Eko škola

Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Zagreb

Vile Velebita 15 a
10 040 Zagreb

Telefon: 01 2853800
Fax: 01 2859598
E-mail: pcelica_maja18@yahoo.com
Web: www.os-vnovaka-zg.skole.hr

Ravnatelj/ica: Žarko Ćorić
Školski koordinatori: Maja Fatuta
Godina stjecanja statusa: 2001
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
  • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
  • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
  • Maleni, ali moćni- mikroorganizmi

    Cilj ovog projekta je bakteriološki ispitati predmete u školi poput kvake, mobitela, tipkovnice, školske klupe, kovanice, wc školjke, zatim analizirati dobivene kolonije i na kraju prikazati rezultate ostalim učenicima škole i objasniti važnost redovnog pranja ruku.Učenici su sami izradili agare, uzeli uzorke bakterija i nanijeli ih na gare i analizali dobivene rezultate. Eko patrole su rezultate prikazale po razredima i educirali su učenike kako se pravilno peru ruke. Na kraju su izradili plakat za promjenjivi pano.

  • Od igle do...

    Naziv projekta: „ Od igle do....“\\nCilj: Razviti kod učenika vještinu šivanja iglom i koncem, vunom. Osvijestiti im činjenicu da otpad nije smeće te da se od njega , u našem slučaju tekstil, mogu izraditi uporabni predmeti.\\nOpis projekta: Učenici od prvog razreda osnovne škole do drugog ili trećeg, uz suglasnost roditelja, uče kako uvesti konac u iglu, kako napraviti čvor na koncu, kako prišiti gumb, kako krojiti i šiti te kako od starih odjevnih predmeta napraviti nešto novo. Tako su, između ostaloga, nastale njihove čizmice za Svetog Nikolu u 1. razredu te jabuke za Dan jabuka u 2. razredu.\\n

Eko kodeks

Eko kodeks:

Naša je škola Eko škola

O njoj se brine eko- patrola.

Ugasi svjetlo kada sunce sije!

Zatvori prozor kada se grije!

Ne bacaj smeće, koristi vreće!

Posadi cvijet za ljepši svijet!

Vodu štedi, školu uredi,

Neka bude čista i neka zablista!


Eko himna: