Eko škola

Dječji vrtić Osmijeh, Samobor

Hrastina 36
10 430 Samobor

Telefon: 01/3380 - 195
Fax: 01/3380 - 195
E-mail: djecji.vrtic.osmijeh@zg.t-com.hr
Web: www.djecji-vrtic-osmijeh.hr

Ravnatelj/ica: Nikolina Malešić
Školski koordinatori: Martina Malešić i Sonja Grgić
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Srebrni status
Projekti :

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Nikolina Malešić - ravnateljica dječjeg vrtića
 • Martina Malešić - odgojiteljica, koordinatorica u vrtiću (Hrastina)
 • Sonja Grgić - odgojiteljica, koordinatorica u vrtiću (Sveta Nedelja)
 • Štefica Vulje - psihologinja
 • Biljana Ivanković - zdravstvena voditeljica
 • Marko Potisk - predstavnik nepedagoškog osoblja (Hrastina)
 • Mira Petrić - predstavnik nepedagoškog osoblja (Sveta Nedelja)
 • Matea Mužar - predstavnik roditelja (Hrastina)
 • Nataša Ćuk - predstavnik roditelja (Sveta Nedelja)
 • Ana Frkin - suradnica za odnose  s javnošću u Komunalac d.o.o.
 • Jakov Mihaljević - predstavnik lokalne zajednice
 • Ljuba Mihaljević - osnivač vrtića

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Zdrava prehrana
Cilj:

Stjecanje zdravih navika od najranije dobi.


Zadatak:

Upoznavanje djece s utjecajem hrane na zdravlje te poticanje na što odgovorniji odnos prema sebi i svome tijelu.


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.

 • Provedba zadataka se bilježila kroz pedagošku dokumentaciju i fotografiranjem.

Nositelji:
 • Martina Malešić, ekokoordinatorica u Hrastini
 • Sonja Grgić, ekokoordinatorica u Svetoj Nedelji

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Zdrava prehrana
Ostvareni ciljevi:
 • promišljanje o važnosti zdrave prehrane
 • stjecanje zdravih navika od najranije dobi
 • podizanje razine kvalitete suradnje s roditeljima, djelatnicima vrtića i lokalnom zajednicom
 • izražavanje različitih dječjih kompetencija
 • informiranje, motiviranje i osvješćivanje djece kako se što zdravije i kvalitetnije hraniti
 • upoznavanje djece s utjecajem hrane na zdravlje, te poticanje na što odgovorniji odnos prema sebi i svome tijelu


Realizirani zadaci:
 • aktivno sudjelovanje djece u traženju informacija i podataka o prehrani
 • razviti zdrave navike u prehrani
 • usvojiti potrebu za raznovrsnom i umjerenom prehranom
 • poticati timski rad djece i poticati ih na što samostalniju izradu radnih materijala (plakata, maketa i slično).
 • upoznati djecu s piramidom zdrave prehrane
 • poticati djecu na brigu o našem eko vrtu

 

 

 


Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2021./2022.


Nositelji:
 • Martina Malešić, ekokoordinatorica u Hrastini
 • Sonja Grgić, ekokoordinatorica u Svetoj Nedelji

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Kad se male ruke slože, priroda nam ljepša biti može."


Eko himna:

EKO PORUKA ZA MALE I VELIKE

Ova naša zelena planeta

puna je raznobojnih cvjetnih kometa.

Drveće, šume, potoci, cvijeće

čuvajmo mi,

mali zeleni čuvari naše sreće.

Postanite i vi čuvari naše planete

i umjesto smeća

posadimo još cvijeća.

 

Reciklaža naša je montaža,

odvojimo papire, boce i te stvari

i strpajmo ih u spremnik pravi.

U žutu kutiju

plastične boce putuju,

u plavu stari papiri,

a iz sivog nek`

limenka viri.

 

Lijepa naša djeco draga

nadamo se da smo došli i do vašeg praga,

pa da ćete umjesto bacanja smeća

uživati s nama u mirisanju cvijeća.