Eko škola

Dječji vrtić Kolibri, Zagreb

Ruščenica 19
10040 Zagreb

Telefon: 01 2984097
Fax: 01 2984097
E-mail: vrtic-kolibri@zagreb.hr
Web: www.vrtic-kolibri.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: VESNA ARALICA
Školski koordinatori: LJUBICA JURČIĆ, SABINA MIJATOVIĆ, DANICA DUBIČANAC, LILA LJILJANA HEHET, ANDREJA ŽUGEC
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • 1. Ljubica Jurčić, pedagoginja, školski koordinator
 • 2. Sabina Mijatović, psihologinja, školski koordinator
 • 3. Andreja Žugec, odgojiteljica, školski koordinator
 • 4. Danica Dubičanac, odgojiteljica, školski koordinator
 • 5. Lila Ljiljana Hehet, odgojiteljica, školski koordinator
 • 6. Vesna Aralica, ravnateljica
 • 7. Višnja Malezija Jurić, viša med. sestra
 • 8. Vedran Stiblik, domar
 • 9. Martina Booz, spremačica
 • 10. Ana Marija Miličević, roditelj
 • 11. Ilija Sliško, predstavnik lokalne zajednice
 • 12. Goran Krznar, predstavnik "Bon-tona"

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Smanjiti količinu plastičnih čaša tako što ćemo koristiti bočice za konzumaciju vode (perive u perilici)
 • Smanjiti bio otpad odlaganjem u kompost

Zadatak:
 • Sakupljanje papirnatog otpada u uredima i odgojno obrazovnim skupinama
 • Suradnja sa organizacijom "Hamburger Recycling" Zagreb radi zbrinjavanja papirnatog otpada
 • Skcija korištenja papira obostrano
 • Korištenje recikliranog pipra 
 • Čuvanje rabljenih omotnica i ponovna upotreba
 • Zbrinjavanje kartonske ambalaže
 • Odlaganje bio-otpada u kompost 
 • Osiguravanje uvijeta za uređenje povrtnjaka, cvijetnjaka, vrta ljekovitim biljem
 • Štrednja energije i vode
 • Čuvanje vode za zaljevanje u posebnima spremnicima te korištenje za zalijevanje biljaka
 • Mjerenje potrošnje i energije, sortiranje bio-otpada i ostalog otpada po spremnicima
 • Korištenje bočica u konzumaciji vode (bočice perive u perilici)
 • Eko kućica na dvorištu 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.​


Nositelji:
 • ravnatelj
 • voditelj računovodstva
 • zdravstveni voditelj
 • osoblje kuhinja i domari
 • Rušćenica
 • eko patrola

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: očuvanje etno-eko baštine kroz godišnja doba
Ostvareni ciljevi:
 • upoznali djecu s elementima hrvatske tradicijske kulturu
 • osvjestili i poučavali djecu o načinima kako očuvati biljne i životinjske vrste 

Realizirani zadaci:
 • obilježili blagdane na tradicijski način
 • razvijali kod djece želju za radom na zemlji i upoznavanje starih biljnih vrsta (kukuruz, ječam, krumpir)
 • osvjestili kod djece o važnosti zaštite okoline od otpada te ih poticali na recikliranje i odvajanje otpada
 • poticali i razvijali ljubav prema tradicijskom ruhu (narodna nošnja), tradiscijskim pjesmama, igrama i plesovima 
 • upoznali djecu o ptičjim vrstama našeg kraja, razvijali osijećaj empatije prema životinjama

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • skupina "Krijesnice", "Pužići"
Naziv teme: Energija vjetra
Ostvareni ciljevi:
 • omogučili djetetu iskustva znanje i predodžbi o obnovljivim izvorima energije te naučiti djecu da iste prepoznaju i razlikuju
 • osvjestiti djecu i roditelje o važnosti obnovljivih izvora energije za naš život
 • približiti djeci kako do obnovljivih energija dolazimo (vjetar)

Realizirani zadaci:
 • Poticati djecu na promišljanje i kreativne načine izražavanja upotrebom već korištenih materijala u našim aktivnostima
 • Utrka brodova; stvaranje valova; izrada lepeza;papirnatih aviona; mlina; visećih ukrasa; podobrana; zmaja; igra vjetar , vjetar puše za sve i vjetar može podignuti; dramatizacija tri praščića

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • engleska skupina "Sunflowers"
Naziv teme: Zdrav život
Ostvareni ciljevi:
 • provodili aktivnosti koje su inicirane od strane djece i odgajatelja, a vezane su uz zdrav život djece, unapređivanja i očuvanja djetetova zdravlja 
 • odgoj i obrazovanje za održivi razvoj

Realizirani zadaci:
 • usvojili opažajno praktičnu spoznaju o važnosti odlaganja i korištenja biootpada
 • usvojili zdrave navike te provodili različite aktivnosti koje obogačuju dječje iskustvo o tijelu i zdravlju
 • uopznali vrijednost i važnost voća i povrća za naše zdravlje, usvojii pravilnu ishranu
 • usvojili važnost konzumacije vode kao važnog zdravog napitka
 • konzumacija voća i povrća iz našeg biovrta
 • šetnje do grada mladih i okolicom vrtića
 • bavljanje folklorom, vođenje športskog programa (jedna skupina); održavanje vrta i cvjetnjaka na vrtičkom dvorištu (dva vrrta)
 • suradnja sa zdravstvenim voditeljem, roditeljima i provođenje aktivnosti diabetes u skupini

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • skupina "Ribice", "Štrumpfovi", "Vrapčići", "Little stars", 
Naziv teme: voda
Ostvareni ciljevi:
 • smanjili potrošnju pitke vode i postupali u smjeru što večeg očuvanja čistoće vode

 


Realizirani zadaci:
 • popravljanje slavina i vodokotlića
 • prikupljanje kišnice u cisternu i korištelje vode za zaljevanje vrta
 • korištenje bočica za piće - (prikupljanje nepopijene vode u spremnike) u svrhu štednje vode
 • educiranje roditelja i djelatnika o uštedi vode 
 • izrada pročišćivača vode - prirodni put kruženja i čišćenje vode u prirodi

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • sve odgojne skupine i djelatnici brtića
Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • skupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje količine otpada

Realizirani zadaci:
 • akcija prikupljanja starih baterija 111 kg i akcija prikupljanja starih čepova 4 vreće
 • skupljanje bio ptrada, posjedovanje dviju kompostana
 • akcija prikupljanja starog papira - reciklirali isti i utrošili u aktivnosti vrtića (novi papir za obavjesti; posude od recikliranog papira - 3 velike i 7 malih)

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • sve odgojne skupine DV "Kolibri" u suradnji s lokalnom zajednicom

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Mi znamo tajnu neba, da se Zemlju čuvat' treba!

 


Eko himna:

Ako tražiš prijatelja, dane igre i veselja,

ti ne tuguj i ne plači u vrtiću sve ćeš naći.

 

Tu se pjeva, igra, uči i kad opet dođeš kući

ti ćeš znati tajnu neba, da se Zemlju čuvat' treba!

 

Kolibri, kolibrići, mi smo mali ptići.

Sve nas vaša ljubav grije, kao Sunce što se smije.

 

Kolibri, kolibrići, cijeli grad se s nama diči.

Pratite naš razigrani let.

Očuvat ćemo ovaj svijet!