Eko škola

Osnovna škola Kostrena

Žuknica 1
51221 Kostrena

Telefon: 051/ 289-768
Fax: 051/ 289-769
E-mail: ured@os-kostrena.skole.hr
Web: www.os-kostrena.skole.hr

Ravnatelj/ica: Biserka Miškulin
Školski koordinatori: Ana Grbčić, Minja Mrvoš
Godina stjecanja statusa: 2008
Trenutni status: Zlatni status
Projekti :

 • Kampanja 'Za manje otpada' - Litter Less Campaign
 • Eko-paket
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • Ekološki kviz 'Lijepa Naša'
 • Energetska učinkovitost

  Na inicijativu Primorsko - goranske županije i Općine Kostrena škola je uključena u projekt energetske obnove zgrade za koji će se sredstva iskoristiti iz fondova Europske unije. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

 • Suradnja s Eko regijom Kostrena

  Kontinuirano provodimo suradnju s Udrugom Eko regija Kostrena u različitim aktivnostima, od zdravstveno - rekreacijskih, zaštite okoliša sadnjom autohtonih biljaka, edukacijskim programima o pčelarstvu, vrtlarstvu, zaštiti šuma, korištenju ekoloških vrećica i tako dalje.

 • Ljekoviti korov

  Potaknuti interes za istraživanjem i proučavanjem prirode u cilju pronalaženja i otkrivanja različitih izvora hrane, u ovom slučaju samoniklog bilja. Istražiti mogućnost prehrane korištenjem namirnica koje su nam na dohvat ruke, u vlastitom vrtu ili okolišu te usvojiti znanja i sposobnosti u pripremi istih. Ukazati na potrebu održivog razvoja, razvijati samostalnost i odgovornost u donošenju svakodnevnih odluka. Poticati učeničku maštu i kreativnost. Naglasiti važnost očuvanja bioraznolikosti i njegovanja tradicije.

Eko odbor

Eko odbor

Članovi eko odbora:

 • ČLANOVI KOLEKTIVA: Biserka Miškulin, ravnateljica, Nataša Kovačević, pedagoginja, Dejan Ostić, domar, Minja Mrvoš, učiteljica razredne nastave, Ivana Prelc Rukavina, učiteljica Likovne kulture, Mihaela Mrakovčić Pernar, učiteljica Informatike i Ana Grbčić, koordinator eko škole
 • UČENICI: Helena Willheim, Matej Smokvina, Rita Majer, Laura Bozanić, Ana Maria Divković
 • VANJSKI ČLANOVI: Davor Willheim, Ante Vičević, Sandra Svetić


Godišnji plan i program Eko škole

Naziv teme: ČUVAJMO PRIRODU – OGRANIČIMO POTROŠNJU
Cilj:

 • Uočiti povezanost potrošnje s korištenjem prirodnih dobara te nužnost stjecanja kompetencija naših učenika za postizanje održivog razvoja. Upoznavanje i proučavanje prirodnih resursa u našem okruženju. Spoznaja važnosti utjecaja na kakvoću života i očuvanje prirodnih bogatstava. Potencirati ulogu odgoja i obrazovanja danas za kvalitetniji život u budućnosti.

 


Zadatak:
 • Sustavno gospodarenje energijom – poticanje energetske učinkovitosti
 • Obilježavanje značajnih eko datuma
 • Obilježavanje blagdana i obljetnica
 • Sustavno zbrinjavanje otpada – starog papira, plastike, plastičnih čepova
 • Prikupljanje prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština – humanitarne akcije
 • Izrada ukrasnih predmeta od recikliranog materijala
 • Čišćenje školskog dvorišta, rad u mediteranskom vrtu
 • Suradnja s lokalnom zajednicom, Općinom Kostrena
 • Suradnja s Hrvatskim Crvenim križem
 • Suradnja s Eko regijom Kostrena
 • Briga o zdravlju
 • Obilježavanje dana biološke raznolikosti
 • Prikupljanje i odvoz starog papira
 • Obilježavanje Dana planete zemlje - radna eko – akcija
 • Zelena čistka 2018.
 • Eko akcija „5 vrećica – 1 smrečica“


Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka:

Tijekom školske godine 2018./2019.

 • bilježenje učinjenog od strane ekopatrole, objavljivanje na mrežnim stranicama škole i školskom listu, izrada plakata, PP prezentacija i sl.

Nositelji:
 • Učenici OŠ Kostrena (posebice članovi ekopatrole), učitelji, ravnateljica, stručna služba, vanjski suradnici i udruge.

Praćenje stanja i ocjenjivanje

Naziv teme: Aktivnosti eko škole Kostrena u školskoj godini 2018./2019.
Ostvareni ciljevi:
 • uočiti povezanost potrošnje s korištenjem prirodnih dobara te nužnost stjecanja kompetencija naših učenika za postizanje održivog razvoja.
 • upoznavanje i proučavanje prirodnih resursa u našem okruženju.
 • spoznaja važnosti utjecaja na kakvoću života i očuvanje prirodnih bogatstava.
 • potencirati ulogu odgoja i obrazovanja danas za kvalitetniji život u budućnosti.
 • uočiti ljepotu čistog i urednog okoliša, uočiti da nam biljke obogaćuju doživljaj prostora
 • uočiti da radom  možemo oplemeniti životni prostor, obogatiti školsko dvorište raznim sadržajima za ugodniji boravak.


Realizirani zadaci:

 • obilježavanje značajnih eko datuma
 • obilježavanje blagdana i obljetnica
 • sustavno zbrinjavanje otpada
 • posjet "Kući Velebita" - Krasno
 • suradnja s Hrvatskim crvenim križem
 • OBILJEŽAVANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG DANA – Kostrenska đirada
 • Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje - svehrvatska smotra i obilježavanje u školi
 • Dječja karnevalska povorka – Rijeka
 • Plavi dan u Pomorskoj školi Bakar
 • Ekološka akcija čišćenja kostrenske šetnice i podmorja - "EkoKostrena 2019"
 • Zelena čistka 2019.
 • posjet plantaži smilja na otoku Krku

Vrijeme realizacije:

Tijekom školske godine 2018./2019.


Nositelji:
 • Učenici, učitelji, ravnateljica, stručna služba i administrativno-tehničko osoblje škole, vanjski suradnici i lokalne udruge.

Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija

Eko kodeks

Eko kodeks:

Svemu živom potrebna je ljubav, jer priroda to smo mi.


Eko himna:

Kostrenski mornari

Moj otac naviga,

Po sen svitu pasiva,

A kad doma ariva,

Vavek meni poveda:

 

JEDNA JEDINA JE KOSTRENA

KADE DUŠU SVOJU JA ĆUTIN

I SRCE TUČE ZA SAKU GROTU

GLEDAJUĆ NJOJ MORE I LIPOTU.

 

Kostrena naša semin je znana

Kod mesto mornara i kapitana.

Sveti Mikula seh njih brižno prati

Da se saki domu srićno vrati.