice rođenja Charlesa Darwina, nastao je projekt „ Veliki lov na biljke ” . Ovaj uzbudljivi projekt potiče djecu na istraživanje prirodnog svijeta oko njih. Usredotočen je na biološku raznolikost s posebnim naglaskom na biljkama i njima pridruženim vrstama. Projekt se temelji na odgojno-obrazovnim principima Zaklade za odgoj i obrazovanje (FEE), a sadrži i praktični dio, aktivnosti koje se temelje na materijalima razvijenim u Royal Botanic Gardens, Kew. Ove školske godine u njegovoj provedbi uključene su 52 hrvatske Ekoškole, a jedna od njih je i naša škola, a glavni cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje.Organizatori projekta su Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education - FEE) i Toyota Fund for Europe zajedno s The Royal Botanic Gardens, Kew te nacionalnim koordinatorima programa Ekoškole u zemljama sudionicama, u Hrvatskoj je to Udruga Lijepa Naša

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • UČENICI:Irina Budimir (1.r.), Nika Milošević (2.r.), Leo Štefanek (3.r.), Filip Vereš (4.r.), Sara Erdec (5.r.), Hana Džepina (6.a r.), Ela Žuženić (6.b r.), Leona Dundović (7.r.) i Antonio Eršegović (8.r.)
 • UČITELJICE: Tamara Španić, Marina Čiček, Tanja Lavrnić i Diana Vukušić
 • PEDAGOG: Andrej Hodonj
 • RAVNATELJICA: Ksenija Žunec
 • PREDSTAVNIK RODITELJA: Sandra Sokačić
 • PREDSTAVNICA OPĆINE: Željka Predrevac
 • TEHNIČKO OSOBLJE: Mara Benčić (spremačica), Ljerka Juren (kuharica) i Ivan Erdec (domar)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:
 • upoznati  načine brige za zdravlje
 • upoznati povezanost raznolike i redovite prehrane sa zdravljem
 • usvojiti važnost tjelesne aktivnosti, prehrane i odmora za razvoj svoga tijela i zdravlje
 • brinuti  se za okružje u kojemu živi i boravi
 • razvijati  spoznaju o sebi u odnosu na druge i objašnjava ulogu pojedinca i zajednice na osobni razvoj i zdravlje

Zadatak:

RUJAN

 • Hrvatski olimpijski dan
 • Europski školski sportski tjedan

LISTOPAD

 • Dječji tjedan
 • World Food Day-engleski jezik
 • Pravilna prehrana- Sat razrednika
 • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
 • Svjetski Dan jabuka
 • Svjetski Dan jabuka
 • Međunarodni dan zaštite životinja  -Obilazak jelena u dvorištu Lovačkog doma
 • Svjetski dan mentalnog zdravlja
 • Dan kravata

STUDENI

 • Svjetski dan ljubaznosti

PROSINAC

 • Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka

SIJEČANJ

 • Virtualni dan zagrljaja

VELJAČA

 • Zdravlje
 • Međunarodni dan života
 • Dan ružičastih majica

OŽUJAK

 • Međunarodni dan sreće

TRAVANJ

 • PROJEKTNO UČENJE:  Biljke travnjaka i ljekovito bilje zavičaja
 • Svjetski dan plesa

SVIBANJ

 • U zdravom tijelu zdrav duh – briga za zdravlje
 • Projekt o zdravoj hrani Iz kuhinje moje mame
 • Dan obitelji

LIPANJ

 • Ljekovito bilje

TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

 • Školski projekt „Nepušenjem protiv ovisnosti- ja sam iz razreda nepušača“
 • Shema školskog voća i povrća
 • Shema školskog mlijeka
 • Zubna putovnica
 • Živjeti zdravo
 • eTwining projekt Me, Myself & I (Ja i sva moja lica)
 • Rokovi junaci u borbi protiv pretilosti

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Realizacija zadataka tijekom školske godine 2020./2021. u obliku izložbi, fotografija, plakata, prezentacija, radionica, video zapisa.

 


Nositelji:

Učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4, razreda,  nastavnici predmetne nastave, učenici od 5. do 8. i ostali djelatnici škole.

