Eko škola

Dječji vrtić Izvor, Samobor

Gustava Krkleca 2
10430 Samobor

Telefon: 01/3362033
Fax: 01/3360305
E-mail: dv.izvor.samobor@gmail.com
Web: vrtic-izvor-samobor.hr

Ravnatelj/ica: Martina Trošelj
Školski koordinatori: Mirjana Guliš i Nikolina Herceg Beljak
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :