Eko škola

Srednja škola Arboretum Opeka, Vinica

Marčan, Vinička 35
42207 Vinica

Telefon: 042 722131
Fax: 0420722131
E-mail: vesna.sipek@gmail.com
Web: www.ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr

Ravnatelj/ica: Rajka Tršinski
Školski koordinatori: Vesna Šipek, Marina Šmidlehner, Ljerka Klarić
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Uređenje okoliša i njegovanje kulturne tradicije
Cilj:
 • Uređivati  vlastiti okoliš te  okoliš općine, ustanova  i škola  s kojima ostvarujemo suradnju. Održavati okoliš Viničke tradicijske kuće i sudjelovati na radionicama na temu očuvanja Viničke tradicije. 

Zadatak:
 • Uzgojiti ukrasno bilje, drveće i grmlje i ostali sadni materijal potreban pri uređenju okućnica. Sadnja biljaka i održavanje gredica i zelenih površina. Eko akcije. Sudjelovanje na radionicama organiziranim u Viničkoj tradicijskoj kući. Izrada adventskih vjenčića i prigodnih aranžmana za groblje.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Nastavnici poljoprivredne skupine predmeta, učenici poljoprivrednih zanimanja.
Naziv teme: Školski vrt i voćnjak
Cilj:
 • Naučiti uzgojiti hranu u vlastitom vrtu i primijeniti metode uzgoja bez upotrebe pesticida i mineralnih gnojiva

Zadatak:
 • U školskom povrtnjaku  i voćnjaku uzgojiti  voće i povrće te  začinsko bilje  na školskim poligonima.  Pripremiti proizvode od ljekovitog bilja za prezentaciju škole. Berba jabuka i izrada soka od jabuka, berba bundeva i proizvodnja bučinog ulja iz koštica.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Jelica Ladić, Ljerka Klarić, Marina Šmidlehner, Vesna Šipek, učenici
Naziv teme: Svjetski Dan kravate
Cilj:
 • Upoznati porijeklo i povijest kravate kao odjevnog predmeta kroz priču.

Zadatak:
 • Motivirati učenike i djelatnike škole na nošenje kravate na Dan kravate. Odijevanjem kravate podsjetiti  se na vrednote koje ona posjeduje: ljudsko dostojanstvo, kulturu uljudnosti,  poslovnu uspješnost, duh zajedništva među ljudima i narodima. Anketirati učenike u vezi poznavanja povijesti kravate (obrada ankete).

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18. listopad 2019.


Nositelji:
 • Vesna Šipek, Stjepan Koren, Rene Mijatović
Naziv teme: Svjetski dan kuhara
Cilj:
 • Obilježiti Svjetski dan kuhara.

Zadatak:
 • Pripremiti kolače i podijeliti učenicima za vrijeme velikog odmora.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Listopad 2019.


Nositelji:
 • Darko Auker, Ervin Nižetić, i učenici zanimanja kuhar.
Naziv teme: Svjetski Dan jabuka
Cilj:
 • Obilježiti Dan jabuka

Zadatak:
 • Postaviti izložbu starih sorti jabuka, označiti sorte, podsjetiti se na djelotvorni učinak jabuka na zdravlje, biranje XXL Jabuke, provesti natjecanje u jedenju jabuka prema jabučnom bontonu., izraditi „Selfi“ s jabukom.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

18.- 25. listopada 2019.


Nositelji:
 • Ljerka Klarić, Sanja Zlatić, Jelica Ladić, učenici  
Naziv teme: Svehrvatska smotra „Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje“
Cilj:
 • Iskazati  kulturološku, ekološku i duhovnu dimenziju štovanja kruha kao simbola životne snage.

Zadatak:
 • Sudjelovati na svehrvatskoj smotri uređenjem izložbenog štanda.
 • Pripremiti izložbu na temu : „Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje“. Pripremiti učenike za prezentiranje, dijeliti kruh i ostale proizvode posjetiocima smotre.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

13. listopada 2019.


Nositelji:
 • Vesna Šipek, Marina Šmidlehner, Darko Auker, učenici zanimanja kuhar i cvjećar i pomoćni kuhar.
Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • Naučiti o ljekovitim svojstvima meda, upoznati metode i postupke  proizvodnje meda u školskom pčelinjaku.
 • Upoznati mogućnosti iskorištavanja  ostataka hrane.
 • Izrada priručnika dobre prakse.
 • Naučiti uzgojiti hranu (povrće, začinsko i ljekovito bilje) u školskom povrtnjaku i primijeniti metode uzgoja brz upotrebe pesticida i mineralnih gnojiva.
 • Provođenje mjera za očuvanje zdravlja i podizanje zdravstvene svijesti
 • Obilježiti Europski dan sporta.
 • Obilježiti Dane kruha i Dan jabuka.
 • Obilježiti Dan kuhara.

Zadatak:
 • Dopuniti knjižicu o iskorištavanju ostataka hrane, proslijediti  knjižicu  učenicima prvih razreda, prirediti obroke i kuhati čajeve biljem uzgojenim na školskim poligonima, uzgojiti voće, povrće i začinsko bilje na školskim poligonima.
 • Pripremiti proizvode od ljekovitog bilja za prezentaciju škole, organizirati zajedničko vježbanje svih učenika i nastavnika škole.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2019./2020., a obilježavanje Europskog dana sporta, Dane kruha, Dan jabuka i Dan kuhara tijekom listopada.


Nositelji:
 • Nataša Posavec, učenici zanimanja veterinarski tehničar, 
 • Jelica Ladić, Ljerka Klarić, učenici zanimanja poljoprivredni tehničar opći i pomoćni vrtlar, 
 • Velimir Žganec i učenici, 
 • Marina Šmidlehner, Vesna Šipek, učenici zanimanja kuhar i cvjećar
 • Sanja Zlatić, učenici zanimanja kuhar
 • Darko Auker, Božidar Auker, Ervin Nižetić, učenici zanimanja kuhar
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Naučiti učenike pravilno zbrinjavati otpad, podizanje ekološke svijesti.

Zadatak:
 • Odvojeno prikupljanje otpada, izrada informativnih listića o gospodarenju otpadom, provjera postavljenih kutija za odvojeno prikupljanje otpada po učionicama.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Miljenko Martinčević, Jure Orlović, Vesna Šipek, Marina Šmidlehner
Naziv teme: Energija
Cilj:
 • Upoznati se sa načinima dobivanja električne energije, uočiti prednosti i nedostatke po okoliš, naučiti racionalno  trošiti energiju.

Zadatak:
 • Razborito  i štedljivo trošiti električnu energiju, obilježiti  prekidače upozorenjima za uštedu  struje, mjeriti potrošnju  struje, analizirati mogućnosti uštede.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 • Analiza ukupne potrošnje na kraju kalendarske godine.

Nositelji:
 • Miljenko Martinčević, Jure Orlović
Naziv teme: Voda
Cilj:
 • Naučiti racionalno raspolagati sa vodom.
 • Ostvariti uštedu u potrošnji vode.

Zadatak:
 • Razborito  i štedljivo trošiti vodu.
 • Koristiti podzemne vode za zalijevanje školskog rasadnika.
 • Obilježiti  slavine upozorenjima za uštedu vode.
 • Mjeriti potrošnju vode, analizirati mogućnosti uštede.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020..

 •  Analiza ukupne potrošnje na kraju kalendarske godine.

Nositelji:
 • Miljenko Martinčević, Jure Orlović