Naziv teme: UPORABA OTPADA
Cilj:
 • Poticati kulturu sakupljanja otpada
 • Utjecati na smanjivanje količine otpada
 • Razvijanje svijesti o ponovnom korištenju otpada te izradi novih predmeta
 • Utjecati na pravilno razvrstavanje otpada u spremnike
 • Pravilno odlaganje otpada na odlagalištima

Zadatak:

RUJAN

 • Grozd –stari papir-slika                                              
 • Sova-stari papir
 • Jabuka-poklončić, stari papir-kolaž
 • Ježić-lepeza, stari papir-kolaž

LISTOPAD

 • Green Neighbourhood- engleski jezik
 • Uporaba jesenskog lišća i plodova – izrada slika
 • Pozdrav jeseni
 • Kornjača, kesten i plastelin
 • Gljiva, kartonska rola, stari papir-kolaž

STUDENI

 • Izrada jesenskog buketića od prirodnog materijala- lišća
 • Slika od suhog lišća
 • Adventski kalendar
 • Uporaba starog papira, kartona – likovni izričaj
 • Jesenko, suho lišće i stari papir
 • Čizma svetog Nikole, stari papir-kolaž

PROSINAC

 • Blagdan Svetog Nikole – izrada svetog Nikole od jogurt čaše i kolaž papira
 • Izrada čizmice od kartona i starog papira
 • Božićna radionica – izrada božićnih ukrasa od papira
 • Božićna radionica- izrada ukrasa od recikliranog i prirodnih materijala
 • Čizme u prozor
 • Božićni ukrasi
 • Izrada eko ukrasa- Božićna radionica
 • Eko Božićna radionica

SIJEČANJ

 • Pahuljice od papira
 • Snjegović od starog papira
 • Snježne pahuljice, stari papir

VELJAČA

 • Izrada plakata- Valentinovo- stari papir
 • Izrada maske- od starog papira i kartona
 • Srce –stari papir
 • Maškare
 • Riba-stari papir
 • Svjetski dan zaštite močvara – slikanje stanovnika  močvare
 • Maske, stari papir, kolaž
 • Valentinovo, stari papir-kolaž

OŽUJAK

 • Natural Disasters –engleski jezik
 • Environmental Problems&Weather; Endangered Species –engleski jezik
 • Uskrsna radionica – izrada uskršnjeg zeca od štapula, tkanine i hamer papira
 • Izrada plakata- Dan voda- stari papir
 • Dan voda-ribice
 • Eko ukrasi za Uskrs
 • Svjetski dan zaštite voda
 • Projekt Sinergija tradicije i kulturne baštine Udruga Kreda
 • Eko Uskrsna radionica

TRAVANJ

 • Zaštita okoliša i održivi razvoj-Sat razrednika
 • A Nature Reserve in Your Country- engleski jezik
 • Global Concerns  in the 21st Century –engleski jezik
 • Uređenje okoliša škole, sadnja cvijeća u rundele
 • Uskršnja radionica- izrada ukrasa od recikliranog i prirodnih materijala
 • Likovni radovi- Dan planeta Zemlje- prirodni materijali
 • Eko ukrasi za Uskrs
 • Dan planeta Zemlje
 • Cvijeće u vazi–stari papir
 • Izrada plakata za Dan planeta Zemlje
 • Pozdrav proljeću
 • Izrada eko ukrasa- Uskrsna radionica
 • Dan planeta Zemlje, stari papir-kolaž
 • Vjesnici proljeća

SVIBANJ

 • Be Green –engleski jezik
 • Green Living –engleski jezik
 • Global Concerns  in the 21st Century –engleski jezik
 • Majčin dan- izrada čestitke- karton-tisak
 • Leptir-kolaž i flomaster
 • Pčela -stari papir
 • Majčin dan, ambalaža za recikliranje

LIPANJ

 • Be Green –engleski jezik
 • Cvijeće-stari papir
 • Cvijeće, ambalaža za recikliranje
 • PROJEKTNI DAN EKO ŠKOLE: SVJETSKI DAN ZAŠTITE (ČOVJEKOVA) OKOLIŠA

TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

 • Pisanje sastavaka na temu ekologije
 • Izdvajanje i prepoznavanje dijelova ili cijelih tekstova koji sadržavaju elemente ekološke osviještenosti.
 • Uporaba otpada kao likovnog materijala
 • Prikupljanje starog papira
 • Virtualni herbarij

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Realizacija zadataka tijekom školske godine 2020./2021. u obliku izložbi, fotografija, prezentacija, plakata, radionica, video zapisa.


Nositelji:

Učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4, razreda, nastavnici predmetne nastave, učenici od 5. do 8. i ostali djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Ostvareni ciljevi:
 • upoznali smo načine brige za zdravlje
 • upoznali smo povezanost raznolike i redovite prehrane sa zdravljem
 • usvojili smo važnost tjelesne aktivnosti, prehrane i odmora za razvoj svoga tijela i zdravlje
 • brinuli smo  se za okružje u kojemu živi i boravi
 • razvijali smo  spoznaju o sebi u odnosu na druge i objašnjava ulogu pojedinca i zajednice na osobni razvoj i zdravlje

Realizirani zadaci:
 • RUJAN
  • Hrvatski olimpijski dan
  • Europski školski sportski tjedan
 • LISTOPAD
  • Dječji tjedan
  • World Food Day-engleski jezik
  • Pravilna prehrana- Sat razrednika
  • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
  • Svjetski Dan jabuka
  • Svjetski Dan jabuka
  • Međunarodni dan zaštite životinja  -Obilazak jelena u dvorištu Lovačkog doma
  • Svjetski dan mentalnog zdravlja
  • Dan kravata
 • STUDENI
  • Svjetski dan ljubaznosti
 • PROSINAC
  • Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka
 • SIJEČANJ
  • Virtualni dan zagrljaja
 • VELJAČA
  • Zdravlje
  • Međunarodni dan života
  • Dan ružičastih majica
 • OŽUJAK
  • Međunarodni dan sreće
 • TRAVANJ
  • PROJEKTNO UČENJE:  Biljke travnjaka i ljekovito bilje zavičaja
  • Svjetski dan plesa
 • SVIBANJ
  • U zdravom tijelu zdrav duh – briga za zdravlje
  • Projekt o zdravoj hrani Iz kuhinje moje mame
  • Dan obitelji
 • LIPANJ
  • Ljekovito bilje

 

 • TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE
  • Školski projekt „Nepušenjem protiv ovisnosti- ja sam iz razreda nepušača“
  • Shema školskog voća i povrća
  • Shema školskog mlijeka
  • Zubna putovnica
  • Živjeti zdravo
  • eTwining projekt Me, Myself & I (Ja i sva moja lica)
  • Rokovi junaci u borbi protiv pretilosti

Vrijeme realizacije:
 • Realizacija zadataka tijekom cijele školske godine u obliku izložbi, fotografija, plakata, prezentacija, radionica, video zapisa.

Nositelji:
 • Učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4, razreda,  nastavnici predmetne nastave, učenici od 5. do 8. i ostali djelatnici škole
 • RUJAN
  • Hrvatski olimpijski dan, Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 8. r
  • Europski školski sportski tjedan,  Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 8. r,
 • LISTOPAD
  • Dječji tjedan, učiteljice razredne nastave  i Andrej Hodonj, stručni suradnik pedagog u učenici od 1. do 4. R.
  • World Food Day-engleski jezik, Ana Varžić i učenici 5. razreda
  • Pravilna prehrana- Sat razrednika, Ana Varžić i učenici 6.a razreda
  • Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, Učiteljice i učenici razredne nastave
  • Svjetski Dan jabuka, Tatjana Vidaković i učenici 1. r
  • Svjetski Dan jabuka, Zvjezdana Heđi i učenici 7.r.
  • Međunarodni dan zaštite životinja  -Obilazak jelena u dvorištu Lovačkog doma, Tatjana Vidaković i učenici 1. r. i Tamara Španić i učenici 2. r.
  • Svjetski dan mentalnog zdravlja, Andrej Hodonj, stručni suradnik pedagog i učiteljice razredne nastave i učenici od 1. r. do 4. r.
  • Dan kravata, Učiteljice i učenici od 1.r do 4.r
 • STUDENI
  • Svjetski dan ljubaznosti, Andrej Hodonj, stručni suradnik pedagog i učiteljice razredne nastave i učenici razredne nastave
 • PROSINAC
  • Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka, učenici i učiteljice 1. razreda
 • SIJEČANJ
  • Virtualni dan zagrljaja, Andrej Hodonj, stručni suradnik pedagog i učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4. r.
 • VELJAČA
  • Zdravlje, Tamara Španić i učenici 2.r.
   • Međunarodni dan života, Bogumila Jaković i učenici 8. r.
   • Dan ružičastih majica, Učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4. r.
 • OŽUJAK
  • Međunarodni dan sreće, Andrej Hodonj, stručni suradnik pedagog i učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4. r.
 • TRAVANJ
  • PROJEKTNO UČENJE:  Biljke travnjaka i ljekovito bilje zavičaja, Elvira Bočkai i učenici 2. i 4. r. PŠ Sopje
  • Svjetski dan plesa, Andrej Hodonj, stručni suradnik pedagog i učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4. r
 • SVIBANJ
  • U zdravom tijelu zdrav duh – briga za zdravlje, Ivana Job i učenici 1. i 2. r. PŠ Noskovci
  • Projekt o zdravoj hrani Iz kuhinje moje mame, Ivana Job i učenici 1. i 2. r. PŠ Noskovci
  • Dan obitelji, Andrej Hodonj, stručni suradnik pedagog i učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4. r
 • LIPANJ
  • Ljekovito bilje, Jasna Simonović i učenici 3. r.
 • TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE
  • Školski projekt „Nepušenjem protiv ovisnosti- ja sam iz razreda nepušača“, Andrej Hodonj, stručni suradnik pedagog,  Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ VPŽ, Udruga „Veranda“, 7. i 8. razred
  • Shema školskog voća i povrća, učitelji i učenici od 1. do 8. r.
  • Shema školskog mlijeka, učitelji i učenici od 1. do 4. r.
  • Zubna putovnica, ZZJZ u suradnji sa Ministarstvom zdravstva, 6.a i 6.b r.
  • Živjeti zdravo, Učitelji, školska kuharica i učenici od 1. do 8. r.
  • eTwining projekt Me, Myself & I (Ja i sva moja lica), Andrej Hodonj, stručni suradnik pedagog i učenici od 1. do 4. r.
  • Rokovi junaci u borbi protiv pretilosti, ZZJZ VPŽ i udruga „Nutricionizam Balans“ Osijek i učenici od 1. do 8. r.
Naziv teme: UPORABA OTPADA
Ostvareni ciljevi:
 • Poticali smo kulturu sakupljanja otpada
 • Utjecali smo na smanjivanje količine otpada
 • Razvijali smo svijesti o ponovnom korištenju otpada te izradi novih predmeta
 • Utjecali smo na pravilno razvrstavanje otpada u spremnike
 • Pravilno smo odlagali otpada na odlagalištima

Realizirani zadaci:
 • RUJAN
  • Grozd –stari papir-slika
  • Sova-stari papir
  • Jabuka-poklončić, stari papir-kolaž
  • Ježić-lepeza, stari papir-kolaž
 • LISTOPAD
  • Green Neighbourhood- engleski jezik
  • Uporaba jesenskog lišća i plodova – izrada slika
  • Pozdrav jeseni
  • Kornjača, kesten i plastelin
  • Gljiva, kartonska rola, stari papir-kolaž
 • STUDENI
  • Izrada jesenskog buketića od prirodnog materijala- lišća
  • Slika od suhog lišća
  • Adventski kalendar
  • Uporaba starog papira, kartona – likovni izričaj
  • Jesenko, suho lišće i stari papir
  • Čizma svetog Nikole, stari papir-kolaž
 • ​​​​​​​PROSINAC
  • Blagdan Svetog Nikole – izrada svetog Nikole od jogurt čaše i kolaž papira
  • Izrada čizmice od kartona i starog papira
  • Božićna radionica – izrada božićnih ukrasa od papira
  • Božićna radionica- izrada ukrasa od recikliranog i prirodnih materijala
  • Čizme u prozor
  • Božićni ukrasi
  • Izrada eko ukrasa- Božićna radionica
  • Eko Božićna radionica
 • ​​​​​​​SIJEČANJ
  • Pahuljice od papira
  • Snjegović od starog papira
  • Snježne pahuljice, stari papir
 • ​​​​​​​VELJAČA
  • Izrada plakata- Valentinovo- stari papir
  • Izrada maske- od starog papira i kartona
  • Srce –stari papir
  • Maškare
  • Riba-stari papir
  • Svjetski dan zaštite močvara – slikanje stanovnika  močvare
  • Maske, stari papir, kolaž
  • Valentinovo, stari papir-kolaž
 • ​​​​​​​OŽUJAK
  • Natural Disasters –engleski jezik
  • Environmental Problems&Weather; Endangered Species –engleski jezik
  • Uskrsna radionica – izrada uskršnjeg zeca od štapula, tkanine i hamer papira
  • Izrada plakata- Dan voda- stari papir
  • Dan voda-ribice
  • Eko ukrasi za Uskrs
  • Svjetski dan zaštite voda
  • Projekt Sinergija tradicije i kulturne baštine Udruga Kreda
  • Eko Uskrsna radionica
 • ​​​​​​​TRAVANJ
  • Zaštita okoliša i održivi razvoj-Sat razrednika
  • A Nature Reserve in Your Country- engleski jezik
  • Global Concerns  in the 21st Century –engleski jezik
  • Uređenje okoliša škole, sadnja cvijeća u rundele
  • Uskršnja radionica- izrada ukrasa od recikliranog i prirodnih materijala
  • Likovni radovi- Dan planeta Zemlje- prirodni materijali
  • Eko ukrasi za Uskrs
  • Dan planeta Zemlje
  • Cvijeće u vazi–stari papir
  • Izrada plakata za Dan planeta Zemlje
  • Pozdrav proljeću
  • Izrada eko ukrasa- Uskrsna radionica
  • Dan planeta Zemlje, stari papir-kolaž
  • Vjesnici proljeća
 • SVIBANJ
  • Be Green –engleski jezik
  • Green Living –engleski jezik
  • Global Concerns  in the 21st Century –engleski jezik
  • Majčin dan- izrada čestitke- karton-tisak
  • Leptir-kolaž i flomaster
  • Pčela -stari papir
  • Majčin dan, ambalaža za recikliranje
 • LIPANJ
  • Be Green –engleski jezik
  • Cvijeće-stari papir
  • Cvijeće, ambalaža za recikliranje
 • PROJEKTNI DAN EKO ŠKOLE: SVJETSKI DAN ZAŠTITE (ČOVJEKOVA) OKOLIŠA, ovisno o epidemiološkoj situaciji
 • TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE
  • Pisanje sastavaka na temu ekologije
  • Izdvajanje i prepoznavanje dijelova ili cijelih tekstova koji sadržavaju elemente ekološke osviještenosti.
  • Uporaba otpada kao likovnog materijala
  • Prikupljanje starog papira
  • Biljka
  • Virtualni herbarij

Vrijeme realizacije:
 • Realizacija zadataka tijekom cijele školske godine u obliku izložbi, fotografija, prezentacija, plakata, radionica, video zapisa.

Nositelji:
 • Učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4, razreda,  nastavnici predmetne nastave, učenici od 5. do 8. i ostali djelatnici škole
 • RUJAN
  • Grozd –stari papir-slika,   Tatjana Vidaković i učenici 1. r 
  • Sova-stari papir, Tatjana Vidaković i učenici 1. r
  • Jabuka-poklončić, stari papir-kolaž, Tamara Španić i učenici 2.r.
  • Ježić-lepeza, stari papir-kolaž, Tamara Španić i učenici 2.r.
 • LISTOPAD
  • Green Neighbourhood- engleski jezik, Ana Varžić i učenici 7.razred
  • Uporaba jesenskog lišća i plodova – izrada slika, Ivana Job i učenici 1. i 2. r. PŠ Noskovci
  • Pozdrav jeseni, Učiteljice i učenici razredne nastave
  • Kornjača, kesten i plastelin, Tamara Španić i učenici 2.r.
  • Gljiva, kartonska rola, stari papir-kolaž, Tamara Španić i učenici 2.r.
 • STUDENI
  • Izrada jesenskog buketića od prirodnog materijala- lišća, Marina Čiček i učenici 4. razreda
  • Slika od suhog lišća, Tatjana Vidaković i učenici 1. r.
  • Adventski kalendar, Tatjana Vidaković i učenici 1. r.
  • Uporaba starog papira, kartona – likovni izričaj, Ivana Job i učenici 1. i 2. r. PŠ Noskovci
  • Jesenko, suho lišće i stari papir, Tamara Španić i učenici 2.r.
  • Čizma svetog Nikole, stari papir-kolaž, Tamara Španić i učenici 2.r.
 • PROSINAC
  • Blagdan Svetog Nikole – izrada svetog Nikole od jogurt čaše i kolaž papira, Diana Vukušić i učenici PŠ Ilmin Dvor
  • Izrada čizmice od kartona i starog papira, Marina Čiček i učenici 4. razreda
  • Božićna radionica – izrada božićnih ukrasa od papira, Diana Vukušić i učenici PŠ Ilmin Dvor
  • Božićna radionica- izrada ukrasa od recikliranog i prirodnih materijala, Marina Čiček i učenici 4. razreda
  • Čizme u prozor, Tatjana Vidaković i učenici 1. r.
  • Božićni ukrasi, Tatjana Vidaković i učenici 1. r.
  • Izrada eko ukrasa- Božićna radionica, Elvira Bočkai, Suzana Jelić i učenici 1. do 4, razreda PŠ Sopje
  • Eko Božićna radionica, Tamara Španić i učenici 2.r.
 • SIJEČANJ
  • Pahuljice od papira, Tatjana Vidaković i učenici 1. r
  • Snjegović od starog papira, Tatjana Vidaković i učenici 1. r
  • Snježne pahuljice, stari papir, Tamara Španić i učenici 2.r.
 • VELJAČA
  • Izrada plakata- Valentinovo- stari papir, Marina Čiček i učenici 4. razreda
  • Izrada maske- od starog papira i kartona, Marina Čiček i učenici 4. razreda
  • Srce –stari papir, Tatjana Vidaković i učenici 1. r
  • Maškare, Tatjana Vidaković i učenici 1. r
  • Riba-stari papir, Tatjana Vidaković i učenici 1. r
  • Svjetski dan zaštite močvara – slikanje stanovnika  močvare, Ivana Job i učenici 1. i 2. r. PŠ Noskovci
  • Maske, stari papir, kolaž, Tamara Španić i učenici 2.r.
  • Valentinovo, stari papir-kolaž, Tamara Španić i učenici 2.r.
 • OŽUJAK
  • Natural Disasters –engleski jezik, Ana Varžić i učenici 6.razreda
  • Environmental Problems&Weather; Endangered Species –engleski jezik, Ana Varžić i učenici 6.razreda
  • Uskrsna radionica – izrada uskršnjeg zeca od štapula, tkanine i hamer papira, Diana Vukušić i učenici PŠ Ilmin Dvor
  • Izrada plakata- Dan voda- stari papir, Marina Čiček i učenici 4. razreda
  • Dan voda-ribice,  Tatjana Vidaković i učenici 1. r
  • Eko ukrasi za Uskrs, Tatjana Vidaković i učenici 1. r
  • Svjetski dan zaštite voda, Učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4. r.
  • Projekt Sinergija tradicije i kulturne baštine Udruga Kreda, Elvira Bočkai, Suzana Jelić i učenici 1. do 4, razreda PŠ Sopje
  • Eko Uskrsna radionica, Tamara Španić i učenici 2.r.
 • TRAVANJ
  • Zaštita okoliša i održivi razvoj-Sat razrednika, Ana Varžić i učenici 6.a
  • A Nature Reserve in Your Country- engleski jezik, Ana Varžić i učenici 7. razreda
  • Global Concerns  in the 21st Century –engleski jezik, Ana Varžić i učenici 8. razreda
  • Uređenje okoliša škole, sadnja cvijeća u rundele, Diana Vukušić i učenici PŠ Ilmin Dvor
  • Uskršnja radionica- izrada ukrasa od recikliranog i prirodnih materijala, Marina Čiček i učenici 4. razreda
  • Likovni radovi- Dan planeta Zemlje- prirodni materijali, Marina Čiček i učenici 4. razreda
  • Eko ukrasi za Uskrs, Tatjana Vidaković i učenici 1. r.
  • Dan planeta Zemlje, Učiteljice razredne nastave i učenici od 1. do 4. r.
  • Cvijeće u vazi–stari papir, Tatjana Vidaković i učenici 1. r.
  • Izrada plakata za Dan planeta Zemlje, Ivana Job i učenici 1. i 2. r. PŠ Noskovci
  • Pozdrav proljeću, Učiteljice i učenici razredne nastave
  • Izrada eko ukrasa- Uskrsna radionica, Elvira Bočkai, Suzana Jelić i učenici 1. do 4, razreda PŠ Sopje
  • Dan planeta Zemlje, stari papir-kolaž, Tamara Španić i učenici 2.r.
  • Vjesnici proljeća, Tatjana Vidaković i učenici 1. r
 • SVIBANJ
  • Be Green –engleski jezik, Ana Varžić i učenici 6.razreda
  • Green Living –engleski jezik, Ana Varžić i učenici 6.razreda
  • Global Concerns  in the 21st Century –engleski jezik, Ana Varžić i učenici 8.razreda
  • Majčin dan- izrada čestitke- karton-tisak, Marina Čiček i učenici 4. razreda
  • Leptir-kolaž i flomaster, Tatjana Vidaković i učenici 1. r.
  • Pčela -stari papir, Tatjana Vidaković i učenici 1. r.
  • Majčin dan, ambalaža za recikliranje, Tamara Španić i učenici 2.r.
 • LIPANJ
  • Be Green –engleski jezik, Ana Varžić i učenici 6.razreda
  • Cvijeće-stari papir, Tatjana Vidaković i učenici 1. r.
  • Cvijeće, ambalaža za recikliranje, Tamara Španić i učenici 2.r.
 • PROJEKTNI DAN EKO ŠKOLE: SVJETSKI DAN ZAŠTITE (ČOVJEKOVA) OKOLIŠA ovisno o epidemiološkoj situaciji
 • TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE
  • Pisanje sastavaka na temu ekologije, Danica Jozepović i učenici 5. i 6.r., Literarno- novinarska grupa
  • Izdvajanje i prepoznavanje dijelova ili cijelih tekstova koji sadržavaju elemente ekološke osviještenosti, Danica Jozepović i učenici
  • 5.6.i 8.r.
  • Uporaba otpada kao likovnog materijala, Ivana Job i učenici 1. i 2. r. PŠ Noskovci
  • Prikupljanje starog papira, Tanja Lavrnić, učiteljica prirode, biologije i kemije i učenici od 1. do 8. r.
  • Biljka, Marina Čiček i učenici 4.r.
  • Virtualni herbarij, Tanja Lavrnić i učenici 6. r.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvamo mi prirodu, to je naše blago!

Čuvajte je i vi bilo bi nam drago.


Eko himna:

Eko, eko, eko škola

čuvat prirodu je fora.

Eko, eko, eko škola

čuvaj šume, čuvaj mora, to se mora.

Mi spasit ćemo svijet

i baš je fora... svi dobit ćemo pet...

Pusti šume neka se šire,

nek za ovaj planet dišu,

pokupimo sve papire

ruke nisu tek da pišu.

Mi spasit ćemo svijet

i baš je fora... svi dobit ćemo pet...

čuvaj šume, čuvaj mora, to se mora.

Eko, eko, eko škola

čuvat prirodu je fora.

Eko, eko, eko škola.

Pusti cvijeće neka raste,

cvijeću mjesto je u travi,

ekologičan ti budi

i u srcu i u glavi.