Eko škola

Dječji vrtić Osmijeh, Samobor

Hrastina 36
10 430 Samobor

Telefon: 01/3380 - 195
Fax: 01/3380 - 195
E-mail: djecji.vrtic.osmijeh@zg.t-com.hr
Web: www.djecji-vrtic-osmijeh.hr

Ravnatelj/ica: Marija Keler
Školski koordinatori: Nikolina Malešić i Ivana Đurđević
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

  • Eko-paket