Eko škola

Dječji vrtić Kolibri, Zagreb

Ruščenica 19
10040 Zagreb

Telefon: 01 2984097
Fax: 01 2984097
E-mail: vrtic-kolibri@zagreb.hr
Web: www.vrtic-kolibri.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: VESNA ARALICA
Školski koordinatori: LJUBICA JURČIĆ, SABINA MIJATOVIĆ, DANICA DUBIČANAC, LILA LJILJANA HEHET, ANDREJA ŽUGEC
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: 1. ENERGIJA I PROMET
Cilj:
 • Osvijestiti djecu, roditelje i zaposlene u dječjem vrtiću o prijevozu kao važnom segmentu brige za okoliš, prijevoznim sredstvima kao zagađivačima koji ujedno troše puno energije i potaknuti ih na racionalno trošenje energije.

 


Zadatak:
 • Poticati pronalaženje rješenja kojima pojedinac može istodobno zadovoljiti svoje potrebe za korištenje prijevoza i doprinijeti smanjenju štetnog utjecaja prometa a okoliš
 • Učiti o pravilima ponašanja u prometu
 • Upoznati korisnost promet, štetni utjecaj prometa na okoliš, vrste prometa
 • Osvijestiti povoljan utjecaj korištenja bicikla na ljudsko zdravlje i očuvanje okoliša
 • Nabava parkinga za bicikle

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019.-2020.


Nositelji:
 • Odgajateljice (2 odgajateljice) koje su stekle potrebne certifikate u Stručno edukacijskom centru Srednjaci – Odgoj za održivi razvoj
 • Odgojno – obrazovna skupina Dječjeg vrtića „Kolibri“
 • Ravnateljica, stručni suradnici, zdravstvena  suradnica
 • Ostali suradnici vrtića
 • Stručni suradnici iz Udruge Lijepa naše i ostali stručnjaci izvan vrtića ovisno o potrebi