Eko škola

Osnovna škola Davorin Trstenjak, Čađavica

Kolodvorska 1
33523 Čađavica

Telefon: 033 544 200
Fax: 033 544 225
E-mail: ured@os-davorin-trstenjak-cadjavica.skole.hr
Web: www.os-davorin-trstenjak-cadjavica.skole.hr

Ravnatelj/ica: Ksenija Žunec
Školski koordinatori: Jasna Simonović, Tatjana Vidaković, Ivana Job, Tanja Lavrnić, Marija Majer
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Životinja

  CILJ : spoznati obilježja i značajke različitih zavičajnih životinja kroz godišnja doba upoznati se sa bioraznolikošću životinja I sa njihovim staništama, shvatiti da su životinje važna karika u kruženju tvari u prirodi, upoznati zaštićene životinje u zavičaju, utjecaj otpada na životinjskih vrsta, razvijati ekološku svijest učenika, izgrađivati pozitivan stav prema očuvanju prirode i zaštii životinjskih vrsta. Predviđeni aktivnosti kako bi se projekt realizirao su: Pozdrav jeseni – Park prirode Jankovac Učiteljice RN listopad 2017; Posjet slatkovodnom akvariju Aquatica u Karlovcu , učenici 5.,6. i 7. razreda - učiteljica prirode i biologije Marija Majer, učuiteljica hrvatskog jezika Sandra Filošević - listopad 2017; Cjelodnevni izlet u Osijek – ZOO- vrt Učitečljice RN, travanj 2017. Izrada životinja od kartonskih rolica, Ivana Job, listopad., 2017.Integriranje nastavnih sadržaja – Svjetski dan životinja Učiteljice RN, listopad, 2017. Izrada slika životinja od suhog lišća - ptica Tatjana Vidaković listopad,2017, Uređenje panoa sa zanimljivostima o zaštićenim životinjama i životinje zavičaja, Marija Majer, Tijekom školske godine. Suho lišće –životinja ili stablo, Jadranka Novak, listopad,2017. Životinje šuma, Diana Vukušić, Elvira Bočkai, Jasna Somonović i Tamara Španić, Jadranka Novak, studeni 2017., svibanj 2018. Životna zajednica travnjaka i oranica, Marija Majer svibanj, 2018. Govor životinja – eko poruke. Projektni dan Eko škole Međunarodni dan bioraznolikosti I Dan zaštite prirode. Svi učitelji i učenici škole, Svibanj, 2018.

 • Veliki lov na biljke

  Povodom 200-te godišnjice rođenja Charlesa Darwina, nastao je projekt „ Veliki lov na biljke ” . Ovaj uzbudljivi projekt potiče djecu na istraživanje prirodnog svijeta oko njih. Usredotočen je na biološku raznolikost s posebnim naglaskom na biljkama i njima pridruženim vrstama. Projekt se temelji na odgojno-obrazovnim principima Zaklade za odgoj i obrazovanje (FEE), a sadrži i praktični dio, aktivnosti koje se temelje na materijalima razvijenim u Royal Botanic Gardens, Kew. Ove školske godine u njegovoj provedbi uključene su 52 hrvatske Ekoškole, a jedna od njih je i naša škola, a glavni cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje.Organizatori projekta su Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education - FEE) i Toyota Fund for Europe zajedno s The Royal Botanic Gardens, Kew te nacionalnim koordinatorima programa Ekoškole u zemljama sudionicama, u Hrvatskoj je to Udruga Lijepa Naša

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • KSENIJA ŽUNEC, ravnateljica
 • ANDREJ HODONJ, pedagog
 • TANJA LAVRNIĆ, učiteljica kemije, eko koordinator
 • MARIJA MAJER, učiteljica prirode i biologije, eko koordinator
 • TATJANA VIDAKOVIĆ, učiteljica razredne nastave, eko koordinator
 • JASNA SIMONOVIĆ, učiteljica razredne nastave, eko koordinator
 • IVANA JOB, učiteljica razredne nastave, eko koordinator
 •  VALENTINA ZETAIĆ, učenica 1.razred
 •  LUKAS VARENICA, učenik 2.razreda
 • SARA ERDEC, učenica 3.razreda
 • IVAN MAĐARIĆ, učenik 4.razreda
 •  MARTA KOKORIĆ, učenica 5.razreda
 • ANTONIO ERŠEGOVIĆ, učenik 6.razreda
 •  LANA ŠIMIĆ, učenica 7.razreda
 •  IVA MIKIĆ, učenica 7.razreda
 • MARIO ŠIMIĆ, učenik 8.razreda
 • ANTONIO KOVAČ, učenik 8.razreda
 • IVAN KOKORIĆ, predstavnik roditelja
 • ŽELJKA PREDREVAC, predstavnica općine
 • MARA BENČIĆ, spremačica
 • LJERKA JUREN, kuharica
 • IVAN ERDEC, domar

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:
 • Sjecanje navike boravka u prirodi
 • Shvatiti važnost tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom za unaprjeđenje vlastitog zdravlja
 • Usvojiti zdrave prehrambene navike
 • Upoznati ljekovita svojstva biljaka
 • Provoditi mjere za očuvanje zdravlja i podizanje zdravstvene svijesti
 • Obilježiti važne eko datume vezane uz temu Zdrav život

Zadatak:
 • Živjeti zdravo
 • Obilježiti Hrvatski olimpijski dan
 • Obilježiti Hrvatski športski dan šetijadom
 • Obilježiti Svjetski dan jabuka
 • Kretanjem do zdravlja
 • Dani kruha dani zahvalnosti za plodove Zemlje
 • Mjesec borbe protiv ovisnosti
 • Obilježiti Svjetski dan zdravlja projektnim danom eko škole

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijjekom školske godine 2018/2019.

 • radionice, stručna predavanja, izrada plakata i prezentacija, priprava zdravih obroka, zajednički sati vježbanja, sportska natjecanja, šetijade

Nositelji:
 • učenici razredne i predmetne nastave
 • učitelji razredne i predmetne nastave
 • pedagog, ravnateljica
 • domar i spremačice
 • kuharica
Naziv teme: Biljka
Cilj:
 • uočiti  promjene na biljkama u polju,  vrtu, voćnjaku, šumi i parku kroz sva godišnja doba
 • spoznati važnost biljnog svijeta za život ljudi
 • upoznati biljke u zavičaju, pratiti rast i razvoj biljke i na taj način upoznati njene dijelove te shvatiti kako je biljka važna kao proizvođač kisika u prirodi
 • prepoznati i imenovati vjesnike proljeća u zavičaju te razvijati ekološku svijest o zabrani branja proljetnica
 • razvijati pravilan odnos prema životnoj zajednici biljaka u rijeci i oko rijeke Drave te izgrađivati pozitivan stav prema očuvanju i zaštiti biljnih vrsta
 • istražiti biljke travnjaka u zavičaju i njihov značaj za lokalno stanovništvo, ljekovitost biljaka i njihova uporaba u homeopatskoj medicini

Zadatak:
 • Pozdrav jeseni
 • Pozdrav proljeću
 • Proljetnice
 • Život biljke
 • Biljke travnjaka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Rujan 2018./ travanj-svibanj 2019.

 • način praćenja provedbe zadataka: terenska nastava, izrada plakata i prezentacija, sadnja biljaka

Nositelji:
 • učiteljice i učenici razredne nastave matične i područnih škola

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • smanjiti količinu otpada u prirodi
 • steći važna znanja o recikliranju otpada

Realizirani zadaci:
 • 11. rujna sudjelovali smo u Zelenoj čistki. Očistili smo suho i otpalo lišće, okopali cvijetne gredice i pokupili papiriće. Tako smo okloiš škole učinili ugodnijim mjestom za sve nas.
 • U siječnju 2019. učenici razredne nastave sudjelovali su u eko natječaju EKO PAKET izrađujući zaštićene biljne i životinjske vrste od tetrapak ambalaže.
 • 27.veljače u našoj školi održana je glazbena radionica "Zeleni orkestar" koju je vodila akademska glumica i pedagoginja Petra Težak. Ovu radionicu osvojili su učenici 2. i 3. razreda sudjelujući u eko natječaju "Recikličari za lijepu našu" tijekom kojeg su izrađivali glazbene instrumente od otpada.
 • 13.ožujka ugostili smo gosp. Martinu Sokač koja nas je naučila kako se reciklira tetrapak ambalaža. Bilo je jako zanimljivo i poučno.

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018/2019.


Nositelji:
 • učitelji
 • učenici
 • voditelji eko radionica, Petra Težak i Martina Sokač
Naziv teme: Biljka
Ostvareni ciljevi:
 • uočiti  promjene na biljkama u polju,  vrtu, voćnjaku, šumi i parku kroz sva godišnja doba
 • spoznati važnost biljnog svijeta za život ljudi
 • upoznati biljke u zavičaju, pratiti rast i razvoj biljke i na taj način upoznati njene dijelove te shvatiti kako je biljka važna kao proizvođač kisika u prirodi
 • prepoznati i imenovati vjesnike proljeća u zavičaju te razvijati ekološku svijest o zabrani branja proljetnica
 •  razvijati pravilan odnos prema životnoj zajednici biljaka u rijeci i oko rijeke Drave te izgrađivati pozitivan stav prema očuvanju i zaštiti biljnih vrsta

Realizirani zadaci:
 • 24.listopada u matičnoj školi učenici su sudjelovali u izvanučioničkoj nastavi "Pozdrav jeseni" tijekom koje su upoznali prirodne promjene koje se događaju tijekom ovog godišnjeg doba.
 • Na satovima prirode i društva i biologije stekli su važna i zanimljiva znanja o biljkama i njihovom značaju u prirodi i ljudskom životu. 
 • Neki navedeni ciljevi biti će realizirani do kraja šk.godine.

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018/2019.


Nositelji:
 • učenici
 • učitelji
Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • Sjecanje navike boravka u prirodi
 • Shvatiti važnost tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom za unaprjeđenje vlastitog zdravlja
 • Usvojiti zdrave prehrambene navike
 • Upoznati ljekovita svojstva biljaka
 • Provoditi mjere za očuvanje zdravlja i podizanje zdravstvene svijesti
 • Obilježiti važne eko datume vezane uz temu Zdrav život

Realizirani zadaci:
 •  10.rujna učenici matične i područnih škola obilježili su Hrvatski olimpijski dan različitim sportskim aktivnostima i dječjim igrama.
 • 27.rujna u sklopu kampanje "Danas jedem ribu",koju provodi Ministarstvo poljoprivrede, učenici prvih razreda dobili su prigodne paketiće s konzervom sardina, paštetom od sardine i slikovnicom koja ih kroz priču uči o važnosti konzumacije ribe i ribarskih proizvoda za njihovo zdravlje.
 • 2.listopada organizirana je Šetijada za učenike predmetne nastave  s ciljom isticanja važnosti kretanja i boravka na svježem zraku za ljudsko zdravlje.
 • U listopadu, već tradicionalno, u našoj školi obilježeni su Dani kruha izložbom kruha i krušnih proizvoda, recitacijom i pjesmom. Ove godine sudjelovali smo i na državnoj smotri u Đurđevcu. Našu školu predstavljali su učenici 4.razreda PŠ Sopje i njihova učiteljica.
 • 23.listopada u PŠ Noskovci obilježen je Dan jabuka integriranim projektnim učenjem.Tijekom provedenih aktivnosti učenici su upoznali prehrambene i zdavstvene vrijednosti ovog omiljenog voća.
 • Krajem listopada naše školsko dvorište postalo je bogatije za drvenu sjenicu a svi mi smo dobili prostor za odmor, uživanje u prirodi i  izvođenje nastave na otvorenom.
 • U prosincu smo obilježili Mjesec borbe protiv ovisnosti prigodnim predavanjima i radionicama.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018/2019.


Nositelji:
 • učenici
 • učitelji
 • roditelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čuvamo mi prirodu, to je naše blago

čuvajte je i vi bilo bi nam drago.


Eko himna:

Eko, eko, eko škola

čuvat prirodu je fora.

Eko, eko, eko škola

čuvaj šume, čuvaj mora,

to se mora.

Mi spasit ćemo svijet i baš je fora...

svi dobit ćemo pet...

Pusti šume neka se šire,

nek za ovaj planet dišu,

pokupimo sve papire

ruke nisu tek da pišu.

Mi spasit ćemo svijet i baš je fora...

svi dobit ćemo pet...

čuvaj šume, čuvaj mora, to se mora.

Eko, eko, eko škola

čuvat prirodu je fora.

Eko, eko, eko škola.

Pusti cvijeće neka raste,

cvijeću mjesto je u travi,

ekologičan ti budi

i u srcu i u glavi.