Eko škola

Osnovna škola 'Slava Raškaj', Ozalj

Podgraj 10a
47280 Ozalj

Telefon: 047 731 222
Fax: 047 731 112
E-mail: tajnistvo@os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr
Web: os-slava-raskaj-ozalj.skole.hr

Ravnatelj/ica: Gordana Basar
Školski koordinatori: Gordana Basar, Ana Brunski
Godina stjecanja statusa: 2005
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Moć je u mojim rukama! - I've got the power!
 • Eko patrola

  Svi razredi OŠ Slava Raškaj Ozalj sudjeluju u akciji čišćenja okoliša škole prema određenom rasporedu.

 • Eko patrola

  Polaznici skupine Mali ekolozi , uoči Dana planeta Zemlje, obilaze okolicu školu i daju pohvalnicu građanima koji su uredili svoj cvjetnjak ili okućnicu škole.

 • Zelena čistka

  OŠ Slava Raškaj već dugi niz godina sudjeluje u akcijama čišćenja okoliša škole, sadnji cvijeća, uređivanju voćnjaka i povrtnjaka.