Eko škola

Osnovna škola prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari

Slavonska 5
21216 Kaštel Stari

Telefon: 021/230-030
Fax: 021/230-705
E-mail: ured@os-flukasa-kastelstari.skole.hr
Web: www.os-f.lukasa-kastelstari.skole.hr

Ravnatelj/ica: Petar Mustapić
Školski koordinatori: Esma Sarajčev
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • ravnatelj: Petar Mustapić
 • školski koordinator: Esma Sarajčev
 • učitelji: Dragana Kasalo, Sandra Ivelić, Sanda Matas, Lidija Čatipović, Fani Ševo, Mišo Sučević, Melita Grgantov, Suzana Bralić, Ljubica Klanac i Ana Bralić
 • stručna služba: Dijana Mikelić, Finka Ivanović
 • predstavnik školskog odbora: Nives Vilić, vjeroučiteljica
 • nepredavačko osoblje: Marin Livak
 • učenici: Tara Bilač 7. b, Jakov Jozić 7. e, Mia Grgantov, 5. b i Mate Škopljanac 5. c
 • predstavnik roditelja: Slaven Jozić
 • predstavnik lokalne zajednice: Grad Kaštela, Turistička zajednica grada Kaštela
 • kumovi: Grad Kaštela, Turistička zajednica grada Kaštela

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Okoliš
Cilj:
 • razvijanje ekološke svijesti svih učenika i djelatnika škole

Zadatak:
 1. berba maslina
 2. uređenje maslinika i školskog vrta
 3. čišćenje okoliša

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učitelji
 • učenici
 • vrtlar
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • očuvanje okoliša
 • razvijanje ekološke svijesti
 • poticanje suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom

 


Zadatak:
 1. svakodnevno prikupljanje starog papira
 2. akcije prikupljanja starog papira
 3. prikupljanje platičnih boca
 4. izrada ukrasnih predmeta od otpadnih materijala

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • svi učitelji
 • djelatnici škole
 • učenici
 • roditelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Okoliš
Ostvareni ciljevi:
 • Kod učenika se razvija svijest o očuvanju okoliša.

Realizirani zadaci:
 • Berba maslina.
 • Briga o školskom masliniku i vrtu.
 • Čišćenej okoliša.
 • Projektni dan.
 • Zelena čistka.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019.

 


Nositelji:
 •  Vrtlar, učitelji i učenici 

 

Naziv teme: Otpad
Ostvareni ciljevi:
 • Svakodnevno se razvija svijest učenika o zbrinjavanju otpada.

Realizirani zadaci:
 • Akcija prikupljanja starog papira je provedena je u rujnu 2018.
 • Svakodnevno se prikuplja ostali otpad, a od nekih izrađuju i ukrasni predmeti koji su se prodavali na prodajnim izložbama pred Božić i Uskrs.
 • Akcija prikupljanja starog papira je provedena je u travnju 2019.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele školske godine 2018./2019. 


Nositelji:
 • Svi učenici, djelatnici škole i Vijeće učenika.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čistu vodu, tlo i zrak za život treba svaki đak!


Eko himna: