Eko škola

Dječji vrtić Sesvete

Ive Tijardovića 9
10360 Sesvete

Telefon: 01/2022-720
Fax: 01/2000-203
E-mail: pedagog@vrtic-sesvete.hr
Web: www.vrtic-sesvete.zagreb.hr

Ravnatelj/ica: Nada Mladiček
Školski koordinatori: Sanja Horvatić
Godina stjecanja statusa: 2013
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :