Eko škola

Osnovna škola 'August Šenoa', Osijek

Drinska 14
31000 Osijek

Telefon: 031 271 842
Fax: 031 271-842
E-mail: asenoa@os-asenoa-os.skole.hr
Web: www.os-asenoa-os.skole.hr

Ravnatelj/ica: Krešimir Ćosić
Školski koordinatori: Biljana Pavić, Anica Bokor
Godina stjecanja statusa: 2003
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible
 • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
 • Kućni ljubimci živa bića, a ne igračke

  Ovim projektom koji provodimo u 5. razredima želimo potaknuti i razviti svjest o kućnim ljubimcima kao živim bićima sa svojim potrebama i pravilnom načinu držanja istih kod djece. Važno je uključivanja svih ukućana u donošenje odluke o nabavi kućnog ljubimca. Prije nabave saznati o različitim potrebama koje imaju različiti kućni ljubimci, naučiti o načinu prilaska psima na ulici i ponašanja prema nepoznatim životinjama. Saznati i o problematici napuštenih pasa, šinteraja i udomljavanja. Organizirati akciju prikupljanja pomoći psima u azilu, te posjetiti veterinarsku stanicu u Osijeku.

 • Projekt - Moja zelena knjižnica

  Ovaj projekt nastoji povezati program školske knjižnice s programom Eko-škole na zadovoljstvo svih sudionika. Cilj mu je educirati učenike i širiti svijest o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša putem dokumentarnih filmova, stručnih predavanja, radionica i promocije knjiga.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • PREDSTAVNICI UČENIKA:
 1. EMA BENKOVIĆ
 2. LUNA KOZARY
 3. DORA PUTRIĆ
 4. FESTINA KABAŠAJ
 5. EMA PICHLER
 • PREDSTAVNICI RODITELJA:
 1. izv. prof. dr. sc. ANITA PICHLER
 • PREDSTAVNICI UČITELJA:
 1. MIRTA ĆOSIĆ, dipl. učiteljica
 2. ANA VUKSANOVIĆ, dipl. učiteljica
 3. MIRNA LIŠNIĆ, učiteljica
 4. ANICA BOKOR, prof., školska koordinatorica programa
 5. mr.sc. BILJANA PAVIĆ, školska koordinatorica programa
 • NEPREDAVAČKO OSOBLJE ŠKOLE
 1. MARIJA BUDROVAC, upr. pravnica, tajnica škole
 2. IVANA GAŠPARAC, mag.ped. i eng, pedagoginja škole
 3. ANTUN KRSTIN - domar škole
 4. MARIJANKA PINTER - spremačica
 • VANJSKI SURADNIK:
 1. TIHANA ŠKUGOR, univ.spec.oecol.- predstavnica UNIKOM-a
 • RAVNATELJ ŠKOLE:
 1. KREŠIMIR ĆOSIĆ, prof.

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: NAŠE UZDIGNUTE GREDICE
Cilj:
 • Iskoristiti potencijal uzdignutih gredica u atriju škole  za kvalitetniju realizaciju nastave prirodoslovlja. Unaprijediti  redovitu  nastavu praktičnim radom na uzdignutim gredicama gdje ćemo saditi ljekovito bilje.

Zadatak:
 • Posaditi ljekovito bilje, održavati gredice tijekom školske godine, te provoditi nastavu izvan učionice.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018.- 2019.


Nositelji:
 • Biljana Pavić, Anica Bokor, učenici
Naziv teme: DANI KRUHA – DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Cilj:
 • Upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha, približiti im blagovanje kruha i narodne običaje, te ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede te kulturno zbrinjavanje ostataka hrane.

Zadatak:
 • Održati prigodan program, upoznati biološku raznolikost našeg kraja i pripremiti hranu po tradicionalnim slavonskim receptima odnijeti pekarske proizvode u Centar za odgoj mladeži.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18. 10. 2018.


Nositelji:
 • Učenici, roditelji, učitelji, vjeroučiteljica V. Pezer, R. Papić, KUD, A. Bokor, svećenik.
Naziv teme: OBILJEŽITI DAN KRAVATE kao Dan Eko-škole
Cilj:
 • Promicati zaštitu kulturne baštine

Zadatak:
 • Obilježiti Dan kravate kao Dan Eko-škole, odjenuti kravatu, provesti anketu o poznavanju povijesti kravate, istraživati o povijesti kravate, natjecanje u vezanju kravate, izrada likovnih  i literarnih radova na temu kravata, simbolika boja kravate, torta – kravata kušanje, slikanje dronom u školskom dvorištu svih učenika i djelatnika koji su formirali kravatu, uređivanje panoa na temu kravata.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18. listopad 2018.


Nositelji:
 • Biljana Pavić, Anica Bokor, svi

 

Naziv teme: VELIKI LOV NA BILJKE
Cilj:
 • educirat djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticati na pozitivno djelovanje.

Zadatak:
 • anketiranje učenika o biološkoj raznolikosti,
 • sastavljanje karte staništa školskog dvorišta i bilježenje prisutnih vrsta, te izrada osobnih iskaznica za pronađene vrste, izrada hotala za kukce, hranilišta za ptice, posjet Odjelu za biologiju, sakupljanje sjemenja bundeva i tikvica i sadnja u školskom parku

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018.- 2019.


Nositelji:
 • učenici 4. i 5. razreda, Biljana Pavić, Anica Bokor
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT
Cilj:
 • poticanje zdravog odrastanja djece, razvoj zdravih prehrambenih navika, poticanje tjelesne aktivnosti, educiranje o negativnom utjecaju alkohola i duhana, društvena inkluzija i nediskriminacija, te poticanje pozitivnog društvenog okruženja i odnosa.

Zadatak:
 • predavanjima i praktičnim primjerima približiti koncept zdrave prehrane prema nastavnom  planu i programu
 • u redovitoj nastavi prirode i biologije i na satu razrednika raspraviti i izraditi plakate na temu štetnog utjecaja alkohola, droge i cigareta na ljudski organizam
 • sudjelovati u športskim aktivnostima u školi i izvan škole u slobodno vrijeme (Dan plesa, Dan športa)

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • školske koordinatorice A. Bokor, B. Pavić, razrednici, djelatnici, učenici , Lj. Opančar, M. Krstanović, školska liječnica M. Jakić

 

Naziv teme: ENERGIJA
Cilj:
 • potaknuti djecu, roditelje i uposlenike škole na promišljanje i akciju u smislu promjene ponašanja s ciljem uštede energije i energetske učinkovitosti u školi i vlastitim kućanstvima Razviti svijest o očuvanju čovjekovog okoliša i odnosa prema prirodi.

Zadatak:
 • na redovitoj nastavi upoznati djecu s pojmom energija, pojmom neobnovljivih i obnovljivih izvora energije
 •  poticati aktivan odnos prema potrošnji energije (gasiti svjetla u prostoijama škole u kojima se ne boravi, promijeniti oštećene naljepnice o štednji energije koje su postavljene u školi)  a sve uz puno igre, izvođenje pokusa i praktičnih zadataka, izradu plakata

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

tijekom školske godine 2018./2019.

 • u redovitoj nastavi prema nastavnom planu i programu

Nositelji:
 • učitelji, učenici
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • od djece i odraslih razviti pozitivne navike postupanja s otpadom (izbjegavanje, smanjivanje, odvojeno sakupljanje otpada i sl.)
 •  omogućiti da aktivnim učenjem, doživljavanjem, izravnim susretom s okolišem usvoje nova znanja o otpadu i njegovom zbrinjavanju, uoče probleme i pronalaze načine njihova rješavanja
 • nastojimo potaknuti da svi ispravno reagiraju na posljedice ljudskog nemara te da prihvate vlastitu odgovornost.

Zadatak:
 • odvojeno sakupljanje papira, baterija i plastike tijekom školske godine (Papirko u svim prostorijama škole, spremnik za baterije u predvorju škole, dvije plave kante, žuta kanta za plastiku u školskom dvorištu, veliki zeleni spremnik za ostalo)
 • dva puta godišnje provesti akciju prikupljanja staroga papira
 • jedan do dva puta godišnje vagati prikupljene baterije  i odvoziti ih u reciklažno dvorište
 • dva do tri puta provesti akciju kompostiranja u školi (formirati kompostne hrpe, pratiti zbivanja na njima, prosijavati gotovi kompost, koristiti ga za naše potrebe, educirati druge o kompostiranju – vrtićarce, studente, zainteresirane odrasle...)
 • provesti edukativne radionice o pravilnom postupanju s otpadom, likovne radionice sa sakupljenim otpadnim materijalom i postavljanje izložbe u predvorju škole
 • obilježavanje Dana planeta Zemlja
 • posjet reciklažnom dvorištu
 • obilježavanje Dana zaštite okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:
 • tijekom školske godine 2018./2019.

Nositelji:
 • školske koordinatorice A. Bokor, B. Pavić, domar A. Krstin, razrednici, djeca, roditelji, bake, djedovi          

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Veliki lov na biljke
Ostvareni ciljevi:
 • proširiti dječju spoznaju o biološkoj raznolikosti
 • razvijati  vrijednosti vezane uz očuvanje biološke raznolikosti
 • promocija lokalnih akcija vezanih uz biološku raznolikost
 • promicanje kritičkog razmišljanja
 • pružiti iskustvo učenja o stvarnom svijetu

Realizirani zadaci:
 • Nakon provedene edukacije i istraživačke akcije u našem Edukativnom parku, upoznali smo biljke i životinje u njihovom prirodnom  staništu. Sve što smo saznali odlučili smo prezentirati kroz zanimljivu  ekopriču čiji su likovi biljke i životinje koje smo promatrali. Likove za našu priču izradili smo od tijesta i drugih prirodnih materijala na radionicama u školskoj knjižnici. Učenici su zatim napisali tekst i nastala je naša  ekoknjiga. Knjiga nema uobičajeni oblik, nego su na ravnoj površini složene slike i tekst. U tijeku je izrada spomenute ekoknjige u e-obliku. Naša ekoknjiga bit će izložena na izložbi prigodom proslave Pedesete obljetnice OŠ „August Šenoa“.
 • provođenje ankete
  • skupljanje sjemenja bundeva i tikvica
  • kartiranje staništa škole
  • sadnja šafrana u atriju škole
  • izrada kartica biljaka i životinja iz našeg parka
  • radionica Hranilišta za ptice
  • proučavanje ptica koje dolaze na hranilišta
  • izrada hotela za kukce
  • posjet Odjelu za biologiju
  • pratimo rast šafrana
  • sadnja ljekovitog bilja u uzdignutim gredicama (menta, kadulja, neven, bosiljak,smilje, vlasac, ružmarin, lavanda)
  • sadnja bundeva i tikvica u školskom parku
  • izrada fotoalbuma  I eko-knjige o projektu
  • pravljenje herbarija
  • likovna radionica – izrada likova (biljke i životinje) od sjemenki onoga što smo istraživali
  • ponovljena anketa i analiza ankete
  • slanje konačnog izvješća u ULN Zagreb
 • Učenici naše škole  itekako znaju da nam korisni kukci mogu biti od velike pomoći u vrtlarenju pa su taj vrijedan doprinos htjeli nagraditi izgradnjom lijepih i zanimljivih hotela za kukce koje žele ugostiti u  školskom vrtu. No prije toga učenike koji su uključeni u projekt Veliki lov na biljke učiteljice Anica Bokor i Biljana Pavić povele su na Odjel za biologiju. Na Zavodu za zoologiju stručni savjetnik mr.sc. Željko Zahirović upoznao nas je sa svijetom kukaca. Saznali smo da su kukci  najbrojnija životinjska skupina na Zemlji. No iako maleni, kukci nisu bezopasni te su učenici i s tim upoznati. Veliko oduševljenje i zanimanje učenici su pokazali za zbirku kukaca koju Odjel posjeduje. Najhrabriji su i držali živog paličnjaka. Povratkom u školu  ideja o hotel za kukce počela se ostvarivati. Od raznih korisnih organskih otpadnih materijala koji mogu biti privlačni kukcima uz pomoć Vitomira Bokora izgradili smo tri hotela za kukce i postavili ih u atrij blizu uzdignutih gredica.
 • Također smo u školski park postavili hranilišta za ptice i veselili se sjenicama koje su dolazile na njih. U našem parku ugostili smo i srnu i zeca koji su odnekud zalutali k nama. Srnu smo uspjeli snimiti mobitelom, a zeca nažalost nismo.
 • U školskom atriju u jesen ekolozi su posadili šafrane. Željno su iščekivali kada će procvasti te su ih fotografirali. U proljeće nakon brojnih kišovitih dana učenici uključeni u projekt posadili su u uzdignutim gredicama rajčice i papriku. Također su posadili i  posijali ljekovito bilje. Pri tome  su naučili razliku sjetve i sadnje.
 • Cilj nam  je bio posvetiti se ekološkom uzgoju  ljekovitog bilja i povrća te kroz praktičan rad osvijestiti i naučiti više o uzgoju hrane odnosno koliko je truda i vremena potrebno uložiti u ekološki vrt. Na taj način potiče se na kritičko promišljanje o problematici svakodnevnih prehrambenih navika, ali i načinu na koji se hrana uzgaja.
 •  Za aktivnost sadnje presadnica bundeva i tikvica na otvorenom u školskom parku malo smo kasnili zbog brojnih kišovitih dana. Počeli smo sa sijanjem sjemenja bundeva i tikvica koje smo prikupili jesenas. Velik broj sjemena nije nam iznikao te smo u više navrata sijali. Kada sadnice ojačaju i vremenske prilike dopuste, mali vrtlari moći će zastaditi iste u školski park.
 • Do tada, pratimo rast biljčica te željno iščekujemo toplije vrijeme i nadamo se da će trud učenika i njihovih učitelja uroditi plodom. Sve biljke prihranjujemo našim kompostom koji vrijedni ekolozi proizvode.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • knjižničari 4. a i b razreda, učenici 5.a i ekolozi, učiteljice Bokor i Pavić
Naziv teme: PROJEKT „Moja zelena knjižnica“
Ostvareni ciljevi:
 •  učenici su  učili odgovorno se  ponašati prema zaštiti okoliša
 • uređivali  i pazili  na okoliš škole
 • održavali  čistim i urednim svoj životni prostor
 • naučili  se odvajati otpad, kompostirati, reciklirati, stvarati nove proizvode koristeći prirodne materijale
 • pronalazili  i bilježiti eko sadržaje i poruke u književnim tekstovima i literaturi

Realizirani zadaci:
 • Radionica izrade EKO-SLIKOVNICE -Nakon provedene edukacije i istraživačke akcije u našem Edukativnom parku, upoznali smo biljke i životinje u njihovom prirodnom  staništu. Izradili smo kartu staništa. Sve što smo saznali odlučili smo prezentirati kroz zanimljivu  ekopriču čiji su likovi biljke i životinje koje smo promatrali. Likove za našu priču izradili smo od tijesta i drugih prirodnih materijala na radionicama u školskoj knjižnici. Učenici su zatim napisali tekst i nastala je naša  ekoknjiga. Knjiga nema uobičajeni oblik, nego su na ravnoj površini složene slike i tekst. Izradit ćemo ju i u e-obliku.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • A. Bokor, B. Pavić, ekolozi, knjižničari, svi
Naziv teme: PROJEKT KOMPOSTIRAMO I ZDRAVIJU BUDUĆNOST BIRAMO
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je razviti ekološku svijest kod učenika i građana

Realizirani zadaci:
 • Razvrstavali smo organski otpad i kompostirali  ga.  Oformili smo dvije nove kompostne hrpe u studenome 2018. i svibnju 2019., pratili zbivanja u njoj. Prosijali smo kompostne hrpe koje smo oformili u proljeće  i listopadu 2018. Dobili smo 1 m3 novog komposta kojeg ćemo koristiti za prihranu našeg cvijeća i povrća u uzdignutim gredicama. Na Državni stručnom skupu - Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj-Podrška učenicima s posebnim potrebama u kontekstu koncepta održivoga razvoja koji je održan u travnju 2019. u Osijeku predstavili smo kompostiranjeu našoj školi u poster sekciji.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2018.


Nositelji:
 • B. Pavić, A. Bokor,  razrednici, učitelji
Naziv teme: DANI KRUHA – DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je upoznati djecu i učenike s nastajanjem kruha, približiti im blagovanje kruha i narodne običaje, te ukazati na važnost zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede

Realizirani zadaci:
 • Upoznavali  smo biološku raznolikost našeg kraja,  pripremali  hranu po tradicionalnim slavonskim receptima. Održana je i prigodna svečanost posvećena Danu kruha.

Vrijeme realizacije:

Listopad, 2018.


Nositelji:
 • KUD, vjeroučiteljica, učitelji, razrednici
Naziv teme: ODRŽIVI RAZVOJ: NAŠ VRT – UZDIGNUTE GREDICE
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je iskoristiti potencijal uzdignutih gredica  za kvalitetniju realizaciju nastave prirodoslovlja. Poboljšati i unaprijediti terensku nastavu u školskom parku kao multidisciplinarnu, timsku, projektnu  i praktičnu nastavu

 


Realizirani zadaci:
 • Održavali smo uzdignute gredice. U jesen smo počupali povrće i pripremili gredice za zimu. Njegovali smo i zanovili ljekovito bilje,  posadili papriku i rajčice.  Uredili smo školski atrij, a u školskom parku posadili bundeve i tikvice.

 

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018.- 2019.


Nositelji:
 • B. Pavić, A. Bokor, ekolozi, knjižničari
Naziv teme: PROJEKT SAKUPLJANJA STAROG PAPIRA I BATERIJA
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je razviti ekološku svijest kod učenika i građana

Realizirani zadaci:
 • Razvrstavali smo  otpad i sakupljali stari papir i baterije. U akciji papira u listopadu 2018. godine  prikupljeno je   4168 kg papira. Drugu planiranu akciju prikupljanja papira nismo proveli jer smo u obvezi prema Zakonu o o drživom gospodarenju otpadom prijaviti akcije papira 60 dana prije iste, a to nismo uspjeli realizirati. Inspektori zaštite okoliša obilaze škole i kontroliraju jesmo li postupili prema Zakonu.  Do 30.  6. 2019. prikupljeno je 10 kg baterija.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018.- 2019.


Nositelji:
 • B. Pavić, A. Bokor,  razrednici, učitelji, ekolozi
Naziv teme: PROJEKT SAKUPLJANJA PLASTIČNIH ČEPOVA
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj je razviti ekološku svijest kod učenika i građana .

Realizirani zadaci:
 • Razvrstavali smo otpad i sakupljali  čepove. Od početka  školske godine prikupljeno je 30 kg čepova.

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018.- 2019.


Nositelji:
 • S. Štiks, B. Pavić, A. Bokor,  razrednici, učitelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kompostiramo i zdraviju budućnost biramo!


Eko himna: