Eko škola

Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec

Vladimira Nazora 34
40000 Čakovec

Telefon: +385 40 314 900
Fax: + 385 40 314 911
E-mail: gimnazija-cakovec@ck.t-com.hr
Web: www.gimnazija-cakovec.hr

Ravnatelj/ica: Sandra Breka Ovčar
Školski koordinatori: Mateja Grabar
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kretanjem po zdravlje

  Cilj projekta je stjecanje navike odlaska u prirodu, primjene tjelesne aktivnosti za unapređivanje vlastitog zdravlja i upoznavanje raznolikih krajolika naše države.\\\\n

 • Recikliranje otpada

  Cilj je ukazati učenicima na važnost recikliranja otpada i upoznati ih s konkretnim primjerima ponovne upotrebe otpada kroz radionice izrade božićnih ukrasa i dekoracije školskog interijera od prikupljenog otpada.

 • Zdravstvena ekologija

  Cilj je poboljšanje higijenskih navika učenika utvrđivanjem kritičnih mjesta i postojećih navika učenika i predlaganjem novih mogućnosti.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Sandra Breka-Ovčar
 • Nastavnici: Mateja Grabar, Lara Kralj, Krešimir Trojko, Martina Švenda 
 • Vanjski članovi: Antun Majetić, Antica Bregović
 • Predstavnik tehničkog osoblja: Nikola Golub 
 • Predstavnici učenika: Katarina Đukes, Lucija Vlahek 

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Bioraznolikost
Cilj:
 • Cilj je upoznati bioraznolikost i značajke odabranog ekosustava. 

Zadatak:

Istražiti odabrani ekosustav. 

 • Identificirati ekosustav (stanište i životnu zajednicu) i opisati ga
 • Izraditi mapu prostora ekosustava koji se istražuje
 • Odrediti neke abiotičke uvjete staništa, prikupiti uzorke tla i donijeti ih u školu za daljnje ispitivanje 
 • Identificirati neke od organizama na njemu - izraditi crteže, fotografije ili sakupiti uzorke 
 • Izabrati najmanje 2 uzorka od kvadratnog metra na kojemu teba odrediti brojnost vrsta kako bi procjenio/la stanje na čitavom staništu 
 • Odrediti brojnost i način života identificiranih vrsta 
 • Pokušati identificirati neke prehrambene odnose na izabranom ekosustavu

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2019./2020.

 • Mapa praćenja ekosustava koju će učenici nekoliko puta godišnje donijeti na satove biologije. 

Nositelji:
 • Nastavnici biologije i učenici drugih razreda.
Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:
 • Cilj je kod učenika osvijestiti važnost pravilnog gospodarenja otpadom. S obzirom da je učenicima trećih i četvrtih razreda razvrstavanje i recikliranje otpada svakodnevna navika, želimo da primjerom iskustva prenesu i na mlađe učenike i njihove roditelje. 

Zadatak:
 • Pravilno zbrinjavanje otpada (papir, plastika, tetrapak, baterije, ostalo) 
 • Akcija prikupljanja starih tonera i boja za printere 
 • Izrada različitih predmeta od iskoristivog otpada 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2019./2020.

 • Tehničko osoblje škole svakodnevno prati razvrstava li se i zbrinjava otpad pravilno 
 • Proizvodi izrađeni od otpada iskoristit će se za dekoraciju školskog interijera te za prodaju na Sajmu dobrote 

 


Nositelji:
 • Svi učenici i djelatnici škole. 
Naziv teme: Zdravstvena ekologija
Cilj:
 • Cilj je poboljšanje higijenskih navika učenika utvrđivanjem kritičnih mjesta i postojećih navika učenika i predlaganjem novih mogućnosti. 

Zadatak:
 • Utvrditi kritična mjesta - uzgoj bakterija s različitih predmeta i površina na hranjivim podlogama
 • Utvrditi postojeće navike učenika 
 • Predložiti nove mogućnosti za unapređivanje 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2019./2020.

 • Upitnik na početku i na kraju projekta 
 • Stavovi i mišljenja ispitanika o važnosti/potrebi poboljšanja higijenskih navika 
 • Razgovori s učenicima uključenima u projekt 
 • Korištenje rezultata za poboljšanje higijenskih navika 

 


Nositelji:
 • Nastavnici biologije i učenici drugih razreda koji će vršnjačkom edukacijom prenijeti iskustva drugim učenicima škole. 
Naziv teme: Zdravi život
Cilj:
 • Cilj je usvojiti naviku primjene pravilno uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti za unapređivanje vlastitog zdravlja. 

Zadatak:

Izrada osobnih dnevnih i tjednih jelovnika i rasporeda tjelesne aktivnosti prema individualnim karakteristikama i potrebama pojedinca. 

 • Mjerenje visine i težine
 • Izračunavanje BMI
 • Mjerenje potkožnog masnog tkiva
 • Izračunavanje bazalnog metabolizma 
 • Mjerenje energetske potrošnje prilikom aerobnih aktivnosti 
 • Izračunavanje energetske i nutritivne vrijednosti namirnica i obroka 
 • Određivanje dnevne energetske i nutritivne potrebe organizma i broja obroka 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2019./2020.

 • Učenički karton - antropometrija, kontrolirani unos i potrošnja kalorija 
 • Broj učenika koji se uključio u projekt i pokazao aktivnost 
 • Upitnik na početku i kraju projekta 
 • Stavovi/mišljenja ispitanika o važnosti/potrebi pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti 
 • Razgovori s učenicima uključenima u projekt 
 • Korištenje rezultata za poboljšanje prehrambenih navika i unapređivanje tjelesne aktivnosti u školi 

Nositelji:
 • Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture te biologije, učenici drugih, trećih i četvrtih razreda.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdravi život
Ostvareni ciljevi:

Usvajanje navike i primjene pravilno uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti za unapređivanje vlastitog zdravlja. 


Realizirani zadaci:

Izrada osobnih dnevnih ili tjednih jelovnika i rasporeda tjelesne aktivnosti prema individualnim karakteristikama i potrebama pojedinca. 

 • Mjerenje visine i težine. 
 • Izračunavanje BMI. 
 • Mjerenje potkožnog masnog tkiva. 
 • Izračunavanje bazalnog metabolizma. 
 • Mjerenje energetske potrošnje prilikom aerobnih aktivnosti. 
 • Izračunavanje energetske i nutritivne vrijednosti namirnica i obroka. 
 • Određivanje dnevne energetske i nutritivne potrebe organizma i broja obroka. 

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2019./20.


Nositelji:

Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture te biologije, učenici drugih, trećih i četvrtih razreda. 

Naziv teme: Zdravstvena ekologija.
Ostvareni ciljevi:

Poboljšanje higijenskih navika učenika utvrđivanjem kritičnih mjesta i postojećih navika učenika te predlaganje novih mogućnosti. 


Realizirani zadaci:
 • Utvrditi kritična mjesta - uzgoj bakterija s različitih predmeta i površina na hranjivim podlogama. 
 • Utvrditi postojeće navike učenika. 
 • Predložiti nove mogućnosti za unapređenje. 

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2019./20.


Nositelji:

Nastavnici biologije i učenici drugih razreda koji će vršnjačkom edukacijom prenijeti iskustva ostalim učenicima škole. 

Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Ostvareni ciljevi:

Kod učenika osvijestiti važnost pravilnog gospodarenja otpadom. S obzirom da je učenicima trećih i četvrtih razreda razvrstavanje i recikliranje otpada svakodnevna navika, želimo da iskustva prenesu i na mlađe učenike te njihove obitelji. 


Realizirani zadaci:
 • Pravilno zbrinjavanje otpada (papir, plastika, tetrapak, baterije, ostalo). 
 • Akcija prikupljanja starih tonera i boja za printere. 
 • Izrada različitih predmeta od iskoristivog otpada. 

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2019./20.


Nositelji:

Svi učenici i djelatnici škole. 

Naziv teme: Bioraznolikost
Ostvareni ciljevi:

Upoznavanje bioraznolikosti i značajki odabranog ekosustava.


Realizirani zadaci:

Istražiti odabrani ekosustav. 

 • Identificirati ekosustav (stanište i životnu zajednicu) i opisati ga. 
 • Izraditi mapu prostora ekosustava koji se istražuje. 
 • Odrediti neke abiotičke uvjete staništa, prikupiti uzorke tla i donijeti ih u školu na daljnje ispitivanje. 
 • Identificirati neke od organizama u njemu - izraditi crteže, fotografije ili sakupiti uzorke. 
 • Izabrati najmanje dva uzorka od kvadratnog metra na kojem treba odrediti brojnost vrsta kako bi se procijenilo stanje na čitavom staništu. 
 • Odrediti brojnost i način života identificiranih vrsta. 
 • Pokušati identificirati neke hranidbene odnose u izabranom ekosustavu. 

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2019./20.


Nositelji:

Nastavnici biologije, učenici drugih razreda.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Odgovoran odnos prema okolišu dio je odgovornog odnosa prema sebi samima. 

Što god uzmeš iz prirode, moraš joj i vratiti. 

Selekcionirajući i reciklirajući otpad ponašamo se u skladu sa standardima Europske unije (i prirode - RAZLAGAČI) i učimo pojedinačnoj odgovornosti pa je moto ovog projekta:
SNOSI ODGOVORNOST ZA SVOJE POSTUPKE! 


Eko himna: