Eko škola

Dječji vrtić Pipi Duga Čarapa, Zagreb

Našička 18
10000 Zagreb

Telefon: 01 3014952
Fax: 01 3014952
E-mail: pipi.duga.carapa@zg.t-com.hr
Web: www.pipidugacarapa.hr

Ravnatelj/ica: Branka Bobinac
Školski koordinatori: Irina Vujnović, Kristina Šaronja, Marijana Vodnik
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Mi jedemo odgovorno - We Eat Responisible

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Branka Bobinac - osnivačica
 • Irina Vujnović - ravnateljica, eko - koordinator
 • Kristina Šaronja - odgojiteljica, eko - koordinator
 • Marijana Vodnik - odgojiteljica, eko - koordinator
 • Melita Terek - odgojiteljica, eko - koordinator
 • Ana Golemović - tehničko osoblje

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrava prehrana
Cilj:
 • Osvijesiti djecu o važnosti zdrave prehrane i eko proizvodima, te hrani koju možemo sami pripremiti.  

Zadatak:
 • Uz periodične razgovore o vežnosti zdrave prehrane i odgovornog ponašanja prema hrani jednom tedno imamo i "Domaćinstvo" gdje djeca zajedno s odgojiteljima pripremaju hranu koju možemo zajedno s njima pripremiti u vrtiću - zimnice, kompoti, razne slastice, sokovi od sezonskog voća, juhe....

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.

 • fotografijama

Nositelji:
 • svi odgojitelji, pedagoginja, osnivačica
Naziv teme: Nove igračke od straih stvari
Cilj:
 • Osvijestiti djecu o tome kako određeni otpad možemo iskoristiti za neku novu igračku koje će nam omogućiti bolju manipulaciju istom i razvoj mašte.

Zadatak:
 • Zajedno s djecom izrađivati igračke od raznih matreijala - kutija, straih CD-a, raznih ambalaža.
 • Poticanje djece da zajedno s roditeljima skupljaju kod kuće materijal koji u vrtiću možemo ponovo upotrijebiti.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.

 • fotografijom

Nositelji:
 • roditelji, odgojitelji, pedagoginja, osnivačica
Naziv teme: Kako su živjeli naši stari
Cilj:
 • osvijestit djecu kako su živjeli ljudi prije nekoliko desetaka godina (kako je izgledao svakodnevni život, što su radili, što su jeli, čega su se igrali, što su oblačili...)

Zadatak:
 • Raznim aktivnostima i foklorom dočarati djeci kako su živjeli naši djedovi i bake, kada nije bilo vode i struje, koja su se jela jela, koje igre igrale, učenje o straim zanimanjima i opčenito hravatske baštine.  

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • fotografijama

Nositelji:
 • odgojitelji, pedagoginja, osnivačica
Naziv teme: Ugroženi biljni i životinjski svijet
Cilj:
 • osvijestiti djecu o ugroženom biljnom i životinjskom svijetu

Zadatak:
 • razgovor o ugroženim biljkama i životinjama,
 • čitanje eko slikovnica ( Adriana se vratila, Kornajčica i more,..)
 • razgovor na temu onečišćenja okoliša i što mi možemo napraviti za naš okoliš

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.

 • fotografije

Nositelji:
 • odgojitelji, pedagoginja

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Čuvajmo okoliš
Ostvareni ciljevi:

Djeca su osvijestila koliko je važno štediti vodu i struju i paziti na potrošni materijala.


Realizirani zadaci:

Djeca su pazila na potrošnju papira prilikom brisanja rukica, gase  svjelto kada nismo u prostoriji, odlagažu otpad u odgovarajuće spremnike, koristite što manje vode prilikom pranja ruku. 


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Odgojitelji, tehničko osoblje, djeca.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Iako smo maleni u našem vrtiću već smo naučili - planet Zemlju treba čuvati.

Recikliraj, oporabi i razvrstaj zadatak je naš!


Eko himna:

PIPI I MI

Sunce je svjetlo, sunce je snaga,

čuvajmo sada sunčev svijet.

Voda je piće, voda je zdravlje,

čuvajmo sada voden svijet.

Papir je drvo, šuma je kisik,

čuvajmo sada šumski svijet.

Stvari ne bacaj, stvari odlaži,

stvarajmo sada ljepši svijet.

Pipi i mi, Pipi i mi... čuvamo za vas ovaj svijet,