Eko škola

Osnovna škola August Šenoa, Osijek

Drinska 14
31000 Osijek

Telefon: 031 271 842
Fax: 031 271-842
E-mail: asenoa@os-asenoa-os.skole.hr
Web: www.os-asenoa-os.skole.hr

Ravnatelj/ica: Vedran Čerina
Školski koordinatori: Biljana Pavić, Anica Bokor
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Kućni ljubimci živa bića, a ne igračke

  Ovim projektom koji provodimo u 5. razredima želimo potaknuti i razviti svjest o kućnim ljubimcima kao živim bićima sa svojim potrebama i pravilnom načinu držanja istih kod djece. Važno je uključivanja svih ukućana u donošenje odluke o nabavi kućnog ljubimca. Prije nabave saznati o različitim potrebama koje imaju različiti kućni ljubimci, naučiti o načinu prilaska psima na ulici i ponašanja prema nepoznatim životinjama. Saznati i o problematici napuštenih pasa, šinteraja i udomljavanja. Organizirati akciju prikupljanja pomoći psima u azilu, te posjetiti veterinarsku stanicu u Osijeku.

 • Projekt - Moja zelena knjižnica

  Ovaj projekt nastoji povezati program školske knjižnice s programom Eko-škole na zadovoljstvo svih sudionika. Cilj mu je educirati učenike i širiti svijest o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša putem dokumentarnih filmova, stručnih predavanja, radionica i promocije knjiga.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

PREDSTAVNICI UČENIKA:

 • SARA BIĆAN
 • KIARA HAJDINJAK
 • LARA KRPAN

PREDSTAVNICI UČITELJA:

 • MIRTA ĆOSIĆ, dipl. učiteljica
 • ANA VUKSANOVIĆ, dipl. učiteljica
 • MIRNA LIŠNIĆ, učiteljica
 • ANICA BOKOR, prof., školska koordinatorica programa
 • mr.sc. BILJANA PAVIĆ, školska koordinatorica programa

NEPREDAVAČKO OSOBLJE ŠKOLE

 • MARIJA BUDROVAC, upr. pravnica, tajnica škole
 • IVANA GAŠPARAC, mag. ped. i eng, pedagoginja škole
 • ANTUN KRSTIN - domar škole
 • MARIJANKA PINTER - spremačica

VANJSKI SURADNIK:

 • TIHANA ŠKUGOR, univ.spec.oecol.- predstavnica UNIKOM-a

RAVNATELJ ŠKOLE:

 • VEDRAN ČERINA, prof.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: VAŽNI EKO-NADNEVCI
Cilj:

Upoznati djecu i odrasle s važnim eko-nadnevcima.

 


Zadatak:

Različitim aktivnostima obilježiti Dan zaštite životinja, Dan kruha  Dan kravate, Dan zaštite vlažnih staništa, Dan crvenih haljina, Dan voda, Dan planeta Zemlja, Dan biološke raznolikosti RH, Dan nepušenja i Dan zaštite čovjekova okoliša.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Biljana Pavić, Anica Bokor, kemičari, knjižničari, učenici.

Naziv teme: ODRŽIVI RAZVOJ: NAŠE UZDIGNUTE GREDICE, ATRIJ I EDUKATIVNI PARK
Cilj:

Iskoristiti potencijal uzdignutih gredica u atriju škole kao i edukativnog parka  za kvalitetniju realizaciju nastave prirodoslovlja. Unaprijediti  redovitu  nastavu praktičnim radom na uzdignutim gredicama gdje ćemo saditi ljekovito bilje.


Zadatak:
 • posaditi ljekovito bilje, održavati gredice tijekom školske godine, te provoditi nastavu izvan učionice u skladu s epidemiološkim mjerama
 • posaditi 5 sadnica hrasta lužnjaka – donacija Hrvatskih šuma u sklopu nacionalne kampanje Posadi stablo, ne budi panj i 4 sadnice aronije a atriju škole
 • postaviti hranilišta za ptice u edukativnom parku
 • posaditi šafrane u školskom atriju u sklopu projekta "Šafran"
   

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Biljana Pavić, Anica Bokor, učenici, knjižničari.

Naziv teme: PROJEKT KOMPOSTIRAMO I ZDRAVIJU BUDUĆNOST BIRAMO
Cilj:

Razviti ekološku svijest kod učenika i građana.

 


Zadatak:

Razvrstavati organski otpad i kompostirali ga. Obnoviti daske na komposterima, oformiti nove kompostne hrpe. Učenicima prvoga razreda ovisno o epidemiološkoj situaciji održati radionicu o odvojenom prikupljanju otpada i kompostiranju. Pratiti zbivanja u kompostnim hrpama, preokretati ih i na kraju prosijati i koristiti za prihranu našeg cvijeća i povrća u uzdignutim gredicama.

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

B. Pavić, A. Bokor, razrednici, učitelji.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:

Razviti ekološku svijest kod učenika i građana.

 


Zadatak:
 • razvrsta otpad i sakupljati papir i baterije
 • i ove školske godine nastavljamo s humanitarnom akcijom prikupljanja plastičnih čepova; Čepove skupljamo u sklopu akcije “Plastičnim čepovima do skupih lijekova” koju već niz godina organizira Udruga oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL) iz Čakovca.
 • papir razvrstavati u  papirke po učionicama, a zatim odložiti u plave kante, u suradnji s UNIKOM-om nabaviti još plavih kanti i veliki spremnik za papir i smjestiti ga u naš-otok
 • baterije odlagati u crveni spremnik i odvesti u reciklažno dvorište

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022.


Nositelji:

Učiteljice A. Bokor, S. Štiks, B. Pavić i učenici.

 

Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:

Poticanje zdravog odrastanja djece, razvoj zdravih prehrambenih navika, poticanje tjelesne aktivnosti, educiranje o negativnom utjecaju alkohola i duhana, društvena inkluzija i nediskriminacija, te poticanje pozitivnog društvenog okruženja i odnosa.


Zadatak:
 • predavanjima i praktičnim primjerima približiti koncept zdrave prehrane prema nastavnom  planu i programu
 • u redovitoj nastavi prirode i biologije i na satu razrednika raspraviti i izraditi plakate na temu štetnog utjecaja alkohola, droge i cigareta na ljudski organizam
 • sudjelovati u športskim aktivnostima u školi i izvan škole u slobodno vrijeme (Dan plesa, Dan športa)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022., ovisno o epidemiološkoj situaciji.


Nositelji:

Školske koordinatorice A. Bokor, B. Pavić, razrednici, djelatnici, učenici, Lj. Opančar, M. Krstanović.

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:

Potaknuti djecu, roditelje i uposlenike škole na promišljanje i akciju u smislu promjene ponašanja s ciljem uštede energije i energetske učinkovitosti u školi i vlastitim kućanstvima. Razviti svijest o očuvanju čovjekovog okoliša i odnosa prema prirodi.


Zadatak:
 • na redovitoj nastavi upoznati djecu s pojmom energija, pojmom neobnovljivih i obnovljivih izvora energije
 • poticati aktivan odnos prema potrošnji energije (gasiti svjetla u prostoijama škole u kojima se ne boravi, promijeniti oštećene naljepnice o štednji energije koje su postavljene u školi)  a sve uz puno igre, izvođenje pokusa i praktičnih zadataka, izradu plakata

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2021./2022. u redovitoj nastavi prema nastavnom planu i programu.


Nositelji:

Učitelji, učenici.

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kompostiramo i zdraviju budućnost biramo!


Eko himna: