Eko škola

Dječji vrtić Jabuka, Zagreb

Resnički put 88
10040 Zagreb

Telefon: 01 2995312
Fax: 01 2923880
E-mail: strucnitim@vrtic-jabuka.hr
Web: www.vrtic-jabuka.hr

Ravnatelj/ica: Ljiljana Petrinec
Školski koordinatori: Ravnateljica Ljiljana Petrinec, pedagoginje Nevenka Vuleta i Lidija Pavelić, odgojiteljice: Mirjana Dakić, Ksenija Lončar i Ankica Gredelj
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

  • Veliki lov na biljke - The Great Plant Hunt
  • Veliki lov na biljke

    U pedagoškoj godini 2019./2020. nastavak provedbe projekta kroz pet koraka, izrada Akcijskog plana za biološku raznolikost (okvirni kalendar aktivnosti po mjesecima). U projekt su uključena djeca 5 odgojno-obrazovnih skupina ( četiri skupine u centralnom vrtiću Trava: Ježići, Leptirići, Maslačak i Ptičice i jedna skupina u područnom vrtiću Čulinec: skupina Jagodice). Dvije skupine čine Darwinove promatrače i tri Darwinove pronalazače.Tijek rada na projektu: Za Darwinove promatrače (djeca u dobi od 5-6 godina) ishodi učenja su slijedeći: sposobnost prepoznavanja i nabrajanja nekih uobičajenih biljaka, sposobnost opisivanja izgleda biljke i mjesta gdje ona raste crtežom ili jednostavnim riječima, prepoznavanje naziva dijelova biljke, usvajanje činjenice da su biljke živi organizmi i da se za njih treba brinuti, sposobnost uporabe rezultata istraživanja u svrhu dokazivanja činjenice da je biljkama za život potrebna voda. Za Darwinove pronalazače (djeca u dobi od 6-7 godina) ishodi učenja su slijedeći: sjeme nastaje u voćki, a voćka nastaje iz cvijeta, sjeme prenosi sve informacije potrebne za razvoj biljaka, biljke izrastaju iz bezbroj različitog sjemenja, sjemenju je za rast potrebna voda, dijete može prepoznati i nabrojiti neke uobičajene biljke, može prepoznati dijelove biljke i uočiti njihove međusobne razlike, može prepoznati razlike između dva staništa i utvrditi razlog nastanka tih razlika. Očekivani ishodi: upoznavanje i skrb o biološkoj raznolikosti ekosustava, poticanje i osmišljavanje rada u okolišu. Daljnjim aktivnim sudjelovanjem u provedbi navedenog inovativnog projekta potaknuti djecu i odrasle na pozitivno djelovanje (učenje kroz rad: upoznati i povećati broj autohtonih vrsta i raznolikost vrsta u okolišu vrtića).

  • Ptice u neposrednom okruženju vrtića

    U skupini Ptičice sustavno provodimo istraživačko-spoznajne aktivnosti kako bismo bolje upoznali biološku raznolikost našeg malog eko sustava. Uz biljni svijet, poseban interes usmjerili smo na životinjske vrste, posebice kukce i ptice. Uz provedbu raznovrsnih životno-praktičnih, radnih i istraživačko-spoznajnih aktivnosti na sustavnom upoznavanju biološke raznolikosti u neposrednom okruženju vrtića, najveći interes djeca su pokazala za proučavanje ptica. Tijekom svakodnevnog boravka na zraku promatrali su ptice. Kroz raznovrsne aktivnosti upoznali su pojedine vrste ptica, posebice su ih zanimale vrane. Ključni ciljevi navedenih aktivnosti bili su uočavanje biološke raznolikosti u okruženju vrtića i edukacija djece o važnosti djelovanja ljudi na svakodnevnoj brizi za biološku raznolikost. Primjenjujući načelo učenje kroz rad ostvarena je viša razina osviještenosti djece o autohtonim i raznolikim vrstama u okolišu vrtića, posebice vezano uz važnost ptica u hranidbenom lancu.

  • Ptice selice

    U skupini Leptirići izniman interes djece bio je usmjeren na ptice koje obitavaju u okruženju vrtića. Tijekom dolaska u vrtić i svakodnevnog boravka na zraku djeca u uočavala razne vrste ptica. Naše aktivnosti usmjerili smo na prepoznavanje, imenovanje,i uočavanje karakteristika ptica u vrtićkom okruženju :Promatrali su vrapce, grlice, vrane i sjenice. Najviše pitanja bilo je uz pojam ptice selice. Ptice selice, sto to znači, kuda sele? Izučavali su rodu i lastavicu, proučavali knjige i enciklopedije. Provedene su raznovrsne aktivnosti izražavanja i stvaranja, kao što su: ptičje pero- crtanje tušem i perom, crtanje ptica. Veliki interes djece bio je i za raznovrsne igre, posebice društvene kao što su memory Ptice i sl. Provedbom projekta Ptice selice ostvareni su očekivani odgojno-obrazovni ishodi: djeca su spoznala što znači pojam selice i zašto se navedeni pojam koristi za životinje općenito koje pojedina godišnja doba provode u različitim područjima. Također su upoznala rodu i lastavicu, kamo i kada najčešće odlaze i kada se vraćaju. Naučila su kako odlaze u toplije krajeve u Afriku i da se na svom putovanju orijentiraju pomoću vida.