Eko škola

Dječji vrtić Izvor, Samobor

Gustava Krkleca 2
10430 Samobor

Telefon: 01/3362033
Fax: 01/3360305
E-mail: dv.izvor.samobor@gmail.com
Web: vrtic-izvor-samobor.hr

Ravnatelj/ica: Martina Trošelj
Školski koordinatori: Mirjana Guliš i Nikolina Herceg Beljak
Godina stjecanja statusa: 2012
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Martina Trošelj, ravnateljica DV Izvor
 • Nikolina Herceg Beljak, eko-koordinator
 • Mirjana Guliš, eko koordinator
 • Jasmina Križetić, predstavnica odgojitelja - objekt Krklecova
 • Darija Stupar, predstavnica odgojitelja - objekt Mlinska
 • Dubravka Jantolić, predstavnica teh. osoblja – objekt Mlinska
 • Marina Novoselić, predstavnica teh. osoblja-objekt Krklecova
 • Franjo Štefanić, predstavnik teh. osoblja- objekt Mlinska
 • Violeta Gjurkin, predstavnica kumova- TD „Komunalac d.o.o.“
 • Renata Kenda, predstavnica Grada Samobora
 • Vlatka Trčak, predstavnica roditelja i lokalnog gospodarstva
 • Željka Šabarić - predstavnica  kumovaJU Zeleni prsten ZG Županije 

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: EKO-ETNO
Cilj:

Upoznavanje, njegovanje, očuvanje tradicionalnih običaja Samoborskog kraja i okolice.


Zadatak:
 • Upoznavanje nekih objekata, mjesta i imena ljudi koji su važni u prošlosti Samobora.
 • Sudjelovanje u događanjima koja se tradicionalno održavaju  u našem gradu.
 • Obilježavanje blagdana na tradicionalan način.
 • Upoznavanje starinskih običaja, starih zanata aktivno sudjelujući u njima.
 • ORGANIZIRATI „PROJEKTNI DAN“-DAN OTVORENIH VRATA
 • OBILJEŽAVATI EKO DATUME KROZ GODINU
 • AKTIVNOSTI kroz koje planiramo provesti zadatke:
  • Aktivnosti na temu: “NAŠ SAMOBOR“ (stari grad, trgovi, potok - Gradna, šume, parkovi...), pjesme, stihovi, priče o Samoboru.
  • Sudjelovanje naSamoborskom fašniku, Majušu, Rudarskoj greblici, Cvjetnom korzu, proljetnom sajmu.
  • Posjet Samoborskom muzeju, knjižnici, muzičkoj školi, galeriji Prica, rudniku Sv. Barbara u Rudama.
  • Izrada predmeta od gline, slanog tijesta, komušine, šiba (špage, kudelje, vune (kišobrani), perja...
  • Nizanje perlica - Smoborski kraluš (košec).
  • Napraviti malu etno izložbu u predvorju vrtića.
  • Pripremanje tradicionalnih jela i kolača - nastaviti sa stvaranjem „Naše male kuharice“.
  • Obilježiti Valentinovo na tradicionalan način (dan kad se ptičice ženiju).
  • Tradicionalne igre, pjesmice i plesovi samoborskog kraja i okolice, donošenje tradicionalnih predmeta za izložbu.

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca, odgajatelji, tehničko osoblje, roditelji, stručni suradnici.

Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Cilj:

Upoznati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, poticati ih na aktivno djelovanje.


Zadatak:
 • Bilježenje stanja - vrsta biljaka i životinja u vrtićkom okruženju, povećati broj biljaka ako je moguće
 • AKTIVNOSTI koje planiramo provesti su :
  • Započeti s radom na poučnoj stazi u parku
  • „Usvojiti“ drvo u parku (svaka grupa svoje drvo)
  • Bilježenje, brojanje, prisutnih vrsta u okruženju, promatranje promjena kroz god. doba (list,plod,rast...)
  • Promatrati povećalom djelove biljaka
  • Izražavanje raznim likovnim tehnikama na temu “biljke našeg okruženja“ (drvo, cvijeće...)

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije planirano je tijekom proljeće i jeseni 2021. god., a praćenje kroz pedagošku dokumentaciju i fotografijama.


Nositelji:

Djeca i odgajatelji, roditelji, domar.

Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT I LIJEP OKOLIŠ
Cilj:
 • Odgajati zdravo, radoznalo, sretno dijete u sigurnom, zdravom i prirodnom okruženju.
 • Razvijati svijest i kod djece i roditelja o njihovoj ulozi, mogućnostima da brinu za prirodni okoliš vrtića i šire okolice i zdravom načinu života.

