Eko škola

Osnovna škola prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari

Slavonska 5
21216 Kaštel Stari

Telefon: 021/230-030
Fax: 021/230-705
E-mail: ured@os-flukasa-kastelstari.skole.hr
Web: www.os-f.lukasa-kastelstari.skole.hr

Ravnatelj/ica: Petar Mustapić
Školski koordinatori: Esma Sarajčev
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnatelj: Petar Mustapić
 • školski koordinator: Esma Sarajčev
 • učitelji: Dragana Kasalo, Sandra Ivelić, Sanda Matas, Lidija Čatipović, Fani Ševo, Mišo Sučević, Melita Grgantov, Suzana Bralić, Ljubica Klanac, Ana Bralić i Nives Vilić
 • stručna služba: Dijana Mikelić, Finka Ivanović
 • predstavnik školskog odbora: Darija Milas
 • nepredavačko osoblje: Marin Livak
 • učenici: Laura Ilić, Ana Maretić, Mia Grgantov i Mate Škopljanac
 • predstavnik roditelja: Marijana Elkaz
 • predstavnik lokalne zajednice: Grad Kaštela, Turistička zajednica grada Kaštela

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Okoliš
Cilj:

Razvijati kod učenika potrebu za očuvanjem prirode kontinuiranim radom u školskom okolišu.


Zadatak:
 • Kontinuirano čišćenje okoliša škole
 • Berba maslina
 • Briga za maslinik i vrt
 • Zelena čistka

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.

 


Nositelji:

Učenici, djelatnici škole i vrtlar.

Naziv teme: Otpad
Cilj:

Učenike upoznati s važnosti zaštite okoliša smanjivanjem i zbrinjavanjem otpada.


Zadatak:
 • Kontinuirano prikupljanje otpada: starog papira, plastičnih čepova, plastičnih boca...
 • Radost darivanja (humanitarna prodajna izložba na kojoj su predstavljeni korisni predmeti izrađeni od otpada).
 • Naša Kaštela - projektni dan.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.


Nositelji:

Svi učenici i djelatnici škole.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Okoliš
Ostvareni ciljevi:

Učenici su stekli naviku održavanja čistog i urednog okoliša.


Realizirani zadaci:
 • Čišćenje škoskog okoliša.
 • Berba maslina.
 • Uređenje školskog vrta i maslinika.
 • Zelena čistka.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.

 


Nositelji:

Svi učenici i djelatnici.

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:

Učenici su naučili redovito prikupljati otpad te izrađivati korisne predmete od otpadnih materijala.


Realizirani zadaci:
 • Kontinuirano prikupljanje otpada.
 • Dani zahvalnosti za plodove Zemlje.
 • Radost darivanja - humanitarna prodajna zložba.
 • Projektni dan.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele nastavne godine 2021./2022.

 


Nositelji:

Učenici i djelatnici škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ČISTU VODU, TLO I ZRAK

ZA ŽIVOT TREBA SVAKI ĐAK!


Eko himna: