Eko škola

Osnovna škola \'August Šenoa\', Osijek

Drinska 14
31000 Osijek

Telefon: 031 271 842
Fax: 031 271-842
E-mail: asenoa@os-asenoa-os.skole.hr
Web: www.os-asenoa-os.skole.hr

Ravnatelj/ica: Krešimir Ćosić
Školski koordinatori: Biljana Pavić, Anica Bokor
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

  • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Kućni ljubimci živa bića, a ne igračke

    Ovim projektom koji provodimo u 5. razredima želimo potaknuti i razviti svjest o kućnim ljubimcima kao živim bićima sa svojim potrebama i pravilnom načinu držanja istih kod djece. Važno je uključivanja svih ukućana u donošenje odluke o nabavi kućnog ljubimca. Prije nabave saznati o različitim potrebama koje imaju različiti kućni ljubimci, naučiti o načinu prilaska psima na ulici i ponašanja prema nepoznatim životinjama. Saznati i o problematici napuštenih pasa, šinteraja i udomljavanja. Organizirati akciju prikupljanja pomoći psima u azilu, te posjetiti veterinarsku stanicu u Osijeku.

  • Projekt - Moja zelena knjižnica

    Ovaj projekt nastoji povezati program školske knjižnice s programom Eko-škole na zadovoljstvo svih sudionika. Cilj mu je educirati učenike i širiti svijest o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša putem dokumentarnih filmova, stručnih predavanja, radionica i promocije knjiga.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
  • PREDSTAVNICI UČENIKA:
    • LUNA KOZARY
    • DORA PUTRIĆ
    • FESTINA KABAŠAJ
    • EMA PICHLER
  • PREDSTAVNICI RODITELJA:
    • izv. prof. dr. sc. ANITA PICHLER
  • PREDSTAVNICI UČITELJA:
    • MIRTA ĆOSIĆ, dipl. učiteljica
    • ANA VUKSANOVIĆ, dipl. učiteljica
    • MIRNA LIŠNIĆ, učiteljica
    • ANICA BOKOR, prof., školska koordinatorica programa
    • mr.sc. BILJANA PAVIĆ, školska koordinatorica programa
  • NEPREDAVAČKO OSOBLJE ŠKOLE
    • MARIJA BUDROVAC, upr. pravnica, tajnica škole
    • IVANA GAŠPARAC, mag.ped. i eng, pedagoginja škole
    • ANTUN KRSTIN - domar škole
    • MARIJANKA PINTER - spremačica
  • VANJSKI SURADNIK:
    • TIHANA ŠKUGOR, univ.spec.oecol.- predstavnica UNIKOM-a
  • RAVNATELJ ŠKOLE:
    • KREŠIMIR ĆOSIĆ, prof.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
  • od djece i odraslih razviti pozitivne navike postupanja s otpadom (izbjegavanje, smanjivanje, odvojeno sakupljanje otpada i sl.)
  • omogućiti da aktivnim učenjem, doživljavanjem, izravnim susretom s okolišem usvoje nova znanja o otpadu i njegovom zbrinjavanju, uoče probleme i pronalaze načine njihova rješavanja
  • nastojimo potaknuti da svi ispravno reagiraju na posljedice ljudskog nemara te da prihvate vlastitu odgovornost.

Zadatak:
  • odvojeno sakupljanje papira, baterija i plastike te plastične čepove tijekom školske godine (Papirko u svim prostorijama škole, spremnik za baterije u predvorju škole, dvije plave kante, žuta kanta za plastiku u školskom dvorištu, veliki zeleni spremnik za ostalo)
  • jedan do dva puta godišnje vagati prikupljene baterije  i odvoziti ih u reciklažno dvorište
  • dva do tri puta provesti akciju kompostiranja u školi (formirati kompostne hrpe, pratiti zbivanja na njima, prosijavati gotovi kompost, koristiti ga za naše potrebe, educirati druge o kompostiranju – vrtićarce, studente, zainteresirane odrasle...)
  • provesti edukativne radionice o pravilnom postupanju s otpadom, likovne radionice sa sakupljenim otpadnim materijalom i postavljanje izložbe u predvorju škole
  • obilježavanje Dana planeta Zemlja
  • posjet reciklažnom dvorištu
  • obilježavanje Dana zaštite okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

