Eko škola

Dječji vrtić Malešnica, Zagreb

Ante Topić Mimara 34
10 000 Zagreb

Telefon: 01/3730-266
Fax: 3480-211
E-mail: hafo@net.hr
Web: www.dv-malesnica.hr

Ravnatelj/ica: Jadranka Palac Filipović
Školski koordinatori: Ana Plazibat, Ana Matijević, Sanja Pavičić, Marijana Račić, Barbara Oremuš, Inga Hafizadić
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Dani zahvalnosti za plodove zemlje

  Tijekom listopada obilježili smo u našem vrtiću Dan zahvalnosti za plodove zemlje prigodnim aktivnostima. Centralna svečanost održana je 17.10.2018.u objektu A. T. Mimare . Tom prigodom postavljena je izložba plodova zemlje i likovni radovi djece na tu temu. Folklorna grupa održala je prigodni program za svu djecu i djelatnike vrtića. Grupa \'Mravi\' održala je dramatizaciju priče \'Djed i repa\'

 • VELIKI LOV NA BILJKE

  U pedagoškoj godini 2019./20. DV Malešnica uključen je u međunarodni projekt Veliki lov na biljke. U projektu sudjeluje oko 148 djece i 11 odgajatelja.Nakon kartiranja staništa i anketiranja djece sustavno su se provodile aktivnosti iz projekta.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnatelj: Jadranka Palac Filipović
 • eko koordinatori: Ana Matijević, Sanja Pavičić, Barbara Oremuš, Marijana Račić, Ana Plazibat, Inga Hafizadić
 • stručni tim: Sonja Marković, Alenka Smičić, Darja Petro, Marija Bilić, Hamida Zoronjić
 • tehničko osoblje: Sarafina Bijelić, Suzana Klanfar, Ante Bartovčak, Draško Hrgić
 • tvrtka „Čistoća“: Ivana Fištrić
 • predstavnik lokalne zajednice: Tomislav Dubravčić, Nada Pintarić
 • Kgz-Špansko jug: Ana Šafran Modrić
 • eko kum: tvrtka „Dm“- Tomislava Martišković 
 • mjesni odbor Špansko sjever- Tomislav Dubravić
 • predstavnici roditelja: Danijela Barišić, Tanja Matetić Ištuk

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: HRVATSKA TRADICIJSKA BAŠTINA
Cilj:
 • Očuvanje hrvatske tradicijske baštine

Zadatak:
 1. „Dani dječjih vrtića grada Zagreba“-sudjelovanje folklorne grupe
 2. Sudjelovanje folklorne grupe na manifestaciji „Advent u Zagrebu“
 3. Dan kravate
 4. Dan zahvalnosti za plodove zemlje                                                                      
 5. Dan jabuka
 6.  „13.festivalčić dječjeg folklornog stvaralaštva Naše kolo veliko“
 7. „Dan Španskog“-nastup folklornr grupe
 8.  „Tradicijsko ukrašavanje pisanica“- druženje D-O-R
 9. Izlet:  Contessa

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.  


Nositelji:
 • djeca, odgojitelji i teh. osoblje
Naziv teme: BIORAZNOLIKOST - SUŽIVOT S PRIRODOM
Cilj:
 • Upoznati biljne i životinjske vrste vrtićkog dvorišta

Zadatak:
 1. Projekt „Veliki lov na biljke“
 2.   Predstava za djecu : „Mali majmun u velikoj brizi“
 3. Izlet: „Selo roda-Čigoč“
 4. Izložba radova D-R-O proizašlih iz projekta „Veliki lov na biljke“-u vrtiću i knjižnici
 5. Projektni dan:“Svako dijete –jedan cvijet“
 6. Suradnja s Agronomskim fakultetom i Srednjom poljoprivrednom školom-Briga za biljke i životinje u vrtu,voćnjaku i cvjetnjaku
 7. Uređenje vrta-proširenje,sadnja novog bilja
 8. Postavljanje kućica i hranilica za ptice 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • odgojitelji, djeca, roditelji, teh.osoblje
 • studenti Agronomskog fakulteta
 • učenici S. poljoprivredne škole
 • pedagog S. Marković

 

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • Racionalana upotreba energije u svakodnevnom životu

Zadatak:
 1. Kontrola potrošnje energije
 2.  Zagrebački energetski tjedan-Uključenje vrtića u obilježavanje i prezentacija postignuća na EE info danu
 3. „Sunčani sat“-obnova instalacije i upotreba sata
 4. Istraživalačke aktivnosti–obnovljivi izvori energije-Organizirana posjeta Sunčanoj kući u Španskom
 5. Anketa za roditelje: „Štednja energije u kućanstvu“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 


Nositelji:
 • domar, eko koordinatori, djeca

 

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Ekološko zbrinjavanje otpada i aktivna suradnja s eko udrugama ,tvrtkama za zbrinjavanje otpada i predstavnicima medija

Zadatak:
 1. Odvojeno sakupljanje otpada (papir,pvc,staklo,povratna ambalaža,istrošeni toneri,stare baterije...)
 2. Eko akcija „Zelena čistka“-uključenje  djelatnika Čistoće u akciju (čistač s kolicima i kamion za odvoz otpada)
 3. Projekt „Eko paket“
 4.  Ekološko humanitarna akcija „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“
 5.  „Izrada scenskih lutki od starih čarapa“ -druženje djece ,roditelja i odgajatelja
 6. Božićno druženje-Izrada recikliranih ukrasa
 7. „Mudrice“-snimanje radio igre za djecu i mlade o očuvanju okoliša
 8. „Eko predstava“
 9. „Vertikalni vrtovi od pvc boca“-druženje D-O-R

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • svi djelatnici i djeca                  
 • eko udruga “Žmergo“
 • tvrtka“Čistoća“
 •  UOLL
 • Tvrtka „E-kolektor“
 • HRT-Marija Hanzec

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: HRVATSKA TRADICIJSKA BAŠTINA
Ostvareni ciljevi:

Očuvanje hrvatske tradicijske baštine.


Realizirani zadaci:
 1. Dani dječjih vrtića grada Zagreba
 2. Advent u vrtiću
 3. Obilježili Dan kravate
 4. Obilježili Dan zahvalnosti za plodove zemlje 
 5. Obilježili Dan jabuka
 6. 13.festivalčić dječjeg folklornog stvaralaštva Naše kolo veliko
 7. Dani Španskog-nastup folklorne grupe
 8. "Tradicijsko ukrašavanje pisanica"-druženje djece,roditelja i odgojitelja
 9. Izlet "Contessa"-dvorac

Vrijeme realizacije:
 1. planirano u svibnju 2020.
 2. 12.mj.2019.
 3. 18.10.2019
 4. 18.10.2019.
 5. 21.10.2019
 6. odgođeno za 10.mj.2020. zbog COVID 19
 7. planirano 29.5.2020.
 8. otkazano zbog zatvaranja vrtića-realizirali izložbu radova djece i roditelja online
 9. 25.10.2019.

Nositelji:
 1. folklorna grupa i voditeljice
 2. folklorna grupa-mlađa skupina,voditeljice fol.grupe
 3. eko koordinator,djeca i odgajatelji vrtićkih grupa
 4. folklorna grupa,LJ,Jungić,R.Đurić,eko koordinator,
 5. djeca i odgojitelji
 6. folklorna grupa i voditeljice
 7. folklorna grupa,voditeljice,T.Dubravčić
 8. grupe "Jaglaci" i "Pčelice"
 9. bor. 11;14;15,djeca i odgojitelji
Naziv teme: BIO RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:

Upoznavali biljne i životinjske vrste vrtićkog dvorišta.


Realizirani zadaci:
 1. Proveli projekt "Veliki lov na biljke"
 2. Predstava za djecu"Mali majmun u velikoj brizi"
 3. Izlet u solo roda -Čigoč-otkazano
 4. Organizirali izložbu radova proizašlih iz projektaVLNB
 5. Projektni dan: "Svako dijete-jedan cvijet"-na daljinu
 6. Ostvarili suradnju s Agronomskim  fakultetom
 7. Sustavno radili na uređenju vrta
 8. Postavili kućice i hranilice za ptice

 


Vrijeme realizacije:
 1. tijekom pedagoške godine 2019./2020.
 2. 6.2.2020.
 3. planirano u svibnju 2020.
 4. tijekom godine
 5. 31.3.2020.-zbog zatvaranja vrtića realizirano u uvjetima rada na daljinu 
 6. tijekom godine
 7. tijekom goine
 8. zima 2019./20.

Nositelji:
 1. djeca i odgojitelji boravaka 5,9 10.u AT Mimari i 7 i 14 u Cesarićevoj
 2. dramska grupa
 3. bor.9 i 14-Cesarićeva
 4. djeca,roditelji i odgojitelj
 5. djeca,roditelji i djelatnici vrtića
 6. pedagog ,eko koordinatori ,predstavnici fakulteta
 7. eko koordinatori,djeca i roditelji
 8. djeca i odgojitelji
Naziv teme: ENERGIJA
Ostvareni ciljevi:

Racionalna upotreba energije u svakodnevnom životu.


Realizirani zadaci:
 1. Kontrolirali potrošnju energije
 2. Zagrebački energetski tjedan
 3. "Sunčani sat"
 4. Sustavno provodili istraživalačke aktivnosti o energiji s akcentom na obnovljive izvore
 5. Anketirali roditelje o štedni energije u kućanstvu

Vrijeme realizacije:
 1. tijekom  pedagoške godine 2019./2020.
 2. planirano u svibnju 2020.
 3. planirano u travnju 2020.
 4. tijekom godine
 5. ožujak 2020.

Nositelji:
 1. eko patrole,eko koordinatori,domar,osoblje računovodstva
 2. eko koordinatori,djeca,ST
 3. domar,eko koordinator
 4. djeca i odgojitelji
 5. roditelji eko grupe
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:

Ekološko zbrinjavanje otpada i aktivna suradnja s eko udrugama, tvrtkama za zbrinjavanje otpada i predstavnicima medija.


Realizirani zadaci:
 1. Odvojeno sakupljamo otpad
 2. Eko akcija "Zelena čistka"-nije realizirano
 3. Projket "Eko paket"-nije realiziran (ali upoznali smo djecu s recikliranjem tetrapak ambalaže)
 4. Sudjelovanje u ekološko humanitarnoj akciji "Plastičnim čepovima do skupih lijekova"
 5. Izrada scenskih lutaka od starih kuhača i starih čarapa"-recikliranje
 6. Organizirali "Božićno druženje"za djecu i roditelje i recikliranim ukrasima ukrasili božićno drvce u vrtiću
 7. "Mudrice "-snimljena radio emisija na temu "Šuma" i emitirana na HR 1. program
 8. Organizirali eko predstavu za djecu "Put do Bisergrada"
 9. Napravili vertikalne vrtove od pvc boca

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 1. planirano krajem travnja 2020.
 2. nije realiziran jer nije u programu Eko škola ponuđen,recikliranje tetrapak ambalaže radili u eko grupi tijekom godine
 3. tijekom godine
 4. 17.12.2019.,i 3.3.2020.
 5. 25.11.2019.
 6. 11.10.2019-snimljeno;emitirano 20.12.2019.
 7. 20.11.2019.
 8. veljača i ožujak 2020.

Nositelji:
 1. djeca i djelatnici vrtića
 2. ST,eko koordinatori,Udruga Žmergo,djeca i roditelji
 3. djeca i odgojitelji grupe "Pčelice"
 4. djeca,roditelji i djelatnici vrtića
 5. Mj.3-vrtić;odgojitelji,roditelji,grupa "Kockice"
 6. djeca odgajatelji i roditelji
 7. djeca starije grupe;Marija Hanzec,odgojitelji
 8. kazalište "Budilica",pedagog,roditelji,djeca
 9. grupe:" Pčelice" i "Stars"

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

NAŠ VRTIĆ UVIJEK BLISTA

OKOLICA MU JE ČISTA

MI SMO MALI ZELENI

NA AKCIJU UVIJEK SPREMNI

ČEMPRESE SADIMO

PERUNIKE  NJEGUJEMO

O PTICAMA I KUKCIMA

MI SE BRINEMO

U VRTU KOMPOSTIRAMO

PAPIR RECIKLIRAMO.


Eko himna:

PLAVE PERUNIKE

MI SMO DJECA VESELA

IZ VRTIĆA MALEŠNICA

NAŠE RUKE PUNO RADE

NOSE ZEMLJU,CVIJEĆE SADE.

STVORIT ĆEMO NOVI VRT

ZASADIT ĆEMO PERUNIKU

PERUNIKE PLAVE NIČU

DOK SVA DJECA KLIČU:

ZASADILI SMO NOVI VRT

POSADILI SMO PERUNIKU .

PODIGNULE PLAVE DAME

SVOJE GLAVE IZNAD TRAVE,

ZANJIHALE SVOJE LICE

PJEVAJU IM I SVE PTICE.

ZASADILI SMO NOVI VRT

POSADILI SMO PERUNIKE.