Eko škola

Osnovna škola prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari

Slavonska 5
21216 Kaštel Stari

Telefon: 021/230-030
Fax: 021/230-705
E-mail: ured@os-flukasa-kastelstari.skole.hr
Web: www.os-f.lukasa-kastelstari.skole.hr

Ravnatelj/ica: Petar Mustapić
Školski koordinatori: Esma Sarajčev
Godina stjecanja statusa: 2010
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Okoliš
Cilj:
 • Razvijanje i podizanje ekološke svijesti svih suradnika odgojno-obrazovnog procesa te poticanje djelotvorne suradnje na razini škole i lokalne zajednice uz unapređivanje komunikacije i razvijanje suživota.

Zadatak:
 1. Čišćenje okoliša škole (dvorište, vrt, maslinik).
 2. Berba maslina.
 3. Rezidba maslina.
 4. Radovi u vrtu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske godine 2019./2020.

 


Nositelji:
 • Školski vrtlar, većina učenika i učitelja.
Naziv teme: Otpad
Cilj:
 • Razvijanje i podizanje ekološke svijesti svih suradnika odgojno-obrazovnog procesa te poticanje djelotvorne suradnje na razini škole i lokalne zajednice uz unapređivanje komunikacije i razvijanje suživota.

Zadatak:
 1. Akcija prikupljanja starog papira.
 2. “Otpad nije smeće” – izrada ukrasa od plastične i papirne ambalaže.
 3. Svakodnevno prikupljanje papirnog otpada u učionicama i ostalim prostorijama škole te nepovratne plastične ambalaže.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele školske 2019./2020. g.


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole.
 • Vijeće učenika, učenici i učitelji izvannastavnih aktivnosti.
 • Svi učenici i djelatnici škole.

Eko kodeks

Eko kodeks:

Čistu vodu, tlo i zrak za život treba svaki đak!


Eko himna: