Eko škola

Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Zagreb

Vile Velebita 15 a
10 040 Zagreb

Telefon: 01 2853800
Fax: 01 2859598
E-mail: pcelica_maja18@yahoo.com
Web: www.os-vnovaka-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Žarko Ćorić
Školski koordinatori: Maja Fatuta
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Maleni, ali moćni- mikroorganizmi

  Cilj ovog projekta je bakteriološki ispitati predmete u školi poput kvake, mobitela, tipkovnice, školske klupe, kovanice, wc školjke, zatim analizirati dobivene kolonije i na kraju prikazati rezultate ostalim učenicima škole i objasniti važnost redovnog pranja ruku.Učenici su sami izradili agare, uzeli uzorke bakterija i nanijeli ih na gare i analizali dobivene rezultate. Eko patrole su rezultate prikazale po razredima i educirali su učenike kako se pravilno peru ruke. Na kraju su izradili plakat za promjenjivi pano.

 • Od igle do...

  Naziv projekta: „ Od igle do....“\\nCilj: Razviti kod učenika vještinu šivanja iglom i koncem, vunom. Osvijestiti im činjenicu da otpad nije smeće te da se od njega , u našem slučaju tekstil, mogu izraditi uporabni predmeti.\\nOpis projekta: Učenici od prvog razreda osnovne škole do drugog ili trećeg, uz suglasnost roditelja, uče kako uvesti konac u iglu, kako napraviti čvor na koncu, kako prišiti gumb, kako krojiti i šiti te kako od starih odjevnih predmeta napraviti nešto novo. Tako su, između ostaloga, nastale njihove čizmice za Svetog Nikolu u 1. razredu te jabuke za Dan jabuka u 2. razredu.\\n

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Žarko Ćorić (ravnatelj)
 • Hrvojka Brčić (defektologinja)
 • Maja Fatuta (prof. kem. i bio.)
 • Sunčica Sosić Majstorović (učiteljica)
 • Kristina Pavlović (učiteljica)
 • Milica Peter (prof. kem. i bio.)
 • Sandra Ivković (prof. fizike, informatike i politehnike)
 • Ana Krznarić (prof. geografije)
 • Branka Perković (roditelj)
 • Melita Hrvaćanin (prof. fizike i matematike)
 • Mirjana Jukić (spremačica)
 • Luka Brkić (Domar)
 • Josip Badur (lokalna zajednica)
 • Klara Šišmanović (7.a)
 • Ema Vujnović (7.a)
 • Monika Meštrić (7.c)
 • Nika Komerički (7.c)
 • Blaženka Mihalj (7.c)
 • Chiara Peša (8.c)
 • Paula Tomaić (8.b)

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: GODIŠNJI PLAN RADA EKOŠKOLE
Cilj:
 • razvijanje ekološke svijesti i brige o okolišu, smanjivanje i zbrinjavanje otpada, racionalno  korištenje energije i vode te uređenje  školskog vrta,  okoliša škole te izrada eko kozmetike.
 • program Ekoškole i rad Ekopatrola odgojno djeluje jer snažno utječe na razvijanje interesa učenika za brigu o okolišu u kojem borave. Osim toga potiče učenike na razmišljanje o svom zdravlju. Učenici proširuju svoja znanja o načinima štednje vode, električne energije, zbrinjavanju otpada i čuvanju okoliša te izradi prirodne kozmetike. Stečena znanja primjenjuju u svakodnevnom životu, kako u školi tako i u svojoj obitelji

U školskoj godini 2018./2019.  u radu Eko škole djelovat će ove skupine:

 • Zrno
 • Eko kozmetika
 • Održivi razvoj
 • Meteorologija i planinarenje
 • Zeleni
 • Pčelice

Zadatak:
 • RUJAN (rad po skupinama)
  • 1. ZRNO - Dogovor o radu i formiranje skupina. Rad u eko učionici, učionici na otvorenom. Određivanje biljaka koje rastu oko škole uz pomoć ključa za određivanje.
  • 2. EKO KOZMETIKA - Okupljanje eko skupine, dogovor o radu, upoznavanje s planom i programom. Nabava materijala i kemikalija za izradu kozmetike. 
  • 3. ODRŽIVI RAZVOJ - Posjet Znanstvenom pikniku
  • 4. METEOROLOGIJA I PLANINARENJE - Izlet prema planu i programu „Veprića“
  • 5. ZELENI - Dogovor o radu i formiranje skupine. Upoznavanje s planom i programom rada. Snimanje količine otpada u neposrednoj okolici škole. Obilježavanje tjedna mobilnosti, obilježiti i Dan zaštite ozonskog omotača.
  • 6. PČELICE - Dogovor o radu i formiranje skupina. Upoznavanje s planom i programom rada. Pripreme za Dane kruha u školi. Obilježavanje Međunarodne noći zaštite šišmiša. Uređenje školskoga vrta.
 • LISTOPAD (rad po skupinama)
  • 1. ZRNO - Priprema za Dane kruha-dane zahvalnosti za plodove zemlje
  • 2. EKO KOZMETIKA - Priprema za obilježavanje Dana kruha- priprema eko kozmetike, ukrašavanje štanda. Osnove aromaterapije i eterična ulja. Obilježavanje Dana kravata
  • 3. ODRŽIVI RAZVOJ - Obilježavanje Svjetskog tjedna Svemira.
  • 4. METEOROLOGIJA I PLANINARENJE - Izlet prema planu i programu „Veprića“
  • 5. ZELENI - Pripreme za obilježavanje Dana kruha u školi. Uređenje info panoa.  
  • 6. PČELICE - Uređenje školskoga vrta-plijevljenje, orezivanje, zaštita bilja. Obilježavanje Dana jabuka-posjet Poljoprivrednoj školi. Obilježavanje Dana zaštite životinja. Provedba projekta Jedi odgovorno!
 • STUDENI (rad po skupinama)
  • 1. ZRNO - Izrada plakata i herbarija s biljkama našg okoliša.
  • 2. EKO KOZMETIKA - Izrada sapuna i melema, eterični ulja za Božićnu priredbu, pakiranje kozmetike i izrada promotivne knjižice. 
  • 4. METEOROLOGIJA I PLANINARENJE - 6.11. Kalnik. Istražimo sjeverozapadnu Hrvatsku
  • 5. ZELENI - Edukacija učitelja i učenika o pravilnom odlaganju otpada u školi. Uređenje info panoa.
  • 6. PČELICE - Uređenje interijera škole, dohrana cvijeća i bilja. Uređenje panoa škole  te info panoa.
 • PROSINAC (rad po skupinama)
  • 1. ZRNO - Izrada hranilica za ptice,zimska prehrana ptica masnom kuglom.
  • 2. EKO KOZMETIKA - Izrada plakata i prezentacije - Međunarodni dan biološke raznolikosti
  • 3. ODRŽIVI RAZVOJ - Izrada eko ukrasa blagdanske tematike
  • 4. METEOROLOGIJA I PLANINARENJE - meteorološka mjerenja i motrenja u krugu Škole
  • 5. ZELENI - Obilježavanje Dana planina-izrada plakata. Izrada uporabnih predmeta od eko materijala.
  • 6. PČELICE - Obilježavanje  Dana biološke raznolikosti i Svjetskog dana planina.
 • SIJEČANJ (rad po skupinama)
  • 1. ZRNO - Postavljanje hranilica oko škole,promatranje ptica i fotografiranje.
  • 2. EKO KOZMETIKA - Izrada plakata s Božićnog sajma
  • 4. METEOROLOGIJA I PLANINARENJE - Izlet prema planu i programu „Veprića“
  • 5. ZELENI - Izrada uporabnih predmeta od eko materijala i zbrinjavanje prikupljenog starog papira u školi.
  • 6. PČELICE - Izrada plakata o zaštićenim biljkama RH.
 • VELJAČA (rad po skupinama)
  • 1. ZRNO - Izrada prezentacije o zimskoj prehrani ptica.
  • 2. EKO KOZMETIKA - Izrada sapuna i melema , eterični ulja za Valentinovo, pakiranje kozmetike.
  • 3.ODRŽIVI RAZVOJ - Energija vjetra i vjetroelektrane
  • 4. METEOROLOGIJA I PLANINARENJE - Izlet prema planu i programu „Veprića“
  • 5. ZELENI - Obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvara. Uređenje panoa škole.
  • 6. PČELICE - Obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvara.
 • OŽUJAK (rad po skupinama)
  • 1. ZRNO - Pripreme za obilježavanje Svjetskog dana vode. Uređenje panoa škole.
  • 2. EKO KOZMETIKA - Obilježavanje Dana voda- izrada plakata i pokusa s vodom
  • 3. ODRŽIVI RAZVOJ - Energija vode
  • 4. METEOROLOGIJA I PLANINARENJE - Izlet prema planu i programu „Veprića“
  • 5. ZELENI - Obilježavanje Svjetskog dana voda. Uređenje panoa škole.
  • 6. PČELICE - Obilježavanje Dana šuma i Svjetskog dana voda. Uređenje panoa škole.
 • TRAVANJ (rad po skupinama)
  • 1. ZRNO - Pripreme za sudjelovanje na eko kvizu.
  • 2. EKO KOZMETIKA - Edukativna eko patrola- tema po izboru učenika (ekološka tema), anketiranje učenika, informiranje učenika nižih razreda o odabranoj temi. Sudjelovanje u obilježavanju Dana ekologije.
  • 3. ODRŽIVI RAZVOJ - Obnovljivi izvori energije 
  • 4. METEOROLOGIJA I PLANINARENJE - Izlet prema planu i programu „Veprića“
  • 5. ZELENI - Obilježavanje Svjetskog dana planete Zemlje. Uređenje panoa škole.
  • 6. PČELICE - Obilježavanje Dana planeta Zemlje i Dana ekologije. Izrada plakata Zaštićene i ugrožene biljke i životinje RH
 • SVIBANJ (rad po skupinama)
  • 1. ZRNO - Što je ekologija?Dio sadržaja realizirati u prirodnom okruženju škole,u učionici na otvorenom.
  • 2. EKO KOZMETIKA - Edukativno predavanje:  
  • 3. ODRŽIVI RAZVOJ - Obilježavanje Energetskog tjedna
  • 4. METEOROLOGIJA I PLANINARENJE - Učka, Upoznajmo hrvatske parkove prirode (2.)
  • 5. ZELENI - Obilježavanje Međunarodnog dana ptica-izrada plakata i PPT prezentacije. Uređenje školskoga vrta i okoliša škole.
  • 6. PČELICE - Obilježavanje Dana zaštite prirode RH. Obilježavanje Dana Sunca. Sadnja cvijeća i bilja u školskom vrtu i okolišu škole.
 • LIPANJ (rad po skupinama)
  • 1. ZRNO - Presađivanje  biljaka u učionici biologije i vegetativno razmnožavanje sobnih biljaka.
  • 2. EKO KOZMETIKA - Završno okupljanje eko skupine, analiza rada skupine- anketa, prijedlozi o poboljšanju rada i temama za sljedeću
  • 3. ODRŽIVI RAZVOJ - Analiza rada i ostvarenih ciljeva skupine, izrada izvješća.
  • 4. METEOROLOGIJA I PLANINARENJE - Dinara, pohod na najviši vrh Hrvatske
  • 5. ZELENI - Uređenje školskoga vrta. Analiza rada i ostvarenih ciljeva skupine, izrada izvješća.
  • 6. PČELICE - Uređenje školskoga vrta. Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša. Analiza rada i ostvarenih ciljeva skupine, izrada izvješća.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom 2018-2019. školske godine

Nositelji:
 • ZRNO- učenici uključeni u rad eko skupine i Milica Peter, prof.
 • EKO KOZMETIKA- učenici uključeni u rad eko skupine i Maja Fatuta, prof.
 • ODRŽIVI RAZVOJ – učenici uključeni u rad eko skupine  i Sandra Ivković, prof.
 • METEOROLOGIJA I PLANINARENJE- učenici članovi Meteorološko – planinarske skupine i njihovi roditelji, HPD Zagreb – Matica te voditeljica izvannastavne aktivnosti prof. Melita Hrvaćanin
 • ZELENI- učenici uključeni u rad eko skupine Kristina Pavlović, učiteljica
 • PČELICE- učenici uključeni u rad eko skupine Sunčica Sosić Majstorović, učiteljica

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Eko kozmetika
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijanje ekološke svijesti
 • Razvijanje grupnog rada i suradničkog učenja
 • Razvijanje vještine praktičnog rada

Realizirani zadaci:
 • Izrada eko kozmetike (sapuni, melemi, uljne mješavine)
 • Izrada knjižice s receptima
 • Obilježavanje eko datuma
 • Predavanja (aromaterapija, eterična ulja)
 • Branje i sušenje eteričnog bilja
 • Sudjelovanje u Eko projektu "Pravilnom prehranomi tjelovježbom do zdravlja."
 • Bakteriološka analiza škole
 • Provođenje eko patrole

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Maja Fatuta prof., i učenici 5.-8. razreda
Naziv teme: Skupina zrno
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijanje ekološke svijesti
 • Provedba istraživačkog rada

Realizirani zadaci:
 • Istraživanje "Kako je plastika zarazila svijet"
 • Sudjelovanje u Eko kvizu
 • Sudjelovanje u Eko projektu "Pravilnom prehranomi tjelovježbom do zdravlja."
 • Obilježavanje eko datuma

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Milica Peter. prof. i učenici od 5.-8. razreda
Naziv teme: Zeleni (eko-likovna skupina)
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijanje ekološke svijesti
 • Razvijanje vještine praktičnog rada (šivanje)

Realizirani zadaci:
 • Obilježavanje eko datuma
 • Izrada ukrasa i čestitki uz pomoć vune i konca
 • Sudjelovanje u Eko projektu "Pravilnom prehranomi tjelovježbom do zdravlja."
 • Kaširanje kutija za otpad
 • Izrada ukrasa i uporabnih predmeta od otpada

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Kristina Pavlović i učenici nižih razreda
Naziv teme: Skupina pčelice
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijanje svijesti o okolišu kroz razne aktivnosti
 • Ekološko djelovanje

Realizirani zadaci:
 • Provođenje eko patrole- "Čuvari okoliša"
 • Posjet Parku znanosti
 • Obilježavanje eko datuma
 • Razvrstavanje otpada
 • Sudjelovanje u Eko projektu "Pravilnom prehranomi tjelovježbom do zdravlja."

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Sunčica Sosić Majstorović i učenici 1.-4. razreda
Naziv teme: Meteorologija i planinaraenje- Veprići
Ostvareni ciljevi:
 • izvedena meteorološka mjerenja na lokalitetima
 • evidencija zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na lokalitetima
 • edukacije 

Realizirani zadaci:
 • Posjeti:
  • Lonjsko polje
  • Hrastovička gora
  • Duga Resa
  • Kameni svati
  • Puntijarka
  • Macelj
  • Papuk
  • Velebit (Baške Oštarije)
 • Sudjelovanje u Eko projektu "Pravilnom prehranomi tjelovježbom do zdravlja."

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Melita Hrvaćanin, prof., učenici 5.-8. razreda i roditelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Naša je škola Eko škola,

o njoj se brine eko-patrola.

Ugasi svjetlo kada sunce sije,

zatvori prozor kada se grije.

Ne bacaj smeće, koristi vreće.

Posadi cvijet za ljepši svijet.

Vodu štedi, školu uredi,

neka bude čista i neka zablista!

 


Eko himna: