Eko škola

Dječji vrtić Leptir, Sesvete

I. G. Kovačića 20
10360 Sesvete

Telefon: 01/2002321
Fax: 01/5566518
E-mail: vrtic.leptir@zagreb.hr
Web: www.dv-leptir.hr

Ravnatelj/ica: Vedrana Horvat
Školski koordinatori: Božica Pintarć-pedagog, Ivanka Jukić Lušić-psiholog, Marijana Frančević-odgojitelj, Željka Zec-odgojitelj
Godina stjecanja statusa: 2011
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Vedrana Horvat, ravnateljica
 • Božica Pintarić, pedagog/eko koordinator
 • Ivanka Jukić Lušić, psiholog/eko koordinator
 • Željka Zec, odgojitelj/eko koordinator
 • Marijana Frančević, odgojitelj/eko koordinator
 • Andreja Starčević, zdravstvena voditeljica
 • Željko Bartolović, domar
 • Biserka Tomurad, spremačica
 • Ružica Kašnar, spremačica
 • Stanko Čuljak, „Foton“, predstavnik lokalnog gospodarstva
 • Ida Perković, „IDA DIDACTA“, predstavnik gospodarstva
 • Stipe Jurić, predstavnik lokalne zajednice
 • Branka Babić, predstavnik roditelja

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Rast, razvoj i učenje „u iz, s prirodom„ -integrirano: briga i razumijevanje procesa zdravog rasta i razvoja; osobnog i života prirode
Cilj:

Neposredno učenje o fenomenima prirode, prirodne baštine; praćenje i doživljavanje, razumijevanje razvojnih procesa u živom svijetu, istovremeno doprinoseći osobnom sveukupnom zdravlju boravkom i aktivnostima na otvorenom.


Zadatak:
 • nadogradnja pozitivnih iskustava protekle pedagoške  godine vezano za uzgoj cvjetnica i povrtnica (terase cvjetnjaci, povrtnjaci)
 • usvajanje spoznajnih i vrijednosnih aspekt o rastu i  uvjetima  rasta i razvoja kao univerzalnom fenomenu živih bića; UČITI OD BILJAKA – Što znači biti živ; od disanja, vode, hranjiva, svjetla, topline … 
 • povezanost osobne održivosti i održivosti prirodnog okruženja
 • doživljavanje i osvješćivanje izvora i snage (energije) prirodnog okruženja za naše tjelesno i emocionalno zdravlje
 • briga o životinjskom svijetu u neposrednoj okolini; razumijevanje i iskustvo uloge čovjeka
 • provedba tjelesnih aktivnosti, vježbi disanja  i opuštanja na otvorenom
 • konzumiranje uzgojenih plodova i time poticanje konzumacije povrća, voća
 • osvještavanje elemenata ideje poduzetnosti vezano za samodostatnu proizvodnju hrane
 • STALNE ZADAĆE:
 • OTPAD
  • Stalno usvajanje  i prakticiranje navika selektiranja i zbrinjavanja otpada
  • Dopuna  spremnika po objektima
  • Odvajanje biološkog otpada iz kuhinje i odgojnih skupina
  • Kompostiranje
  • Održavanje separatora masnoće- mastolovac
  • Redovito  pražnjenje priručnih  spremnika 
  • Suradnja sa „Z H“, „Termocleanom“  i drugim organizacijom koje sabiru pojedine vrste otpada
  • Prikupljanje funkcionalnog otpadnog materijala te izrada didaktičkih sredstava
  • Recikliranje papira
  • Elektronički otpad zbrinjavati odvozom na reciklažna dvorišta
  • Uključivanje u akciju Eko paket-  prikupljanje tetrapak ambalaže
  • Naći rješenje adekvatnog zbrinjavanja ostataka hrane, kao dio cjelovitog rješenja na nivou svi predškolskih ustanova Grada Zagreba
 • VODA
  • Razvoj  projekata, tematskih aktivnosti   o vodi; zašto nam treba, gdje se nalazi, kada je dobra za piće, što možemo učiniti da je uvijek imamo dovoljno i da je dobra za piće….“
  • Eksperimenti, dokumentarni filmovi
  • Prezentirati način pranja ruku uz odmjerenu količinu vode
  • Kontrola slavina – odstraniti nepotrebno kapanje vode
  • Pratiti  potrošnju vode  i podatke objaviti na mjesečnim sastancima timova
  • Nabava sredstva za čišćenje, pranje  i održavanje higijene nabavljati i upotrebljavati prema HASAP planu
  • Praćenje i vrednovanje u odgojno obrazovnom procesu
 • ENERGIJA
  • Osigurati optimalne uvjete za prisutnost dnevne svjetlosti u unutarnjim prostorima(sjenila spuštena samo za dnevnog odmora i  jakog ljetnog sunca)
  • Za rasvjetu koristiti štedna rasvjetna tijela
  • Gasiti svjetla izlaskom iz prostorija
  • Gasiti radio uređaje, televizore, računala kad nisu u uporabi
  • Pratiti da temperatura u sobama ne bude viša od 22 stupnjeva C, primjena noćnog i dnevnog  režim temperature/
  • Racionalno korištenje klima uređaje ; ranojutarnje provjetravanje, ..
  • Pratiti potrošnju energije i podatke objaviti na mjesečnim sastancima timova
  • Aktivnosti / projekti vezano za Energiju;
  • Temeljne spoznaje o izvorima energije od našeg djelovanja, prirode,  do izvora energije u otpadnim materijalima
 • Radionice za djecu:
  • Energija, meteorološke pojave
  • Uspostavljanje kutića istraživanja u novom dijelu centralnog objekta/ istraživanje svjetla, električne energije…)
  • Obilježavanje  Zagrebačkog  energetskog tjedna
  • NJEGOVANJE SVEUKUPNE  MATERIJALNE I NEMATERIJALNE BAŠTINE I PRIRODNE BAŠTINE SESVETSKOGA KRAJA, HRVATSKE I  SUSRETANJE DRUGIH KULTURA I NJIHOVE BAŠTINE
  • Usmjeravanje na uočavanje baštinskih objekata u građevinama, predmetima  u lokalnoj i široj zajednici, oduševljavanje za njihovo očuvanje
  • Kontinuirana prisutnost elemenata nematerijalne baštine u odgojno obrazovnom procesu u različitim oblicima izražavanja (glazba, pokret, igra, običaji…)
  • Usmjeravanje na uočavanje tradicijskih biljnih vrsta u okruženju i njihovo njegovanje (povrtnice, cvijeće..)
  • Upoznavanje elemenata kulture i prirodnih obilježja drugih zemalja

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom pedagoške godine 2001./2022.

 • tekstualni, foto, video zapis i radovi djece

Nositelji:
 • Odgojitelji svih odgojnih skupina djece
 • Djeca – primjereno razvojnim mogućnostima
 • Ekokoordinatori
 • Stručni suradnici
 • Svi zaposleni
 • Zainteresirani roditelji