Eko škola

Dječji vrtić Malešnica, Zagreb

Ante Topić Mimara 34
10 000 Zagreb

Telefon: 01/3730-266
Fax: 3480-211
E-mail: hafo@net.hr
Web: www.dv-malesnica.hr

Ravnatelj/ica: Jadranka Palac Filipović
Školski koordinatori: Ana Matijević, Sanja Pavičić, Marijana Račić, Barbara Oremuš, Ana Plazibat, Inga Hafizadić
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Moć je u mojim rukama! - I've got the power!
 • Dani zahvalnosti za plodove zemlje

  Tijekom listopada obilježili smo u našem vrtiću Dan zahvalnosti za plodove zemlje prigodnim aktivnostima. Centralna svečanost održana je 22.10.2018.u objektu A. T. Mimare , a 24.10 2018. u objektu Cesarićeva. Tom prigodom postavljena je izložba plodova zemlje i likovni radovi djece na tu temu. Folklorne grupe održale su prigodni program za svu djecu i djelatnike vrtića. Vrtić je sudjelovao na svehrvatskoj smotri Dani kruha -Dani zahvalnosti za plodove zemlje u Đurđevcu14.10.2018.

 • VELIKI LOV NA BILJKE

  U pedagoškoj godini 2018./19. DV Malešnica uključen je u međunarodni projekt Veliki lov na biljke. U projektu sudjeluje oko 100 djece i 10 odgajatelja.Nakon kartiranja staništa i anketiranja djece sustavno su se provodile aktivnosti iz projekta. U aktivnosti vezane za brigu djece za ptice zimi uključila se i jedna jaslička grupa kao i nekoliko vrtičkih grupa koje nisu bile primarno uključene u projekt.

 • EKO PAKET

  U projeket Eko paket bile su uključene dvije grupe objekta Cesarićeva .Sustavno je sakupljana tetrapak ambalaža.Djeca su zajedno sa odgojiteljicama osmislila što sve žele kreirati u ovom projektu.Osobito su uživala u nagradnoj radionici u kojoj im je bilo prezentiran rad uređaja za recikliranje višeslojne tetrapak ambalaže .

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnatelj: Jadranka  Filipović
 • Vrtićki koordinatori: Marijana Račić ,Sanja Pavičić, Ana Plazibat, Inga Hafizadić,Ana Matijević
 • Stručni tim: Sonja Marković ,Mila Šimić, Alenka Smičić, Marija Bilić, Hamida Zoronjić,Darija Petro
 • Tehničko osoblje: Suzana Klanfar, Ante Bartovčak,Sarafina Bijelić
 • Predstavnici roditelja:  Tanja Matetić Ištuk
 • Kum vrtića:tvrtke:  “Mjesni odbor Malešnica“, Tvrtka „Čistoća“
 • Predstavnik lok.zajednice:Mladen Malogorski
 • Tvrtka „Čistoća“:Josip Lasić 
 • Vanjski suradnik: Nada Pintarić                                                                                

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: HRVATSKA TRADICIJSKA BAŠTINA
Cilj:
 • očuvanje hrvatske tradicijske baštine

Zadatak:
 1. Etno centar-sustavno popunjavanje i upoznavanje starina
 2. Sudjelovanje folklorne grupe na manifestaciji „Advent u Zagrebu“
 3. Dan kravate
 4. Dan zahvalnosti za plodove zemlje  -u vrtiću - Đurđevac       
 5. Dan jabuka
 6. „12.festivalčić dječjeg folklornog stvaralaštva Naše kolo veliko“
 7. „Tradicijsko ukrašavanje pisanica“- druženje D-O-R
 8. Izleti: Staro selo Kumrovec i Veliki tabor, Contessa
 9. Jesenska svečanost

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 tijekom godine:

 • listopad 2018. 
 • prosinac 2018.
 • ožujak 2019.
 • travanj 2019.

Nositelji:
 • odgajatelji ,roditelji i djeca
 • folklorna grupa, LJ. Jungić , R.Đurić
 • djeca i odgajatelji
 • folklorna grupa,  
 • predstavnici vrtića
 • sva djeca i odgajatelji
 • folklorna grupa,LJ.Jungić, R.Đurić
 • odgajatelji,djeca roditelji
 • bor.7 -10 objekt Cesarićeva –bor.5 i 6 objekt ATM
 • bor.10 - objekt Cesarićeva
Naziv teme: BIORAZNOLIKOST - SUŽIVOT S PRIRODOM
Cilj:
 • upoznati bioraznolikost vrtićkog dvorišta s naglaskom na brigu za ptice

Zadatak:
 1. Projekt „Veliki lov na biljke“
 2. Predstava za djecu : „Najotmjeniji div u gradu“
 3. Litererno- likovna radionica za djecu „Ptice“
 4. Izložba radova D-R-O proizašlih iz projekta „Veliki lov na biljke“-u vrtiću i knjižnici
 5. Projektni dan.“Briga za ptice zimi“
 6. Posjeta „Gradski vrtovi Stenjevec“
 7. Uređenje vrta-proširenje
 8. Izrada hranilica i kućica za ptice

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom godine:

 • studeni 2018.
 • siječanj 2019.
 • proljeće 2019.
 • lipanj 2019.

 


Nositelji:
 • grupe:“Perunika“, “Jaglaci“, „Leptirići“ i  „Pčelice“
 • dramska grupa
 • KGZ Špansko jug,eko koordinator, grupa „Perunika“
 • KGZ Špansko jug,eko koordinatori
 • odgajatelji ,djeca , folklorna grupa
 • grupa Perunika
 • djeca i odgajatelji bor. 17- objekt Cesarićeva
 • djeca i  odgajatelji bor.9 i 17- objekt Cesarićeva
Naziv teme: VODA
Cilj:
 • racionalno korištenje vode u svakodnevnom životu i istraživalačke aktivnosti

Zadatak:
 1. Kontrola potrošnje vode
 2.  Nabava spremnika za kišnicu-objekt Cesarićeva
 3. „Festival voda“-istraživalačke i sportske  aktivnosti s vodom
 4. Sustavno sakupljanje kišnice za zalijevanje bilja
 5. Anketa za roditelje: „Štednja vode u kućanstvu“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom godine:

 • ožujak 2019.
 • svibanj.2019.

 


Nositelji:
 • eko patrola, domar, eko koordinatori
 • ravnatelj, domar,eko koordinatori,sponzor
 • ST, eko koordinatori,svi odgajatelji
 • djeca i odgajatelji vrtićkih grupa
 • grupa “Perunika“
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • ekološlo zbrinjavanje otpada i aktivna suradnja s eko udrugama i tvrtkama za zbrinjavanje otpada

Zadatak:
 1. Eko otok:odvojeno sakupljanje otpada (papir,pvc,staklo,povratna ambalaža,pvc čepovi,istrošeni toneri)
 2. Eko akcija „Zelena čistka“-uključenje  djelatnika Čistoće u akciju (čistač s kolicima i kamion za odvoz otpada)
 3. Projekt „Eko paket“
 4. Sakupljanje i ekološko zbrinjavanje istrošenih baterija
 5. Recikliranje papira-radionica
 6. Božićno druženje-Izrada recikliranih ukrasa

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom godine:

 • prosinac 2018.
 • travanj 2019.

 


Nositelji:
 • svi djelatnici i djeca ,
 • eko patrola                    
 • ST,eko koordinatori, eko udruga “Žmergo“, tvrtka“Čistoća“
 • djeca i odgajatelji bor. 9 i 10-objekt Cesarićeva
 • eko koordinator, “Friš“doo
 • djeca, roditelji i odgajatelji-bor.8,9 i 10 objekt Cesarićeva
 • djeca,odgajatelji i roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: HRVATSKA TRADICIJSKA BAŠTINA
Ostvareni ciljevi:
 • Očuvanje hrvatske tradicijske baštine

Realizirani zadaci:
 • Sustavno smo popunjavali Etno centar idjecu upoznavali sa starinama
 • Folklorna grupa organizirala manifestaciju "Advent u vrtiću"
 • Obilježili Dan kravate
 • Obilježili Dan zahvalnosti za plodove zemlje -u vrtiću i sudlelovali  na smotri u Đurđevcu
 • Obilježili Dan jabuka
 •  "12.festivalčić dječjeg folklornog stvaralaštva Naše kolo veliko"
 • Tradicijsko ukrašavanje pisanica
 • Organizirali izlete:Staro selo,Veliki Tabor,Contessa
 • Organizirali jesensku svečanost

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca i odgajatelji
 • folklorna grupa,predstavnici vrtićai
 • folklorna grupa,LJ.Jungić i R.Đurić
 • djeca,roditelji i odgajatelji grupe "Jaglaci"
 • boravak 7-10-objekt Cesarićeva i 5 i 6 objekt ATM
 • boravak 10-objekt Cesarićeva
Naziv teme: BIO RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznali bio raznolikost vrtićkog dvorišta s naglaskom na brigu za ptice

Realizirani zadaci:
 • Sudjelovali u projektu "Veliki lov na biljke"
 • Organizirali predstavu za djecu "Najotmjeniji div u gradu"
 • Organizirali literarno-likovnu radionicu za djecu "Ptice" 
 • Organizirali izložbu radova djece,roditelja i odgajatelja proizašlih iz projekta "Veliki lov na biljke"
 • Organizirali "Projektni dan"
 • Posjetili "Gradske vrtove Stenjevec"
 • Uređenje i proširenje vrta
 • Izradili hranilice i kućice za ptice 

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške gdine 2018./2019.


Nositelji:
 • grupe:Perunike,Jaglaci,Leptirići i Pčelice
 • dramska grupa vrtića
 • osoblje knjižnice,eko koordinator,djeca grupe "Perunika"
 • odgajatelji,osoblje knjižnice
 • djeca,roditelji,odgajatelji vrtića
 • grupa" Perunika",odgajateljice
 • djeca i odgajatelji bor.17-objekt Cesarićeva
 • odgajatelji i djeca u suradnji s roditeljima
Naziv teme: VODA
Ostvareni ciljevi:
 • Racionalno koristili vodu u svakodnevnom životu i provodili istraživalačke aktivnosti

Realizirani zadaci:
 • Sustavno kontrolirali potrošnju vode
 • Nabavljen spremnik za kišnicu
 • Organizirali "Festival voda"
 • Sustavno sakupljali kišnicu za zalijevanje bilja
 • Anketirali roditelje :"Štednja vode u kućanstvu"

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • eko patrola,domar,eko koordinatori
 • ,eko koordinatori,ravnatelj,domar, sponzor
 • djeca i odgajatelji
 • djeca i odgajatelji vrtićkih grupa
 • eko koordinator,roditelji grupa "Perunika" i "Jaglac"
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Ekološko zbrinjavanje otpada i aktivna suradnja s eko udrugama i tvrtkama za zbrinjavanje otpada

Realizirani zadaci:
 • Eko otok: odvojeno smo sakupljali otpad
 • "Zelena čistka"-eko akcija
 • Sudjelovali u projektu Eko paket
 • Sakupljali smo i ekološki zbrinjavali stare i istrošene baterije
 • Organizirali smo radionice recikliranja papira
 • Organizirali smo Božićno druženje djece ,roditelja i odgajatelja s temom-Izrada recikliranih ukrasa

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi djelatnici,djeca i eko patrola
 • ST,eko koordinatori,eko udruga Žmergo,tvrtka Čistoća
 • djeca i odgajatelji boravaka 9 i 10 -objekt Cesarićeva
 • eko koordinator, "Friš"doo
 • djeca i odgajatelji boravaka 8,9,10 -objekt Cesarićeva
 • djeca ,odgajatelji,roditelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

NAŠ VRTIĆ UVIJEK BLISTA

OKOLICA MU JE ČISTA

MI SMO MALI ZELENI

NA AKCIJU UVIJEK SPREMNI

ČEMPRESE SADIMO

PERUNIKE NJEGUJEMO

O PTICAMA I KUKCIMA

MI SE BRINEMO

U VRTU KOMPOSTIRAMO

PAPIR RECIKLIRAMO


Eko himna:

PLAVE PERUNIKE

MI SMO DJECA VESELA

IZ VRTIĆA MALEŠNICA

NAŠE RUKE PUNO RADE

NOSE ZEMLJU,CVIJEĆE SADE.

 

STVORIT ĆEMO NOVI VRT

 ZASADIT ĆEMO PERUNIKU.

 

PERUNIKE PLAVE NIČU

DOK SVA DJECA KLIČU:

ZASADILI SMO NOVI VRT

POSADILI SMO PERUNIKU.

 

PODIGNULE PLAVE DAME

SVOJE GLAVE IZNAD TRAVE,

ZANJIHALE SVOJE LICE

 PJEVAJU IM I SVE PTICE.

 

ZASADILI SMO NOVI VRT

POSADILI SMO PERUNIKE.