Zadatak:
 • Omogućiti i poticati kod djece svakodnevno bavljenje tjelesnim aktivnostima
  • poticati razvoj vještina – vožnja biciklom, romobilom
 • Svakodnevno boraviti na svježem zraku
 • Brinuti za vrtićki okoliš, aktivno sudjelovati u uređenju, čuvanju, korištenju prirodnog okruženja -povrtnjaka, cvjetnjaka, voćnjaka, kamenjara, drveća u parku
 • Posaditi barem jedno mlado drvo u parku
 • Poticati razvoj zdravih prehrambenih navika od najranije dobi, te poštovanje prema hrani
 • Uključivati djecu u razne aktivnosti upoznavanja, stvaranja, pripremanja hrane
 • Zadatke provesti kroz sljedeće AKTIVNOSTI:
  • Sportske aktivnosti u parku i na igralištu vrtića
  • Na asfaltnoj stazici voziti bicikle, romobile, guralice; ovisno o uzrastu djece
  • Upoznavanje osnovnih pojmova o prometu (pravila, prometni znakovi postavljeni uz stazicu)
  • Organizirati razne igre u vanjskom prostoru vrtića - natjecateljske, igre s pjevanjem, pokretne igre, stvaralačke, kreativne aktivnosti, koristeći prirodni materijal, plodine, prirodno okruženje vrtića (drveće, panjevi, trupci, vreće lišća, kesteni,buče...)
  • Organizirati šetnje gradom, planinarenja u poznata izletišta u okolici (V.Dol,...), do gradskih sportskih terena,Vugrinščaka, šume Anindol, do drugih dječjih vrtića...
  • Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana
  • Rad u povrtnjaku: kopanje, rahlenje, sijanje, sađenje, pljevljenje, okapanje, presađivanje, zalijavanje....berba povrća. Priprema salate, zimnice od povrća...
  • Rad u cvjetnjacima: skupljanje sjemena cvijeća (lavanda, kadifica, turski klinčići..),sijanje u ambalažne posudice za presađivanje izrada mirisnih vrećica. Posaditi tradicijsko cvijeće u vrt,napisati nazive pojedinog cvijeća...
  • Zasaditi nekoliko mladih stabala u parku, po preporuci stručne osobe
  • Pripremati s djecom i roditeljima zdrava jela, sokove, kolače
  • Obilježiti Eko datume: HOD, Dan jabuka ,Dan kruha, Dan voda, Dan pješačenja, Dan planeta Zemlje, Dan životinja, početak godišnjih doba...
  • Organizirati Dan otvorenih vrata –projektni dan u jesen na temu: JESENSKE IGRE+PREDSTAVA ZA DJECU „Djedova pogača“

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Zadatke planiramo provoditi tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022. kroz praćenje u dnevnim, tjednim, mjesečnim i tromjesečnim bilješkama u pedagoškoj dokumentaciji.

 • Fotografiranjem djece u sudjelovanju u aktivnostima te manji video uradcima.

Nositelji:

Odgajatelji, djeca tehničko osoblje, domar, roditelji.

Naziv teme: OTPAD
Cilj:
 • Ekološko osvješćivanje djece, i odraslih koji za njih brinu.
 • Živjeti u okruženju sa što manje smeća,smanjiti količinu otpada u našem vrtiću.

Zadatak:
 • Svakodnevno razvrstavati otpad-papir, plastika, baterije, bio otpad.
 • Iskoristiti otpadnu ambalažu,prirodni materijal kroz razne aktivnosti-kreativne, istraživalačke, životno-praktične, likovne...
 • Organizirati rad Eko patrole u praćenju razvrstavanja otpada po sobama, i urednosti vanjskog prostora. Zadatke provoditi kroz sljedeće  AKTIVNOSTI:
  • Izrada igračaka, pomagala, rekvizita od otpadnog materijala (karton, papir, vuna, krpice, stiropor, prirodni materijal...)
  • U simboličkim, imitativnim, stvaralačkim igrama koristiti različitu ambalažu, prirodni otpadni materijal
  • U likovnim aktivnostima koristiti papir obostrano, koristiti kancelarijski upotrebljen papir (drugu stranu)
  • Izrada oporabljenog papira, od oporabljenog papira raditi čestitke, dekoracije...
  • Igre didaktičkim igračkama i igrama na temu ekologije, razvrstavanja otpada
  • Komposter: skupljanje lišća, pokošene trave, zemlju iz kompostera prenijeti u vrt
  • Igrala od starih guma- u vanjskom prostoru vrtića
  • Koristiti panjiće u oblikovanju vanjskog prostora
  • U dekoriranju zajedničkih prostora upotrijebljavati prirodni i otpadni materijal
  • Nastaviti uključenost u projekt skupljanja starih baterija “Frisko“, u humanitarnu akciju skupljanja plastičnih čepova
  • Posjetiti reciklažno dvorište
  • U šetnjama gradom i bližom okolicom primjećivati, bilježiti i reagirati na neprimjereno postupanje s otpadom

 


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Vrijeme realizacije je predviđeno za cijelu pedagošku godinu 2021./2022., a praćenje planiramo provesti redovnom pedagoškom dokumentacijom, audio i video snimkama te fotografijama.


Nositelji:

Odgajatelji, djeca svih odgojnih skupina, tehničko osoblje, domar, članovi stručnog tima, roditelji.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: EKO-ETNO
Ostvareni ciljevi:

Upoznavali smo i njegovali, očuvanje tradicionalnih običaja Samoborskog kraja i okolice.


Realizirani zadaci:
 • Upoznali smo neke objekte, mjesta i imena ljudi koji su važni u prošlosti Samobora.
 • Sudjelovali smo u događanjima koja se tradicionalno održavaju u našem gradu kao Fašnik i Cvjetni korzo.
 • Obilježavamo blagdane na tradicionalan način.
 • Sve u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama koje su nam ove godine bile otgotna okolnost u provođenju raznih aktivnosti.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca, odgajatelji, tehničko osoblje, roditelji, stručni suradnici.

Naziv teme: BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
Ostvareni ciljevi:

Upoznavali smo djecu i osvješćivali o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti, te ih poticali na aktivno djelovanje.


Realizirani zadaci:

Bilježili smo i pratili  stanja- vrsta biljaka i životinja u vrtićkom okruženju, povećali broj biljaka sadnjom.


Vrijeme realizacije:

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Djeca i odgojitelji.

Naziv teme: ZDRAV ŽIVOT I LIJEP OKOLIŠ
Ostvareni ciljevi:
 • Djeca borave u vrtiću u sigurnom, zdravom, prirodnom okruženju.
 • Razvijali smo svijest i kod djece i roditelja o njihovoj ulozi, mogućnostima da brinu za prirodni okoliš vrtića i šire okolice, i zdravom načinu života.

Realizirani zadaci:
 • Omogućili smo i poticatl kod djece svakodnevno bavljenje tjelesnim aktivnostima
  • poticali razvoj vještina –vožnja biciklom, romobilom
 • Svakodnevno boravili na svježem zraku
 • Brinuli smo za vrtićki okoliš, aktivno sudjelovati u uređenju, čuvanju, korištenju prirodnog okruženja-povrtnjaka, cvjetnjaka, voćnjaka, kamenjara, drveća u parku
 • Posadili  smo jedno mlado drvo u parku
 • Poticatl razvoj zdravih prehrambenih navika od najranije dobi, te poštovanje prema hrani
 • Uključivali smo djecu u razne aktivnosti upoznavanja, stvaranja, pripremanja hrane

Vrijeme realizacije:

Cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgajatelji, djeca tehničko osoblje, domar, roditelji.

Naziv teme: OTPAD
Ostvareni ciljevi:

Uspješno odrađeno ekološko osvješćivanje djece, i odraslih koji za njih brinu, sa što manje smeća, smanjiivajući količinu otpada u našem vrtiću. 


Realizirani zadaci:
 • Svakodnevno smo razvrstavatli otpad-papir, plastika, baterije te bio otpad. Koristili smo otpadnu ambalažu, prirodni materijal kroz razne aktivnosti-kreativne, istraživalačke, životno-praktične, likovne...
 • Organizirali smo rad Eko patrole u praćenju razvrstavanja otpada po sobama i urednosti vanjskog prostora.

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:

Odgajatelji, djeca svih odgojnih skupina, tehničko osoblje, domar, članovi stručnog tima, roditelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

ČUVAMO I PAZIMO

ČUPAMO I SADIMO

PARK JE VE LKO SRCE NAŠE

PRIRODU MI NEDAMO


Eko himna:

U PARKU PORED GRADNE

GRAJA , CIKA , VIKA

KUDA GOD TI POGLED KRENE

TO JE DJEČJA SLIKA

 

SMEĆU OVDJE NIJE MJESTO

SJETIMO SE TOGA ČESTO

            JER TKO VEL KO SRCE IMA     

            I PRIRODA SE IGRA S NJIMA   

 

ČUVAMO I PAZIMO

ČUPAMO I SADIMO

PARK JE VE LKO SRCE NAŠE

PRIRODU MI NEDAMO

 

U NAŠEM MALOM GRADU

SUNCE UVIJEK SJA

JER SMO TAMO SKUPA

MOJ IZVOR I JA