Eko škola

Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec

Vladimira Nazora 34
40000 Čakovec

Telefon: +385 40 314 900
Fax: + 385 40 314 911
E-mail: gimnazija-cakovec@ck.t-com.hr
Web: www.gimnazija-cakovec.hr

Ravnatelj/ica: Sandra Breka Ovčar
Školski koordinatori: Tanja Šalamon
Godina stjecanja statusa: 2002
Trenutni status: Dijamantni status
Projekti :

 • Kretanjem po zdravlje

  Cilj projekta je stjecanje navike odlaska u prirodu, primjene tjelesne aktivnosti za unapređivanje vlastitog zdravlja i upoznavanje raznolikih krajolika naše države.\n

 • Recikliranje otpada

  Cilj je ukazati učenicima na važnost recikliranja otpada i upoznati ih s konkretnim primjerima ponovne upotrebe otpada kroz radionice izrade božićnih ukrasa i dekoracije školskog interijera od prikupljenog otpada.

 • Zdravstvena ekologija

  Cilj je poboljšanje higijenskih navika učenika utvrđivanjem kritičnih mjesta i postojećih navika učenika i predlaganjem novih mogućnosti.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Ravnateljica: Sandra Breka Ovčar
 • Nastavnici: Tanja Šalamon, Nevenka Sinković, Lara Kralj
 • Vanjski članovi: Antun Majetić, Antica Bregović
 • Predstavnici tehničkog osoblja: Smiljana Žnidarić, Marijana Crnčec
 • Predstavnici učenika: Natan Dajč, Teuta Blažić

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdravstvena ekologija
Cilj:

Cilj je poboljšanje higijenskih navika učenika utvrđivanjem kritičnih mjesta i postojećih navika učenika i predlaganje novih mogućnosti.


Zadatak:
 • Utvrditi kritična mjesta - uzgoj bakterija s različitih površina i predmeta na hranjivim podlogama
 • Utvrditi postojeće navike učenika
 • Predložiti nove mogućnosti za unapređenje

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./19.

 • Upitnik na početku i kraju projekta
 • Stavovi i mišljenja ispitanika o važnosti/potrebi poboljšanja higijenskih navika
 • Razgovori s učenicima uključenim u projekt
 • Korištenje rezultata za poboljšanje higijenskih navika

Nositelji:

Nastavnici biologije i učenici izborne nastave biologije koji će vršnjačkom edukacijom prenijeti iskustva ostalim učenicima i djelatnicima škole.

Naziv teme: Zdravi život
Cilj:

Cilj je stvoriti naviku primjene pravilno uravnotežene prehrane, tjelesne aktivnosti i boravka u prirodi za unapređivanje vlastitog zdravlja.


Zadatak:
 • Izračunavanje energetske i nutritivne vrijednosti namirnica i obroka
 • Određivanje dnevne energetske i nutritivne potrebe organizma
 • Sudjelovanje učenika i nastavnika u akciji „Kretanjem po zdravlje“ u organizaciji škole, u sklopu projekta Kretanjem po zdravlje
 • Sudjelovanje učenika i nastavnika škole u tradicionalnom Vincekovom pohodu u organizaciji Planinarskog društva Bundek iz Murskog Središća,  u sklopu projekta Kretanjem po zdravlje
 • Sudjelovanje učenika i nastavnika na manifestaciji BIMEP (Biciklom po Međimurju) u organizaciji Međimurske županije i Biciklističkog kluba, u sklopu projekta Kretanjem po zdravlje
 • Sudjelovanje učenika u floti mira „Mirno more 2018.“
 • Uključiti se u ostale aktivnosti lokalne i državne zajednice vezane uz sadržaje iz zaštite okoliša i očuvanja zdravlja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./19.

 • Broj učenika koji se uključio u aktivnosti i pokazao interes
 • Stavovi i mišljenja ispitanika o važnosti/potrebi pravilne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti
 • Razgovori s učenicima uključenim u aktivnosti
 • Korištenje rezultata za poboljšanje prehrambenih navika i unapređivanje tjelesne aktivnosti

Nositelji:

Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture i biologije, učenici svih razreda

Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Cilj:

Cilj je kod učenika osvijestiti važnost pravilnog gospodarenja otpadom. S obzirom da je učenicima trećih i četvrtih razreda razvrstavanje otpada svakodnevna navika želimo da primjerom iskustva prenesu i na mlađe učenike i njihove obitelji.


Zadatak:
 • Pravilno zbrinjavanje otpada (papir, plastika, tetrapak, baterije, ostalo)
 • Akcija prikupljanja starih tonera i boja za printere
 • Izrada i prodaja različitih predmeta od iskoristivog otpada

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Školska godina 2018./2019.

 • Tehničko osoblje škole svakodnevno prati razvrstava li se i zbrinjava otpad pravilno.
 • Proizvodi izrađeni od otpada iskoristit će se za dekoraciju školskog interijera te za prodaju na Sajmu dobrote.

 


Nositelji:

Svi učenici i djelatnici škole

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zbrinjavanje otpada
Ostvareni ciljevi:
 • Učenici su osvijestili važnost pravilnog gospodarenja otpadom. S obzirom da je učenicima trećih i četvrtih razreda razvrstavanje i recikliranje otpada svakodnevna navika, želimo da primjerom, iskustva prenesu i na mlađe učenike i njihove obitelji.

Realizirani zadaci:
 • Pravilno zbrinjavanje otpada (papir, plastika, tetrapak, baterije, ostalo)
 • Akcija prikupljanja starih tonera i boja za printer
 • Izrada različitih predmeta od iskoristivog otpada

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./19.


Nositelji:
 • Nastavnici biologiije i učenici Izborne nastave biologije koji će vršnjačkom edukacijom prenijeti iskustva ostalim učenicima škole.
Naziv teme: Zdravi život
Ostvareni ciljevi:
 • Usvojene su navike primjene pravilno uravnotežene prehrane i tjelesne aktivnosti za unapređivanje vlastitog zdravlja.

Realizirani zadaci:
 • Izračunavanje energetske i nutritivne vrijednosti namirnica i obroka
 • Određivanje dnevne energetske i nutritivne potrebe organizma
 • Sudjelovanje učenika i nastavnika u akciji „Kretanjem po zdravlje“ u organizaciji škole, u sklopu projekta Kretanjem po zdravlje
 • Sudjelovanje učenika i nastavnika škole u tradicionalnom Vincekovom pohodu u organizaciji Planinarskog društva Bundek iz Murskog Središća,  u sklopu projekta Kretanjem po zdravlje
 • Sudjelovanje učenika i nastavnika na manifestaciji BIMEP (Biciklom po Međimurju) u organizaciji Međimurske županije i Biciklističkog kluba, u sklopu projekta Kretanjem po zdravlje
 • Sudjelovanje učenika u floti mira „Mirno more 2018.“
 • Uključenje u ostale aktivnosti lokalne i državne zajednice vezane uz sadržaje iz zaštite okoliša i očuvanja zdravlja

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./19.


Nositelji:
 • Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture te biologije, učenici trećih i četvrtih razreda
Naziv teme: Zdravstvena ekologija
Ostvareni ciljevi:
 • Poboljšane su higijenske navike učenika utvrđivanjem kritičnim mjesta i postojećih navika učenika te predlaganjem novih rješenja i mogućnosti.

Realizirani zadaci:
 • Utvrđena kritična mjesta uzgojem bakterija uzetih s različitih predmeta i površina
 • Utvrđene postojeće navike učenika provođenjem ankete
 • Predložene nove mogućnosti za unapređenje

Vrijeme realizacije:

Školska godina 2018./19.


Nositelji:
 • Nastavnici biologije i učenici Izborne nastave biologije koji će vršnjačkom edukacijom prenijeti iskustva ostalim učenicima škole.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:
 • Odgovoran odnos prema okolišu dio je odgovornog odnosa prema samima sebi.
 • Što god uzmeš iz prirode, moraš joj i vratiti.
 • Selekcionirajući i reciklirajući otpad ponašamo se u skladu sa standardima Europske Unije (i prirode - RAZLAGAČI) i učimo pojedinačnoj odgovornosti pa je moto ovog projekta:

SNOSI ODGOVORNOST ZA SVOJE POSTUPKE!

 


Eko himna: