Eko škola

Osnovna škola Marije i Line, Umag

Školska 14, 52 470 Umag
52470 Umag

Telefon: 052 / 741 497
Fax:
E-mail: os-mil@hi.t-com.hr
Web: www.os-marijeiline-umag.skole.hr

Ravnatelj/ica: Sanja Zakinja
Školski koordinatori: Marina Sarić
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1.GORDANA JAŠAREVIĆ-PARALELKA 1.RAZREDA
 • 2.AURIKA MATKOVIĆ-PARALELKA 2.RAZREDA
 • 3.NEVENKA BALENOVIĆ-PARALELKA 3.RAZREDA
 • 4.MARINA BATALIJA -PARALELKA 4.RAZREDA
 • 5.MIRELA JOVIČIĆ-PARALELKA 5.RAZREDA
 • 6. TEA KOLARIĆ DEKLIĆ-PARALELKA 6.RAZREDA
 • 7.DANICA SARDELIĆ-PARALELKA 7.RAZREDA
 • 8.JOSIPA POPOVIĆ-PARALELKA 8.RAZREDA
 • 9.NEVENKA FRANJKOVIĆ-AKTIV RAZREDNE NASTAVE
 • 10.KSENIJA PAVLOVIĆ-AKTIV PODRUČNIH ŠKOLA
 • 11.VESNA JANJIŠ-AKTIV HRV.J
 • 12.DRAŽEN LEKŠAN-AKTIV ODGOJNIH PREDMETA
 • 13.TAMARA KLEUT- AKTIV STRANIH JEZIKA
 • 14.MAJA MIRIĆ-AKTIV MATEMATIKE
 • 15.ANITA PIJAK_AKTIV BIOLOGIJE I KEMIJE
 • 16.MAŠA PAIĆ-AKTIV GEOGRAFIJE I POVIJESTI
 • 17.MARIJAN KRIŠTIĆ-AKTIV FIZIKE, TEHNIČKOG I I FORMATIKE
 • 18.DAVOR MIRKOVIĆ-AKTIV VJERONAUKA
 • 19.JELENA RUKAVINA-AKTIV STRUČNIH SURADNIKA
 • 20.NADA NEDIĆ-AKTIV PRODUŽENOG BORAVKA
 • 21.SANJA ZAKINJA-RAVNATELJICA 
 • 22.MIA POPOVIĆ-7.RAZRED
 • 23.MARKO KAMBA-8.RAZRED

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Važnost očuvanja biloške rasnolikosti u protivnom dolazi do narušavanja prirodne ravnoteže

Zadatak:
 • Upoznati učenike sa: raznolikost među genima, jedinkama, vrstama i ekološkim sustavima.
 • Biološka carstva, ljekovite , jestive , otrovne vrste.
 • Pasmine, sorte, staništa.
 • Smanjenjem biološke raznolikosti i narušavanjem prirodne ravnoteže.
 • Zaštitom prirode.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom 2018/2019 šk. godine

Nositelji:
 • Svi učitelji i učenici naše škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:
 • Projektni dani tijekom mjeseca studenog na temu bioraznolikosti

Realizirani zadaci:
 • U projektnim danima sudjelovali su svi učitelji i učenici naše škole.Tijekom 2 dan učenici su kroz razne kreativne i poučne radionice proširili svoja već stečena znanja o bioraznolikosti i njenom bogatsvu.Osim te teme tijekom cijele šk.godine obrađivali su sa svojim razrednicima na satovima razrednog odjela i ostale eko teme.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom cijele šk.godine

Nositelji:
 • Svi učitelji i učenici naše škole

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Prerađujmo, uređujmo, čuvajmo, uvažavajmo, brinimo, razmišljajmo, mudro danas sretno sutra!


Eko himna: