Eko škola

Dječji vrtić Izvor, Samobor

Gustava Krkleca 2
10430 Samobor

Telefon: 01/3362033
Fax: 01/3360305
E-mail: dv.izvor.samobor@gmail.com
Web: vrtic-izvor-samobor.hr

Ravnatelj/ica: Martina Trošelj
Školski koordinatori: Mirjana Guliš i Nikolina Herceg Beljak
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Martina Trošelj, ravnateljica DV Izvor
 • Mirjana Guliš, eko koordinator-objekt Mlinska
 • Nikolina Herceg Beljak, eko-koordinator- objekt Krklecova
 • Darija Stupar, predstavnica odgojitelja - objekt Mlinska
 • Jasmina Križetić, predstavnica odgojitelja - objekt Krklecova
 • Dubravka Jantolić, predstavnica teh. osoblja – objekt Mlinska
 • Mirna Pranjić, predstavnica teh. osoblja-objekt Krklecova
 • Franjo Štefanić, predstavnik teh. osoblja- objekt Mlinska
 •  Željka Šabarić, predstavnica kumova- JU „Zeleni prsten Zg. Županije“
 • Violeta Gjurkin, predstavnica kumova- TD „Komunalac d.o.o.“
 • Renata Kenda, predstavnica grada Samobora
 • Vlatka Trčak, predstavnica roditelja i lokalnog gospodarstva

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST-BILJNI SVIJET OKO NAS
Cilj:
 • Upoznati djecu o biološkoj raznolikosti,njenoj važnosti,poticati ih na aktivno djelovanje

Zadatak:
 • Bilježenje stanja- vrsta biljaka i životinja u vrtićkom okruženju,povećati broj biljaka ako je moguće

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

 Vrijeme realizacije je od proljeća do jeseni

 • Dokumentiranje je foto zapisom, kroz pedagošku dokumentaciju i radove djece

 


Nositelji:
 • Djeca i odgajatelji, roditelji, domar
Naziv teme: EKO –ETNO
Cilj:
 • Upoznavanje,njegovanje,očuvanje tradicionalnih običaja Samoborskog kraja i okolice

Zadatak:
 • Upoznavanje nekih objekata,mjesta i imena ljudi koji su važni u prošlosti Samobora.
 • Sudjelovanje u događanjima koja se tradicionalno održavaju  u našem gradu.
 • Obilježavanje blagdana na tradicionalan način.
 • Upoznavanje starinskih običaja,starih zanata aktivno sudjelujući u njima.
 • ORGANIZIRATI „PROJEKTNI DAN“-DAN OTVORENIH VRATA
 • OBILJEŽAVATI EKO DATUME KROZ GODINU

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.

 • Dokumentiranje, audio, video  i foto zapisima.

Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, tehničko osoblje, roditelji, stručni suradnici
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT I LIJEP OKOLIŠ
Cilj:
 • Odgajati zdravo,radoznalo,sretno... dijete u sigurnom,zdravom,prirodnom okruženju.
 • Razvijati svijest i kod djece i roditelja o njihovoj ulozi,mogućnostima da brinu za prirodni okoliš vrtića i šire okolice, i zdravom načinu života .

Zadatak:
 • Omogućiti i poticati kod djece svakodnevno bavljenje tjelesnim aktivnostima
 • Poticati razvoj vještina –vožnja biciklom,romobilom
 • Svakodnevno boraviti na svježem zraku.
 • Brinuti za vrtićki okoliš,aktivno sudjelovati u uređenju,čuvanju,korištenju prirodnog okruženja-povrtnjaka,cvjetnjaka,voćnjaka,kamenjara,drveća u parku.
 • Posaditi barem jedno mlado drvo u parku
 • Poticati razvoj zdravih prehrambenih navika od najranije dobi ,te poštovanje prema hrani.
 • Uključivati djecu u razne aktivnosti upoznavanja,stvaranja,pripremanja hrane.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.

 • Praćenje audio i video zapisima

Nositelji:
 • Odgajatelji, djeca, tehničko osoblje, domar, roditelji
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Ekološko osvješćivanje djece, i odraslih koji za njih brinu.
 • Živjeti u okruženju sa što manje smeća,smanjiti količinu otpada u našem vrtiću.

Zadatak:
 • Svakodnevno razvrstavati otpad-papir,plastika ,baterije ,bio otpad.
 • Iskoristiti otpadnu ambalažu,prirodni materijal kroz razne aktivnosti-kreativne,istraživalačke,životno-praktične,likovne...
 • Organizirati rad Eko patrole u praćenju razvrstavanja otpada po sobama, i urednosti vanjskog prostora.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Odgajatelji,djeca svih odgojnih skupina,tehničko osoblje,domar,članovi stručnog tima,roditelji.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznali smo djecu s biološkom raznolikosti,njenoj važnosti,poticali ih na aktivno djelovanje.

Realizirani zadaci:
 • Bilježili smo i pratili  stanja- vrsta biljaka i životinja u vrtićkom okruženju,povećali broj biljaka  sadnjom i uzgojem.
 • Započeli smo s radom na poučnoj stazi u parku.
 • Bilježili smo  ,brojali  , pratili  prisutne vrsta u okruženju,promatranje promjena kroz god. doba(list,plod,rast...)
 • Promatrali smo  povećalom djelove biljaka
 • Izražavali smo  raznim likovnim tehnikama na temu“biljke našeg okruženja“(drvo,cvijeće...)

Vrijeme realizacije:

Tokom pedagoške godine 2018./2019., a pojačano u proljeće i jesen


Nositelji:
 • Djeca uz pomoć odgojitelja
Naziv teme: EKO-ETNO
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavali smo i upoznajemo i dalje,očuvanje tradicionalnih običaja Samoborskog kraja i okolice

Realizirani zadaci:
 • Upoznali smo i obišli objekte,mjesta i imena ljudi koji su važni u prošlosti Samobora.
 • Sudjelovali smo  u događanjima koja se tradicionalno održavaju  u našem gradu. ( Fašnik, Cvjetni korzo,,,
 • Obilježavali smo  blagdane na tradicionalan način.
 • Upoznali smo starinske običaje,stare  zanate te aktivno sudjelovali  izradi nekih predmeta 

Vrijeme realizacije:

Tokom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • djeca sa dgojiteljima i vanjskim suradnicima iz lokalne zajednice (obrti)
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT I LIJEP OKOLIŠ
Ostvareni ciljevi:
 • Cilj nam je bio odgajati zdravo,radoznalo,sretno dijete u sigurnom,zdravom,prirodnom okruženju, i nastojimo tako održavati
 • Razvijamo  svijest i kod djece i roditelja o njihovoj ulozi,mogućnostima da brinu za prirodni okoliš vrtića i šire okolice, i zdravom načinu života .

Realizirani zadaci:
 • Omogućil smi i i poticali kod djece svakodnevno bavljenje tjelesnim aktivnostima
 • Potićemo i dalje razvoj vještina –vožnja biciklom,romobilom
 • Svakodnevno boravimo na svježem zraku.
 • Brinuli smi i brinemo za vrtićki okoliš,aktivno sudjelovati u uređenju,čuvanju,korištenju prirodnog okruženja-povrtnjaka,cvjetnjaka,voćnjaka,kamenjara,drveća u parku.
 • Posadili  smo razne sadniceu parku
 • Poticali razvoj zdravih prehrambenih navika od najranije dobi ,te poštovanje prema hrani.
 • Uključiujemo djecu u razne aktivnosti upoznavanja,stvaranja,pripremanja hrane.

Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • odgojitelji, djeca, roditelji, stručni suradnici i svi zaposlenici vrtića.
 • suradnja s vanjskim institucijama
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • Ekološki smo osvješćivali  djecu te  i odrasle koji za njih brinu.
 • Živjeli i radili u okruženju sa što manje smeća,smanjivali smo količinu otpada u našem vrtiću.

Realizirani zadaci:
 • Svakodnevno  smo razvrstavali otpad-papir,plastika ,baterije ,bio otpad.
 • Iskorištavali  otpadnu ambalažu,prirodni materijal kroz razne aktivnosti-kreativne,istraživalačke,životno-praktične,likovne...
 • Organizirali rad Eko patrole u praćenju razvrstavanja otpada po sobama, i urednosti vanjskog prostora.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Djeca polaznici vrtića, uz pomoć odgojitelja i ostalih djelatnika i roditelja

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ČUVAMO I PAZIMO

ČUPAMO I SADIMO

PARK JE VEL'KO SRCE NAŠE

PRIRODU MI NEDAMO


Eko himna:

 U PARKU PORED GRADNE

GRAJA CIKA VIKA

KUDA GOD TI POGLED KRENE

TO JE DJECJA SLIKA 

SMEĆU OVDJE NIJE MJESTO

SJETIMO SE TOGA ČESTO

JER TKO VEL'KO SRCE IMA

I PRIRODA SE IGRA S NJIMA 

ČUVAMO I PAZIMO

ČUPAMO I SADIMO

PARK JE VEL'KO SRCE NAŠE

PRIRODU MI NEDAMO 

U NAŠEM MALOM GRADU

SUNCE UVIJEK SJA

JER SMO TAMO SKUPA

MOJ IZVOR I JA...