Eko škola

Osnovna škola Marije i Line, Umag

Školska 14, 52 470 Umag
52470 Umag

Telefon: 052 / 741 497
Fax:
E-mail: os-mil@hi.t-com.hr
Web: www.os-marijeiline-umag.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sanja Zakinja
Školski koordinatori: Marina Sarić
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • SILVANA NEĆAK
 • IVANA BARUDŽIJA
 • SANJA OŠABEN
 • DRAGAN PURIŠIĆ
 • SABINA FATORIĆ BERTOVIĆ
 • MIRELA ZEMČAK
 • BOŽIDAR CVENČEK
 • DRAŽEN LEKŠAN
 • MARIJA PURIŠIĆ
 • JASMINKA UZELAC
 • DANICA SRDELIĆ
 • MARTINA BALJAK
 • JELENA FRANIĆ RIHTER
 • ANITA PIJAK
 • STEVAN DOPUĐ
 • MARIJA VOJIĆ
 • DAVOR MIRKOVIĆ
 • EVA NEŽIĆ
 • GIGLIOLA MAMULA
 • ERIKA ŠPORČIĆ
 • RIA RUŽIĆ

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Biološka raznolikost
Cilj:

Razvijanje svijesti za očuvanjem biološke raznolikosti.


Zadatak:
 • Obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje
 • Radionice izrade nakita od jesenskih plodova
 • Uzgoj aromatičnog bilja, maslina i lavande u školskom vrtu
 • Realizacija projektnih dana
 • Obrada nastavnih sadržaja s temom bioraznolikosti u nastavnom programu po predmetima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Svi učenici i učitelji.

Naziv teme: Zdrav život
Cilj:

Razvijanje svijesti učenika o potrebi za zdravim načinom življenja.


Zadatak:
 • Radionice na temu zdravog života, zdrave prehrane i poremećajima u prehrani
 • Praćenje učeničke prehrane u školskoj kuhinji
 • Radionice o osobnoj higijeni
 • Provedba projektne nastave uzgoj zdrave hrane
 • Obrada sadržaja s temom zdravog života u nastavnom programu po predmetima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:

Svi učenici i učitelji.

 

Naziv teme: Štednja vode
Cilj:

Razvijanje svijesti o potrebi štednje vode kod učenika.


Zadatak:
 • Praćenje mjesečne potrošnje vode 
 • Tiskanje naljepnica Štedimo vodu te njihovo postavljanje gdje nedostaju
 • Organizacija tjedna niske potrošnje vode
 • Obrada sadržaja s temom vode u nastavnom programu po predmetima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Svi učenici i učitelji
 • Eko patrola
 • Kućni majstori
Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • Razvijanje svijesti o potrebi selektivnog odlaganja otpada i recikliranja kod učenika
 • Smanjenje količine otpada koji se baca

Zadatak:
 • Selektivno odlaganje otpada
 • Radionice na temu razvrstavanje otpada u kućanstvu
 • Recikliranje otpada
 • Upotreba otpadnih materijala u kreativno stvaralačkom radu učenika
 • Sudjelovanje u akciji Zelena čistka
 • Obrada sadržaja s temom otpada u nastavnom programu po predmetima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Svi učenici i učitelji
 • Eko patrola
 • Kućni majstori
Naziv teme: Štednja energije
Cilj:

Razvijanje svijesti o potrebi štednje energije kod učenika.


Zadatak:
 • Praćenje mjesečne potrošnje el.energije
 • Zamjena starih prozora
 • Organizacija tjedna niske potrošnje el.energije
 • Tiskanje naljepnica štedimo energiju i njihovo postavljanje 
 • Obrada sadržaja s temom energije u nastavnom programu po predmetima

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Svi učenici i učitelji
 • Eko patrola
 • Kućni majstori

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Biološka raznolikost
Ostvareni ciljevi:

Poticanje razvijanja svijesti o važnosti očuvanja biološke raznolikosti kod učenika.


Realizirani zadaci:

Projektni dani u trajanju od dva dana u kojima su sudjelovali si učenici i učitelji škole.Održane brojne kreativne radionice.


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Svi učenici i učitelji
 • Kućni majstori

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

PRERAĐUJMO,UREĐUJMO

ČUVAJMO, UVAŽAVAJMO, BRINIMO, RAZMIŠLJAJMO, 

MUDRO DANAS- SRETNO SUTRA


Eko himna: