Eko škola

Dječji vrtić Kolibri, Zagreb

Ruščenica 19
10040 Zagreb

Telefon: 01 2984097
Fax: 01 2984097
E-mail: vrtic-kolibri@zagreb.hr
Web: www.vrtic-kolibri.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: VESNA ARALICA
Školski koordinatori: LJUBICA JURČIĆ, SABINA MIJATOVIĆ, DANICA DUBIČANAC, LILA LJILJANA HEHET, ANDREJA ŽUGEC
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • Vesna Aralica, ravnateljica vrtića
 • Ljubica Jurčić, pedagoginja vrtića-školski koordinator(zamjena: Mateja Kolak)
 • Sabina Mijatović, psihologinja vrtića-školski koordinator(zamjena: Lidija Gajšek)
 • Višnja Malezija Jurić, zdravstvena voditeljica, član odbora
 • Manuela Golomejić, logopedinja vrtića,član odbora
 • Andreja Žugec, odgojiteljica vrtića-školski koordinator
 • Danica Dubičanac, odgojiteljica vrtića-školski koordinator
 • Ljiljana Hehet Stanković, odgojiteljica vrtića-školski koordinator
 • Maja Štrbić, odgojiteljica, član odbora
 • Ana Pavlović, odgojiteljica, član odbora
 • Vedran Stiblik, domar vrtića, član odbora
 • Martina Booz, spremaćica vrtića, član odbora
 • Ana Marija Miličević , roditelj, član odbora
 • Ilija Sliško, vijećnik Gradske četvrti Gornja Dubrava


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: 1. ENERGIJA I PROMET
Cilj:
 • Osvijestiti djecu, roditelje i zaposlene u dječjem vrtiću o prijevozu kao važnom segmentu brige za okoliš, prijevoznim sredstvima kao zagađivačima koji ujedno troše puno energije i potaknuti ih na racionalno trošenje energije.

 


Zadatak:
 • Poticati pronalaženje rješenja kojima pojedinac može istodobno zadovoljiti svoje potrebe za korištenje prijevoza i doprinijeti smanjenju štetnog utjecaja prometa a okoliš
 • Učiti o pravilima ponašanja u prometu
 • Upoznati korisnost promet, štetni utjecaj prometa na okoliš, vrste prometa
 • Osvijestiti povoljan utjecaj korištenja bicikla na ljudsko zdravlje i očuvanje okoliša
 • Nabava parkinga za bicikle

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019.-2020.


Nositelji:
 • Odgajateljice (2 odgajateljice) koje su stekle potrebne certifikate u Stručno edukacijskom centru Srednjaci – Odgoj za održivi razvoj
 • Odgojno – obrazovna skupina Dječjeg vrtića „Kolibri“
 • Ravnateljica, stručni suradnici, zdravstvena  suradnica
 • Ostali suradnici vrtića
 • Stručni suradnici iz Udruge Lijepa naše i ostali stručnjaci izvan vrtića ovisno o potrebi

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: "Zanimanje policajac" - promet
Ostvareni ciljevi:

Upoznali smo prijevozna sredstva koja smo klasificirali na kopnena, vodena i zračna. Upoznali se sa korištenjem energije kao pokretača prometa. Upoznavanje zanimanje  prometnog policajca.


Realizirani zadaci:
 • Prijevozna sredstva smo likovno ih prikazali putem plakata. U suradnji s roditeljima izradili smo prometne znakove. Kroz plakat, raznovrsne slikovnice upoznali se sa pravilima ponašanja u prometu.
 • Ugostili smo prometne edukatore (suradnja sa roditeljima). Kroz različite situacije, aktivnosti i igre, proigravanje usvajali smo pravilna ponašanja u prometu.

Vrijeme realizacije:

Veljača 2020.


Nositelji:

Srednja odgojna skupina "Krijesnice"

Naziv teme: "Mi se vozimo odgovorno - sigurnost u prometu"
Ostvareni ciljevi:

Upoznali smo različite vrste prometa, prometnih sredstava, prometnica, prometnih znakova; upoznali smo korist prometa; štetni utjecaj prometa na okoliš. Osvijestili smo kako pojedinac može zadovoljiti svoje potrebe u korištenju prijevoza,a doprinjeti smanjenju štetnog utjecaja na okoliš. Naučili smo  pravila ponašanja u prometu.

 


Realizirani zadaci:
 • Svoja iskustva bilježili smo na plakatima, crtežima, riječima. Izradili smo od neoblikovanog materijala prijevozna sredstva različite namjene. Istražili smo koja su ekološka prometna sredstva. Napravili smo maketu našega grada i sa našim prijevoznim sredstvima usvajali pravilno ponašanje u prometu. Ugostili smo prometnog policajca (suradnja sa roditeljem). U organiziranom odlasku na sportski program klizanja, vožnjom autobusom djeca su usvojila pravila sigurne vožnje, kretanje pločnikom i nogostupom.
 • Zbog Covida 19 cilj upoznavanja obnovljivih izvora energije nismo u cijelosti završili, te si dajemo u zadaću po prestanku pandemije. 

Vrijeme realizacije:

Od listopada 2019. do ožujka 2020.


Nositelji:

Starije odgojne skupine "Ribice" i "Patuljci" (međugrupna suradnja)

Naziv teme: Akcija prikupljanja plastičnih čepova
Ostvareni ciljevi:

Sakupljeno je 13 velikih plastičnih vreća, volumena 120 litara.


Realizirani zadaci:

Zbog pandemije COVIDA 19 , akcija nije u cijelosti realizirana. Iz UOLL (Udruge oboljelih od leukemije i limfoma) nisu bili u mogučnosti doći i preuzeti čepove.


Vrijeme realizacije:

Prikupljanje traje tokom cijele pedagoške godine 2019./2020., a pojačano u ožujku 2020.


Nositelji:

Mlađa odgojna skupina "Slavuji"

Naziv teme: Akcija prikupljanja starih baterija
Ostvareni ciljevi:

Na razini vrtića prikupili smo volumen količine 50 litara.


Realizirani zadaci:

Zbog pandemije COVIDA 19 nismo uspijeli predati sakupljene stare baterije, pa si to stavljamo u daljnji zadatak.


Vrijeme realizacije:

Siječanj 2020.


Nositelji:

Starija skupina "Patuljci"

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

MI ZNAMO TAJNU NEBA, DA SE ZEMLJU ČUVAT' TREBA!


Eko himna: