Eko škola

Dječji vrtić Osmijeh, Samobor

Hrastina 36
10 430 Samobor

Telefon: 01/3380 - 195
Fax: 01/3380 - 195
E-mail: djecji.vrtic.osmijeh@zg.t-com.hr
Web: www.djecji-vrtic-osmijeh.hr

Ravnatelj/ica: Marija Keler
Školski koordinatori: Nikolina Malešić i Ivana Teklić
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: Brončani status
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marija Keler - ravnateljica dječjeg vrtića
 • Nikolina Malešić - odgojiteljica, koordinatorica u vrtiću (Hrastina)
 • Ivana Teklić - odgojiteljica, koordinatorica u vrtiću (Sveta Nedelja)
 • Štefica Vulje - psihologinja
 • Biljana Ivanković - zdravstvena voditeljica
 • Marko Potisk - predstavnik nepedagoškog osoblja (Hrastina)
 • Mira Petrić - predstavnik nepedagoškog osoblja (Sveta Nedelja)
 • Davor Dulčić - predstavnik roditelja (Hrastina)
 • Anamarija Čakanić - predstavnik roditelja (Sveta Nedelja)
 • Ana Frkin - suradnica za odnose  s javnošću u Komunalac d.o.o.
 • Jakov Mihaljević - predstavnik lokalne zajednice
 • Ljuba Mihaljević - osnivač vrtića

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Promet
Cilj:
 • naučiti djecu razlikovati prometna sredstva, te da je u odnosu na vozila čovjek ranjiviji i mora se čuvati stradanja
 • objasniti pojmove: kolnik, noostup, cesta, zebra, tramvajska i željeznička pruga; upoznati djecu s namjenom prometnih površina; strana kretanja i vozila i pješaka
 • pokazati da se ni jedno vozilo u pokretu, pa ni pješak, ne može trenutno zaustaviti; posljedice brzine
 • definirati tko je vozač, kakve on mora imati osobine; pažnja i nepažnja vozača
 • ukazati na problem ranjivosti i osjetljivosti pješaka
 • uvježbati ponašanje djece u najčešćim situacijama u prelasku kolnika

Zadatak:
 • provesti anketu za roditelje i djelatnike o navikama načina dolaska u vrtić, po provedbi istu statistički obraditi i objaviti na eko kutiću
 • s djecom odraditi aktivnosti iz prometnog odgoja (tematske cjeline: čovjek i prometna sredstva, namjena prometnih površina, brzina, vozači i vozila, pješaci, prijelaz preko kolnika, nismo svi jednako pokretljivi)
 • rad eko patrole: bilježenje gustoće i vrste prometa (pješaci, biciklisti, automobili...)
 • u dvorištu vrtića izraditi prometni poligon
 • provesti projektni dan "Na posao i u vrtić bez automobila"

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:
 • Marija Keler, ravnateljica
 • Nikolina Malešić, eko koordinatorica - Hrastina
 • Ivana Teklić - eko koordinatorica - Sveta Nedelja
 • djeca polaznici vrtića
 • roditelji djece

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Promet
Ostvareni ciljevi:
 • djeca su naučila pojmove: kolnik, nogostup, cesta, zebra, tramvajska i željeznička pruga
 • upoznali sm djecu s namjenom prometnih površina - koja je strana kretanja vozila i pješaka
 • uvježbali smo ponašanja u najčešćim situacijama u prelasku kolnika
 • naučili smo kakve vozač mora imati osobine
 • naučili smo da su motorna vozila odgovorna za veliku količinu ugljičnog dioksida te informirali djecu da porat broja automobila povećava lokalno onečišćenje zraka i buku što loše djeluje na zdravstveno stanje
 • potaknuli smo djecu, roditelje i djelatnike vrtića na češći dolazak u vrtić bez automobila

Realizirani zadaci:
 • proveli smo anketu o navikama načina dolaska u vrtić
 • odradili smo s djecom aktivnosti iz prometnog odgoja
 • eko patrola - bilježili su gustoću i vrstu prometa
 • u dvorištu vrtića izradili smo prometni poligon 
 • s djecom smo odradili aktivnosti iz područja ekologije
 • proveli smo projektni dan

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020.


Nositelji:

Djeca i odgajatelji.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Kad se male ruke slože, priroda nam ljepša biti može.


Eko himna: