Eko škola

Osnovna škola Slava Raškaj, Ozalj

Podgraj 10a
47280 Ozalj

Telefon: 047 731 222
Fax: 047 731 112
E-mail: tajnistvo@os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr
Web: os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr

Ravnatelj/ica: Gordana Basar
Školski koordinatori: Gordana Basar, Mirna Roth Bišćan
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Eko patrola

    Svi razredi OŠ Slava Raškaj Ozalj sudjeluju u akciji čišćenja okoliša škole prema određenom rasporedu.

  • Eko patrola

    Polaznici skupine Mali ekolozi , uoči Dana planeta Zemlje, obilaze okolicu školu i daju pohvalnicu građanima koji su uredili svoj cvjetnjak ili okućnicu škole.

  • Zelena čistka

    OŠ Slava Raškaj već dugi niz godina sudjeluje u akcijama čišćenja okoliša škole, sadnji cvijeća, uređivanju voćnjaka i povrtnjaka.