Eko škola

Dječji vrtić Biokovsko zvonce, Makarska

Molizanskih Hrvata 2
21300 Makarska

Telefon: 021 691 014
Fax: 021 690 967
E-mail: zvonce@hi.t-com.hr
Web: dv-biokovskozvonce.hr

Ravnatelj/ica: Anela Židić, mag.praesc.educ.
Školski koordinatori: Ana Šapit, mag.paed.
Godina stjecanja statusa: 2015
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Malom matematikom i ekologijom do dječjih igrališta

  Sakupljanjem i otkupom pet ambalaže u suradnji s Apfel d.o.o., prikupljena sredstva se ulažu u nabavu didaktičkih pomagala za dječja igrališta.

 • Pomozimo djeci Afrike

  Unicef-ov projekt za školovanje djece Afrike. Uključili smo se prošle godine na Međunarodni dan dječjih prava. Sakupljanjem i otkupom papira u suradnji sa Makarskim komunalcem prikupljamo financijska sredstva i periodično ih uplaćujemo na račun UNICEF-a.

 • Eko-vrt

  Eko proizvodi: maslinovo ulje, soljene masline, lavanda, začinska sol sa ružmarinom, čaj od mente i lipe. Uzgajanje, održavanje u vrtu dječjeg vrtića Ciciban te plasiranje na prodajnim izložbama. U pripremi su i cvijeće, povrtnice te drugo začinsko i mediteransko bilje, voćke koje uzgajamo u vrtu te u plasteniku.

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Odgojitelji
  • Kate Šulenta
  • Anđela Šimić
  • Tanja Kučeković
  • Josipa Pajić
  • Ankica Bušelić
  • Petra Šimić
  • Anela Bartulović
  • Aleksandra Cvitanović
  • Nikolina Martinović
  • Marija Biloš
  • Marina Radić
  • Elija Radić
  • Dijana Urlić
  • Natalija Tomaš
  • Lara Grgić
  • Jelena Kovačević
  • Tončica Jurišić
  • Ina Markotić Radić
  • Antonija Topić
 • Predstavnici stručnog tima:
  • Matea Jukić Talaja, psihologinja
  • Ana Šapit, pedagoginja
  • Zdenka Antonini, zdravstvena voditeljica
  • Tea Mlikota, logopedinja
  • Anita Mravičić, logopedinja
 • Kućni majstor:
  • Ante Gaće, Mario Pavlinović, Jure Kovačević
 • Pomoćno osoblje vrtića:
  • spremačice, domačice, kuharice
 • Administrativno osoblje:
  • Ružica Marče
  • Vesna Jelavić
  • Marina Puharić
  • Sanja Bašković
 • Predstavnici roditelja:
  • Mladen Mijačika
  • Mariana Andrić
  • Martina Milas
  • Antonia Glavina
  • Branko Burić
  • Mario Turić
  • Ana Štrbac Agić
 • Predstavnici javnih i drugih poduzeća:
  • ''Makarski komunalac''
 • Ravnateljica:
  • Anela Židić
 • Eko koordinator:
  • Ana Šapit

 


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Mini meteorologija
Cilj:

Proširivanje dječjih spoznaja o vremenskoj prognozi, meteorologiji. 


Zadatak:
 • stjecanje prvih spoznaja o mjernim instrumentima
 • poticanje djece na uočavanje važnosti vremenske prognoze za planiranje  svakodnevnih aktivnosti
 • poticanje djece na uočavanje kauzalnih veza između prirode i vremena
 • stjecanje prvih spoznaja o kiši,  vjetru, suncu, snijegu...
 • Aktivnosti:
  • 3 x tjedno mjerenje temperature zraka, teperature tla na površini i u dubini, očitavanje kišomjera i anemometra, vođenje dnevnika, vođenje fenološkog kalendara

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020., 3 x tjedno


Nositelji:

Djeca, odgajatelji, kućni majstori, roditelji.

Naziv teme: otpad
Cilj:

Sakupljati, zbrinjavati i smanjiti papirnati otpad, plastični otpad, opasni otpad, bio otpad na nivou cijelog vrtića.


Zadatak:
 • sakuplanje, zbrinjavanje otpada na nivou cijelog vrtića te iz kućanstava korisnika
 • suradnja sa humanitarnom udrugom "Srce" (plastični čepovi) te "Fresko" (baterije)
 • poticati iskorištavanje papirnatog i plastičnog otpada (recikliranje)
 • Aktivnosti:
  • izrada druištvenih igara i kreativnih uradaka od otpada
  • projekt "Nije smeće sve za vreće"; svaki mjesec skupina "limači" sakuplja drugu vrstu otpada i odgovara na pitanja:
  • 1. Kako je taj otpad tj.proizvod prvotno nastao?
  • 2. Njegova primjena u svakodnevnom životu
  • 3. Što kada taj otpad dođe u prirodu?
  • 4. Kako ga možemo reciklirati tj.nešto od njega izraditi i ponovno upotrijebiti?
  • O svemu se izrađuju interaktivni plakati koje izlažemo u našim predsobljima kako bi roditelji imali uvid u naš rad te kako bi potaknuli i njihovu ekološku svijest.
  • Sakupljali smo staklenke, pl. čepove, petambalažu, papir, tkaninu, plastične vrećice, tuljke 
  • Također smo postavili eko-vlakiće, dodatne spremnike za baterije, čepove , pet ambalažu ( povrat vršimo u "Lidla"), papir, bio otpad

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • sakupljačke aktivnosti i recikliranje otpada
 • projekt "Nije smeće sve za vreće"-7 radionica kroz 7 mjeseci, svaku srijedu

Nositelji:

Djeca, odgajatelji, djelatnici, roditelji.

Naziv teme: voda
Cilj:

Omogućiti iskustveni doživlja djece i samostalno istraživačko učenje u cilju razvoja ekoloških kompetencija kod djece.


Zadatak:
 • upoznati djecu sa važnosti vode u životu živih bića
 • istražiti namjenu vode u svakodnevnom životu
 • upoznati djecu sa načinima štednje vode
 • približiti djeci pojam onečišćenja vode  i upoznati ih sa odgovornim ponašanjem prema vodi u prirodi, naglasak je ove godine na onečišćenje mora
 • stjecati znanja o racionalnom korištenju vode
 • Aktivnosti.
  • radionice sa ing.bio.Milom Lukić,tema "Morski stanovnici i onečišćenje mora"
  • svakodnevne higijenske aktivnosti, važnost higijene u doba Covida-19
  • eko-patrola-provjera štednje vode, natpisi iznad slavina "Zatvori me"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • Eko patrola-svakodnevne aktivnosti
 • Radionice "Morski stanovnici i  onečišćenje mora- 7 radionica:
  • 1. radionica- ""Upoznavanje mora i morskog svijeta"
  • 2. radionica-posjeta kočama i PŠRD "Arbun"
  • 3. radionica"Morski živi svijet"-1.dio- životinje, alge, biljke, zaštićene vrste, važne vrste
  • 4. radionica- "Morski živi svijet"- 2.dio, invazivne vrste i tretiranje invazivnih vrsta  u moru, opasne vrste..."
  • 5. radinica- "Onečišćenje mora"- o svim izvorima odakle se more onečišćuje: nafta, otpad, ljudska aktivnost..
  • 6. radionica- "Životni vijek otpada u moru"
  • 7. radionica- "Zaštita naših plaža"- teresnka radionica na našim plažama, skupljanje plastike sa manjeg dijela plaže

Nositelji:

Djeca, odgajatelji, roditelji, ing. biol. Mila Lukić, pomoćno osoblje, zdravstvena voditeljica, djelatnici.

Naziv teme: energija
Cilj:

Uočavanje važnosti energije za svakodnevni život, razvijanje svijesti o racionalnom korištenju ele.energ. te o mogućnostima iskorištavanja el.energ.


Zadatak:
 • upoznati djecu sa izvorima energije
 • upoznati djecu sa vrstama energije
 • poticanje na racionalno trošenje
 • upoznati djecu sa načinima štednje energije
 • Aktivnosti:
  • istraživačko učenje "Energija nas pokreće"
  • zaduženja eko-patrole, poštivanje natpisa o štednji energije
  • gašenje rasvjete u prostorijama u kojima ne boravimo
  •  pravovremeno gašenje klima uređaja
  • upoznavanje sa Sunčevim satom i korištenje njime

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Eko-patrola - tijekom pedagoške godine 2019./2020. (svakodnevno)


Nositelji:

Djeca, odgajatelji, roditelji, eko patrola, djelatnici.

Naziv teme: zdrav život
Cilj:

Proširivanje dječjih spoznaja o važnosti zdrave prehrane i kretanju kao preduvjetu za očuvanje zdravlja.


Zadatak:
 • uoznati djecu sa razlikama između ekološki zdrave hrane i genetski modificirane
 • približiti blagovanje kruha i narodne običaje
 • upoznati djecu sa autohtonim vrstama voća i vremenom kada dozrijevaju
 • poticati interes za širenje spoznaja o ljudskom tijelu
 • osvijestiti važnost svakodnevnog vježbanja i održavanje osobne higijene
 • Aktivnosti.
  • skupina "Šrrumpfovi"- projekt "U zdravom tijelu zdrav duh"
  • "Dani kruha", suradnja sa zdravstvenom voditeljicom -sastavljanje jelovnika, higijenske navike ( pranje ruku i zubića- stomatolog u gostima
  • proslava rođendana uz torte od voća i orašastih plodova
  • radionice za roditelje i djecu , suradnja sa nutricionisticom Tihanom Pašalić
  • kušanje voća i povrća koje smo sami uzgojili
  • tjelesno vježbanje-šetnje u prirodu
  • "Jesenska svečanost"-kušanje plodova jeseni

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Zdravstvena voditeljica, odgajatelji, djeca, roditelji, stomatolog, nutricionista, pekar, pedijatar.

Naziv teme: bioraznolikost
Cilj:

Proširivanje dječjih spoznaja o prirodnom okruženju i doprinos njegovom očuvanju.


Zadatak:
 • poticati i osmišljavati rad u okolišu
 • upoznati i štititi bilošku raznolikost eko-sustava
 • poticati vještine očuvanja okoliša u djeci bliskim situacijama
 • uređenje dvorišta, radionica na otvorenom
 • Aktivnosti:
  • održavanje eko vrta; cvijetnjaka, maslinika, mediteranskog vrta, Biokovskog vrta ( sijanje, sadnja, zalijevanje, okopavanje, branje plodova
  • promatranje,istraživanje kukaca u našem vrtu, kompostu
  • poticati djecu na upoznavanje životinja u bližem okruženju
  • oslikavanje stazica za kvalitetnu i sadržajniju dječju igru, oslikavanje zidova

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Uređenje dvorišta - tijekom pedagoške godine 2019./2020. kroz radionice na otvorenom

 • istraživačko učenje - tijekom godine

Nositelji:

Odgajatelji, djeca, pomoćno osoblje, kućni majstori, ing.biologije Mila Lukić, "Makarski komunalac", roditelji, Park prirode Biokovo.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Izvješće od 26.5. 2020.
Ostvareni ciljevi:
 • proširivanje dječjih spoznaja o važnosti zdrave hrane i kretanju za život čovjeka
 • omogućen je iskustveni doživljaj djece i samostalno istraživačko učenje u cilu razvoja ekoloških kompetencija
 • proširene su dječje spoznaje o prirodnom okruženju i doprinosu njegovom očuvanju
 • sakupljamo, zbrinjavamo i smanjujemo otpad

Realizirani zadaci:
 • Eko škola, radionice na temu "Morski stanovnici i onečišćenje mora"
 • projekt " Zdrava hrana"
 • projekt "Nije smeće sve za vreće"
 • projekti "Voda" i "Energija"
 • eko patrola
 • eko vrt
 • mini meteorologija
 • uređenje dvorišta
 • proslava rođendana uz zdrave namirnice

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Djeca, odgajatelji, roditelji, djelatnici, društvena sredina, ing. biologije Mila Lukić.

Eko kodeks

Eko kodeks:

"ZAUSTAVITE SMEĆE,SPASIMO CVIJET

ČUVAJMO ZEMLJU,NAŠ JEDINI SVIJET"

 


Eko himna:

NAŠA ZEMLJA POMOĆ TREBA,

BOLEST STRAŠNA NJU SAD VREBA,

OD SMEĆA SE SILNOG GUŠI

TUGA JE U NJENOJ DUŠI.

SKUPITE SE SADA SVI

MAALENI I ODRASLI,

NA PRIRODU MISLIMO

BOLI JOJ NE ZADAJMO.

refren:

ŠUMA,VODA,NEBO PLAVO

TREBA OSTAT¨ ČISTO,ZDRAVO

RAZMISLITE SVI O TOM

I VAŠ I NAŠ TO JE DOM.

ZEMLJU NAŠU VOLIMO,

NA PRIRODU PAZIMO

PRIPREMIMO KANTE,VREĆE

SAKUPIMO SILNO SMEĆE.

ONDA GA RAZVRSTAJMO,

NEŠTO NOVO STVORIMO,

NA PRIRODU MISLIMO

ZEMLJU NAŠU ČUVAJMO.

refren:

ŠUMA,VODA,NEBO PLAVO

TREBA OSTAT" ČISTO,ZDRAVO.

RAZMISLITE SVI O TOM

I VAŠ I NAŠ TO JE DOM.