  • praćenjem količine prikupljenog otpada i proizvedenog komposta, foto i video materijali, izložbe i PowerPoint

Nositelji:
  • školske koordinatorice A. Bokor, B. Pavić, domar A. Krstin,S. Štiks,  razrednici, djeca, roditelji, bake, djedovi       
Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
  • Potaknuti djecu, roditelje i uposlenike škole na promišljanje i akciju u smislu promjene ponašanja s ciljem uštede energije i energetske učinkovitosti u školi i vlastitim kućanstvima Razviti svijest o očuvanju čovjekovog okoliša i odnosa prema prirodi.

Zadatak:
  • na redovitoj nastavi upoznati djecu s pojmom energija, pojmom neobnovljivih i obnovljivih izvora energije
  • poticati aktivan odnos prema potrošnji energije (gasiti svjetla u prostoijama škole u kojima se ne boravi, promijeniti oštećene naljepnice o štednji energije koje su postavljene u školi)  a sve uz puno igre, izvođenje pokusa i praktičnih zadataka, izradu plakata

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

  • u redovitoj nastavi prema nastavnom planu i programu. 

Nositelji:
  • učitelji, učenici
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:
  • Poticanje zdravog odrastanja djece, razvoj zdravih prehrambenih navika, poticanje tjelesne aktivnosti, educiranje o negativnom utjecaju alkohola i duhana, društvena inkluzija i nediskriminacija, te poticanje pozitivnog društvenog okruženja i odnosa.


 


Zadatak:
  • predavanjima i praktičnim primjerima približiti koncept zdrave prehrane prema nastavnom  planu i programu
  • u redovitoj nastavi prirode i biologije i na satu razrednika raspraviti i izraditi plakate na temu štetnog utjecaja alkohola, droge i cigareta na ljudski organizam
  • sudjelovati u športskim aktivnostima u školi i izvan škole u slobodno vrijeme (Dan plesa, Dan športa)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.

 


Nositelji:
  • školske koordinatorice A. Bokor, B. Pavić, razrednici, djelatnici, učenici, Lj. Opančar, M. Krstanović
Naziv teme: DAN KRAVATE
Cilj:
  • Promicati zaštitu kulturne baštine.

Zadatak:
  • Obilježiti Dan kravate, odjenuti kravatu,  izrada likovnih  i literarnih radova na temu kravata, simbolika boja kravate,  uređivanje panoa na temu kravata.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18.10.2019.


Nositelji:
  • Biljana Pavić, Anica Bokor, svi
Naziv teme: DANI KRUHA – DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Cilj:
  • Upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha, približiti im blagovanje kruha i narodne običaje, te ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede te kulturno zbrinjavanje ostataka hrane.

Zadatak:
  • Održati prigodan program, upoznati biološku raznolikost našeg kraja i pripremiti hranu po tradicionalnim slavonskim receptima.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18.10.2019.


Nositelji:
  • Učenici, roditelji, učitelji, vjeroučitelji, KUD, A. Bokor, svećenik.
Naziv teme: NAŠE UZDIGNUTE GREDICE
Cilj:
  • Iskoristiti potencijal uzdignutih gredica u atriju škole  za kvalitetniju realizaciju nastave prirodoslovlja. Unaprijediti  redovitu  nastavu praktičnim radom na uzdignutim gredicama gdje ćemo saditi ljekovito bilje, a u parku bundeve i tikvice.

 


Zadatak:
  • Posaditi ljekovito bilje, a u parku bundeve i tikvice,  održavati gredice i bundevište tijekom školske godine, te provoditi nastavu izvan učionice.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
  • Biljana Pavić, Anica Bokor, učenici

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kompostiramo i zdraviju budućnost biramo!


Eko himna: