Eko škola

Dječji vrtić Osmijeh, Samobor

Hrastina 36
10 430 Samobor

Telefon: 01/3380 - 195
Fax: 01/3380 - 195
E-mail: djecji.vrtic.osmijeh@zg.t-com.hr
Web: www.djecji-vrtic-osmijeh.hr

Ravnatelj/ica: Marija Keler
Školski koordinatori: Nikolina Malešić i Ivana Đurđević
Godina stjecanja statusa: 2014
Trenutni status: 2. obnova
Projekti :

 • Eko-paket

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:
 • Marija Keler - ravnateljica dječjeg vrtića
 • Nikolina Malešić - odgojiteljica, koordinatorica u vrtiću (Hrastina)
 • Ivana Đurđević - odgojiteljica, koordinatorica u vrtiću (Sveta Nedelja)
 • Štefica Vulje - psihologinja
 • Biljana Ivanković - zdravstvena voditeljica (Hrastina)
 • Anita Makar - zdravstvena voditeljica (Sveta Nedelja)
 • Marko Potisk - predstavnik nepedagoškog osoblja (Hrastina)
 • Mira Petrić - predstavnik nepedagoškog osoblja (Sveta Nedelja)
 • Diana Vraneković - predstavnik roditelja (Hrastina)
 • Anamarija Čakanić - predstavnik roditelja (Sveta Nedelja)
 • Ana Frkin - suradnica za odnose  s javnošću u Komunalac d.o.o.
 • Jakov Mihaljević - predstavnik lokalne zajednice
 • Ljuba Mihaljević - osnivač vrtića

Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: Reciklaža papira
Cilj:
 • Cilj nam je razviti ekološki osviješteno dijete, koje doživljavanjem, aktivnim učenjem i djelovanjem razvija pozitivna ponašanja, odnose i stavove prema sebi, drugima i prirodi.

Zadatak:
 • obilježiti eko datume
 • osvjestiti mogućnost ponovne upotrebe starog papira
 • naučiti razliku između smeća i otpada
 • uključiti djecu i roditelje u prikupljanje starog papira

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.

 • Fotografiranje planiranih aktivnosti i bilježenje dobivenih rezultata u pedagošku dokumentaciju.

Nositelji:
 • Eko koordinatori Nikolina Malešić i Ivana Đurđević, ravnateljica i ostali djelatnici vrtića.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Reciklaža papira
Ostvareni ciljevi:
 • Razvijanje ekološki osviještenog djeteta, aktivno učenje, poticanje pozitivnih ponašanja te pozitivnih odnosa i stavova prema sebi i drugima i prirodi.

Realizirani zadaci:
 • obilježili smo sve važne eko datume
 • djeci smo približili ponovnu upotrebu starog papira kroz recikliranje istog u odgojnim skupinama
 • naučili smo razliku između smeća i otpada, u ovom slučaju konkretno papira, tu naviku stalno potičemo kod djece
 • organiziranjem projektnog dana nastojali smo potaknuti svu djecu i roditelje da donesu što više starog papira, dodatni poticaj je bila nagrada za skupinu koja prikupi najviše papira

Vrijeme realizacije:

Tijekom cijele pedagoške godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Eko koordinatori Nikolina Malešić i Ivana Đurđević, ravnateljica i ostali djelatnici vrtića.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

"Kad se male ruke slože, priroda nam ljepša biti može!"


Eko himna:

Eko poruka za male i velike

 

Ova naša zelena planeta

Puna je raznobojnih cvjetnih kometa

Drveće, šume, potoci, cvijeće,

Čuvajmo mi,

Mali zeleni čuvari naše sreće.

Postanite i vi čuvari naše planete

I umjesto smeća 

Posadimo još cvijeća.

 

Reciklaža, naša je montaža,

Odvojimo papire, boce i te stvari

I strpajmo ih u spremnik pravi.

U žutu kutiju

Plastične boce putuju,

U plavu, stari papiri, 

A iz sivog nek`

Limenka viri.

 

Lijepa naša djeco draga

Nadamo se da smo došli i do vašeg praga

Pa da ćete umjesto bacanja smeća

Uživati s nama u mirisanju cvijeća.