Eko škola

Dječji vrtić Izvor, Samobor

Gustava Krkleca 2
10430 Samobor

Telefon: 01/3362033
Fax: 01/3360305
E-mail: dv.izvor.samobor@gmail.com
Web: vrtic-izvor-samobor.hr

Ravnatelj/ica: Martina Trošelj
Školski koordinatori: Mirjana Guliš i Nikolina Herceg Beljak
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Martina Trošelj, ravnateljica DV Izvor
 • Nikolina Herceg Beljak, eko-koordinator
 • Jasmina Križetić, predstavnica odgojitelja - objekt Krklecova
 • Darija Stupar, predstavnica odgojitelja - objekt Mlinska
 • Dubravka Jantolić, predstavnica teh. osoblja – objekt Mlinska
 • Marina Novoselić, predstavnica teh. osoblja-objekt Krklecova
 • Mladen Fabek, predstavnik teh. osoblja- objekt Krklecova
 • Željka Šabarić, predstavnica kumova- JU „Zeleni prsten Zg. Županije“
 • Violeta Gjurkin, predstavnica kumova- TD „Komunalac d.o.o.“
 • Renata Kenda, predstavnica Grada Samobora
 • Iva Miljanić, predstavnica roditelja i lokalnog gospodarstva

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: EKO-ETNO
Cilj:
 • Upoznavanje, njegovanje, očuvanje tradicionalnih običaja Samoborskog kraja i okolice.

Zadatak:
 • Upoznavanje nekih objekata, mjesta i imena ljudi koji su važni u prošlosti Samobora.
 • Sudjelovanje u događanjima koja se tradicionalno održavaju u našem gradu.
 • Obilježavanje blagdana na tradicionalan način.
 • Upoznavanje starinskih običaja,starih zanata aktivno sudjelujući u njima.
 • ORGANIZIRATI „PROJEKTNI DAN“-DAN OTVORENIH VRATA
 • Obilježavati eko datume kroz godinu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020. 

 • Dokumentiranje pedagoškom dokumentacijom te praćenjem medija.

Nositelji:
 • Djeca, odgajatelji, tehničko osoblje, roditelji, stručni suradnici.
Naziv teme: 3. BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:
 • Upoznati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, poticati ih na aktivno djelovanje.

Zadatak:
 • Bilježenje stanja- vrsta biljaka i životinja u vrtićkom okruženju, povećati broj biljaka ako je moguće.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.

 • Dokumentirano pedagoškom dokumentacijom.

Nositelji:
 • Djeca i odgajatelji, roditelji, domar.
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT I LIJEP OKOLIŠ
Cilj:
 • Odgajati zdravo, radoznalo, sretno dijete u sigurnom, zdravom, prirodnom okruženju.
 • Razvijati svijest i kod djece i roditelja o njihovoj ulozi, mogućnostima da brinu za prirodni okoliš vrtića i šire okolice te zdravom načinu života .

Zadatak:
 • Omogućiti i poticati kod djece svakodnevno bavljenje tjelesnim aktivnostima.
 • Poticati razvoj vještina –vožnja biciklom,romobilom.
 • Svakodnevno boraviti na svježem zraku.
 • Brinuti za vrtićki okoliš,aktivno sudjelovati u uređenju, čuvanju, korištenju prirodnog okruženja-povrtnjaka, cvjetnjaka, voćnjaka, kamenjara, drveća u parku.
 • Posaditi barem jedno mlado drvo u parku.
 • Poticati razvoj zdravih prehrambenih navika od najranije dobi, te poštovanje prema hrani.
 • Uključivati djecu u razne aktivnosti upoznavanja, stvaranja, pripremanja hrane.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.

 • Praćenje kroz pedagošku dokumentaciju,a dokumentiranje je popraćeno foto i video zapisima.

Nositelji:
 • Odgajatelji, djeca, tehničko osoblje, domar, roditelji.
Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Ekološko osvješćivanje djece i odraslih koji za njih brinu.
 • Živjeti u okruženju sa što manje smeća,smanjiti količinu otpada u našem vrtiću.

Zadatak:
 • Svakodnevno razvrstavati otpad-papir,plastika, baterije, bio otpad. Iskoristiti otpadnu ambalažu, prirodni materijal kroz razne aktivnosti-kreativne, istraživalačke, životno-praktične, likovne...Organizirati rad Eko patrole u praćenju razvrstavanja otpada po sobama i urednosti vanjskog prostora.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019/2020.

 • Praćenje se radi pismenim putem kroz pedagošku dokumentaciju i foto te video zapisima.

Nositelji:
 • Odgajatelji,djeca svih odgojnih skupina, tehničko osoblje, domar, članovi stručnog tima, roditelji.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: EKO-ETNO
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznavali, njegovali, i čuvali  tradicionalne  običaje Samoborskog kraja i okolice
 • Aktivnosti na temu:“NAŠ SAMOBOR“(stari grad,trgovi,potok-Gradna,šume,parkovi...),pjesme,stihovi,priče o Samoboru
 • Sudjelovanje naSamoborskom fašniku,Majušu,Rudarskoj greblici,Cvjetnom korzu, proljetnom sajmu
 • Posjetili smo Samoborski muzej,knjižnicu,muzičku  školu,  bili u galeriji Prica,rudniku Sv. Barbara u Rudama .
 • Izrađivali smo  predmete od gline,slanog tijesta, komušine,šiba(špage,kudelje,vune(kišobrani).perja...
 • Nizali smo  perlice-Smoborski kraluš(košec).Napraviti malu etno izložbu u predvorju vrtića.Pripremali smo  tradicionalna jela i kolače
 • Obilježili smo Valentinovo na tradicionalan način(dan kad se ptičice ženiju). Naučili  smo tradicionalne igre,pjesmice i plesove samoborskog kraja i okolice

Realizirani zadaci:
 • Upoznali  i posjetili  neke objekate,,mjesta i imena ljudi koji su važni u prošlosti Samobora.
 • Sudjelovali u događanjima koja se tradicionalno održavaju  u našem gradu.
 • Obilježavali blagdane na tradicionalan način.
 • Susrteli se sa  starinskim običajima izanatima
 • ORGANIZIRALI „PROJEKTNI DAN“-DAN OTVORENIH VRATA
 • OBILJEŽAVATI EKO DATUME KROZ GODINU

Vrijeme realizacije:
 • Cijele godine

Nositelji:
 • Djeca , odgojitelji u suradnji s vanjskim institucijama i roditeljima
Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:
 • Upoznali  smo djecu s biološkom raznolikosti,njenoj važnosti,  te ih poticali ih na aktivno djelovanje
 • Započeli s radom na poučnoj stazi u parku,„Usvojili“  smo drvo u parku(svaka grupa svoje drvo),bilježili ,brojali  prisutne vrste u okruženju,promatranje promjena kroz god. doba(list,plod,rast...)
 • Promatrali povećalom djelove biljaka
 • Izražavali se raznim likovnim tehnikama na temu“biljke našeg okruženja“(drvo,cvijeće...)

Realizirani zadaci:
 • Bilježili smo  stanja- vrsta biljaka i životinja u vrtićkom okruženju,povećavali  broj biljaka.

Vrijeme realizacije:
 • Proljeće, ljeto i jesen

Nositelji:
 • Djeca  i odgojitelji
Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT I LIJEP OKOLIŠ
Ostvareni ciljevi:
 • Proveli smo sportske aktivnosti u parku  i na igralištu vrtića svakodnevno, na asfaltnoj stazici vozili bicikle, romobile,guralice;ovisno o uzrastu djece.Naučili  osnovne pojmova o prometu(pravila,prometni znakovi postavljeni uz stazicu),Organizirali razne igre u vanjskom prostoru vrtića-natjecateljske,igre s pjevanjem,pokretne igre,stvaralačke,kreativne aktivnosti,koristeći prirodni materijal,plodine,prirodno okruženje vrtića(drveće,panjevi,trupci,vreće lišća,kesteni,buče...
 • -Organizirali šetnje gradom,planinarenja u poznata izletišta u okolici ,do gradskih sportskih terena,Vugrinščaka,šume Anindol,do drugih dječjih vrtića...
 • -Obilježili Hrvatski olimpijski dan
 • -Radili u povrtnjaku-kopanje,rahlenje,sijanje,sađenje,pljevljenje,okapanje,presađivanje,zalijavanje....berba povrća.Priprema salate,zimnice od povrća...,
 • -Radili u cvjetnjacima- Skupljanje sjemena cvijeća (lavanda,kadifica,turski klinčići..),sijanje u ambalažne posudice za presađivanje izrada mirisnih vrećica.Posaditi tradicijsko cvijeće u vrt,napisati nazive pojedinog cvijeća...Zasaditi nekoliko mladih stabala u parku,po preporuci stručne osobe.
 • -Pripremali s djecom i roditeljima zdrava jela,sokove,kolače.
 • -Obilježili Eko datume: HOD,Dan jabuka,Dan kruha,Dan voda,Dan pješačenja,Dan planeta Zemlje,Dan životinja,  početak godišnjih doba...
 • -Organizirali Dan otvorenih vrata –projektni dan u jesen na temu:JESENSKE IGRE+PREDSTAVA ZA DJECU 

Realizirani zadaci:
 • Omogućili smo  i poticali kod djece svakodnevno bavljenje tjelesnim aktivnostima,poticali smo razvoj vještina –vožnja biciklom,romobilom
 • -Svakodnevno boravili na svježem zraku.
 • -Brinuli za vrtićki okoliš,aktivno sudjelovali u uređenju,čuvanju,korištenju prirodnog okruženja-povrtnjaka,cvjetnjaka,voćnjaka,kamenjara,drveća u parku.
 • -Posadili  mlado drvo u parku
 • -Poticali razvoj zdravih prehrambenih navika od najranije dobi ,te poštovanje prema hrani.
 • -Uključivali djecu u razne aktivnosti upoznavanja,stvaranja,pripremanja hrane.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom cijele godine

Nositelji:
 • Djeca uz pomoć odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja u vrtiću, te roditelja.
Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:
 • -Izrađivali smo igračake,pomagala,rekvizite od otpadnog materijala(karton,papir,vuna,krpice,stiropor,prirodni materijal...)
 • -U simboličkim,imitativnim,stvaralačkim igrama koristili  smo različitu ambalažu,prirodni otpadni materijal
 • U likovnim aktivnostima koristili smo  papir obostrano,koristili smo  kancelarijski upotrebljen papir(drugu stranu)
 • -Izrađivali  od oporabljenog papira čestitke,dekoracije...
 • -realizirali smo igre didaktičkim igračkama i igrama na temu ekologije,razvrstavanja otpada
 • -Komposter:skupljanje lišća, pokošene trave,zemlju iz kompostera koristili u  vrtu,
 • -Koristili panjiće u oblikovanju vanjskog prostora
 • -U dekoriranju zajedničkih prostora upotrijebljavali  smo prirodni i otpadni materijal
 • -Nastavili uključenost u projekt skupljanja starih baterija“Frisko“,u humanitarnu akciju skupljanja plastičnih čepova
 • -Posjetili reciklažno dvorište
 • -U šetnjama gradom i bližom okolicom primjećivali,bilježili  i reagirali na neprimjereno postupanje s otpadom.

Realizirani zadaci:
 • Svakodnevno razvrstavali otpad-papir,plastika ,baterije ,bio otpad.
 • Iskoristili otpadnu ambalažu,prirodni materijal kroz razne aktivnosti-kreativne,istraživalačke,životno-praktične,likovne...
 • Organizirali rad Eko patrole u praćenju razvrstavanja otpada po sobama, i urednosti vanjskog prostora.

Vrijeme realizacije:
 • Tijekom cijele godine

Nositelji:
 • Djeca uz pomoć odgojitelja, stručnih suradnika i ostalog osoblja u vrtiću, te roditelja.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ČUVAMO I PAZIMO

ČUPAMO I SADIMO

PARK JE VEL'KO SRCE NAŠE

PRIRODU MI NEDAMO

 


Eko himna:

§  U PARKU PORED GRADNE

GRAJA CIKA VIKA

KUDA GOD TI POGLED KRENE

TO JE DJECJA SLIKA 

SMEĆU OVDJE NIJE MJESTO

SJETIMO SE TOGA ČESTO

JER TKO VEL'KO SRCE IMA

I PRIRODA SE IGRA S NJIMA 

ČUVAMO I PAZIMO

ČUPAMO I SADIMO

PARK JE VEL'KO SRCE NAŠE

PRIRODU MI NEDAMO 

U NAŠEM MALOM GRADU

SUNCE UVIJEK SJA

JER SMO TAMO SKUPA

MOJ IZVOR I JA...